კლასი    სერიული N                         საქონლის დასახელება

 

01	a 00001	აალების პრეპარატები [ქიმიური დანამატები ძრავას საწვავისათვის]
11	a 00002	აბაზანები
11	a 00003	აბაზანები (დასაჯდომი - )
11	a 00004	აბაზანები (მინერალური წყლის - ) [რეზერვუარები]
05	a 00005	აბაზანები (ჟანგბადის - )
21	a 00006	აბაზანები (საბავშვო გადასატანი - )
06	a 00007	აბაზანები (ფრინველების - ) [ლითონის კონსტრუქციები]
19	a 00008	აბაზანები ფრინველებისათვის [არალითონური კონსტრუქციები]
05	a 00009	აბაზანების მარილები (მინერალური წყლის - )
05	a 00010	აბაზანების მარილები (სამკურნალო - ) 
05	a 00011	აბაზანების პრეპარატები (სამკურნალო - )
11	a 00012	აბაზანის გამხურებლები 
24	a 00013	აბაზანის თეთრეული, ტანსაცმლის გარდა
03	a 00014	აბაზანის კოსმეტიკური პრეპარატები 
03	a 00015	აბაზანის მარილი, სამედიცინო დანიშნულების გარდა
11	a 00016	აბაზანის პირნაკეთობა
25	a 00017	აბაზანის ხალათები
11	a 00018	აბანოს საკუთნო (ცხელი ჰაერის - )
11	a 00019	აბაჟურები
11	a 00020	აბაჟურის დამჭერები
05	a 00021	აბები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
10	a 00022	აბების შემყვანი მოწყობილობები
13	a 00023	აბედი [პატრუქები]
26	a 00024	აბზინდები [სამოსის საკუთნო]
01	a 00025	აბრაზივებთან გამოსაყენებელი დამხმარე სითხეები
03	a 00026	აბრაზივები*
08	a 00027	აბრაზიული დამუშავების საშუალებები [ხელის ინსტრუმენტები]
05	a 00028	აბრაზიული მასალები (სტომატოლოგიური - )
03	a 00029	აბრაზიული ტილო
03	a 00030	აბრაზიული ქაღალდი
21	a 00031	აბრაზიული ღრუბლები (ტყავის საფხეკი - )
20	a 00032	აბრები ხის ან პლასტიკატისაგან
21	a 00033	აბრები, ფირნიშები (ფაიფურის ან მინის - )
24	a 00034	აბრეშუმი [ქსოვილი]
22	a 00035	აბრეშუმის ანაძენძი
23	a 00036	აბრეშუმის ნართი
22	a 00037	აბრეშუმის ნარჩენები [დასატენი მასალა]
24	a 00038	აბრეშუმის ქსოვილი ტიპოგრაფიული შაბლონებისათვის 
23	a 00039	აბრეშუმის ძაფი 
31	a 00040	აბრეშუმის ჭია
29	a 00041	აბრეშუმის ჭიის ჭუპრები, საკვები 
05	a 00042	აბუსალათინის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის
04	a 00043	აბუსალათინის ზეთი ტექნიკური მიზნებისათვის
14	a 00044	აგათები
01	a 00045	აგარ-აგარი
01	a 00046	აგლუტინაციის ნივთიერებები (ბეტონის - )
02	a 00047	აგლუტინაციის პრეპარატები (საღებავების - )
19	a 00048	აგური
19	a 00049	აგურის თიხა 
01	a 00050	აგურის წყობის დამცავები, საღებავებისა და ზეთების გარდა
07	a 00051	ადიდვის დგანები
01	a 00052	ადუღების საწინააღმდეგო პრეპარატები (ძრავას საზეთ-მაცივებელი ემულსიის - )
07	a 00053	აერატორები
07	a 00054	აერირების ტუმბოები (აკვარიუმის - )
03	a 00055	აეროზოლები (სუნთქვის გამახალისებელი - )
01	a 00056	აეროზოლებში გამოსაყენებელი გადამტანი აირები
21	a 00057	აეროზოლის დოზატორები, არასამედიცინო 
10	a 00058	აეროზოლის ხელსაწყოები, სამედიცინო
09	a 00059	აერომეტრები
12	a 00060	აერონავტიკის აპარატები, მანქანები და მოწყობილობები 
12	a 00061	აეროსტატები
24	a 00062	აეროსტატების აირგაუმტარი ქსოვილი
09	a 00063	ავარიისაგან დამცავი ბადეები
07	a 00064	ავარიული სიმძლავრის გენერატორები
14	a 00065	ავგაროზები  
20	a 00066	ავეჯი
20	a 00067	ავეჯი (საოფისე - )
20	a 00068	ავეჯი (სასკოლო - )
18	a 00069	ავეჯი ტყავის ს გასაწყობები
20	a 00070	ავეჯის ბორბლები, გორგოლაჭები, არალითონური
24	a 00071	ავეჯის გადასაკრავი ქსოვილები
21	a 00072	ავეჯის გადასაწმენდი ჩვრები
20	a 00073	ავეჯის თაროები
06	a 00074	ავეჯის ლითონის გორგოლაჭები, ბორბლები 
06	a 00075	ავეჯის ლითონის ფურნიტურა 
24	a 00076	ავეჯის პლასტმასის საფარი
18	a 00077	ავეჯის ტყავის გადასაკრავები 
20	a 00078	ავეჯის ფურნიტურა, არალითონური
24	a 00079	ავეჯის ქსოვილის გადასაკრავები
24	a 00080	ავეჯის შალითები
20	a 00081	ავეჯის ხის ტიხრები
03	a 00082	ავეჯისა და იატაკის გასაპრიალებელი საშუალებები
22	a 00083	ავეჯისა და ლეიბების დასატენი და გადასაკრავი ბამბა 
12	a 00084	ავტობუსები
		
16	a 00085	ავტოკალმები
21	a 00086	ავტოკლავი [საკვების წნევის ქვეშ დასამუშავებელი მოწყობილობა], არაელექტრული
11	a 00087	ავტოკლავი [წნევის ქვეშ დამუშავების სწრაფსახარში ქვაბები], ელექტრული
07	a 00088	ავტომატური მანიპულატორები [მანქანები]
16	a 00089	ავტომატური ფანქრები 
12	a 00090	ავტომისაბმელები
12	a 00091	ავტომობილები
		
12	a 00092	ავტომობილები მოტოციკლის ძრავით 
12	a 00093	ავტომობილი-რეფრიჟერატორები
11	a 00094	ავტომობილის მაშუქები
12	a 00095	ავტომობილის მზისგან დამცავი საშუალებები
11	a 00096	ავტომობილის მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები [განათების მოწყობილობა] 
27	a 00097	ავტომობილის ნოხები
09	a 00098	ავტომობილის სალტეში დაბალი წნევის ავტომატური მაჩვენებლები
12	a 00099	ავტომობილის შასი
12	a 00100	ავტომობილის ძარები
01	a 00101	ავტომობილის ძარის მასტიკა
12	a 00102	ავტომობილის ჯაჭვები 
25	a 00103	ავტომობილისტის ტანსაცმელი
09	a 00104	ავტომოპასუხეები
12	a 00105	ავტოსატვირთველები
18	a 00106	ავშარები [ულაგმო აღვირი]
17	a 00107	აზბესტი
19	a 00108	აზბესტიანი სამშენებლო ხსნარები
17	a 00109	აზბესტის ბოჭკო
17	a 00110	აზბესტის დამცავი ფარდები
09	a 00111	აზბესტის ეკრანები (მეხანძრის დამცავი - )
17	a 00112	აზბესტის მუყაო
17	a 00113	აზბესტის სატენები
17	a 00114	აზბესტის საფარები
02	a 00115	აზბესტის საღებავები
17	a 00116	აზბესტის ტილო
17	a 00117	აზბესტის ფურცლები
17	a 00118	აზბესტის ფუძეები 
17	a 00119	აზბესტის ქაღალდი
17	a 00120	აზბესტის ქეჩა
17	a 00121	აზბესტის ქსოვილები
09	a 00122	აზბესტის ქსოვილის ტანსაცმელი ხანძრისაგან დასაცავად
09	a 00123	აზბესტის ქსოვილის ხელთათმანები ხანძრისაგან დასაცავად
17	a 00124	აზბესტის შიფერი
19	a 00125	აზბესტცემენტი
01	a 00126	აზოტი
01	a 00127	აზოტის მონოქსიდი
01	a 00128	აზოტის ოქსიდი
01	a 00129	აზოტმჟავა
05	a 00130	აზოტმჟავა ბისმუტის ფუძემარილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	a 00131	აზოტმჟავა ვერცხლი
01	a 00132	აზოტოვანი სასუქი
01	a 00133	აზოტოვანი სასუქი (კალციუმის შემცველი - )
29	a 00134	ათქვეფილი ნაღები
30	a 00135	ათქვეფილი ნაღების სტაბილიზატორები
11	a 00136	აირგანმუხტვის ელექტრული მილაკები განათებისათვის
09	a 00137	აირგანმუხტვის ელექტრული მილაკები, განათებისას გამოსაყენებლის გარდა
11	a 00138	აირგენერატორები [დანადგარები]
01	a 00139	აირები (მყარი - ), სამრეწველო დანიშნულების
01	a 00140	აირები (შედუღებისას გამოსაყენებელი დამცავი - ) 
05	a 00141	აირები სამედიცინო მიზნებისათვის
01	a 00142	აირების გამწმენდი პრეპარატები                             
04	a 00143	აირი (გენერატორის - )
04	a 00144	აირი (სანათი - )
09	a 00145	აირის ანალიზატორები
11	a 00146	აირის აპარატის მარეგულირებელი და დამცავი საკუთნო 
34	a 00147	აირის ბალონები (სანთებლების დასატენი - )
11	a 00148	აირის გამწმენდი ხელსაწყოები
11	a 00149	აირის ლამპები
02	a 00150	აირის მური [პიგმენტი]
01	a 00151	აირის მური, სამრეწველო დანიშნულების
11	a 00152	აირის სანთებლები
11	a 00153	აირის სანთურები
11	a 00154	აირის სანთურის საცმები
07	a 00155	აირის სარჩილავები
11	a 00156	აირის ქვაბები
07	a 00157	აირის შესაკუმში, შემწოვი და გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები
11	a 00158	აირსადენის მარეგულირებელი და დამცავი საკუთნო
11	a 00159	აირსაცივრები, მანქანათა ნაწილების გარდა
07	a 00160	აირშედუღების აპარატები
07	a 00161	აირშედუღების სანთურები
01	a 00162	აირშთამნთქმელები [ქიმიურად აქტიური ნივთიერებები ]
05	a 00163	აკარიციდები
16	a 00164	აკვარელი
		
02	a 00165	აკვარელის საღებავების ფიქსატორები
16	a 00166	აკვარელის საღებავის გასახსნელი ჯამები
		
