კლასი 7

 

მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან; ინკუბატორები.

 

 

 

ადიდვის დგანები

070183

§     Metal drawing machines

§     Станы волочильные

 

აერატორები

070432

§     Aerators

§     Аэраторы

 

აერატორები

070432

§     Gasifiers

§     Аэраторы

 

აერირების ტუმბოები (აკვარიუმის - )

070005

§     Aerating pumps for aquaria

§     Насосы аэрирующие для аквариумов

 

ავარიული სიმძლავრის გენერატორები

070492

§     Emergency power generators

§     Генераторы мощности аврийные

 

ავტომატური მანიპულატორები [მანქანები]

070421

§     Handling machines, automatic [manipulators]

§     Манипуляторы автоматические [машины]

 

აირის სარჩილავები

070505

§     Soldering irons, gas-operated

§     Паяльники газовые

 

აირის შესაკუმში, შემწოვი და გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები

070199

§     Gases (Blowing machines for the compression, exhaustion and transport of —)

§     Машины для сжижения, всасывания и транспортировки газов воздуходувные

 

აირშედუღების აპარატები

070503

§     Soldering apparatus, gas-operated

§     Аппараты газосварочные

 

აირშედუღების აპარატები

070503

§     Welding apparatus, gas-operated

§     Аппараты газосварочные

 

აირშედუღების სანთურები

070504

§     Soldering blow pipes, gas-operated

§     Горелки газовые сварочные

 

აკვარიუმის აერირების ტუმბოები

070005

§     Aquaria (Aerating pumps for —)

§     Насосы аэрирующие для аквариумов

 

ალიბჭეები, აირსატარები, კვამლსადენები ორთქლის ქვაბისათვის

070416

§     Flues for engine boilers

§     Боровы, газоходы, дымоходы для паровых котлов

 

ამკრები პოლიგრაფიული მანქანები

070076

§     Type-setting machines [printing]

§     Машины полиграфические наборные

 

ამომკვეთი და შიგა კუთხვილის ამოსაჭრელი  მანქანები

070167

§     Die-cutting and tapping machines

§     Стакнки для нарезания резьбы в глухом отверстии

 

ამომკვეთი და შიგა კუთხვილის ამოსაჭრელი  მანქანები

070167

§     Nut-tapping machines

§     Станки для нарезания резьбы в глухом отверстии

 

ამორტიზატორის დგუშები [მანქანათა ნაწილები]

070395

§     Dashpot plungers [parts of machines]

§     Поршни амортизаторов [детали машин]

 

ამორტიზატორის დგუშები [მანქანათა ნაწილები]

070395

§     Plunger pistons

§     Поршни амортизаторов [детали машин]

 

ამორტიზატორის დგუშები [მანქანათა ნაწილები]

070395

§     Shock absorber plungers [parts of machines]

§     Поршни амортизаторов [детали машин]

 

ამოსაწევი მანქანები (ბადეების - ) [თევზჭერა]

070478

§     Hauling machines (Net —) [fishing]

§     Машины для вытаскивания рыболовных сетей

 

ამოსახვევი მანქანები [საკერავი]

070283

§     Hemming machines

§     Машины обметочные швейные

 

ამძრავები საკერავი მანქანებისათვის (სატერფულიანი - )

070111

§     Drives (Pedal —) for sewing machines

§     Приводы педальные для швейных машин

 

ამძრავი ღვედები (მუდმივი დენის გენერატორის - )

070126

§     Belts (Dynamo —)

§     Ремни приводные для генераторов постоянного тока

 

ამძრავი ღვედები მოტორებისა და ძრავებისათვის

070343

§     Belts for motors and engines

§     Ремни приводные для двигателей

 

ამძრავი ჯაჭვები

070427

§     Transmission chains other than for land vehicles

§     Цепи приводные

 

ამძრავი ჯაჭვები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა

070425

§     Chains (Driving —) other than for land vehicles

§     Цепи приводные

 

ამძრავი ჯაჭვები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა

070425

§     Driving chains other than for land vehicles

§     Цепи приводные 

 

ამძრავიანი უროები

070248

§     Power hammers

§     Молоты приводные

 

ამწეები

070453

§     Cranes [lifting and hoisting apparatus]

§     Краны подъемные

 

ამწე მანქანები

070024

§     Elevators [lifts]

§     Подъемники

 

ამწეები (ხიდური - )

070313

§     Roller bridges

§     Краны мостовые

 

ამწეების, ლიფტების ამძრავი ღვედები

070127

§     Elevator belts

§     Приводы гибкие для подъемников, лифтов

 

ამწევი მოწყობილობები

070172

§     Elevating apparatus

§     Устройства подъемные

 

ამწევი მოწყობილობები

070237

§     Lifting apparatus

§     Устройства подъемные

 

ანთების მაგნეტო

070244

§     Igniting magnetos

§     Магнето зажигания

 

ანთების მაგნეტო შიგაწვის ძრავებისათვის

070017

§     Igniting magnetos for engines

§     Магнето зажигания в двигателях

 

ანთების მოწყობილობები შიგაწვის ძრავასათვის

070016

§     Igniting devices for internal combustion engines

§     Устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания

 

ანთების სანთლები შიგაწვის ძრავასათვის

070394

§     Sparking plugs for internal combustion engines

§     Свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания

 

ანტიფრიქციული საკისრები [მანქანათა ნაწილები]

070396

§     Anti-friction bearings for machines

§     Подшипники антифрикционные [детали машин]

 

ანტიფრიქციული საკისრები [მანქანათა ნაწილები]

070396

§     Anti-friction pads for machines

§     Подшипники антифрикционные [детали машин]

 

აცეტილენის გამწმენდი აპარატები

070002

§     Acetylene cleaning apparatus

§     Аппараты для очистки ацетилена

 

ბაგა ცხოველებისათვის (მექანიკური - ) [სანაყრე]

070517

§     Feeders (Mechanized livestock —)

§     Кормушки для животных

 

ბადეების ამოსაწევი მანქანები [თევზჭერა]

070478

§     Net hauling machines [fishing]

§     Машины для вытаскивания рыболовных сетей

 

ბეტონსარევები [მანქანები]]

070045

§     Concrete mixers [machines]

§     Бетономешалки [машины]

 

ბიტუმის დასამზადებელი მანქანები

070050

§     Bitumen making machines

§     Машины для производства битума

 

ბლენდერები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის

070444

§     Blenders, electric, for household purposes

§     Мешалки бытовые для эмульгирования электрические

 

ბობინები (საქსოვი დაზგის - )

070054

§     Bobbins for weaving looms

§     Бобины для ткацких станков

 

ბობინები (საქსოვი დაზგის - )

070054

§     Reels for weaving looms

§     Бобины для ткацких станков

 

ბობინები [მანქანათა ნაწილები]

070408

§     Reels [parts of machines]

§     Бобины [детали машин]

 

ბოთლის ასავსები მანქანები

070064

§     Bottle filling machines

§     Машины для наполнения бутылок

 

ბოთლის დასალუქი მანქანები

070412

§     Bottle sealing machines

§     Машины для герметизации бутылок

 

ბოთლის დასაცობი მანქანები

070410

§     Bottle stoppering machines

§     Машины для укупорки пробками бутылок

 

ბოთლის დასახუფრი მანქანები

070411

§     Bottle capping machines

§     Машины для укупорки крышками бутылок

 

ბოთლის სარეცხი მანქანები

070065

§     Bottle washing machines

§     Машины для мойки буттылок

 

ბორბლები (მანქანის - )

070336

§     Wheels (Machine —)

§     Колеса машин

 

ბოსტნეულის მექანიკური სახეხელა

070455

§     Grating machines for vegetables

§     Терки механические для овощей

 

ბულდოზერები

070069

§     Bulldozers

§     Бульдозеры

 

ბურთულსაკისრების რგოლები

070339

§     Rings (Ball —) for bearings

§     Кольца для шариковых подшипников

 

ბურთულსაკისრები

070049

§     Ball-bearings

§     Подшипники шариковые

 

ბურთულსაკისრების რგოლები

070339

§     Bearings (Ball rings for —)

§     Кольца для шариковых подшипников

 

ბურთულსაკისრების რგოლები

070339

§     Rings (Ball —) for bearings

§     Кольца для шариковых подшипников

 

ბურღები (სამთო - )

070264

§     Borers (Mine —)

§     Буры для горных работ

 

ბურღები [მანქანათა ნაწილები]

070449

§     Drilling bits [parts of machines]

§     Головки сверлильные [детали машин]

 

ბურღის თავები [მანქანათა ნაწილები]

070125

§     Drilling heads [parts of machines]

§     Головки буровые [детали буровые]

 

გადაბმის ქუროები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდ

070174

§     Clutches other than for land vehicles

§     Муфты сцепления

 

გადაბმულობები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა

070385

§     Couplings other than for land vehicles

§     Сцепления

 

გადამეტხურების დანადგარები

070357

§     Superheaters

§     Перенагреватели

 

გადამცემი ლილვები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა

070022

§     Transmission shafts, other than for land vehicles

§     Валы передаточные

 

გადაცემის კოლოფები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა

070409

§     Gear boxes other than for land vehicles

§     Коробки передач

 

გაზიანი სასმელების დასამზადებელი მანქანები

070056

§     Aerated beverages making machines

§     Аппараты [машины] для производства газированных напитков

 

გაზიანი წყლის დასამზადებელი აპარატები

070163

§     Aerated water making apparatus

§     Аппараты для производства газированной воды

 

გაზონსაკრეჭები [მანქანები]

070201

§     Lawnmowers [machines]

§     Газонокосилки [машины]

 

გამონაბოლქვი აირის გამწმენდი მოწყობილობები

070273

§     Anti-pollution devices for motors and engines

§     Устройства для очистки выхлопных газов двигателей

 

გამოსაბოლქვი მილყელები ძრავასათვის

070497

§     Manifold (Exhaust —) for engines

§     Патрубки выхлопные для двигателей

 

გამოსაზიდი მოწყობილობები [სამთო საქმე]

070185

§     Extractors for mines

§     Устройства для откатки [горное дело]

 

გამოსაზიდი მოწყობილობები [სამთო საქმე]

070185

§     Haulage apparatus [mining]

§     Устройства для откатки [горное дело]

 

გამშხეფები (ჩამდინარე წყლის - )