21	a 00167	აკვარიუმები (ოთახის - )
19	a 00168	აკვარიუმები [კონსტრუქციები]
07	a 00169	აკვარიუმის აერირების ტუმბოები
21	a 00170	აკვარიუმის საფარი
19	a 00171	აკვარიუმის ქვიშა
11	a 00172	აკვარიუმის შემთბობები 
11	a 00173	აკვარიუმის შენათების საშუალებები 
19	a 00174	აკვარიუმის ხრეში
20	a 00175	აკვნები
20	a 00176	აკვნები (მოწნული - )
06	a 00177	აკლდამები (ლითონის - )
06	a 00178	აკლდამები (ლითონის - ) [სამარე]
19	a 00179	აკლდამები, არალითონური
19	a 00180	აკლდამები, არალითონური [სამარე]
05	a 00181	აკონიტინი
15	a 00182	აკორდეონები
17	a 00183	აკრილის ფისები [ნახევარფაბრიკატები]
01	a 00184	აკრილის ფისები, დაუმუშავებელი
11	a 00185	აკუმულატორები (ორთქლის - )
11	a 00186	აკუმულატორები (სითბური - )
09	a 00187	აკუმულატორები, ელექტრული
01	a 00188	აკუმულატორებში გამოსაყენებელი ქაფსაწინააღმდეგო ხსნარები
01	a 00189	აკუმულატორის გადამუხტვისას გამოსაყენებელი შემჟავებული წყალი
09	a 00190	აკუმულატორის კორპუსები
09	a 00191	აკუმულატორის ფირფიტები
09	a 00192	აკუმულატორის ქილები
10	a 00193	აკუპუნქტურის ნემსები 
09	a 00194	აკუსტიკური [ხმოვანი] სასიგნალო მოწყობილობები
09	a 00195	აკუსტიკური დისკის გასაწმენდი სამარჯვები
09	a 00196	აკუსტიკური მოწყობილობები (კავშირის - )
31	a 00197	ალაო დუღილისა და გამოხდისათვის 
05	a 00198	ალაო ფარმაცევტული მიზნებისათვის
30	a 00199	ალაო, საკვები
32	a 00200	ალაოს ბადაგი
30	a 00201	ალაოს ექსტრაქტი
32	a 00202	ალაოს ლუდი
30	a 00203	ალაოს ნამცხვარი 
05	a 00204	ალაოს რძის სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის
02	a 00205	ალაოს საღებრები
11	a 00206	ალაოს საშრობები
01	a 00207	ალაოს ცილა
16	a 00208	ალბომები
01	a 00209	ალბუმინის ქაღალდი
01	a 00210	ალგარობილა [მთრიმლავი ნივთიერება]
31	a 00211	ალგარობილა [ცხოველების საკვები]
01	a 00212	ალგინატები [ჟელეწარმომქმნელი და ასაფუებელი პრეპარატები], საკვები დანიშნულების გარდა
05	a 00213	ალგიციდები
05	a 00214	ალდეჰიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	a 00215	ალდეჰიდები*
19	a 00216	ალებასტრი 
19	a 00217	ალებასტრის მინა
07	a 00218	ალიბჭეები, აირსატარები, კვამლსადენები ორთქლის ქვაბისათვის
09	a 00219	ალიდადები
02	a 00220	ალიზარინის საღებრები
18	a 00221	ალიკაპები
05	a 00222	ალკალოიდები სამედიცინო მიზნებისათვის
01	a 00223	ალკალოიდები*
33	a 00224	ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა
16	a 00225	ალმანახები
14	a 00226	ალმასები
08	a 00227	ალმასები (მინის საჭრელი - ) [ხელის იარაღის ნაწილები]
03	a 00228	ალმასის მტვერი [აბრაზივი]
24	a 00229	ალმები
18	a 00230	ალპენშტოკები
		
18	a 00231	ალპინისტის ჩანთები
15	a 00232	ალტები
09	a 00233	ალტიმეტრები
01	a 00234	ალუმინ-ამონიუმის შაბი
06	a 00235	ალუმინი
05	a 00236	ალუმინის აცეტატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	a 00237	ალუმინის აცეტატი*
01	a 00238	ალუმინის იოდიდი
06	a 00239	ალუმინის კილიტა*
06	a 00240	ალუმინის მავთული
02	a 00241	ალუმინის საღებავები
01	a 00242	ალუმინის სილიკატი
02	a 00243	ალუმინის ფხვნილი (სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულების - )
01	a 00244	ალუმინის ქლორიდი
03	a 00245	ალუმინის შაბი [ანტისეპტიკი]
01	a 00246	ალუმინის შაბი [თეთრი შაბი]
01	a 00247	ალუმინის ჰიდრატი
05	a 00248	ალუჩის ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	a 00249	ამალგამები (სტომატოლოგიური - ) 
09	a 00250	ამამაღლებელი ტრანსფორმატორები 
03	a 00251	ამბრი [პარფიუმერია]
14	a 00252	ამგზნები სიგნალის გენერატორები [ეტალონური საათები]
01	a 00253	ამერიციუმი
01	a 00254	ამიაკი [აქროლადი ტუტე], სამრეწველო დანიშნულების
01	a 00255	ამიაკი*
01	a 00256	ამიაკის მარილები
01	a 00257	ამილაცეტატი
01	a 00258	ამილის სპირტი
05	a 00259	ამინმჟავები ვეტერინარული მიზნებისათვის
05	a 00260	ამინმჟავები სამედიცინო მიზნებისათვის
07	a 00261	ამკრები პოლიგრაფიული მანქანები
28	a 00262	ამოგლეჯილი კორდის მოსაწესრიგებელი ხელსაწყოები [გოლფის საკუთნო]
07	a 00263	ამომკვეთი და შიგა კუთხვილის ამოსაჭრელი მანქანები
09	a 00264	ამომკითხავი თავაკების გასაწმენდი ლენტები 
09	a 00265	ამომკითხავი მოწყობილობები (შტრიხ-კოდის - )
09	a 00266	ამომკითხავი მოწყობილობები [ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა]
02	a 00267	ამომჭმელები (ტყავის - )
01	a 00268	ამომჭმელები ლითონებისათვის
02	a 00269	ამომჭმელები*
01	a 00270	ამონიუმის ალდეჰიდი
01	a 00271	ამონიუმის მარილები
13	a 00272	ამონიუმის ნიტრატის ასაფეთქებელი ნივთიერებები 
17	a 00273	ამორტიზატორები (რეზინის - )
12	a 00274	ამორტიზატორები ავტომობილებისათვის
12	a 00275	ამორტიზატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის (საკიდრის - ) 
07	a 00276	ამორტიზატორის დგუშები [მანქანათა ნაწილები]
		
12	a 00277	ამორტიზაციის ზამბარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
16	a 00278	ამოსაფენები ქაღალდის ან ცელულოზისაგან (ბავშვის ერთჯერადი - )
26	a 00279	ამოსაცნობი ნიშნები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა
07	a 00280	ამოსაწევი მანქანები (ბადეების - ) [თევზჭერა]
07	a 00281	ამოსახვევი მანქანები [საკერავი]
09	a 00282	ამპერმეტრები
11	a 00283	ამრეკლავები (ლამპის - )
11	a 00284	ამრეკლავები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
12	a 00285	ამფიბიები (თვითმფრინავი-)
07	a 00286	ამძრავები საკერავი მანქანებისათვის (სატერფულიანი - )
07	a 00287	ამძრავი ღვედები (მუდმივი დენის გენერატორის - )
07	a 00288	ამძრავი ღვედები მოტორებისა და ძრავებისათვის 
06	a 00289	ამძრავი ღვედების ლითონის გადასაბმელები 
06	a 00290	ამძრავი ღვედების საარმატურო მასალა
07	a 00291	ამძრავი ჯაჭვები
12	a 00292	ამძრავი ჯაჭვები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	a 00293	ამძრავი ჯაჭვები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა
07	a 00294	ამძრავიანი უროები
07	a 00295	ამწე მანქანები
12	a 00296	ამწე მექანიზმები (სახმელეთო სატრანსპორტო საშულებების ძარის - )
		
07	a 00297	ამწეები
07	a 00298	ამწეები (ხიდური - )
07	a 00299	ამწეების, ლიფტების ამძრავი ღვედები
07	a 00300	ამწევი მოწყობილობები
11	a 00301	ამწოვები სამზარეულოსათვის
19	a 00302	ამწოვი ხუფები ბუხრისათვის
09	a 00303	ამწონი მოწყობილობები
09	a 00304	ამწონი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
22	a 00305	ანაკრეჭი მატყლი 
02	a 00306	ანატო [ხის საღებრების ექსტრაქტები]
22	a 00307	ანაჩეჩი (მატყლის - )
22	a 00308	ანაჩეჩი, ანაძენძი [დასატენი მასალა]
22	a 00309	ანაძენძი (აბრეშუმის - )
09	a 00310	ანგარიშის გამოსაწერი მოწყობილობა
05	a 00311	ანგოსტურას ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის
09	a 00312	ანემომეტრები
10	a 00313	ანესთეზიის აპარატები
05	a 00314	ანესთეზიის საშუალებები
09	a 00315	ანთების ელექტროაპარატები (დისტანციური - )
07	a 00316	ანთების მაგნეტო
07	a 00317	ანთების მაგნეტო შიგაწვის ძრავებისათვის
07	a 00318	ანთების მოწყობილობები შიგაწვის ძრავასათვის
07	a 00319	ანთების სანთლები შიგაწვის ძრავასათვის
09	a 00320	ანთების სისტემის ბატარეები
01	a 00321	ანთრაცენის ქლორირებული ზეთი მცენარეთა დასაცავად
04	a 00322	ანთრაციტი
02	a 00323	ანილინის საღებრები
33	a 00324	ანისულის არაყი
30	a 00325	ანისულის თესლი
33	a 00326	ანისულის ნაყენი [ლიქიორი]
06	a 00327	ანკერები*
28	a 00328	ანკესზე თევზის წამოგების მაჩვენებლები [სათევზაო საკუთნო]
28	a 00329	ანკესის მკედი
09	a 00330	ანოდები
09	a 00331	ანოდის ბატარეები
09	a 00332	ანტენები
05	a 00333	ანტიბიოტიკები
01	a 00334	ანტიდეტონატორები (შიგაწვის ძრავას საწვავის - )
09	a 00335	ანტიკათოდები
02	a 00336	ანტიკოროზიული ზეთები
02	a 00337	ანტიკოროზიული კონსისტენტური საზეთები 
02	a 00338	ანტიკოროზიული ლენტები
02	a 00339	ანტიკოროზიული პრეპარატები 
05	a 00340	ანტისეპტიკური საშუალებები
03	a 00341	ანტისტატიკები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
01	a 00342	ანტისტატიკები, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების გარდა
01	a 00343	ანტიფრიზები
07	a 00344	ანტიფრიქციული საკისრები [მანქანათა ნაწილები]
06	a 00345	ანტიფრიქციული შენადნობი
01	a 00346	ანტრანილმჟავა
06	a 00347	ანძები (ელექტროგადამცემი ხაზების - ) 
28	a 00348	ანძები (იალქნიანი დაფის - )
06	a 00349	ანძები (ლითონის - )
12	a 00350	ანძები (ხომალდის - )
19	a 00351	ანძები [ბოძები], არალითონური
06	a 00352	ანჯამები
01	a 00353	ანჰიდრიდები
12	a 00354	აპარატები (კოსმოსური - )
09	a 00355	აპარატები (სალაროს - )
09	a 00356	აპარატები ანალიზისათვის, არასამედიცინო 
10	a 00357	აპარატურა სამედიცინო ანალიზისათვის
33	a 00358	აპერიტივები*
32	a 00359	აპერიტივები, უალკოჰოლო
09	a 00360	აპერტომეტრები [ოპტიკა]
01	a 00361	აპრეტები
01	a 00362	აპრეტები [ქიმიური პრეპარატები]
01	a 00363	აპრეტები ქსოვილებისათვის
01	a 00364	არაორგანული მჟავები
27	a 00365	არასრიალა საგებები
11	a 00366	არაფეთქებადი უსაფრთხო ლამპები
31	a 00367	არაქისი [მიწის თხილი] 
29	a 00368	არაქისი, დამუშავებული
31	a 00369	არაქისის  ფქვილი ცხოველებისათვის
29	a 00370	არაქისის კარაქი
31	a 00371	არაქისის კოპტონი ცხოველებისათვის 
32	a 00372	არაქისის რძეზე დამზადებული მსუბუქი სასმელები
30	a 00373	არაქისის საკონდიტრო ნაწარმი
33	a 00374	არაყი
		