070162

§     Pulverisers (Sewage —)

§     Разбрызгиватели для сточных вод

 

გამშხეფები [მანქანები]

070214

§     Spraying machines

§     Оросители [машины]

 

გამწმენდი აპარატები (აცეტილენის - )

070002

§     Cleaning apparatus (Acetylene —)

§     Aппараты для очистки ацетилена

 

გამხსნელები (კონსერვის - ), ელექტრული

070287

§     Openers (Tin —), electric

§     Ключи консервные электрические

 

განმტვირთავი ბუნკერები [მექანიკური]

070145

§     Hoppers [mechanical discharging]

§     Бункера разгрузочные [механические]

 

განცხიმვის დანადგარები [მანქანები]

070149

§     Degreasers [machines]

§     Установки для обезжиривания

 

გარსაცმები [მანქანათა ნაწილები]

070075

§     Cowlings [parts of machines]

§     Кожухи [детали машин]

 

გარსაცმები [მანქანათა ნაწილები]

070075

§     Guards [parts of machines]

§     Кожухи [детали машин]

 

გარსაცმები [მანქანათა ნაწილები]

070075

§     Hoods [parts of machines]

§     Кожухи [детали машин]

 

გასავლები მანქანები

070063

§     Rinsing machines

§     Машины моечные моечные

 

გასაცრელი დანადგარები

070133

§     Sifting installations

§     Установки для просеивания

 

გაშვებისწინა გათბობის სანთლები დიზელის ძრავასათვის

070061

§     Glow plugs for Diesel engines

§     Свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей 

 

გემის ძრავები

070401

§     Engines for boats

§     Двигатели судовые

 

გენერატორები (დენის - )

070124

§     Generators (Current —)

§     Генераторы тока

 

გზის დასაგველი თვითმავალი მანქანები

070034

§     Road sweeping machines [self-propelled]

§     Машины самоходные для подметания дорог

 

გზის სამშენებლო მანქანები

070340

§     Road making machines

§     Машины для стройтельства дорог

 

გზის სატკეპნები

070014

§     Road rollers

§     Катки дорожные

 

გზის სატკეპნები

070014

§     Steamrollers

§     Катки дорожные

 

გლემურძის ასაცლელი მანქანები

070166

§     Fleshing machines

§     Машины мездрильные

 

გორგოლაჭოვანი საკისრები

070338

§     Roller bearings

§     Подшипники роликовые

 

გოფრირების, ტვიფვრის მანქანები

070206

§     Embossing machines

§     Машины для гофрирования, тиснения

 

გრავირების მანქანები

070207

§     Engraving machines

§     Машины для гравирования

 

გუდრონატორები

070202

§     Tarring machines

§     Гудронаторы

 

გუთნები

070028

§     Ploughs

§     Плуги

 

გუთნის სახნისები

070100

§     Ploughshares

§     Лемехи плужные

 

დაზგის, ჩარხის სუპორტები

070365

§     Slide rests [parts of machines]

§     Супорты станков [детали машин]

 

დაკალიბრების მანქანები

070013

§     Sizing machines

§     Машины калибровочные 

 

დალაგებისა და დასუფთავების მანქანები და მოწყობილობები, ელექტრული

070281

§     Cleaning (Machines and apparatus for —), electric

§     Машины и устройства для уборки [электрические]

 

დამახარისხებელი სამრეწველო მანქანები

070143

§     Sorting machines for industry

§     Машины сортировочные для промышленных целей

 

დამყოფი მოწყობილობები

070448

§     Dividing machines

§     Устройства делительные

 

დამჭერები (მანქანებისა და ჩარხების მჭრელი ნაწილების - )

070286

§     Holding devices for machine tools

§     Держатели для режущих инструментов машин, станков

 

დანები (სათიბელას - )

070188

§     Knives for mowing machines

§     Ножи косилок

 

დანები (ჩალასაჭრელის - )

070223

§     Blades (Chaff cutter —)

§     Ножи соломорезок

 

დანები [მანქანათა ნაწილები]

070189

§     Blades [parts of machines]

§     Ножи [детали машин]

 

დანები, ელექტრული

070131

§     Knives, electric

§     Ножи электрические

 

დასაგველი თვითმავალი მანქანები (გზის - )

070034

§     Sweeping machines (Road —) [self-propelled]

§     Машины самоходные для подметания дорог

 

დასაფასოებელი მანქანები

070499

§     Packaging machines

§     Машины упаковочные

 

დასაქუცმაცებელი მანქანები

070263

§     Crushing machines

§     Машины для измельчения

 

დასაქუცმაცებელი მანქანები

070263

§     Rammers [machines]

§     Машины для измельчения

 

დასაქუცმაცებელი მანქანები (ნარჩენების - )

070414

§     Disposals (Garbage [waste] —)

§     Машины для дробления [удаления] отходов, отбросов, мусора

 

დასაქუცმაცებელი მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის

070419

§     Shredders [machines] for industrial use

§     Измельчители [машины] для промышлкнных целей

 

დატვირთვა-განტვირთვის მოწყობილობები

070245

§     Handling apparatus for loading and unloading

§     Устройства погрузочно-разгрузочные

 

დგიმები

070224

§     Shafts (Loom —)

§     Ремизки ткацких станков

 

დგიმთამწეები (საქსოვი მანქანის - )

070097

§     Carriages for knitting machines

§     Каретки вязальных машин

 

დგიმთამწეები (საქსოვი მანქანის - )

070097

§     Sliders for knitting machines

§     Каретки вязальных машин

 

დგიმთამწეები (საქსოვი მანქანის - )

070097

§     Slides for knitting machines

§     Каретки вязальных машин

 

დგუშები (ცილინდრის - )

070197

§     Pistons for cylinders

§     Поршни цилиндров

 

დგუშები [მანქანის ან ძრავას ნაწილები]

070302

§     Pistons [parts of machines or engines]

§     Поршни [детали машин или двигателей]

 

დგუშის რგოლები

070032

§     Piston segments

§     Кольца поршневые

 

დგუშის რგოლები

070032

§     Rings (Piston —)

§     Кольца поршневые

 

დეზინტეგრატორები

070153

§     Disintegrators

§     Дезинтеграторы

 

დეკელები [საბეჭდი მანქანის დეტალები]

070377

§     Tympans [parts of printing presses]

§     Декели [детали печатных машин]

 

დენის გენერატორები

070124

§     Current generators

§     Генераторы тока

 

დეტანდერები [მანქანათა ნაწილები]

070154

§     Pressure reducers [parts of machines]

§     Детендеры

 

დეტანდერები [მანქანათა ნაწილები]

070154

§     Reducers (Pressure —) [parts of machines]

§     Детендеры

 

დიაფრაგმები, მემბრანები (ტუმბოს - )

070257

§     Diaphragms (Pump —)

§     Диафрагмы, мембраны для насосов

 

დოლები [მანქანათა ნაწილები]

070039

§     Drums [parts of machines]

§     Барабаны [детали машин]

 

დოლები შლანგებისათვის, მექანიკური

070376

§     Reels, mechanical, for flexible hoses

§     Барабаны механические

 

დომკრატები [მანქანები]

070135

§     Jacks [machines]

§     Домкраты [машины]

 

დრელები (ხელის ელექტრული - )

070300

§     Drills (Electric hand —)

§     Дрели ручные электрические

 

ელექტროგენერატორები

070171

§     Generators of electricity

§     Генераторы электричесие

 

ელექტრომაკრატლები

070106

§     Scissors, electric

§     Ножницы электрические

 

ელექტრომექანიკური მანქანები ქიმიური მრეწველობისათვის

070490

§     Electromechanical machines for chemical industry

§     Машины электромеханические для химической промышленности

 

ელექტროუროები

070489

§     Electric hammers

§     Электромолоты

 

ელექტროძრავები სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა

070452

§     Motors, electric, other than for land vehicles

§     Электродвигатели

 

ეჟექტორები

070170

§     Ejectors

§     Эжекторы

 

ერთჩამჩიანი ექსკავატორები

070070

§     Shovels, mechanical

§     Экскаваторы одноковшовые

 

ესკალატორები

070178

§     Escalators

§     Эскалаторы

 

ეტიკეტის მისაკრავი მანქანები

070182

§     Labellers [machines]

§     Машины этикетировочные 

 

ექსკავატორები

070184

§     Excavators

§     Экскаваторы

 

ვაგონის ამწევები

070271

§     Truck lifts

§     Вагоноподъемники

 

ვაგონის ამწევები

070271

§     Waggon lifts

§     Вагоноподъемники

 

ვაზნები [მანქანათა ნაწილები]

070194

§     Chucks [parts of machines]

§     Патроны [детали машин]

 

ვაკუუმტუმბოები [მანქანები]

070312

§     Pumps (Vacuum —) [machines]

§     Насосы вакуумные [машины]

 

ვაკუუმტუმბოები [მანქანები]

070312

§     Vacuum pumps [machines]

§     Насосы вакуумные [машины]

 

ვაკუუმური წმენდის ცენტრალური აპარატები

070483

§     Central vacuum cleaning installations

§     Установки вакуумной очистки, центральные

 

ველოსიპედების ასაწყობი დაზგები

070512

§     Bicycle assembling machines

§     Станки для сборки  велосипедов

 

ვენტილები [მანქანათა ნაწილები]

070019

§     Valves [parts of machines]

§     Вентили [детали машин]

 

ვიბრაციული მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის

070509

§     Vibrators [machines] for industrial use

§     Машины вибрационные промышленные

 

ვულკანიზაციის აპარატები

070384

§     Vulcanisation apparatus

§     Аппараты для вулканизации

 

ზამბარები [მანქანათა ნაწილები]

070330

§     Springs [parts of machines]

§     Пружины \детали машин

 

ზეთის ტუმბოები

070205

§     Lubricating pumps

§     Насосы масляные

 

თავისუფალი სვლის ბორბლები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა

070279

§     Freewheels other than for land vehicles

§     Колесо свободного хода

 

თამბაქოს დასამუშავებელი მანქანები

070255

§     Tobacco processing machines

§     Машины для обработки табака

 

თბოგადამცემები [მანქანათა ნაწილები]

070450

§     Heat exchangers [parts of machines]

§     Теплообменники [части машин]

 

თერმული ბურღვის ჟანგბადის შუბები [მანქანები]

070229

§     Thermic lances [machines]

§     Копья кислородные для термического бурения [машины]

 

თვითზეთვადი საკისრები

070027

§     Self-oiling bearings

§     Подшипники самосмазывающиеся

 

თვითმფრინავის ძრავები

070029

§     Aeroplane engines

§     Двигатели для самолетов

 

თივასაბრუნელები

070186

§     Tedding machines

§     Сеноворошилки

 

თივის შესაკრავი მოწყობილობები

070058

§     Trussing apparatus for hay

§     Устройства для обвязки кип сена

 

თივის შესაკრავი მოწყობილობები

070058

§     Binding apparatus for hay

§     Устройства для обвязки кип сена

 

თოვლსაწმენდები

070502

§     Snow ploughs

§     Снегоочистители

 

თხემსაჭრელები [მანქანები]

070168

§     Stalk separators [machines]

§     Гребнеотделители \машины\

 

იატაკის საპრიალებლები, ელექტრული

070500

§     Parquet wax-polishers, electric

§     Электрополотеры

 

ინკუბატორი კვერცხებისათვის

070442

§     Incubators for eggs

§     Инкубаторы для яиц

 

კაბესტანები

070072

§     Capstans

§     Кабестаны

 

კალანდრები

070292

§     Calenders

§     Каландры

 

კალანდრები

070292

§     Mangles

§     Каландры

 

კარაქის დასამზადებელი მანქანები

070046

§     Butter machines

§     Машины для изготовления масла [сливочного и т.п.]