01	a 00375	არგონი
09	a 00376	არეომეტრები მარილიანი ხსნარისათვის
09	a 00377	არეომეტრები მჟავასათვის [აციდომეტრები] 
09	a 00378	არითმომეტრები
06	a 00379	არმატურა (სამშენებლო - )
17	a 00380	არმატურა (შეკუმშული ჰაერის მილგაყვანილობის - ), არალითონური
17	a 00381	არმირების მასალა (მილისა და მილსადენის - ), არალითონური
30	a 00382	არომატიზატორები (ნამცხვრის - ), ეთერზეთების გარდა
30	a 00383	არომატიზატორები (სასმელების - ), ეთერზეთების გარდა
30	a 00384	არომატიზატორები საკვებისათვის
30	a 00385	არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა
03	a 00386	არომატული ნივთიერებები (საკონდიტრო - ) [ეთერზეთები] 
03	a 00387	არომატული ნივთიერებები (სასმელების დასამზადებელი - ) [ეთერზეთები]
03	a 00388	არომატული ნივთიერებები [ეთერზეთები]
31	a 00389	არომატული ქვიშა (ოთახის ცხოველების ტუალეტის - ) 
01	a 00390	არსენატი (ტყვიის - )
10	a 00391	არტაშანი, ქირურგიული
15	a 00392	არფები
15	a 00393	არფის სიმები
16	a 00394	არქიტექტურული მაკეტები
15	a 00395	არღნები
26	a 00396	არშია (ტანსაცმლის გასაწყობი მაქმანის - ) 
26	a 00397	არშია, ქობა (ტანსაცმლის გასაწყობი - )
11	a 00398	არხღუმლები
22	a 00399	ასაკრავი არალითონური  ძაფები სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისათვის
18	a 00400	ასალები
18	a 00401	ასალები (უნაგირის ქვეშ დასაგები - )
08	a 00402	ასალესი ინსტრუმენტები
34	a 00403	ასანთი
34	a 00404	ასანთის კოლოფები 
08	a 00405	ასაპრეხი მაშები (წამწამების - )
13	a 00406	ასაფეთქებელი ვაზნები
13	a 00407	ასაფეთქებელი პატრუქები
28	a 00408	ასაფეთქებელი ფისტონები [სათამაშოები]
13	a 00409	ასაფეთქებლები
01	a 00410	ასაძრობი და გამცალკევებელი პრეპარატები
22	a 00411	ასაწევი ფანჯრის ზონრები 
28	a 00412	ასაწყობი კუბიკები [სათამაშოები]
28	a 00413	ასაწყობი სურათი-თავსატეხები
03	a 00414	ასახრჩოლებელი შედგენილობები [პარფიუმერია] 
28	a 00415	ასახტომი ზამბარიანი დაფები
05	a 00416	ასთმის საწინააღმდეგო ჩაი
16	a 00417	ასლის გადასაღები ქაღალდი
26	a 00418	ასოები (თეთრეულის მოსანიშნი - )
06	a 00419	ასოები და ციფრები ჩვეულებრივი ლითონისაგან, ტიპოგრაფიულის გარდა
04	a 00420	ასრიალების [ბუქსაობის] საწინააღმდეგო საშუალებები (ღვედების - )
01	a 00421	ასტატინი
09	a 00422	ასტრონომიული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
09	a 00423	ასტროფოტოგრაფიის ობიექტივები
19	a 00424	ასფალტი
19	a 00425	ასფალტის საფარი გზებისათვის
18	a 00426	ატაშე-კეისები 
16	a 00427	ატლასები
01	a 00428	ატომური რეაქტორების საწვავი
14	a 00429	ატომური საათები
30	a 00430	ატრია
		
21	a 00431	ატრიის დასამზადებელი მოწყობილობა [ხელით სამართავი]
19	a 00432	აუზები (საცურაო - ) [კონსტრუქციები], არალითონური
06	a 00433	აუზები (საცურაო - ) [ლითონის კონსტრუქციები]
28	a 00434	აუზები (საცურაო - ) [სათამაშოები]
02	a 00435	აურამინი
16	a 00436	აფიშები, პლაკატები
01	a 00437	აფიშის გასაკრავი წებოები
16	a 00438	აფიშის დაფები ქაღალდის ან მუყაოსაგან
22	a 00439	აფრები, იალქნები [ტაკელაჟი] 
22	a 00440	აფრები, იალქნები წყალზე სათხილამუროდ
18	a 00441	აფსკები (ცხოველთა ნაწლავების აირგაუმტარი - )
01	a 00442	აფუებული თიხა მცენარეების ჰიდროპონური გაზრდისათვის [სუბსტრატი]
22	a 00443	აქლემის მატყლი
01	a 00444	აქროლადი ტუტე [ამიაკი], სამრეწველო დანიშნულების
01	a 00445	აქტივირებული ნახშირი
01	a 00446	აქტივირებული ნახშირი ფილტრებისათვის
01	a 00447	აქტინიუმი
09	a 00448	აქტინომეტრები
18	a 00449	აღვირები [ცხენის აღკაზმულობა]
01	a 00450	აღმდგენი პრეპარატები (გრამფირფიტების - )
28	a 00451	აღჭურვილობა (სათევზაო - ) 
28	a 00452	აღჭურვილობა (მთამსვლელის - )
28	a 00453	აღჭურვილობა (სერფინგის იალქნიანი დაფის - )
01	a 00454	აცეტატები [ქიმიური ნივთიერებები] *
05	a 00455	აცეტატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის 
01	a 00456	აცეტატი (ალუმინის - ) *
01	a 00457	აცეტატი (ცელულოზის - ), დაუმუშავებელი
01	a 00458	აცეტილენი
07	a 00459	აცეტილენის გამწმენდი აპარატები
11	a 00460	აცეტილენის გენერატორები
11	a 00461	აცეტილენის ლამპები
11	a 00462	აცეტილენის სანთურები
13	a 00463	აცეტილნიტროცელულოზა
17	a 00464	აცეტილცელულოზა, ნაწილობრივ დამუშავებული
01	a 00465	აცეტიფიკაციის ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები
01	a 00466	აცეტონი
09	a 00467	აციდომეტრები აკუმულატორული ბატარეისათვის
25	a 00468	აჭიმები
26	a 0049	აჭიმის შესაკრავები
25	a 00470	ახალშობილის თეთრეულისა და ტანსაცმლის კომპლექტი
01	a 00471	აჯასპი
06	b 00001	ბაბიტი
07	b 00002	ბაგა ცხოველებისათვის (მექანიკური - ) [სანაყრე]
31	b 00003	ბაგაში საქონლის გასასუქებელი საკვები
21	b 00004	ბაგები საქონლისათვის
20	b 00005	ბაგეტები (სურათის ჩარჩოს - )
22	b 00006	ბაგირები, არალითონური 
22	b 00007	ბაგირები, არალითონური (ტვირთის გადასატანი და დატვირთვა-განტვირთვის - )
06	b 00008	ბაგირები, გვარლები (ლითონის - )
20	b 00009	ბაგირების ან მილების პლასტმასის მომჭერები 
06	b 00010	ბაგირების, გვარლების ლითონის ბუნიკები
20	b 00011	ბაგირების, გვარლების მომჭერები, არალითონური
06	b 00012	ბაგირების, გვარლების შეერთებები, არაელექტრული
06	b 00013	ბაგირების, გვარლების, მილების მომჭერები
08	b 00014	ბაგირის გადასაბმელი ინსტრუმენტები
20	b 00015	ბაგის საფურაჟე ტიხრები 
15	b 00016	ბაგისმიერი არფები
30	b 00017	ბადაგი
32	b 00018	ბადაგი
01	b 00019	ბადაგის გამაკამკამებელი პრეპარატები
26	b 00020	ბადე (თმის - )
24	b 00021	ბადე (კოღოებისაგან დამცავი - )
19	b 00022	ბადე (მწერების საწინააღმდეგო – ), არალითონური
06	b 00023	ბადეები (მწერების საწინააღმდეგო ლითონის - )
28	b 00024	ბადეები (პეპლების დასაჭერი - )
09	b 00025	ბადეები (სამაშველო - ) 
28	b 00026	ბადეები სპორტისათვის
22	b 00027	ბადეები*
07	b 00028	ბადეების ამოსაწევი მანქანები [თევზჭერა]
30	b 00029	ბადიანი
03	b 00030	ბადიანის ესენცია
21	b 00031	ბადიები, სათლები
22	b 00032	ბადის მკედი, ბაწარი
22	b 00033	ბადისებრი ქსოვილი
28	b 00034	ბადმინტონის ვოლანები
28	b 00035	ბადროები 
18	b 00036	ბადურა ჩანთები საყიდლებისათვის 
05	b 00037	ბავშვთა კვება
25	b 00038	ბავშვის ქსოვილის სახვევები 
16	b 00039	ბავშვის ერთჯერადი ამოსაფენები ქაღალდის ან ცელულოზისაგან
16	b 00040	ბავშვის ერთჯერადი სახვევები ქაღალდის ან ცელულოზისაგან
16	b 00041	ბავშვის ერთჯერადი ტრუსი-ამოსაფენები ქაღალდის ან ცელულოზისაგან
26	b 00042	ბავშვის სატარებელი სადავეები
18	b 00043	ბავშვის სატარებელი ღვედები
18	b 00044	ბავშვის სატარებელი ჩანთები
21	b 00045	ბავშვის საწოვარა ბოთლების შემთბობები, არაელექტრული
25	b 00046	ბავშვის ქსოვილის საფენები 
25	b 00047	ბავშვის შარვლები
20	b 00048	ბავშვის ჭოჭინები
17	b 00049	ბათქაში (საიზოლაციო - )
06	b 00050	ბაკები (ლითონის - )
20	b 00051	ბაკები, არალითონური
09	b 00052	ბაკენები, ბუიები (მაჩვენებელი - )
09	b 00053	ბაკენები, ბუიები (სასიგნალო - )
06	b 00054	ბაკენები, ბუიები, არამნათი
21	b 00055	ბალანი ჯაგრისის წარმოებისათვის
09	b 00056	ბალანსირების მოწყობილობები
12	b 00057	ბალანსირების საპირწონეები (სატრანსპორტო საშუალებების თვლების - )
17	b 00058	ბალატა
05	b 00059	ბალახები (სამკურნალო - )
05	b 00060	ბალახები სამედიცინო მიზნებისათვის (მოსაწევი - )
22	b 00061	ბალახი (დასატენი - ) 
05	b 00062	ბალახის ჩაი სამედიცინო მიზნებისათვის
02	b 00063	ბალზამი (კანადის - )
05	b 00064	ბალზამი სამედიცინო მიზნებისათვის
05	b 00065	ბალზამის პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის
26	b 00066	ბალთები (ქამრის - )
26	b 00067	ბალთები (ფეხსაცმლის - )
13	b 00068	ბალისტიკური იარაღი
20	b 00069	ბალიშები
10	b 00070	ბალიშები (ნაწოლების წარმოქმნის საწინააღმდეგო - )
05	b 00071	ბალიშები (კოჟრის - )
20	b 00072	ბალიშები (ოთახის ცხოველების - )
10	b 00073	ბალიშები (სამუცლე - )
26	b 00074	ბალიშები (სანემსე - )
10	b 00075	ბალიშები (უძილობის საწინააღმდეგო - )
26	b 00076	ბალიშები (ქინძისთავის - )
05	b 00077	ბალიშები (ძუძუთი კვებისას გამოსაყენებელი პატარა - )
11	b 00078	ბალიშები ელექტროგათბობით, არასამედიცინო
11	b 00079	ბალიშები ელექტროგათბობით, არასამედიცინო 
24	b 00080	ბალიშის შალითები
10	b 00081	ბალიში-სათბურები, სამედიცინო, ელექტრული
24	b 00082	ბალიშისპირები
		
06	b 00083	ბალონები [ლითონის კონტეინერები] შეკუმშული და თხევადი აირებისათვის
22	b 00084	ბამბა (ხამი - )
05	b 00085	ბამბა, ანტისეპტიკური
05	b 00086	ბამბა, ასეპტიკური
03	b 00087	ბამბა, კოსმეტიკური
05	b 00088	ბამბა, სამედიცინო
05	b 00089	ბამბა, ჰიგროსკოპიული
24	b 00090	ბამბაზია
21	b 00091	ბამბეულის ნარჩენები დასუფთავებისათვის
22	b 00092	ბამბის ანაჩეჩი
23	b 00093	ბამბის ნართი
22	b 00094	ბამბის ნარჩენები [ძენძი], დასატენი მასალა
17	b 00095	ბამბის საგმანი მასალა
03	b 00096	ბამბის ტამპონიანი კოსმეტიკური ჩხირები
22	b 00097	ბამბის ფილტრი
24	b 00098	ბამბის ქსოვილი
24	b 00099	ბამბის ქსოვილი ტილოს ხლართით
23	b 00100	ბამბის ძაფი 
20	b 00101	ბამბუკის ნაწარმი
15	b 00102	ბამბუკის ფლეიტები
20	b 00103	ბამბუკის შტორები
12	b 00104	ბამპერები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
12	b 00105	ბამპერები ავტომობილებისათვის
25	b 00106	ბანდანები [ყელსახვევი, თავსაფარი]
05	b 00107	ბანდაჟები (ჰიგიენური - )
10	b 00108	ბანდაჟები, ელასტიკური
10	b 00109	ბანდაჟი ორსულებისათვის
15	b 00110	ბანდონიონები
15	b 00111	ბანები [მუსიკალური ინსტრუმენტები]
09	b 00112	ბანკომატები
28	b 00113	ბანქო
28	b 00114	ბარათები (ბინგოს - )
09	b 00115	ბარათები (მაგნიტურკოდიანი - ) 
16	b 00116	ბარათები და ქაღალდის ლენტები (კომპიუტერული პროგრამის ჩასაწერი - )
16	b 00117	ბარათები*
19	b 00118	ბარაკები
12	b 00119	ბარბაცები (სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების - ), ძრავასა და მოტორის ნაწილებისათვის განკუთვნილის გარდა
31	b 00120	ბარდა, ოქროცერცვა, ნედლი
08	b 00121	ბარები (საყელავი - )
08	b 00122	ბარები [ხელის იარაღი]
17	b 00123	ბარიერები (გარემოს დაბინძურებისაგან დამცავი მცურავი -) 
06	b 00124	ბარიერები გზებისათვის (დამცავი - )
01	b 00125	ბარიტები
01	b 00126	ბარიუმი
01	b 00127	ბარიუმის კარბონატი [ვიტერიტი] 
01	b 00128	ბარიუმის ნაერთები
01	b 00129	ბარიუმის ოქსიდი
01	b 00130	ბარიუმის სულფატი
01	b 00131	ბარიუმის ქაღალდი [ფოტოგრაფია]
09	b 00132	ბარომეტრები
12	b 00133	ბარჟები
25	b 00134	ბარტყულა [ბერ-მონაზვნის თავსაბურავი]
08	b 00135	ბასრი იარაღი
09	b 00136	ბატარეები (ანთების სისტემის - )
09	b 00137	ბატარეები (ჯიბის ფარნის - )
09	b 00138	ბატარეები, ელექტრული
30	b 00139	ბატიბუტი
16	b 00140	ბაფთები (ქაღალდის - )
11	b 00141	ბაქტერიების გასანადგურებელი სანთურები
01	b 00142	ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები (აცეტიფიკაციის - )
05	b 00143	ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის
01	b 00144	ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები, სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
05	b 00145	ბაქტერიული კულტურების საკვები არე
05	b 00146	ბაქტერიული პრეპარატები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის
01	b 00147	ბაქტერიული პრეპარატები, სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
05	b 00148	ბაქტერიული შხამები
05	b 00149	ბაქტერიციდები 
01	b 00150	ბაქტერიციდები (ენოლოგიური - ) [ქიმიური პრეპარატები მეღვინეობისათვის]
11	b 00151	ბაქტერიციდული ნათურები ჰაერის გასაწმენდად
02	b 00152	ბაქტერიციდული საღებავები
08	b 00153	ბაღ-ბოსტნის იარაღი, ხელით სამართავი
08	b 00154	ბაღის დანები
08	b 00155	ბაღის მაკრატლები
08	b 00156	ბაღის მოღუნული დანები
21	b 00157	ბაღში სამუშაო ხელთათმანები
22	b 00158	ბაწარი (ქაღალდის - )
22	b 00159	ბაწრები
22	b 00160	ბაწრები შეფუთვისათვის
30	b 00161	ბაჰარი
09	b 00162	ბგერათგამტარები 
17	b 00163	ბგერის საიზოლაციო მასალა
28	b 00164	ბეისბოლის ხელთათმანები
29	b 00165	ბეკონი
13	b 00166	ბენგალური შუშხუნები
04	b 00167	ბენზინი
09	b 00168	ბენზინის დონის მაჩვენებლები
11	b 00169	ბენზინის სანთურები
09	b 00170	ბენზინის ტუმბოები ავტოგასამართი სადგურებისათვის
04	b 00171	ბენზოლი
01	b 00172	ბენზოლის რიგის მჟავები
01	b 00173	ბენზოლის წარმოებულები
01	b 00174	ბენზომჟავა
01	b 00175	ბენტონიტი
03	b 00176	ბერგამოტის ზეთი
25	b 00177	ბერეტები
06	b 00178	ბერილიუმი [გლიცინიუმი]
08	b 00179	ბერკეტები
01	b 00180	ბერკლიუმი
09	b 00181	ბეტატრონები
19	b 00182	ბეტონი
01	b 00183	ბეტონის აგლუტინაციის ნივთიერებები
01	b 00184	ბეტონის ასაქაფებელი ქიმიური ნივთიერებები
01	b 00185	ბეტონის დამცავი საშუალებები, გარდა საღებავებისა და ზეთებისა
19	b 00186	ბეტონის სამშენებლო ელემენტები
19	b 00187	ბეტონის შეფიცვრა, არალითონური
07	b 00188	ბეტონსარევები [მანქანები]]
12	b 00189	ბეტონსარევი მანქანები
08	b 00190	ბეწვა ხერხები
18	b 00191	ბეწვეული
25	b 00192	ბეწვეული [ტანსაცმელი]
25	b 00193	ბეწის მოსასხამები
16	b 00194	ბეჭდები
14	b 00195	ბეჭდები [ძვირფასეულობა]
16	b 00196	ბეჭდებისა და შტემპელების ყუთები
16	b 00197	ბეჭდვითი გამოცემები
01	b 00198	ბეჭდვის შუქმგრძნობიარე ფირფიტები (ოფსეტური - )
16	b 00199	ბეჭდისა და შტემპელის დამჭერები
03	b 00200	ბზინვარების მიმნიჭებელი პრეპარატები (სარეცხისათვის - )
28	b 00201	ბზრიალები [სათამაშოები]
20	b 00202	ბიბლიოთეკის თაროები
26	b 00203	ბიგუდები (თმის არაელექტრული - ), ხელის სამარჯვის გარდა
09	b 00204	ბიგუდები, ელექტროდენით გასაცხელებელი
11	b 00205	ბიდეები
16	b 00206	ბილეთები
09	b 00207	ბილეთების გასაყიდი ავტომატები
28	b 00208	ბილიარდის ბურთები 
28	b 00209	ბილიარდის მაგიდები
28	b 00210	ბილიარდის მაგიდები (წინასწარი გადახდის აპარატიანი - )
28	b 00211	ბილიარდის მაგიდის ბორტები 
24	b 00212	ბილიარდის მაგიდის მაუდი
28	b 00213	ბილიარდის მარკერები 
28	b 00214	ბილიარდის ჯოხი 
28	b 00215	ბილიარდის ჯოხის ბუნიკები
28	b 00216	ბინგოს ბარათები
09	b 00217	ბინოკლები
16	b 00218	ბიოლოგიური ანათალი [პრეპარატი] მიკროსკოპში გამოსაკვლევად [თვალსაჩინოება]
05	b 00219	ბიოლოგიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის
05	b 00220	ბიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის
01	b 00221	ბიოლოგიური პრეპარატები, სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
01	b 00222	ბიოქიმიური კატალიზატორები
05	b 00223	ბიოციდები
11	b 00224	ბირთვული რეაქტორები
01	b 00225	ბირთვული რეაქტორის შემნელებლები 
11	b 00226	ბირთვული საწვავისა და ბირთვული რეაქციის შემანელებლის დასამუშავებელი დანადგარები
30	b 00227	ბისკვიტები
01	b 00228	ბისმუტი
01	b 00229	ბისმუტის ნიტრიტი ქიმიური მიზნებისათვის
05	b 00230	ბისმუტის პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	b 00231	ბისმუტის ფუძე-გალატი
19	b 00232	ბიტუმი
07	b 00233	ბიტუმის დასამზადებელი მანქანები
02	b 00234	ბიტუმის ლაკი
19	b 00235	ბიტუმის სამშენებლო მასალა 
19	b 00236	ბიტუმის საფარები სახურავისათვის
16	b 00237	ბიუვარები
		