 

კარბიურატორები

070078

§     Carburetters

§     карбюраторы

 

კარბიურატორის მკვებავები

070015

§     Carburetter feeders

§     Питатели для карбюраторов

 

კარის გასაღებ-დასახური პნევმატიკური მოწყობილობები [მანქანათა ნაწილები]

070520

§     Door openers and closers (Pneumatic —) [parts of machines]

§     Устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]

 

კარის გასაღებ-დასახური ჰიდრავლიკური მოწყობილობები [მანქანათა ნაწილები]

070515

§     Door openers and closers (Hydraulic —) [parts of machines]

§     Устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]

 

კარტრიჯები საფილტრი მანქანებისათვის

070424

§     Cartridges for filtering machines

§     Элементы сменные для фильтровальных машин

 

კატალიზური გარდამქმნელები

070482

§     Catalytic converters

§     Преобразавтели каталитические выхлопных газов 

 

კბილა გადაცემები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა

070443

§     Gears, other than for land vehicles

§     Передачи зубчатые

 

კბილა მექანიზმები

070335

§     Machine wheelwork

§     Механизмы зубчатые

 

კბილა მექანიზმები

070335

§     Wheelwork (Machine —)

§     Механизмы зубчатые

 

კვების პროდუქტების დამამზადებელი მანქანები, ელექტრომექანიკური

070423

§     Food preparation machines, electromechanical

§     Устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические

 

კიბეები (მოძრავი - ) [ესკალატორები]

070178

§     Staircases (Moving —) [escalators]

§     Эскалаторы

 

კოლექტორები (ორთქლის ქვაბის ხაშურის - )

070110

§     Collectors (Machine boiler scale —)

§     Коллекторы накипи в паровых котлах

 

კომპრესორები [მანქანები]

070113

§     Compressors [machines]

§     Компрессоры [машины]

 

კონდენსაციის დანადგარები

070116

§     Condensing installations

§     Установки конденсационные

 

კონვეიერები [მანქანები]

070371

§     Conveyors [machines]

§     Конвейеры [машины]

 

კონვეიერის ლენტები

070036

§     Belts for conveyors

§     Ленты для конвейеров

 

კონვერტერები (ფოლადსადნობი - )

070003

§     Converters for steel works

§     Конвертеры для выплавки стали

 

კონსერვის გასახსნელები, ელექტრული

070287

§     Openers (Can —), electric

§     Ключи консервные электрические

 

კონსერვის გასახსნელები, ელექტრული

070287

§     Can openers, electric

§     Ключи консервные электрические

 

კონსერვის გასახსნელები, ელექტრული

070287

§     Tin openers, electric

§     Ключи консервные электрические

 

კორდის დამამზადებელი მანქანები

070119

§     Cord making machines

§     Машины для изготовления корда

 

კორდსაჭრელები

070148

§     Turf removing ploughs

§     Дернорезы

 

კორპუსები [მანქანათა ნაწილები]

070040

§     Housings [parts of machines]

§     Корпуса машин

 

კრამიტის საჭრელი მანქანები

070208

§     Notchers [machine tools]

§     Машины для резки кровельной черепицы

 

კუთხვილსაჭრელი ჩარხები

070062

§     Threading machines

§     Станки резьбонарезные

 

კულტივატორები (მოტორიზებული - )

070513

§     Cultivators (Motorized —)

§     Культиваторы тракторные

 

კულტივატორები [მანქანები]

070138

§     Cultivators [machines]

§     Культиваторы [машины]

 

ლარტყიანი დომკრატები

070132

§     Rack and pinion jacks

§     Домкраты реечные

 

ლენტური კონვეიერები

070037

§     Belt conveyors

§     Конвейеры ленточные

 

ლიანდაგის დასაგები მანქანები

070322

§     Rail-laying machines

§     Машины для укладки рельсов

 

ლითონდამუშავების ჩარხები

070258

§     Metalworking machines

§     Станки металлообрабатывающие

 

ლითონის ფურცლებზე საბეჭდი მანქანები

070216

§     Printing machines for use on sheet metal

§     Машины для печатания на металлических листах [пластинах]

 

ლილვის საკისრები (ტრანსმისიის - )

070290

§     Shafts (Bearings for transmission —)

§     Подшипники трансмиссионных валов

 

ლუდის ტუმბოები

070390

§     Beer pumps

§     Насосы для подачи пива

 

ლუდის წნევით მიმწოდებელი მანქანები

070012

§     Beer (Apparatus for drawing up — under pressure)

§     Аппараты для подачи пива под давлением

 

ლუდსახარში მანქანები

070066

§     Brewing machines

§     Машины для пивоварения

 

მადნის გადამამუშავებელი მანქანები, აღჭურვილობა

070265

§     Ore treating machines

§     Машины, оборудование для переработки руд

 

მაერთებელი საწევები მანქანის, მოტორისა და ძრავასათვის

070048

§     Rods (Connecting —) for machines, motors and engines

§     Тяги соединительные для двигателей

 

მაერთებელი საწევები ძრავებისათვის

070048

§     Connecting rods for machines, motors and engines

§     Тяги соединительные для двигателей

 

მაკარონის ნაწარმის დასამზადებელი მანქანები

070296

§     Edible pastes making machines

§     Машины для производства макаронных изделий

 

მანქანები რძის წარმოებისათვის

070222

§     Dairy machines

§     Машины для обработки молока

 

მანქანები, დაზგები საფეიქრო მრეწველობისათვის

070496

§     Machines for the textile industry

§     Машины [станки] для текстильной промышленности

 

მანქანების ბორბლები

070336

§     Machine wheels

§     Колеса машин

 

მანქანების ღერძები

070020

§     Axles for machines

§     Оси машин

 

მანქანების ღვედები

070074

§     Belts for machines

§     Ремни для машин

 

მანქანების, ჩარხების მიმმართველები

070209

§     Guides for machines

§     Направляющие машин, станков

 

მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის გვარლები

070434

§     Control cables for machines, engines or motors

§     Тросы управления машинами или двигателями

 

მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის მექანიზმები

070435

§     Control mechanisms for machines, engines or motors

§     Устройства для управления машинами или двигателями

 

მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის პნევმატიკური მექანიზმები

070473

§     Controls (Pneumatic —) for machines, motors and engines

§     Механизмы пневматические управления моторами и двигателями

 

მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის ჰიდრავლიკური მექანიზმები

070472

§     Controls (Hydraulic —) for machines, motors and engines

§     Механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами

 

მანქანის ამძრავები [ტრანსმისიები]

070369

§     Transmissions for machines

§     Приводы [трансмиссии] для машин

 

მანქანის ლილვების შეერთებები

070001

§     Shaft couplings [machines]

§     Соединения валов машин

 

მანქანის მაგიდები

070359

§     Tables for machines

§     Столы для машин

 

მანქანის მქნევარები

070337

§     Machine fly-wheels

§     Маховики машин

 

მანქანის სადგარები

070041

§     Stands for machines

§     Станины машин

 

მანქანის ცილინდრები

070139

§     Cylinders for machines

§     Цилиндры машин

 

მანქანისა და ჩარხის მჭრელი ნაწილების დამჭერები

070286

§     Tools (Holding devices for machine —)

§     Держатели для режущих инструментов машин, станков

 

მარცვალის გამოსარჩევი მანქანები

070169

§     Grain separators

§     Машины зерноочистительные

 

მარცვლეულის საღერღი მანქანები

070089

§     Grain husking machines

§     Машины для обрушивания зерен злаков

 

მარცვლეულის შესამჭიდროებელი, შემწოვი და გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები

070203

§     Grain (Blowing machines or fans for the compression, sucking and carrying of —)

§     Машины для уплотнения, всасывания и транспортировки зерна воздуходувные

 

მარცვლოვანთა დასამარცვლი მანქანები

070089

§     Corn husking machines

§     Машины для обрушивания зерен злаков

 

მარცვლოვნების ასაღები კომბაინები

070270

§     Reapers and threshers

§     Комбайны зерноуборочные

 

მატრიცის ყუთები [პოლიგრაფია]

070081

§     Matrices (Boxes for —) [printing]

§     Коробки для полиграфических матриц

 

მაქმანის დამამზადებელი მანქანები

070151

§     Lace making machines

§     Машины для изготовления кружев

 

მაქოები [მანქანათა ნაწილები]

070280

§     Shuttles [parts of machines]

§     Челноки [детали машин]

 

მაღალი წნევით წმენდის მოწყობილობები

070495

§     High pressure washers

§     Приспособления для очистки под высоким давлением

 

მაყუჩები ძრავასა და მოტორისათვის

070519

§     Mufflers for motors and engines

§     Глушители для двигателей

 

მაცივრის კომპრესორები

070437

§     Compressors for refrigerators

§     Компрессоры для холодильников

 