21	b 00238	ბიუსტები (ფაიფურის, კერამიკის ან მინის – )
19	b 00239	ბიუსტები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს - )
06	b 00240	ბიუსტები (ჩვეულებრივი ლითონის - )
14	b 00241	ბიუსტები კეთილშობილი ლითონებისაგან
20	b 00242	ბიუსტები ხის, ცვილის თაბაშირის ან პლასტმასისაგან
25	b 00243	ბიუსტჰალტერები, აზღუდები 
20	b 00244	ბიჯგები, სარები მცენარეების ან ხეებისათვის
09	b 00245	ბიჯსაზომები, პედომეტრები
26	b 00246	ბლაგვბოლოიანი გრძელი ნემსი თასმის, ლენტის გასაყრელად
16	b 00247	ბლანკები, ნაბეჭდი
19	b 00248	ბლანტი საჟღენთი მასალა
19	b 00249	ბლანტი სითხით გაჟღენთილი სამშენებლო თამასები 
09	b 00250	ბლენდები [ოპტიკური შუქდამცავები]
21	b 00251	ბლენდერები საყოფაცხობრებო მიზნებისათვის, არაელექტრული
07	b 00252	ბლენდერები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
30	b 00253	ბლინები
06	b 00254	ბლოკები, შკივები, გორგოლაჭები, მანქანათა ნაწილების გარდა
16	b 00255	ბლოკნოტები [საკანცელარიო]
16	b 00256	ბლოკნოტები მოსახევი ფურცლებით
16	b 00257	ბლოკნოტები ხაზვის ან ხატვისათვის
25	b 00258	ბლუზები (მეზღვაურის - )   
25	b 00259	ბლუზები, ბლუზონები
26	b 00260	ბლუზის, კორსაჟის შესაკრავები
06	b 00261	ბლუმები [მეტალურგია]
25	b 00262	ბოა, გორჟეტი [ბეწვის მოსახვევი]
07	b 00263	ბობინები (საქსოვი დაზგის - )
07	b 00264	ბობინები [მანქანათა ნაწილები]
28	b 00265	ბობინები ანკესის მკედის დასახვევად
28	b 00266	ბობსლეის მარხილები
25	b 00267	ბოდი [ქვედა საცვალი]
28	b 00268	ბოდი-ბორდები
20	b 00269	ბოთლების ჩასაწყობი ძგიდეებიანი ყუთები
20	b 00270	ბოთლების ჩასაწყობი ხის ყუთები
07	b 00271	ბოთლის ასავსები მანქანები
21	b 00272	ბოთლის გასახსნელები
07	b 00273	ბოთლის დასალუქი მანქანები
06	b 00274	ბოთლის დასაცობი თალფაქები, სახურავები
07	b 00275	ბოთლის დასაცობი მანქანები
06	b 00276	ბოთლის დასაცობი საკეტები
20	b 00277	ბოთლის დასაცობი საკეტები, არალითონური
07	b 00278	ბოთლის დასახუფრი მანქანები
20	b 00279	ბოთლის კორპის საცობები
16	b 00280	ბოთლის მუყაოს ან ქაღალდის საფუთავები 
16	b 00281	ბოთლის მუყაოს ან ქაღალდის შემოსახვევები 
07	b 00282	ბოთლის სარეცხი მანქანები
20	b 00283	ბოთლის საცობები, არალითონური
22	b 00284	ბოთლის ჩალის შემოწნულობა
10	b 00285	ბოთლი-საწვეთურები, სამედიცინო
11	b 00286	ბოილერები, მანქანათა ნაწილების გარდა
17	b 00287	ბოილერების თბოსაიზოლაციო შედგენილობები 
11	b 00288	ბოილერის მილები გამათბობელი დანადგარებისათვის
21	b 00289	ბოკალები, სირჩები
31	b 00290	ბოლქვები (ყვავილის - )
21	b 00291	ბონბონიერები
15	b 00292	ბონჩუქები [თურქული დასარტყამი ინსტრუმენტები]
01	b 00293	ბორაკი
07	b 00294	ბორბლები (მანქანის - )
20	b 00295	ბორბლები საწოლისათვის, არალითონური
20	b 00296	ბორბლები, გორგოლაჭები (ავეჯის - ), არალითონური
18	b 00297	ბორბლიანი ჩანთები საყიდლებისათვის
01	b 00298	ბორმჟავა, სამრეწველო დანიშნულების
12	b 00299	ბორნები [გემები]
29	b 00300	ბოსტნეული, დაკონსერვებული
29	b 00301	ბოსტნეული, თბურად დამუშავებული
31	b 00302	ბოსტნეული, ცოცხალი 
29	b 00303	ბოსტნეულის კონსერვები
07	b 00304	ბოსტნეულის მექანიკური სახეხელა
08	b 00305	ბოსტნეულის საკეპები
29	b 00306	ბოსტნეულის სალათები
08	b 00307	ბოსტნეულის საჭრელები
		
29	b 00308	ბოსტნეულის ჩირი
32	b 00309	ბოსტნეულის წვენები [სასმელი]
29	b 00310	ბოსტნეულის წვენი კულინარიისათვის
29	b 00311	ბოსტნეულის წვნიანები
30	b 00312	ბოსტნეულისაგან მიღებული ყავის შემცვლელები
28	b 00313	ბოულინგის მოწყობილობები და დანადგარები
06	b 00314	ბოქლომები
01	b 00315	ბოქსიტები
21	b 00316	ბოცები, ბოთლები
06	b 00317	ბოძები 
06	b 00318	ბოძები (ელექტროგადამცემი ხაზების - )
19	b 00319	ბოძები (ელექტროგადამცემი ხაზების - ), არალითონური
19	b 00320	ბოძები, არალითონური
17	b 00321	ბოჭკო (აზბესტის - )
17	b 00322	ბოჭკო (ვულკანიზებული - )
22	b 00323	ბოჭკო (კურდღლისცოცხას [ესპარტო] - )
17	b 00324	ბოჭკო (პლასტმასის - ), საფეიქროს გარდა
22	b 00325	ბოჭკო (საფეიქრო - )
22	b 00326	ბოჭკო (ქოქოსის - )
22	b 00327	ბოჭკოვანი ბაგირები გემისათვის
17	b 00328	ბოჭკოვანი მინა (საიზოლაციო - )
		
17	b 00329	ბოჭკოვანი მინის საიზოლაციო ქსოვილები
09	b 00330	ბრანდსპოიტები
26	b 00331	ბრასლეტი-სამაგრები პერანგის სახელოსათვის
22	b 00332	ბრეზენტი
14	b 00333	ბრელოკები [ძვირფასეულობა]
14	b 00334	ბრელოკები გასაღებებისათვის
33	b 00335	ბრენდი
04	b 00336	ბრიკეტები (მერქნის - )
19	b 00337	ბრიკეტის ან აგურის [ქვის] წყობის შემკვრელი ნივთიერებები
06	b 00338	ბრინჯაო
06	b 00339	ბრინჯაოს ნაკეთობა [ხელოვნების ნიმუშები]
06	b 00340	ბრინჯაოს ნაწარმი საფლავისათვის
02	b 00341	ბრინჯაოს ფხვნილი
30	b 00342	ბრინჯი
31	b 00343	ბრინჯი, დაუმუშავებელი
30	b 00344	ბრინჯის კვერები
30	b 00345	ბრინჯის საუზმეული
33	b 00346	ბრინჯის სპირტი
31	b 00347	ბრინჯის ფქვილი ცხოველების გამოსაკვებად
30	b 00348	ბრიოშები [ერბოზელილი ფუნთუშები]
25	b 00349	ბრიჯები
21	b 00350	ბროლის ჭურჭელი
05	b 00351	ბრომი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	b 00352	ბრომი ქიმიური მიზნებისათვის
05	b 00353	ბრონქების გასაფართოებელი პრეპარატები
14	b 00354	ბროშები
26	b 00355	ბროშები [სამოსის საკუთნო]
16	b 00356	ბროშურები
10	b 00357	ბრტყელტერფიანობისას გამოსაყენებელი საყრდენები
09	b 00358	ბრუნთა რიცხვის მთვლელები 
19	b 00359	ბრძმედის ცემენტი
03	b 00360	ბრწყინვალების მიმნიჭებელი პრეპარატები (ფოთლებისათვის - )
03	b 00361	ბრწყინვალების მიმნიჭებელი პრეპარატები [საპრიალებელი] 
21	b 00362	ბრწყინვალების მისაცემი გასაპრიალებელი მასალა [პრეპარატების, ქაღალდისა და ქვის გარდა]
20	b 00363	ბრჭყალების ასალესი ხის ნაკეთობა კატებისათვის
20	b 00364	ბრჭყალების ნაკეთობა (ცხოველის - )
16	b 00365	ბუბკო [სახამებლის წებო] საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
01	b 00366	ბუგრის [გუდაფშუტას] საწინააღმდეგო ქიმიური პრეპარატები
09	b 00367	ბუდეები ფოტოაპარატისა და ფოტოსაკუთნოსათვის, სპეციალური
09	b 00368	ბუდეები (კონტაქტური ლინზების - )
09	b 00369	ბუდეები (მიკროსკოპის სასაგნე მინის - )
09	b 00370	ბუდეები (პენსნეს - )
21	b 00371	ბუდეები (სავარცხლის - )
08	b 00372	ბუდეები (სამართებლის - )
14	b 00373	ბუდეები საათებისათვის 
05	b 00374	ბუზების გასანადგურებელი პრეპარატები
21	b 00375	ბუზის საკლავები
21	b 00376	ბუზის საჭერები და სარეკები
05	b 00377	ბუზსაჭერები (წებოვანი - )
05	b 00378	ბუზსაჭერი წებოვანი ქაღალდი
19	b 00379	ბუიები, არალითონური, არამნათი
15	b 00380	ბუკები
16	b 00381	ბუკლეტები
07	b 00382	ბულდოზერები
29	b 00383	ბულიონები
29	b 00384	ბულიონის კონცენტრატები
29	b 00385	ბულიონის მოსამზადებელი შედგენილობები
22	b 00386	ბუმბული (დასატენი - )
22	b 00387	ბუმბული (ქვეშაგების - )
26	b 00388	ბუმბული [სამოსის საკუთნო]
21	b 00389	ბუმბულის მტვრის საწმენდები 
24	b 00390	ბუმბულის საბანი
30	b 00391	ბუნებრივი დამატკბობლები
01	b 00392	ბუნებრივი წებო, საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო წებოების გარდა
01	b 00393	ბუნებრივი წებო, სამრეწველო დანიშნულების
06	b 00394	ბუნიკები (ბაგირების, გვარლების ლითონის - ) 
28	b 00395	ბუნიკები (ბილიარდის ჯოხის - )
10	b 00396	ბუნიკები (ყავარჯნის - )
06	b 00397	ბუნიკები (ხელჯოხის ლითონის - )
12	b 00398	ბუნიკები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის (მუხრუჭის - )
06	b 00399	ბუნკერები 
19	b 00400	ბუნკერები, არალითონური
02	b 00401	ბუჟღენდი [კარმინი]
32	b 00402	ბურახი
22	b 00403	ბურბუშელა (ხის - )
21	b 00404	ბურთები (მინის - )
28	b 00405	ბურთები (სათამაშო - )
28	b 00406	ბურთის სასროლი მოწყობილობა ჩოგბურთისათვის
28	b 00407	ბურთულები (სათამაშო - )
16	b 00408	ბურთულები ბურთულიანი ავტოკალმისათვის
07	b 00409	ბურთულსაკისრები
07	b 00410	ბურთულსაკისრის რგოლები
34	b 00411	ბურნუთი
07	b 00412	ბურღები (სამთო - )
07	b 00413	ბურღები [მანქანათა ნაწილები]
08	b 00414	ბურღები [ხელის იარაღი]
08	b 00415	ბურღები [ხელის იარაღის ნაწილები]
01	b 00416	ბურღვის ხსნარები
01	b 00417	ბურღვის ხსნარის ქიმიური დანამატები
07	b 00418	ბურღის თავები [მანქანათა ნაწილები]
31	b 00419	ბურღულეული შინაური ფრინველების გამოსაკვებად
09	b 00420	ბუსოლები
12	b 00421	ბუფერები სარკინიგზო ტრანსპორტისათვის
20	b 00422	ბუფეტები, სერვანტები, ჭურჭლის კარადები
12	b 00423	ბუქსირები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
28	b 00424	ბუშტები (სათამაშო - )
16	b 00425	ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები შეფუთვის ან დაფასოებისათვის
31	b 00426	ბუჩქნარი
25	b 00427	ბუცები [ფეხბურთის ფეხსაცმელი]
25	b 00428	ბუცის კოტები [ფეხსაცმელი]
11	b 00429	ბუხრები, ოთახის
20	b 00430	ბუხრის ეკრანები
08	b 00431	ბუხრის საბერველები [ხელის იარაღი]
25	g 00001	გაბარდინის ტანსაცმელი
09	g 00002	გაბარიტები [საზომი ინსტრუმენტები]
06	g 00003	გაბარიტული ჩასატვირთავები რკინიგზის ვაგონებისათვის
20	g 00004	გაბარიტული ჩასატვირთავები რკინიგზის ვაგონებისათვის, არალითონური
12	g 00005	გადაბმები (სარკინიგზო - )
12	g 00006	გადაბმები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	g 00007	გადაბმის ქუროები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	g 00008	გადაბმის ქუროები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდ 
17	g 00009	გადაბმის ქუროს შუასადებები 
07	g 00010	გადაბმულობები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა
09	g 00011	გადამეტძაბვისაგან დამცავი რეგულატორები
07	g 00012	გადამეტხურების დანადგარები
09	g 00013	გადამრთველები, ელექტრული 
01	g 00014	გადამუხტვისას გამოსაყენებელი შემჟავებული წყალი (აკუმულატორის - )
09	g 00015	გადამცემები (ელექტრონული სიგნალის - )
09	g 00016	გადამცემები [კავშირგაბმულობა]
07	g 00017	გადამცემი ლილვები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა
09	g 00018	გადართვის კოლოფები [ელექტრობა]
19	g 00019	გადასაადგილებელი კონსტრუქციები, არალითონური
16	g 00020	გადასაკეცი მოწყობილობები [საკანცელარიო]
18	g 00021	გადასაკრავები (ავეჯის ტყავის - )
24	g 00022	გადასაკრავები (ავეჯის ქსოვილის - ) 
12	g 00023	გადასაკრავები სატრანსპორტო საშუალებების სალონისათვის
06	g 00024	გადასაკრავი ლურსმანი [თავფართო, უთავო, სარჭისებრი]
12	g 00025	გადასაპირქვავებელი სატვირთო ურიკები
19	g 00026	გადასატანი სათბურები, არალითონური
09	g 00027	გადასატანი ტელეფონები
11	g 00028	გადასატანი ტუალეტები
15	g 00029	გადასაფურცლი მოწყობილობები (ნოტების - )
16	g 00030	გადასაყვანი სურათები
12	g 00031	გადასახსნელი ზედები საბავშვო ეტლისათვის
12	g 00032	გადასახსნელი ზედები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	g 00033	გადასახსნელი მოწყობილობები გემებისათვის
12	g 00034	გადასახსნელი სახურავები ავტომობილისათვის
12	g 00035	გადაცემათა კოლოფები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	g 00036	გადაცემის კოლოფები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა
01	g 00037	გადოლინიუმი
01	g 00038	გაზები (აეროზოლებში გამოსაყენებელი გადამტანი - )
16	g 00039	გაზეთები
20	g 00040	გაზეთების სტენდები
07	g 00041	გაზიანი სასმელების დასამზადებელი მანქანები 
32	g 00042	გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ტაბლეტები 
32	g 00043	გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ფხვნილები
32	g 00044	გაზიანი წყალი
07	g 00045	გაზიანი წყლის დასამზადებელი აპარატები 
32	g 00046	გაზიანი წყლის დასამზადებელი შედგენილობები
24	g 00047	გაზის ქსოვილი
04	g 00048	გაზოილი
04	g 00049	გაზოლინი
01	g 00050	გაზოლინის [ბენზინის] გამწმენდი დანამატები
09	g 00051	გაზომეტრები
27	g 00052	გაზონი (ხელოვნური - )
07	g 00053	გაზონსაკრეჭები [მანქანები]
08	g 00054	გაზონსაკრეჭები [ხელის ინსტრუმენტები]
11	g 00055	გათბობის დანადგარები
11	g 00056	გათბობის დანადგარები (ცხელ წყალზე მომუშავე - )
11	g 00057	გათბობის ფილები 
11	g 00058	გათბობის ქვაბები
11	g 00059	გათბობის ხელსაწყოები, ელექტრული
03	g 00060	გაკრიალების პრეპარატები 
26	g 00061	გალანტერეა, ძაფების გარდა
06	g 00062	გალენიტი [მადანი]
09	g 00063	გალენიტის დეტექტორები
30	g 00064	გალეტები
31	g 00065	გალეტები (ძაღლების საკვები - )
01	g 00066	გალვანიზების პრეპარატები
01	g 00067	გალვანიზების ხსნარები
10	g 00068	გალვანოთერაპიის აპარატურა
09	g 00069	გალვანომეტრები
09	g 00070	გალვანოპლასტიკის მოწყობილობა
16	g 00071	გალვანოსტერეოტიპები
09	g 00072	გალვანური ბატარეები
09	g 00073	გალვანური ელემენტები
01	g 00074	გალვანური ელემენტის მარილები
10	g 00075	გალვანური ქამრები, სამედიცინო
01	g 00076	გალთრიმლმჟავა 
01	g 00077	გალი (სამელნე - )
06	g 00078	გალიები (გარეული ცხოველების – )
21	g 00079	გალიები (შინაური ცხოველების - )
21	g 00080	გალიები, ვოლიერები ფრინველებისათვის
01	g 00081	გალიუმი
01	g 00082	გალმჟავა მელნის დამზადებისათვის 
05	g 00083	გალმჟავა ფარმაცევტული მიზნებისათვის
09	g 00084	გამადიდებელი ხელსაწყოები [ფოტოგრაფია]
11	g 00085	გამათბობლები (სატრანსპორტო საშუალებების მინების - )
01	g 00086	გამათხელებელი ქიმიური ნივთიერებები (სახამებლის - ) [გაუწებოების საშუალებები]
01	g 00087	გამაკამკამებლები (ბადაგის - )
01	g 00088	გამაკამკამებლები (ღვინის - )
01	g 00089	გამამყარებელი ნივთიერებები (კირქვის - )
09	g 00090	გამანაწილებელი დაფები [ელექტრობა]
09	g 00091	გამანაწილებელი კოლოფები [ელექტრობა] 
09	g 00092	გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობა]
03	g 00093	გამანეიტრალებელი საშუალებები (თმის პერმანენტული დახვევისას გამოსაყენებელი - )
01	g 00094	გამაუფერულებელი პრეპარატები სამრეწველო მიზნებისათვის
01	g 00095	გამაუფერულებლები (ზეთის - )
01	g 00096	გამაუწყლოებელი პრეპარატები სამრეწველო მიზნებისათვის
09	g 00097	გამაფრთხილებელი სამკუთხედები გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
25	g 00098	გამაშები
25	g 00099	გამაშის, შარვლის საკოჭურები
01	g 00100	გამაცალკევებელი და ასაძრობი პრეპარატები
09	g 00101	გამაძლიერებელი ელექტრონული მილაკები
01	g 00102	გამახალისებელი ქიმიკატები (ტყავის - ) 
01	g 00103	გამახალისებელი ქიმიკატები (შეფერილობის -), სამრეწველო დანიშნულების
03	g 00104	გამახალისებელი ქიმიური პრეპარატები (ფერების - ) [სარეცხი საშუალება]
11	g 00105	გამახურებელი ფილები
01	g 00106	გამბირი
09	g 00107	გამზომი ინსტრუმენტები
09	g 00108	გამზომი ხელსაწყოები
09	g 00109	გამზომი ხელსაწყოები, ელექტრული
16	g 00110	გამოთვლითი მანქანის პროგრამის ჩასაწერი ბარათები და ქაღალდის ლენტები
07	g 00111	გამონაბოლქვი აირის გამწმენდი მოწყობილობები
07	g 00112	გამოსაბოლქვი მილყელები ძრავასათვის
07	g 00113	გამოსაზიდი მოწყობილობები [სამთო საქმე]
01	g 00114	გამოსაყვანი პრეპარატები (ტყავეულის - )
01	g 00115	გამოსაყვანი პრეპარატები (ტყავის - )
01	g 00116	გამოსაყვანი ქიმიური ნივთიერებები (ტყავის - )
11	g 00117	გამოსაშრობი აპარატები
20	g 00118	გამოსაწევი უჯრები
11	g 00119	გამოსაწვავი ღუმლები
11	g 00120	გამოსაწვავი ღუმლის აღჭურვილობა [საყრდენები]
09	g 00121	გამოსახდელი აპარატები ლაბორატორიისათვის
17	g 00122	გამოსხივების თავიდან ასაცილებელი შედგენილობები (თბური - )
18	g 00123	გამოყვანილი ტყავი
01	g 00124	გამოყვანილი ტყავის დასამუშავებელი ზეთები
16	g 00125	გამოცემები (ბეჭდვითი - )
01	g 00126	გამოწვისას გამოსაყენებელი კერამიკული დანამატები [გრანულები და ფხვნილები]
33	g 00127	გამოხდით მიღებული სასმელები
01	g 00128	გამოხდილი წყალი 
01	g 00129	გამჟღენთი ქიმიკატები (ტყავის -)
01	g 00130	გამჟღენთი ქიმიკატები (ქსოვილის - )
05	g 00131	გამტარები (ელექტროკარდიოგრაფის ელექტროდების ქიმიური - )
09	g 00132	გამტარები, ელექტრული
10	g 00133	გამფართოებლები [ქირურგია]
01	g 00134	გამქრქალების თავიდან ასაცილებელი ქიმიკატები (ფანჯრის მინის - )
02	g 00135	გამქრქალებისაგან დამცავი პრეპატარები ლითონებისათვის
01	g 00136	გამქრქალებისას გამოსაყენებელი ნივთიერებები
09	g 00137	გამშვები მოწყობილობები (ფოტოსაკეტის - ) [ფოტოგრაფია]
09	g 00138	გამშვები ტროსები ძრავასათვის
07	g 00139	გამშხეფები (ჩამდინარე წყლის - )
07	g 00140	გამშხეფები [მანქანები]
09	g 00141	გამშხეფი სახანძრო სისტემები 
12	g 00142	გამწევი ძრავები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	g 00143	გამწმენდი აპარატები (აცეტილენის - )
11	g 00144	გამწმენდი დანადგარები (ჩამდინარე წყლის - )
01	g 00145	გამწმენდი დანამატები (ბენზინის [გაზოლინის] - )
03	g 00146	გამწმენდი ზეთები
03	g 00147	გამწმენდი პრეპარატები
01	g 00148	გამწმენდი პრეპარატები (აირის - )
03	g 00149	გამწმენდი პრეპარატები (კბილის პროთეზის - )
05	g 00150	გამწმენდი პრეპარატები (კონტაქტური ლინზების - )
03	g 00151	გამწმენდი პრეპარატები (ჩასადენი მილების - )
03	g 00152	გამწმენდი სოდა 
01	g 00153	გამწმენდი ქიმიკატები (ზეთის - )
01	g 00154	გამწმენდი ქიმიკატები (საკვამურისა და ბუხრის - )
01	g 00155	გამწმენდი ქიმიკატები (წყლის - )
03	g 00156	გამწმენდი ცარცი 
03	g 00157	გამწმენდი ხსნარები 
11	g 00158	გამწოვი კარადები
11	g 00159	გამწოვი კარადები, ლაბორატორიული
01	g 00160	გამხლეჩები (ქიმიური - )
01	g 00161	გამხლეჩი ნივთიერებები (ბირთვული ენერგიის მისაღები - ) 
31	g 00162	გამხმარი დეკორატიული მცენარეები
31	g 00163	გამხმარი დეკორატიული ყვავილები
01	g 00164	გამხსნელები (ლაკის - )
11	g 00165	გამხურებელი ელემენტები
11	g 00166	გამხურებლები (აბაზანის - )
11	g 00167	გამხურებლები (სითხეში ჩასაძირი - )
11	g 00168	გამხურებლები უთოსათვის
09	g 00169	განათების რეგულატორები, ელექტრული
11	g 00170	განათების სისტემები (საჰაერო ტრანსპორტის - )
09	g 00171	განათების სისტემის ბალასტური წინაღობები
11	g 00172	განათების ფარნები
11	g 00173	განათების ხელსაწყოები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
11	g 00174	განათების ხელსაწყოები და დანადგარები
09	g 00175	განვლილი მანძილის აღმრიცხველები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
09	g 00176	განმაგნიტების მოწყობილობები (მაგნიტური ლენტის - ) 
09	g 00177	განმაშტოებელი კოლოფები [ელექტრობა]
02	g 00178	განმზავებლები (ლაკის - )
02	g 00179	განმზავებლები (საღებავის - )
07	g 00180	განმტვირთავი ბუნკერები [მექანიკური]
16	g 00181	განრიგები (ნაბეჭდი - )
20	g 00182	განცხადებების დაფები 
09	g 00183	განცხადებების ელექტრონული დაფები 
20	g 00184	განცხადებების ხის ან პლასტმასის დაფები
07	g 00185	განცხიმვის დანადგარები [მანქანები]
01	g 00186	განცხიმვის პრეპარატები სამრეწველო პროცესებში გამოსაყენებლად
03	g 00187	განცხიმვის საშუალებები, სამრეწველო დანიშნულების გარდა 
03	g 00188	გაოფლიანების საწინააღმდეგო საპონი
05	g 00189	გაოფლიანების საწინააღმდეგო საშუალებები (ფეხის - )
03	g 00190	გაოფლიანების საწინააღმდეგო ტუალეტის საშუალებები
17	g 00191	გაჟონვის აღსაკვეთი ქიმიური შემადგენლობები
20	g 00192	გარდერობები
06	g 00193	გარე დარაბები, ლითონის
16	g 00194	გარეკანები, ყდები [საკანცელარიო]
17	g 00195	გარემოს დაბინძურებისაგან დამცავი მცურავი ბარიერები
08	g 00196	გარესახრახნები [ხელის იარაღი]
		