მგრეხი მომენტის გარდამქმნელები

070426

§     Torque converters other than for land vehicles

§     Преобразователи крутящего момента

 

მექანიკური ბაგა ცხოველებისათვის [სანაყრე]

070517

§     Mechanized livestock feeders

§     Кормушки для животных механические

 

მექანიკური ფოცხები

070324

§     Raking machines

§     Грабли механические

 

მექანიკური ჯარები

070155

§     Reeling apparatus, mechanical

§     Мотовила механические

 

მილები (ორთქლის ქვაბების - ) [მანქანათა ნაწილები]

070471

§     Boiler tubes [parts of machines]

§     Трубы паровых котлов [части машин]

 

მილსადენით ტრანსპორტირების პნევმატიკური დანადგარები

070370

§     Tube conveyors, pneumatic

§     Установки для трубопроводного транспорта пневматические 

 

მიმწოდი მექანიზმები [მანქანათა ნაწილები]

070176

§     Feeders [parts of machines]

§     Механизмы подающие [детали машин]

 

მინასაჭრელები [მანქანათა ნაწილები]

070494

§     Glaziers' diamonds [parts of machines]

§     Стеклорезы [детали машин]

 

მინერალური წყლის დასამზადებელი მანქანები

070164

§     Mineral water making machines

§     Установки для производства минеральной воды

 

მინის დასამუშავებელი მანქანები

070382

§     Glass working machines

§     Машины для обработки стекла

 

მიქსერები, სარევები [მანქანები]

070267

§     Mixers [machines]

§     Мешалки [машины]

 

მიწის სათხრელები [მანქანები]

070397

§     Diggers [machines]

§     Копатели [машины]

 

მიწის სამუშაოების მანქანები

070417

§     Earth moving machines

§     Машины для земельных работ

 

მოსაგვირისტებელი საკერავი მანქანები

070128

§     Stitching machines

§     Машины стачивающие [швейные]

 

მოტორებისა და ძრავების კარტერები

070474

§     Crankcases for machines, motors and engines

§     Картеры моторов и двигателей

 

მოტორიზებული კულტივატორები

070513

§     Motorized cultivators

§     Культиваторы тракторные

 

მოტორები (ნავის - )

070402

§     Motors for boats

§     Моторы лодочные

 

მოტორისა და ძრავას სტარტერები

070150

§     Starters for motors and engines

§     Стартеры для двигателей

 

მოტორისა და ძრავას ცილინდრები

070446

§     Cylinders for motors and engines

§     Цилиндры двигателей

 

მოტოციკლის ფეხის სტარტერის გამშვებები

070516

§     Motorcycles (Kick starters for —)

§     Пускатели ножного стартера мотоцикла

 

მოქლონვის მანქანები

070332

§     Riveting machines

§     Машины клепальные

 

მოქნილი ამძრავები საწეველისა და ლიფტისათვის

070127

§     Lift belts

§     Приводы гибкие для подъемников, лифтов

 

მოძრავი ბილიკები ქვეითად მოსიარულეებისათვის [მოძრავი ტროტუარები]

070518

§     Sidewalks [moving pavements]

§     Дорожки пешеходные движущиеся

 

მოძრავი კიბეები [ესკალატორები]

070178

§     Moving staircases [escalators]

§     Эскалаторы

 

მოძრავი ტროტუარები [მოძრავი ბილიკები ქვეითად მოსიარულეებისათვის]

070518

§     Moving pavements [sidewalks]

§     Дорожки пешеходные движущиеся

 

მრუდხარა მუხლა ლილვები

070021

§     Crank shafts

§     Валы кривошипные, коленчатые

 

მრუდხარები [მანქანათა ნაწილები]

070230

§     Cranks [parts of machines]

§     Кривошипы [детали машин]

 

მტვერსასრუტები

070508

§     Vacuum cleaners

§     Пылесосы

 

მტვერსასრუტის საცმები არომატული და მადეზინფიცირებელი ნივთიერებების გასაშხეფად

070506

§     Vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants

§     Насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ

 

მტვერსასრუტის ტომრები

070521

§     Vacuum cleaner bags

§     Мешки для пылесосов

 

მტვერსასრუტის შტანგები

070507

§     Vacuum cleaner hoses

§     Шланги пылесосов

 

მტვრის გამწოვები [გამწმენდი დანადგრები]

070487

§     Dust exhausting installations for cleaning purposes

§     Установки для отсасывания пыли [очистные установки]

 

მტვრის მოსაცილებლები [გამწმენდი დანადგარები]

070488

§     Dust removing installations for cleaning purposes

§     Установки для удаления пыли [очистные установки]

 

მტვრის ჰაერშემწოვი მანქანები

070398

§     Blowing machines for exhaustion of dust, etc.

§     Устройства воздухоотсасывающие

 

მუდმივი დენის გენერატორები

070160

§     Dynamos

§     Генераторы постоянного тока

 

მუდმივი დენის გენერატორები ველოსიპედებისათვის

070047

§     Bicycle dynamos

§     Генераторы постоянного тока для велосипедов

 

მუდმივი დენის გენერატორის ამძრავი ღვედები

070126

§     Dynamo belts

§     Ремни приводные для генераторов постоянного тока

 

მუდმივი დენის გენერატორის მუსები

070033

§     Dynamo brushes

§     Щетки генераторов постоянного тока

 

მუსები (მუდმივი დენის გენერატორის - )

070033

§     Brushes (Dynamo —)

§     Щетки генераторов постоянного тока

 

მუსები [მანქანათა ნაწილები]

070068

§     Brushes [parts of machines]

§     Щетки [детали машин]

 

მუსები ელექტროამძრავით [მანქანათა ნაწილები]

070413

§     Brushes, electrically operated

§     Щетки с электроприводами [детали машин]

 

მუხრუჭის სეგმენტები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდაU

070407

§     Brake segments other than for vehicles

§     Фрагменты тормозные

 

მუხრუჭის ფრიქციული ზესადებები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდაU

070405

§     Brake linings other than for vehicles

§     Фрагменты тормозные

 

მუხრუჭის ხუნდები, ბუნიკები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა

070406

§     Brake shoes other than for vehicles

§     Колодки, башмаки тормозные

 

მქნევარები (მანქანის - )

070337

§     Fly-wheels (Machine —)

§     Маховики машин

 

მღებავი მანქანები

070362

§     Dyeing machines

§     Машины для окрашивания

 

მღებავი მოწყობილობები პოლიგრაფიული მანქანისათვის

070175

§     Inking apparatus for printing machines

§     Аппараты полиграфические красочные

 

მღუნავი მანქანები

070104

§     Bending machines

§     Машины гибочные

 

მჭრელი ინსტრუმენტები [მანქანათა ნაწილები]

070285

§     Tools [parts of machines]

§     Инструменты режущие [детали машин]

 

მჭრელი პირების, საჭრისების დამჭერები [მანქანათა ნაწილები]

070227

§     Blade holders [parts of machines]

§     Держатели для резцов [детали машин]

 

მჭრელი პირების, საჭრისების სალესი მანქანები

070225

§     Blade sharpening [stropping] machines

§     Машины для заточки лезвий, резцов

 

მჭრელი პირების, საჭრისების სალესი მანქანები

070225

§     Stropping machines

§     Машины для заточки лезвий, резцов

 

ნავთობის გასაწმენდი მანქანები

070498

§     Oil refining machines

§     Машины для очистки нефти

 

ნავის მოტორები

070402

§     Boats (Motors for —)

§     Моторы лодочные

 

ნარჩენების დასაქუცმაცებელი მანქანები

070414

§     Garbage disposals

§     Машины для дробления [удаления] отходов, отбросов, мусора

 

ნარჩენების დასაქუცმაცებელი მანქანები

070414

§     Waste disposals

§     Машины для дробления [удаления] отходов, отбросов, мусора

 

ნარჩენების დასაქუცმაცებელი მანქანები

070414

§     Waste disposers [machines]

§     Машины для дробления [удаления] отходов, отбросов, мусора

 

ნარჩენებისა და ნაგვის დასაწნეხი მანქანები

070418

§     Trash compacting machines

§     Машины для уплотнения отходов, мусора

 

ნარჩენებისა და ნაგვის დასაწნეხი მანქანები

070418

§     Waste compacting machines

§     Машины для уплотнения отходов, мусора 

 

ნაღების/რძის სეპარატორები

070083

§     Cream/milk separators

§     Сепараторы молочные

 

ნაყოფისა და ბოსტნეულის გასაფცქვნელი  და გასათლელი მანქანები

070454

§     Peeling machines

§     Машины для очистки плодов и овощей

 

ნაყოფისა და ბოსტნეულის გასაფცქვნელი და გასათლელი მანქანები

070454

§     Sifting machines

§     Машины для очистки плодов и овощей

 

ნაცრისა და წიდის გასაცრელი მანქანები

070082

§     Cinder sifters [machines]

§     Машины для просеивания шлака, золы

 

ნახშირის მუსები ელექტრული მანქანებისათვის

070093

§     Carbon brushes [electricity]

§     Щетки угольные для электрических машин

 

ნიჩბიანი სარევები

070007

§     Agitators

§     Мешалки лопастные

 

ონკანები [მანქანის, ძრავას ან მოტორის ნაწილები]

070333

§     Taps [parts of machines, engines or motors]

§     Краны [детали машин или двигателей]

 

ორთქლით წმენდის ხელსაწყოები

070485

§     Cleaning appliances utilizing steam

§     Приспособления для паровой очистки

 

ორთქლის კალანდრები ქსოვილებისათვის, პორტატიული

070480

§     Rotary steam presses, portable, for fabrics

§     Каландры паровые для тканей портативные

 

ორთქლის კალანდრები ქსოვილებისათვის, პორტატიული

070480

§     Steam presses (Rotary —), portable, for fabrics

§     Каландры паровые для тканей портативные

 

ორთქლის კონდენსატორები [მანქანათა ნაწილები]

070115

§     Condensers [steam] [parts of machines]

§     Конденсаторы пара [детали машин]

 

ორთქლის მანქანები

070242

§     Steam engines

§     Машины паровые

 

ორთქლის სეპარატორები

070320

§     Steam traps

§     Паросепараторы

 

ორთქლის ქვაბები

070429

§     Steam engine boilers

§     Котлы паровые

 

ორთქლის ქვაბის მილები [მანქანათა ნაწილები]

070471

§     Tubes (Boiler —) [parts of machines]

§     Трубы паровых котлов [части машин]

 

ორთქლის ქვაბის ხაშურის კოლექტორები

070110

§     Boiler scale collectors (Machine —)

§     Коллекторы накипи в паровых котлах

 

ორთქლის ქვაბის, მანქანის მაკომპლექტებელი ნაწილები

070101

§     Fittings for engine boilers

§     Комплекты для паровых котлов, машин

 

ორთქლისა და ზეთის ფაზების სეპარატორები

070152

§     Steam/oil separators

§     Сепараторы для разделения паровой и масляных фаз

 

პატარა ღუზები, ავტომატური  [საზღვაო]

070073

§     Grapnels (Automatic —) for marine purposes

§     Якоря малые автоматические [шлюпочные]

 

პატარა ღუზები, ავტომატური [საზღვაო]

070073

§     Automatic grapnels for marine purposes

§     Якоря малые автоматические [шлюпочные]

 

პეწის მიმცემი მანქანები

070240

§     Presses (Smoothing —)

§     Машины лощильные

 

პეწის მიმცემი მანქანები

070240

§     Smoothing presses

§     Машины лощильные

 

პილპილის საფქვავები, ხელით სამართავის გარდა

070307

§     Pepper mills other than hand-operated

§     Мельницы для перца

 

პისტოლეტები (წებოს დასატანი - ), ელექტრული

070476

§     Guns (Glue —), electric

§     Пистолеты для нанесения клея электрические

 

პისტოლეტები [ფეთქებად ნივთიერებაზე მომუშავე ინსტრუმენტები]

070477

§     Guns [tools using explosives]

§     Пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]

 

პნევმატიკური დანადგარები (მილსადენით ტრანსპორტირების - )

070370

§     Pneumatic tube conveyors

§     Установки для трубопроводного транспорта пневматические

 

პნევმატიკური მანქანები

070392

§     Compressed air machines

§     Машины пневматические 

 

პნევმატიკური მოწყობილობები (კარის გასაღებ-დასახური - ) [მანქანათა ნაწილები]

070520

§     Pneumatic door openers and closers [parts of machines]

§     Устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]

 

პნევმატიკური პისტოლეტები მასტიკის ექსტრუდირებისათვის

070456

§     Compressed air guns for the extrusion of mastics

§     Пистолеты для экструдирования мастик пневматические

 

პნევმატიკური ტრანსპორტიორები

070304

§     Pneumatic transporters

§     Пневмотранспортеры

 

პნევმატიკური ჩაქუჩები

070249

§     Pneumatic hammers

§     Молотки пневматические

 

პნევმატიკური ძრავები

070391

§     Compressed air engines

§     Двигатели пневматические 

 

პნევმოტრანსპორტიორები

070304

§     Transporters (Pneumatic —)

§     Пневмотранспортеры

 

პოლიგრაფიული თვითდამწყობები [ქაღალდის მიმწოდი მოწყობილობა]

070246

§     Paper feeders [printing]

§     Самонаклады полиграфические [подающее устройство для бумаги]

 

პოლიგრაფიული მატრიცები

070436

§     Matrices for use in printing

§     Матрицы полиграфические

 

პოლისპასტები*

070099

§     Pulleys *

§     Полиспасты*

 

პოჭოჭიკები (ღერძებისა და ლილვების - ) [მანქანათა ნაწილები]

070366

§     Journals [parts of machines]

§     Цапфы [осей и валов]

 

პუდლინგვის მანქანები

070319

§     Puddling machines

§     Машины для пудлингования

 

პულვერიზატორები [მანქანები]

070214

§     Pulverisers [machines]

§     Оросители [детали машин]

 

პურის საჭრელი მანქანები

070288

§     Bread cutting machines

§     Машины для резки хлеба

 

რატინირების მანქანები

070325

§     Friezing machines

§     Машины ратинировочные

 

რგოლები (ბურთულსაკისრების - )

070339

§     Ball rings for bearings

§     Кольца для шариковых подшипников

 

რგოლები (საზეთი - ) [მანქანათა ნაწილები]

070031

§     Rings (Grease —) [parts of machines]

§     Кольца смазочные [детали машин]

 

რეაქტიული ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა

070272

§     Jet engines other than for land vehicles

§     Двигатели реактивные

 

რეგულატორები [მანქანათა ნაწილები]

070254

§     Regulators [parts of machines]

§     Регуляторы [части машин]

 

რედუქციული გადაცემები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა

070447

§     Reduction gears other than for land vehicles

§     Передачи редукционные понижающие

 

რეცხვის დანადგარები (სატრანსპორტო საშუალებების - )

070235

§     Washing installations for vehicles

§     Установки для мойки транспортных средств

 

რკინიგზის სამშენებლო მანქანები

070383

§     Railroad constructing machines

§     Машины для строительства железных дорог

 

რობოტები [მანქანები]

070422

§     Robots [machines]

§     Роботы [машины]

 

როტაციული საბეჭდი მანქანები

070334

§     Rotary printing presses

§     Машины печатные ротационные

 

საამკინძაო აპარატები და მანქანები, სამრეწველო დანიშნულების

070327

§     Bookbinding apparatus and machines for industrial purposes

§     Машины и устройства для переплетного дела промышленные

 

საბერველი მანქანები

070350

§     Bellows [machines]

§     Машины воздуходувные

 

საბეჭდი მანქანები

070218

§     Printing machines

§     Машины печатные

 

საბეჭდი ფორმები

070217

§     Printing plates

§     Формы печатные

 

საბეჭდი ცილინდრები

070140

§     Printing cylinders

§     Цилиндры печатные

 

საბეჭდი წნეხები

070219

§     Printing presses

§     Прессы печатные

 

საბოლოო დამუშავების მანქანები

070193

§     Finishing machines

§     Машины для доводки

 

საბურღი ვაზნები [მანქანათა ნაწილები]

070428

§     Drill chucks [parts of machines]

§     Патроны сверлильные [детали машин]

 

საბურღი კოშკურები

070462

§     Drilling rigs, floating or non-floating

§     Вышки буровые

 

საბურღი პერფორატორები

070299

§     Drilling machines

§     Перфораторы бурильные

 

საგდულიანი სარქვლები [მანქანათა ნაწილები]

070108

§     Clack valves [parts of machines]

§     Клапаны откидные [детали машин]

 

საგლინი დგანი

070228

§     Rolling mills

§     Станки прокатные

 

საგლინი ჩარხის ლილვაკები

070141

§     Rolling mill cylinders

§     Валики прокатных станов

 

საგორავი საღებავის ლილვაკები (საბეჭდი მანქანის - )

070220

§     Rollers (Printing —) for machines

§     Валики накатные красочные для печатных машин

 

სადაღავი მანქანები

070306

§     Punching machines

§     Машины клеймильные

 

სადრენაჟო მანქანები

070158

§     Drainage machines

§     Машины дренажные

 

სადღვებლები

070038

§     Churns

§     Маслобойки

 

საზეთი კოლოფები [მანქანათა ნაწილები]

070204

§     Grease boxes [parts of machines]

§     Кoробки смазочные [детали машин]

 

საზეთი რგოლები [მანქანათა ნაწილები]

070031

§     Grease rings [parts of machines]

§     Кольца смазочные [детали машин]

 

საზეთურები [მანქანათა ნაწილები]

070085

§     Lubricators [parts of machines]

§     Масленки [детали машин]

 

სათბობის ეკონომაიზერები ძრავასათვის

070400

§     Fuel economisers for motors and engines

§     Экономайзеры топлива для двигателей

 

სათესი მანქანები

070348

§     Sowers [machines]

§     Сеялки [машины]

 

სათიბელას დანები

070188

§     Mowing machines (Knives for —)

§     Ножи косилок

 

სათიბელები

070051

§     Harvesting machines

§     Косилки

 

სათიბელები

070051

§     Mowing and reaping machines

§     Косилки

 

სათქვეფები, სადღვებლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ელექტრული

070459

§     Whisks, electric, for household purposes

§     Сбывалки бытовые электрические

 

საკემსი მანქანები

070329

§     Darning machines

§     Машины для штопки

 

საკერავი მანქანები

070440

§     Sewing machines

§     Машины швейные

 

საკიდრები [მანქანათა ნაწილები]

070092

§     Hangers [parts of machines]

§     Подвески [детали машин]

 

საკისარ-სადებები [მანქანათა ნაწილები]

070130

§     Bearings [parts of machines]

§     Вкладыши подшипников [детали машин]

 

საკისრები ტრანსმისიის (ლილვის - )

070290

§     Bearings for transmission shafts

§     Подшипники трансмиссионных валов

 

საკისრების საყრდენები მანქანებისათვის

070091

§     Bearing brackets for machines

§     Опоры для подшипников [детали машин]

 

საკრეჭი მაკრატლები, ელექტრული

070105

§     Shears, electric

§     Ножницы электрические

 

საკრეჭი მანქანები

070122

§     Clippers [machines]

§     Машины стригальные

 

სალესი ჩარხები

070387

§     Sharpening machines

§     Станки для заточки

 

სალესი, სახეხი ქარგოლები [მანქანათა ნაწილები]

070389

§     Grindstones [parts of machines]

§     Круги точильные, шлифовальные [детали машин]

 

სალესი, სახეხი ქარგოლები [მანქანათა ნაწილები]

070389

§     Sharpening wheels [parts of machines]

§     Круги точильные, шлифовальные [детали машин]

 

სალეწი მანქანები

070043

§     Threshing machines

§     Молотилки

 

სამანქანე ქვაბის მკვებავები

070430

§     Feeding apparatus for engine boilers

§     Питатели для котлов машин

 

სამარგლავი მანქანები

070344

§     Weeding machines

§     Машины для прополки

 

სამეთუნეო ქარგოლები

070420

§     Potters' wheels

§     Круги гончарные

 

სამზარეულოს მანქანები, ელექტრული*

070445

§     Kitchen machines, electric *

§     Машины кухонные электронные*

 

სამზარეულოს პროცესორები [ელექტრული]

070475

§     Food processors, electric

§     Процессоры кухонные [электрические]

 

სამთო ბურღები

070264

§     Mine borers

§     Буры для горных работ

 

სამთო მანქანები

070342

§     Mineworking machines

§     Машины горные

 