31	g 00197	გარეული ცხოველები
06	g 00198	გარეული ცხოველების მახეები, ხაფანგები*
06	g 00199	გარეული ცხოველების გალიები
25	g 00200	გარნიტურა (ფეხსაცმლის ლითონის - ) 
18	g 00201	გარნიტურები (ცხენის აღკაზმულობის - ) 
18	g 00202	გარსაცმები (რესორის ტყავის - )
07	g 00203	გარსაცმები [მანქანათა ნაწილები]
		
09	g 00204	გარსები ელექტრული კაბელისათვის
16	g 00205	გარსები შტაბელირებისათვის (ელასტიკური პლასტიკური - )
20	g 00206	გასაბერი ბალიშები, არასამედიცინო 
10	g 00207	გასაბერი ბალიშები, სამედიცინო
20	g 00208	გასაბერი ლეიბები, არასამედიცინო 
10	g 00209	გასაბერი ლეიბები, სამედიცინო 
20	g 00210	გასაბერი სარეკლამო ნივთები
08	g 00211	გასაბრუებელი მოწყობილობა (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის - )
07	g 00212	გასავლები მანქანები
01	g 00213	გასამუქებელი პრეპარატები (მინის ან ემალის - )
01	g 00214	გასამქრქალებელი ქიმიკატები (მინის - )
26	g 00215	გასამყარებელი ელემენტები (საყელოს - )
08	g 00216	გასანადგურებელი მოწყობილობები (მცენარეთა მავნებლების - )
16	g 00217	გასანთლული ქაღალდი
22	g 00218	გასანთლული, გაფისული ძაფი
21	g 00219	გასაპრიალებელი აპარატები და სამარჯვები, საყოფაცხოვრებო 
09	g 00220	გასაპრიალებელი მოწყობილობები (ფოტოსურათების - )
03	g 00221	გასაპრიალებელი პასტები 
03	g 00222	გასაპრიალებელი პრეპარატები
03	g 00223	გასაპრიალებელი პრეპარატები (კბილის პროთეზის - ) 
21	g 00224	გასაპრიალებელი ტყავი
03	g 00225	გასაპრიალებელი ქაღალდი
03	g 00226	გასაპრიალებელი ცვილი 
03	g 00227	გასაპრიალებელი ძელაკები 
21	g 00228	გასაპრიალებელი ხელთათმანები
09	g 00229	გასართობი მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ტელემიმღებთან ერთად
31	g 00230	გასასუქებელი პრეპარატები (ცხოველების - )
08	g 00231	გასატყავებელი სამარჯვები და მოწყობილობები (პირუტყვის -)
01	g 00232	გასაუფერულებელი პრეპარატები სამრეწველო მიზნებისათვის
03	g 00233	გასაფერმკრთალებელი პრეპარატები (ტყავის - )
16	g 00234	გასაფილტრი ქაღალდი (ყავის  - )
06	g 00235	გასაღებები
20	g 00236	გასაღებების დაფები 
20	g 00237	გასაღები-ბარათები (პლასტიკური - ), კოდის გარეშე
18	g 00238	გასაღების ბუდეები [ტყავის ნაწარმი]
06	g 00239	გასაღების რგოლები (ჩვეულებრივი ლითონის – )
11	g 00240	გასაყინი კამერები
09	g 00241	გასაშლელი კალიბრები
11	g 00242	გასაცივებელი ავზები (ღუმლის - )
21	g 00243	გასაცივებელი საოჯახო მოწყობილობები თბოგადამცემი დენადი გარემოთი (საკვები პროდუქტის - )
01	g 00244	გასაცივებელი შედგენილობები (სატრანსპორტო საშუალებების ძრავების - )
21	g 00245	გასაცივებელი ჭურჭელი
07	g 00246	გასაცრელი დანადგარები
08	g 00247	გასაცქვნელი, ასათლელი დანები
18	g 00248	გასაწყობები (ავეჯის ტყავის - )
21	g 00249	გასაჭიმი საკიდები (ტანსაცმლის - )
21	g 00250	გასაჭიმი სამარჯვები (ხელთათმანის - )
19	g 00251	გასახდელეი კაბინები, არალითონური 
21	g 00252	გასახდელი მოწყობილობა (ყელიანი ფეხსაცმლის - )
05	g 00253	გასახდომად განკუთვნილი სამედიცინო პრეპარატები
03	g 00254	გასახდომი  კოსმეტიკური პრეპარატები 
05	g 00255	გასახდომი ჩაი სამედიცინო მიზნებისათვის
08	g 00256	გასახვრეტი ინსტრუმენტები (ყურის - )
07	g 00257	გასახსნელები (კონსერვის - ), ელექტრული
03	g 00258	გასრიალების თავიდან ასაცილებელი იატაკის სითხეები 
03	g 00259	გასრიალების თავიდან ასაცილებელი იატაკის ცვილი 
10	g 00260	გასტროსკოპები
12	g 00261	გატაცების საწინააღმდეგო მოწყობილობები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	g 00262	გატაცების საწინააღმდეგო სიგნალიზაცია სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
03	g 00263	გაულტერიის ზეთი
03	g 00264	გაუფერულების საშუალებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის
01	g 00265	გაუწებოების [ასაძრობი] პრეპარატები
01	g 00266	გაუწებოების პრეპარატები
01	g 00267	გაუწებოების საშუალებები [სახამებლის გასათხელებელი ქიმიური პრეპარატები]
11	g 00268	გაუწყლოების აპარატები ნატურალური საკვებისათვის
22	g 00269	გაფისული ტილოს სავენტილაციო ტიხრები შახტებისათვის
09	g 00270	გაქურდვის საწინააღმდეგო სასიგნალო მოწყობილობები [დამცავი სიგნალიზაცია]
09	g 00271	გაქურდვსაგან დამცავი ელექტრული მოწყობილობები
01	g 00272	გაღივების საწინააღმდეგო პრეპარატები (ბოსტნეულის თესლის - )
31	g 00273	გაღივებული თესლი ბოტანიკური მიზნებისათვის
09	g 00274	გაყვანილობა [ელექტრობა]
30	g 00275	გაყინული იოგურტი [გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი]
29	g 00276	გაყინული ხილი
07	g 00277	გაშვებისწინა გათბობის სანთლები დიზელის ძრავასათვის
11	g 00278	გაშხეფის საწინააღმდეგო საცმები ონკანებისათვის 
16	g 00279	გახამებული შესაფუთი მასალა
26	g 00280	გახურებით მისაწებებელი საკერებლები საფეიქრო ნაწარმის შესაკეთებლად
03	g 00281	გელები (კბილების გასათეთრებელი - )
12	g 00282	გემები
09	g 00283	გემები (სახანძრო - )
12	g 00284	გემის კაკვები
12	g 00285	გემის კორპუსები
12	g 00286	გემის სამართავი მოწყობილობები
12	g 00287	გემის შპანჰოუტები 
07	g 00288	გემის ძრავები
12	g 00289	გემსაბმელი ბოძკინტები
19	g 00290	გემსაბმელი ბოძკინტები, კნეხტები, არალითონური
06	g 00291	გემსაბმელი ბოძკინტები, კნეხტები 
11	g 00292	გენერატორები (აცეტილენის - )
07	g 00293	გენერატორები (დენის - )
04	g 00294	გენერატორის აირი
16	g 00295	გეოგრაფიული რუკები
09	g 00296	გეოდეზიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
19	g 00297	გეოტექსტილი
03	g 00298	გერანიოლი
16	g 00299	გერბები ჰერალდიკური გამოსახულებებით [ქაღალდის ბეჭდები]
06	g 00300	გერმანიუმი
25	g 00301	გეტრები 
05	g 00302	გვაიაკოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
22	g 00303	გვარლები, არალითონური
06	g 00304	გვარლები, ბაგირები, არაელექტრული
22	g 00305	გვარლები (მანქანის საბუქსირო - )
01	g 00306	გვარჯილები
01	g 00307	გვარჯილიანი ქაღალდი 
06	g 00308	გვერგვები (კასრის - ) 
20	g 00309	გვერგვები (კასრის - ), არალითონური
06	g 00310	გვერგვის ფოლადი
31	g 00311	გვირგვინები (ცოცხალი ყვავილების - )
26	g 00312	გვირგვინები (ხელოვნური ყვავილების - )
07	g 00313	გზის დასაგველი თვითმავალი მანქანები
19	g 00314	გზის მოსანიშნი ფურცლები და ზოლები ხელოვნური მასალისაგან
19	g 00315	გზის სამშენებლო და მოსაკირწყლი მასალა
07	g 00316	გზის სამშენებლო მანქანები
07	g 00317	გზის სატკეპნები
19	g 00318	გზის საფარი მასალა
19	g 00319	გზის საფარი ფილები, არალითონური
19	g 00320	გზის საფარის სარემონტო შემკვრელი ნივთიერებები
08	g 00321	გირაგები
06	g 00322	გირაგის ტუჩები
26	g 00323	გირლანდები, ყვავილწნულები (ხელოვნური - )
31	g 00324	გირჩები (სვიის - )
31	g 00325	გირჩები (ფიჭვის - )
06	g 00326	გისოსები
		