სამკალები

070268

§     Reapers

§     Жатки

 

სამსხვრეველები

070263

§     Grinding machines

§     Машины для измельчения

 

სამსხვრეველები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ელექტრული

070256

§     Crushers/grinders, electric (Domestic —)

§     Дробилки бытовые электрические

 

სამსხვრეველები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ელექტრული

070256

§     Grinders/crushers, electric, for household purposes

§     Дробилки бытовые электрические 

 

სამსხმელო მანქანები

070196

§     Foundry machines

§     Машины литейные

 

სამსხმელო ფორმები [მანქანათა ნაწილები]

070276

§     Molds [parts of machines]

§     Формы литейные [детали машин]

 

სამსხმელო ფორმები [მანქანათა ნაწილები]

070276

§     Moulds [parts of machines]

§     Формы литейные [детали машин]

 

სამღებრო მანქანები

070297

§     Painting machines

§     Машины для окрасочных работ

 

სამჭედლო საბერველები

070351

§     Forge bellows

§     Мехи кузнечные

 

სანიავებლები

070379

§     Winnowers

§     Веялки

 

საპენტი მანქანები, ელექტრული

070403

§     Beaters, electric

§     Машины трепальные электрические

 

საპრიალებელი მანქანები და მოწყობილობები, ელექტრული

070308

§     Polishing (Machines and apparatus for —) [electric]

§     Машины и устройства полировальные [электрические]

 

სარანდი ჩარხები

070321

§     Planing machines

§     Станки строгальные

 

სარეცხი მანქანები

070232

§     Washing machines

§     Машины стиральные

 

სარეცხი მანქანები სამრეცხაოებისათვის

070234

§     Washing machines [laundry]

§     Машины стиральные [для белья]

 

სარეცხი მანქანები წინასწარი გადახდით

070236

§     Coin-operated washing machines

§     Машины стиральные с предварительной оплатой [автоматические]

 

სარეცხი მანქანები წინასწარი გადახდით

070236

§     Washing machines (Coin-operated —)

§     Машины стиральные с предварительной оплатой [автоматические]

 

სარეცხი მოწყობილობები

070233

§     Washing apparatus

§     Устройства для мойки

 

სარეცხის საწური მანქანები

070239

§     Wringing machines for laundry

§     Машины отжимные для белья

 

სართავი დაზგები

070260

§     Spinning frames

§     Машины прядильные

 

სართავი მანქანები

070190

§     Spinning machines

§     Машины прядильные

 

სართავი ჯარები

070191

§     Spinning wheels

§     Прялки

 

სარქვლები (საგდულიანი - ) [მანქანათა ნაწილები]

070108

§     Valves (Clack —) [parts of machines]

§     Клапаны откидные [детали машин]

 

სასმელების დასამზადებელი მანქანები, ელექტრომექანიკური

070315

§     Beverage preparation machines, electromechanical

§     Устройства для приготовления напитков электромеханические

 

სასმელი წყლის დეაერატორები

070147

§     De-aerators for feedwater

§     Деаэраторы питьевой воды

 

სასმელი წყლის რეგულატორები

070161

§     Feedwater regulators

§     Регуляторы питьевой воды

 

სასოფლო-სამეურნეო ელევატორები

070009

§     Agricultural elevators

§     Элеваторы сельско-хозяйственные

 

სასოფლო-სამეურნეო იარაღი

070388

§     Agricultural implements other than hand-operated

§     Орудия сельско-хозяйственные 

 

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები

070008

§     Agricultural machines

§     Машины сельско-хозяйственные

 

სატერფულიანი ამძრავები საკერავი მანქანებისათვის

070111

§     Pedal drives for sewing machines

§     Приводы педальные для швейных машин

 

სატეხები მანქანებისათვის

070107

§     Chisels for machines

§     Долота для машин

 

სატეხი ჩარხები

070071

§     Mortising machines

§     Станки долбежные 

 

სატეხი ჩარხები

070071

§     Paring machines

§     Станки долбежные

 

სატვირთო ისრები [ამწევი]

070251

§     Derricks

§     Стрелы грузовые [подъемные]

 

სატვირთო საწეველები

070095

§     Hoists

§     Подъемники грузовые

 

სატინირების მანქანები

070345

§     Pressing machines to make satin-like

§     Машины сатинировальные

 

სატინირების მანქანები

070345

§     Satinizing machines

§     Машины сатинировальные

 

სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის დანადგარები

070235

§     Vehicle washing installations

§     Установки для мойки транспортных средств

 

საუთოებელი მანქანები

070328

§     Ironing machines

§     Машины гладильные

 

საფარველები [მანქანათა ნაწილები]

070360

§     Aprons [parts of machines]

§     Фартуки суппортов [детали машин]

 

საფარველები [მანქანების ნაწილები]

070360

§     Carriage aprons

§     Фартуки суппортов [детали машин]

 

საფართოებელი ავზები [მანქანათა ნაწილები]

070493

§     Expansion tanks [parts of machines]

§     Баки расширительные [детали машин]

 

საფეიქრო მანქანები

070259

§     Looms [machines]

§     Машины текстильные

 

საფოცხი მანქანის კბილები

070323

§     Rakes for raking machines

§     Зубья  для грабельных машин

 

საფრეზავი ჩარხები

070090

§     Milling machines

§     Станки фрезерные

 

საფრენი აპარატების ძრავები

070386

§     Aeronautical engines

§     Двигатели для летательных аппаратов

 

საფრქვეველები [მანქანები]

070214

§     Atomisers [machines]

§     Оросители [машины]

 

საფრქვევლები (საღებავის - )

070514

§     Air brushes for applying colour

§     Распылители краски

 

საფრქვევლები (საღებავის - )

070298

§     Guns (Spray —) for paint

§     Краскораспылители

 

საფრქვევლები (საღებავის - )

070298

§     Spray guns for paint

§     Краскораспылители

 

საფქვავი მანქანები

070266

§     Flour mill machines

§     Машины мукомольные

 

საქსოვი დაზგები

070261

§     Looms

§     Станки ткацкие

 

საქსოვი დაზგები

070261

§     Weaving looms

§     Станки ткацкие

 

საქსოვი დაზგების დგიმები

070224

§     Loom shafts

§     Ремизки ткацких станков

 

საქსოვი დაზგების დგიმთაცმა

070212

§     Gears for weaving looms

§     Ремизы

 

საქსოვი დაზგის ბობინები

070054

§     Weaving loom (Bobbins for —)

§     Бобины для ткацких станков

 

საქსოვი მანქანები

070374

§     Knitting machines

§     Машины вязальные

 

საქუსლე მანქანები

070361

§     Heel-making machines

§     Машины пяточные

 

საღებავის ლილვაკები (საბეჭდი მანქანის საგორავი - )

070220

§     Printing rollers for machines

§     Валики накатные красочные для печатных машин

 

საღებავის საფრქვევლები

070514

§     Colour (Air brushes for applying —)

§     Распылители краски

 

საღებავის საფრქვევლები

070298

§     Paint (Spray guns for —)

§     Краскораспылители 

 

საღერღი მანქანები (მარცვლეულის - )

070089

§     Husking machines (Corn and grain —)

§     Машины для обрушивания зерен злаков

 

საყალიბო მანქანები

070278

§     Moulding machines

§     Машины формовочные

 

საყალიბო მანქანები

070278

§     Molding machines

§     Машины формовочные

 

საყოფაცხოვრებო წისქვილები, ხელით სამართავის გარდა

070277

§     Mills for household purposes, other than hand-operated

§     Мельницы бытовые

 

საყრდენები (საკისრების - ) [მანქანათა ნაწილები]

070091

§     Brackets (Bearing —) for machines

§     Опоры для подшипников [детали машин]

 

საშრობი მანქანები

070084

§     Drying machines

§     Машины сушильные

 

საშრობი მანქანები

070084

§     Spin driers

§     Машины сушильные

 

საშტამპავი მანქანები

070181

§     Die-stamping machines

§     Машины для штамповки

 

საშტამპავი მანქანები

070180

§     Stamping machines

§     Машины для штамповки

 

საჩეჩი მანქანები

070364

§     Carding machines

§     Машины чесальные

 

საჩეჩი სავარცხლის კომპლექტები [საჩეჩი მანქანის ნაწილები]

070079

§     Card clothing [parts of carding machines]

§     Гарнитуры игольчатые кардных машин

 

საწეველები [სათხილამურო საწეველების გარდა]

070023

§     Lifts, other than ski-lifts

§     Подъемники [за исключением лыжных]

 

საწეწი მანქანები

070044

§     Beating machines

§     Машины трепальные

 

საწვავის გარდამქმნელები შიგაწვის ძრავებისათვის

070463

§     Conversion apparatus (Fuel —) for internal combustion engines

§     Преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания

 

საწვავის გარდამქმნელები შიგაწვის ძრავასათვის

070463

§     Fuel conversion apparatus for internal combustion engines

§     Преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания

 

საწველი მანქანები

070367

§     Milking machines

§     Машины, установки доильные

 

საწველი მანქანის ჭიქები

070368

§     Milking machines (Teat cups [suction cups] for —)

§     Стаканы доильных машин

 

საწრფევებელი მანქანები

070159

§     Dressing (Apparatus for —)

§     Машины правильные

 

საწრფევებელი მანქანები

070159

§     Machining (Apparatus for —)

§     Машины правильные

 

საწრფევებელი მანქანები

070159

§     Trimming machines

§     Машины правильные

 

საჭედი უროები, მცირე ზომის

070250

§     Tilt hammers

§     Молоты ковочные [небольших размеров]

 

საჭირხნისები

070358

§     Superchargers

§     Нагнетатели

 

საჭრელები [მანქანათა ნაწილები]

070080

§     Knives [parts of machines]

§     Резаки [детали машин]

 

საჭრელი მანქანები

070123

§     Cutters [machines]

§     Машины резальные

 

საჭრელი სანთურები, გაზზე მომუშავე

070486

§     Cutting blow pipes, gas-operated

§     Резаки газовые

 

საჭრელი ჩარხები

070146

§     Cutting machines

§     Машины резальные

 

სახარატო ჩარხები

070098

§     Lathes [machine tools]

§     Станки токарные

 

სახერხი დაზგები [მანქანათა ნაწილები]

070035

§     Saw benches [parts of machines]

§     Верстаки пильные [части машин]

 

სახეხი ქარგოლების მოსაპირი დაზგები

070326

§     Trueing machines

§     Станки для правки шлифовальных кругов

 

სახვრეტი წნეხის პუანსონები

070305

§     Punches for punching machines

§     Пуансоны дыропробивных прессов

 

სახნისები (გუთნის - )

070100

§     Shares (Plough —)

§     Лемехи плужные

 

სახნისიანი არხსათხრელები

070458

§     Ditchers [ploughs]

§     Канавокопатели плужные

 

სახსრები (უნივერსალური - ) [კარდანის სახსრები]

070479

§     Joints (Universal —) [Cardan joints]

§     Шарниры универсальные, карданные

 

სეპარატორები

070142

§     Separators

§     Сепараторы

 

სეპარატორები (ორთქლის - )

070320

§     Traps (Steam —)

§     Паросепараторы

 

სეპარატორები (ორთქლისა და ზეთის ფაზების - )

070152

§     Separators (Steam/oil —)

§     Сепараторы для разделения паровой и масляной фаз

 

სიგარეტის დასამზადებელი სამრეწველო მანქანები

070103

§     Cigarette machines for industrial purposes

§     Машины для изготовления сигарет промышленные

 

სიჩქარის რეგულატორები მანქანის, ძრავასა და მოტორისათვის

070275

§     Speed governors for machines, engines and motors

§     Регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей

 

სტატორები [მანქანათა ნაწილები]

070354

§     Stators [parts of machines]

§     Статоры [части машин]

 

სტერეოტიპის დამამზადებელი მანქანები

070355

§     Stereotype machines

§     Машины для изготовления стереотипов

 

ტალახსაჭერები, ჭუჭყსაჭერები [მანქანები]

070059

§     Mud catchers and collectors [machines]

§     Грязеуловители [машины]

 

ტვირთამწევი ჯაჭვები [მანქანათა ნაწილები]

070491

§     Elevator chains [parts of machines]

§     Цепи грузоподъемные [детали машин]

 

ტვირთის გადასაზიდი მოწყობილობები ჰაერის ბალიშზე

070129

§     Air cushion devices for moving loads

§     Устройства на воздушной подушке для перемещения грузов

 

ტიპოგრაფიული საბეჭდი მანქანები

070378

§     Typographic machines

§     Машины печатные типографические

 

ტიპოგრაფიული წნეხები

070303

§     Typographic presses

§     Прессы типографские

 

ტომრები (მტვერსასრუტის - )

070521

§     Bags (Vacuum cleaner —)

§     Мешки для пылесосов

 

ტრანსმისიები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა

070253

§     Transmissions, other than for land vehicles

§     Трансмиссии

 

ტრანსმისიის ლილვის საკისრები

070290

§     Transmission shafts (Bearings for —)

§     Подшипники трансмиссионных валов

 

ტრიკოტაჟის ტილოს საქსოვი მანქანები

070057

§     Hosiery looms

§     Машины для изготовления трикотажного полотна

 

ტუმბოები [მანქანები]

070309

§     Pumps [machines]

§     Насосы [машины]

 

ტუმბოები [მანქანის, ძრავას ან მოტორის ნაწილები]

070179

§     Pumps [parts of machines, engines or motors]

§     Насосы [части машин или двигателей]

 

ტუმბოები გამათბობელი დანადგარისათვის

070311

§     Pumps for heating installations

§     Насосы для отопительных установок

 

ტუმბოს დიაფრაგმები, მემბრანები

070257

§     Pump diaphragms

§     Диафрагмы, мембраны для насосов

 

ტურბინები (ჰიდრავლიკური - )

070215

§     Turbines (Hydraulic —)

§     Турбины гидравлические

 

ტურბინები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა

070375

§     Turbines other than for land vehicles

§     Турбины

 

ტურბოკომპრესორები

070114

§     Turbocompressors

§     Турбокомпрессоры

 

ტყავის გამოსაჭრელი და დასამუშავებელი მანქანები

070157

§     Leather paring machines

§     Машины для подрезания, срезания, подшлифовывания кожи

 

ტყავის დასამუშავებელი მანქანები

070136

§     Leather-working machines

§     Машины для обработки кожи

 

უნივერსალური კარდანული სახსრები

070479

§     Universal joints [Cardan joints]

§     Шарниры универсальные. карданные

 

ურნალები [მანქანები]

070404

§     Rams [machines]

§     Копры [машины]

 

უროები [მანქანათა ნაწილები]

070247

§     Hammers [parts of machines]

§     Молоты [детали машин]

 

ფარდის გასაწევი მოწყობილობები, ელექტრული

070331

§     Curtain drawing devices, electrically operated

§     Устройства для передвижения занавесей электрические

 

ფარცხები

070213

§     Harrows

§     Бороны

 

ფესვსაჭრელები [მანქანები]

070121

§     Turnip cutters [machines]

§     Корнерезки [машины]

 

ფესვსაჭრელები [მანქანები]

070121

§     Root slicers [machines]

§     Корнерезки [машины]

 

ფეხის სტარტერის გამშვებები (მოტოციკლის - )

070516

§     Kick starters for motorcycles

§     Пускатели ножного стартера мотоцикла

 

ფეხსაცმლის კალაპოტები [მანქანათა ნაწილები]

070352

§     Lasts for shoes [parts of machines]

§     Колодки обувные [детали машин]

 

ფეხსაცმლის კალაპოტები [მანქანათა ნაწილები]

070352

§     Shoe lasts [parts of machines]

§     Колодки обувные [детали машин]

 

ფეხსაცმლის საწმენდი მოწყობილობები, ელექტრული

070501

§     Shoe polishers, electric

§     Устройства для чистки обуви электрические

 

ფილტრები [მანქანის ან ძრავას ნაწილები]

070457

§     Filters [parts of machines or engines]

§     Фильтры [детали машин]

 

ფილტრები [მოწყობილობები, აპარატები]

070192

§     Filtering machines

§     Фильтры [устройства, аппараты]

 

ფილტრი-წნეხები

070109

§     Filter presses

§     Фильтр-прессы

 

ფოლადსადნობი კონვერტერები

070003

§     Steelworks (Converters for —)

§     Конвертеры для выплавки стали

 

ფორმები (საბეჭდი - )

070217

§     Plates (Printing —)

§     Формы печатные

 

ფოტოამკრები მანქანები

070112

§     Type-setting machines [photocomposition]

§     Машины фотонаборные

 

ფრიქციული ღვედები (ბორბლების, შკივების - )

070314

§     Adhesive bands for pulleys

§     Ремни фрикционные для шкивов

 

ფურაჟის წნეხები

070195

§     Fodder presses

§     Прессы для фуража

 

ქარგები საქარგი მანქანისათვის

070067

§     Tambours for embroidery machines

§     Пяльца круглые для вышивальных машин

 

ქაღალდის დამამზადებელი მანქანები

070291

§     Papermaking machines

§     Машины бумагоделательные

 

ქაღალდის ფურცლების  დამამზადებელი მანქანები

070293

§     Paper machines

§     Машины бумагоделательные

 

ქვანახშირის კომბაინები

070094

§     Coalcutting machines

§     Комбайны угольные

 

ქვის დასამუშავებელი ჩარხები

070301

§     Stone working machines

§     Станки камнеобрабатывающие

 

ღერძკოლოფები, ბუქსები [მანქანათა ნაწილები]

070289

§     Journal boxes [parts of machines]

§     Подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов

 

ღვედები ბორბლებისათვის, შკივებისათვის (ფრიქციული - )

070314

§     Bands (Adhesive —) for pulleys

§     Ремни фрикционные для шкивов

 

ყავის საფქვავები, ხელის საფქვავების გარდა

070415

§     Coffee grinders, other than hand-operated

§     Кофемолки [за исключением ручных]

 

ყუთები (მატრიცების - ) [პოლიგრაფია]

070081

§     Boxes for matrices [printing]

§     Коробки для полиграфических матриц

 

ყურძნის წნეხები

070102

§     Wine presses

§     Прессы для вина

 

შაქრის დასამზადებელი მანქანები

070356

§     Sugar making machines

§     Машины для производства сахара

 

შედუღების აპარატები, ელექტრული

070349

§     Welding machines, electric

§     Аппараты сварочные электрические

 

შეერთებები  [ძრავას ნაწილები]

070118

§     Joints [parts of engines]

§     Соединения [части двигателей]

 

შეერთებები [ძრავას ნაწილები]

070118

§     Sealing joints [parts of engines]

§     Соединения [части двигателей]

 

შემოსაწნავი მანქანები

070372

§     Braiding machines

§     Машины оплеточные

 

შემრევი მანქანები

070026

§     Mixing machines

§     Смесители

 

შემწოვი დანადგარები სამრეწველო მიზნებისათვის

070282

§     Suction machines for industrial purposes

§     Установки всасывающие промышленные

 

შესათეთრებელი მანქანები

070030

§     Colour-washing machines

§     Машины для побелки

 

შესათეთრებელი მანქანები

070030

§     Whitewashing machines

§     Машины для побелки

 

შესაფუთი მანქანები

070294

§     Packing machines

§     Машины упаковочные

 

შესახვევი მანქანები

070177

§     Wrapping machines

§     Машины заверточные

 

შკივები [მანქანათა ნაწილები]

070117

§     Pulleys [parts of machines]

§     Шкивы [детали машин]

 

შკივის ფრიქციული ღვედები

070314

§     Pulleys (Adhesive bands for —)

§     Ремни фрикционные для шкивов

 

შრიფტსამსხმელო მანქანები

070120

§     Typecasting machines

§     Машины шрифтолитейные

 

ჩალასაჭრელები

070210

§     Chaff cutters

§     Соломорезки

 

ჩალასაჭრელები

070210

§     Straw [chaff] cutters

§     Соломорезки

 

ჩალასაჭრელის დანები

070223

§     Chaff cutter blades

§     Ножи соломорезок

 

ჩამდინარე წყლის გამშხეფები

070162

§     Sewage pulverizers

§     Разбрызгиватели для сточных вод

 

ჩამომსხმელი მანქანები

070353

§     Filling machines

§     Машины разливочные

 

ჩამოსაშვები ონკანები [წყალსაცლელები]

070439

§     Drain cocks

§     Краны спупкные [водоотделители]

 

ჩამოსაშვები ონკანები [წყალსაცლელები]

070439

§     Water separators

§     Краны спускные [водоотделители]

 

ჩარხები

070243

§     Machine tools

§     Станки

 

ჩასატვირთი ბაქნები

070096

§     Loading ramps

§     Площадки загрузочные

 

ჩაქუჩები (პნევმატიკური - )

070249

§     Hammers (Pneumatic —)

§     Молотки пневматические

 

ჩობლები [მანქანათა ნაწილები]

070198

§     Stuffing boxes [parts of machines]

§     Сальники [детали машин]

 

ჩოგბურთის ჩოგანზე სიმების დასაჭიმი მანქანები

070511

§     Racket stringing machines

§     Машины для натягивания струн в тенисных ракетках

 

ცენტრიდანული ტუმბოები

070088

§     Centrifugal pumps

§     Насосы центробежные

 

ცენტრიდანული წისქვილები

070087

§     Centrifugal mills

§     Мельницы центробежные

 

ცენტრიფუგები [მანქანები]

070086

§     Centrifugal machines

§     Центрифуги[\машины]

 

ცენტრიფუგები [მანქანები]

070086

§     Centrifuges [machines]

§     Центрифуги [машины]

 

ცვილით საპრიალებელი მოწყობილობები და სამარჯვები

070510

§     Wax-polishing (Machines and apparatus for —), electric

§     Устройства и приспособления для натирки воском [электрические]

 

ცვლადი დენის გენერატორები

070018

§     Alternators

§     Генераторы переменного  тока

 

ცილინდრის დგუშები

070197

§     Cylinders (Pistons for —)

§     Поршни цилиндров

 

ცომის საზელი მანქანები, მექანიკური

070295

§     Kneading machines

§     Машины тестомесильные механические

 

ცხავები [მანქანები ან მანქანათა ნაწილები]

070187

§     Sieves [machines or parts of machines]

§     Грохоты [машины или детали машин]

 

ცხოველების გასაკრეჭი მანქანები

070431

§     Hair clipping machines for animals

§     Машины для стрижки животных

 

ცხოველების გასაკრეჭი მანქანები

070431

§     Hair cutting machines for animals

§     Машины для стрижки животных 

 

ცხოველების საკრეჭი მანქანები

070431

§     Shearing machines for animals

§     Машины для стрижки животных

 

ცხრილები

070134

§     Sifters

§     Решета

 

ძალური გადაცემები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა

070252

§     Propulsion mechanisms other than for land vehicles

§     Передачи силовые

 

ძეხვეულის დასამზადებელი მანქანები

070346

§     Sausage machines

§     Машины для изготовления сосисок

 

ძნასაკვრელი სამკალები

070269

§     Reapers and binders

§     Жатки-сноповязки

 

ძნასაკონები

070052

§     Sheaf-binding machines

§     Сноповязки

 

ძრავას გამაცივებელი ჰაერის გასაწმენდი ფილტრები

070010

§     Filters for cleaning cooling air, for engines

§     Фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях

 

ძრავას დგუშები

070274

§     Pistons for engines

§     Поршни двигателей

 

ძრავას ვენტილატორის ამძრავი ღვედები

070441

§     Fan belts for motors and engines

§     Ремни приводные вентиляторов для двигателей

 

ძრავას ინჟექტორები

070077

§     Injectors for engines

§     Инжекторы для двигателей

 

ძრავას მაყუჩები

070451

§     Silencers for motors and engines

§     Глушители для двигателей

 

ძრავას ცილინდრის სახურავები

070137

§     Cylinder heads for engines

§     Головки цилиндров двигателей

 

ძრავასა და მოტორის ვენტილატორები

070381

§     Fans for motors and engines

§     Вентиляторы для двигателей

 

ძრავასა და მოტორის რადიატორები [მაცივარი]

070464

§     Radiators [cooling] for motors and engines

§     Радиаторы охлаждения для двигателей

 

ძრავები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ჰაერის ბალიშზე

070380

§     Air cushion vehicles (Engines for —)

§     Двигатели для транспортных средств на воздушной подушке

 

ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა

070433

§     Engines, other than for land vehicles

§     Двигатели

 

ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა

070433

§     Motors, other than for land vehicles

§     Двигатели

 

ძრავების დემპფერები

070451

§     Exhausts for motors and engines

§     Глушители для двигателей

 

წებოვანი ლენტების მიმწოდებელი მოწყობილობა [მანქანები]

070004

§     Adhesive tape dispensers [machines]

§     Устройства для подачи клейких лент [машины]

 

წებოს დასატანი პისტოლეტები, ელექტრული

070476

§     Glue guns, electric

§     Пистолеты для нанесения клея электрические

 

წევის ძრავები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა

070241

§     Driving motors other than for land vehicles

§     Двигатели тяговые

 

წვენსაწურები, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, ელექტრული

070460

§     Fruit presses, electric, for household purposes

§     Соковыжималки бытовые электрические

 

წისქვილები

070053

§     Flour mills

§     Мельницы мукомольные

 

წისქვილები [მანქანები]

070042

§     Mills [machines]

§     Мельницы [машины]

 

წისქვილის ქვები, დოლაბები

070262

§     Millstones

§     Жернова мельничные

 

წნევის რეგულატორები [მანქანათა ნაწილები]

070317

§     Pressure regulators [parts of machines]

§     Регуляторы давления [детали машин]

 

წნევის სარქვლები [მანქანათა ნაწილები]

070318

§     Pressure valves [parts of machines]

§     Клапаны давления [детали машин]

 

წნეხები

070102

§     Presses

§     Прессы для вина

 

წნეხები [სამრეწველო მანქანები]

070316

§     Presses [machines for industrial purposes]

§     Прессы [машины промышленные]

 

წნეხები (ყურძნის - )

070102

§     Presses (Wine —)

§     Прессы для вина 

 

წნეხები ცხელი შტამპვისათვის

070173

§     Swaging machines

§     Прессы штамповочные [для горячей штамповки]

 

წყლის გამათბობლები

070165

§     Water heaters [parts of machines]

§     Водонагреватели [части машин]

 

ჭიქები (საწველი მანქანის - )

070368

§     Suction cups for milking machines

§     Стаканы доильных машин

 

ჭიქები (საწველი მანქანის - )

070368

§     Teat cups for milking machines

§     Стаканы доильных машин 

 

ჭურჭლის სარეცხი მანქანები

070231

§     Dishwashers

§     Машины для мойки посуды

 

ხალიჩების გასაწმენდი მანქანები და მოწყობილობები, ელექტრული

070481

§     Carpet shampooing (Machines and apparatus for —), electric

§     Машины и устройства для чистки ковров [электрические]

 

ხაშურის კოლექტორები (ორთქლის ქვაბის - )

070110

§     Scale collectors (Machine boiler —)

§     Колекторы накипи в паровых котлах

 

ხელის ინსტრუმენტებიხელით სამართავის გარდა

070284

§     Hand-held tools, other than hand-operated

§     Инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]

 

ხელის ინსტრუმენტები, ხელით სამართავის გარდა

070284

§     Tools (Hand-held —), other than hand-operated

§     Инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]

 

ხერხები [მანქანები]

070341

§     Saws [machines]

§     Пилы [машины]

 

ხერხის ტანები [მანქანისა და დაზგის ნაწილები]

070226

§     Saw blades [parts of machines]

§     Полотна пильные [детали машин, станков]

 

ხიდური ამწეები

070313

§     Bridges (Roller —)

§     Краны мостовые

 

ხის დასამუშავებელი ჩარხები

070055

§     Woodworking machines

§     Станки деревообрабатывающие

 

ხომალდის ძრავები

070401

§     Boats (Engines for —)

§     Двигатели судовые

 

ხორცსაკეპები [მანქანები]

070211

§     Meat choppers [machines]

§     Мясорубки [машины

 

ხორცსაკეპები [მანქანები]

070211

§     Meat mincers [machines]

§     Мясорубки [машины]

 

ჯალამბრები

070373

§     Winches

§     Вороты

 

ჯარები (სართავი - )

070191

§     Wheels (Spinning —)

§     Прялки

 

ჯაჭვური ხერხები

070484

§     Chain saws

§     Пилы цепные

 

ჰაერგამწოვი მოწყობილობები

070398

§     Air suction machines

§     Устройства воздухоотсасывающие

 

ჰაერიანი კონდენსატორები

070006

§     Aerocondensers

§     Конденсаторы воздушные

 

ჰაერის კომპრესორები [გარაჟის დანადგარები]

070310

§     Air pumps [garage installations]

§     Компрессоры воздушные [установки для гаражей]

 

ჰაერის კონდენსაციის მოწყობილობები

070011

§     Air condensers

§     Испарители воздушные

 

 

ჰაერის ტუმბოები

070393

§     Compressed air pumps

§     Насосы воздушные

 

ჰაერსაბერი მანქანები

070350

§     Blowing engines

§     Машины воздуходувные

 

ჰაერსაბერი მანქანები (აირის შესაკუმში, შემწოვი და გადამტანი - )

070199

§     Blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases

§     Машины для сжатия, всасывания и транспортировки газов воздуходувные

 

ჰაერსაბერი მანქანები (მარცვლეულის შესამჭიდროებელი, შემწოვი და გადამტანი - )

070203

§     Blowing machines for the compression, sucking and carrying of grain

§     Машины для уплотнения, всасывания и транспортировки зерна воздуходувные

 

ჰაერსაბერი მანქანები (მარცვლეულის შესამჭიდროებელი, შემწოვი და გადამტანი - )

070203

§     Fans for the compression, sucking and carrying of grain

§     Машины для уплотнения, всасывания и транспортировки зерна воздуходувные

 

ჰერმეტიზაციის მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის

070347

§     Sealing machines for industrial purposes

§     Машины для герметизации промышленные

 

ჰიდრავლიკური მოწყობილობები (კარის გასაღებ-დასახური - ) [მანქანათა ნაწილები]

070515

§     Hydraulic door openers and closers [parts of machines]

§     Устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]

 

ჰიდრავლიკური ტურბინები

070215

§     Hydraulic turbines

§     Турбины гидравлические

 

ჰიდრავლიკური ძრავები

070461

§     Hydraulic engines and motors

§     Двигатели гидравлические