19	g 00327	გისოსები, არალითონური
15	g 00328	გიტარები
14	g 00329	გიშერი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული
14	g 00330	გიშრის სამკაულები
07	g 00331	გლემურძის ასაცლელი მანქანები
01	g 00332	გლიკოლები 
01	g 00333	გლიკოლების მარტივი ეთერი
12	g 00334	გლისერები
01	g 00335	გლიცერიდები
05	g 00336	გლიცერინი სამედიცინო მიზნებისათვის
01	g 00337	გლიცერინი, სამრეწველო დანიშნულების
05	g 00338	გლიცეროფოსფატები
06	g 00339	გლიცინიუმი [ბერილიუმი]
16	g 00340	გლობუსები
30	g 00341	გლუკოზა (საკვები - )
05	g 00342	გლუკოზა სამედიცინო მიზნებისათვის
01	g 00343	გლუკოზა, სამრეწველო დანიშნულების
01	g 00344	გლუკოზიდები
24	g 00345	გობელენი (ქსოვილის - ) [შპალერი]
01	g 00346	გოგირდი
01	g 00347	გოგირდის ეთერი
05	g 00348	გოგირდის ფერი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	g 00349	გოგირდის ჩხირები [მადეზინფიცირებელი საშუალებები]
01	g 00350	გოგირდმჟავა
01	g 00351	გოგირდნახშირბადი
01	g 00352	გოგირდოვანი მჟავა
31	g 00353	გოგრა, კვახი
28	g 00354	გოლფის გორგოლაჭიანი ან უგორგოლაჭო ჩანთები ყვანჯებისათვის
12	g 00355	გოლფის ურიკები
08	g 00356	გოლფის ღრმულის ნიჩბები
28	g 00357	გოლფის ყვანჯი [კლაბი]
28	g 00358	გოლფის ხელთათმანი
15	g 00359	გონგები
08	g 00360	გონიო, კუთხედი [ხელის იარაღი]
28	g 00361	გორგოლაჭები (ველოტრენაჟორების - )
20	g 00362	გორგოლაჭები (ფარდის - )
12	g 00363	გორგოლაჭები ურიკებისათვის [სატრანსპორტო საშუალებები]
06	g 00364	გორგოლაჭები, ბორბლები (ავეჯის - )
20	g 00365	გორგოლაჭიანი მაგიდები (კომპიუტერის - ) [ავეჯი]
20	g 00366	გორგოლაჭიანი მაგიდა-ურიკები [ავეჯი]
06	g 00367	გორგოლაჭიანი ფოლადის შტორები
28	g 00368	გორგოლაჭიანი ციგურები
07	g 00369	გორგოლაჭოვანი საკისრები
07	g 00370	გოფრირების, ტვიფვრის მანქანები
09	g 00371	გრადუირებული ჭურჭელი (მინის - ) 
16	g 00372	გრავირების დაფები
07	g 00373	გრავირების მანქანები
16	g 00374	გრავირების ნემსები
08	g 00375	გრავირების ნემსები 
16	g 00376	გრავიურები
16	g 00377	გრამის მოსაცილებელი ქაღალდის ხელსახოცები
01	g 00378	გრამფირფიტების აღმდგენი პრეპარატები
01	g 00379	გრამფირფიტების დასამზადებელი შედგენილობები
19	g 00380	გრანიტი
19	g 00381	გრანულირებული მინა (გზის მოსანიშნი - )
16	g 00382	გრაფიკული გამოსახულებები
16	g 00383	გრაფიკული რეპროდუქციები
21	g 00384	გრაფინები
21	g 00385	გრაფინის სადგამები, ქაღალდის ან სუფრის თეთრეულის გარდა
16	g 00386	გრაფინის ქაღალდის სადგარები 
04	g 00387	გრაფიტი (საპოხი - )
01	g 00388	გრაფიტი სამრეწველო მიზნებისათვის
25	g 00389	გრაციები
06	g 00390	გრდემლები
06	g 00391	გრდემლები (რქიანი - )
06	g 00392	გრდემლები [პორტატიული]
31	g 00393	გრენა [აბრეშუმის ჭიის თესლი]
21	g 00395	გრილები [სამზარეულო საკუთნო]
21	g 00395	გრილის ქვესადგამები
21	g 00396	გრიმის მოსაცილებელი საშუალებები, არაელექტრული
16	g 00397	გრიმის მოსაცილებელი ქაღალდის ხელსახოცები
24	g 00398	გრიმის მოსაცილებელი ქსოვილის ხელსახოცები 
16	g 00399	გრიფელები
16	g 00400	გრიფელები ფანქრებისათვის
16	g 00401	გრიფელის დაფები
08	g 00402	გრუნტის სატკეპნელები [ხელის იარაღი]
01	g 00403	გუანო
15	g 00404	გუდასტვირები
07	g 00405	გუდრონატორები
07	g 00406	გუთნები
07	g 00407	გუთნის სახნისები
25	g 00408	გულსაფრები (საბავშვო - ) არა ქაღალდის
05	g 00409	გუმიგუტი სამედიცინო მიზნებისათვის
02	g 00410	გუმიგუტი ხატვისთვის 
02	g 00411	გუმფისი
16	g 00412	გუმფისი [წებო] საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
01	g 00413	გუმფისი სამრეწველო მიზნებისათვის
01	g 00414	გუმფისი სამრეწველო მიზნებისათვის (ტრაგაკანტის - )
01	g 00415	გუმფისის გამხსნელები
01	g 00416	გურიუნბალზამი ლაკების დასამზადებლად
05	g 00417	გურიუნბალზამი სამედიცინო მიზნებისათვის
17	g 00418	გუტაპერჩი
29	g 00419	გუფთა
09	d 00001	DNA ჩიპები
09	d 00002	DVD-პლეიერები
09	d 00003	დაბალი წნევის ავტომატური მაჩვენებლები (ავტომობილის სალტეში – )
02	d 00004	დაბინძურების საწინააღმდეგო საღებავები
09	d 00005	დაბრკოლებამედეგი მოწყობილობები [ელექტრობა]
12	d 00006	დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები (სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლის - )
11	d 00007	დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები [განათების მოწყობილობა] (ავტომობილის მძღოლის - )
11	d 00008	დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები [განათების მოწყობილობა] (სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის - )
16	d 00009	დავთრები
20	d 00010	დაზგები
06	d 00011	დაზგები გირაგით 
20	d 00012	დაზგები გირაგით, არალითონური
07	d 00013	დაზგის, ჩარხის სუპორტები
28	d 00014	დათუნიები [რბილი სათამაშოები] 
07	d 00015	დაკალიბრების მანქანები
26	d 00016	დაკბილული მაქმანი 
29	d 00017	დაკეპილი ბოსტნეულის მწნილი ცხარე სანელებლებით 
07	d 00018	დალაგებისა და დასუფთავების მანქანები და მოწყობილობები, ელექტრული
01	d 00019	დალაქავების საწინააღმდეგო ქიმიკატები (ქსოვილის - )
24	d 00020	დალიანდაგებული საბანი 
08	d 00021	დამაგრძელებელი ბუნიკები (შიგსახრახნის ციბრუტის _ )
01	d 00022	დამარბილებელი ნივთიერებები (წყლის - )
01	d 00023	დამარბილებლები (ტყავის - ) [ზეთების გარდა]
01	d 00024	დამარბილებლები (ტყავის - ), სამრეწველო დანიშნულების
03	d 00025	დამარბილებლები რეცხვისათვის (ქსოვილის - ) 
29	d 00026	დამარილებული თევზი
29	d 00027	დამარილებული ხორცი
24	d 00028	დამასტი, ქამხა
01	d 00029	დამატკბობლები (ხელოვნური - ) [ქიმიური პრეპარატები]
01	d 00030	დამაჩქარებლები (ვულკანიზაციის - )
10	d 00031	დამაწყნარებელი პერანგები
07	d 00032	დამახარისხებელი სამრეწველო მანქანები
09	d 00033	დამზერისა და კონტროლის აპარატები, ელექტრული
04	d 00034	დამტენიანებელი ზეთები
34	d 00035	დამტენიანებელი კოლოფები სიგარებისათვის
01	d 00036	დამტენიანებლები (გათეთრებისას გამოსაყენებელი - )
01	d 00037	დამტენიანებლები (საფეიქრო მრეწველობისათვის
01	d 00038	დამტენიანებლები (ღებვისას გამოსაყენებელი - )
16	d 00039	დამტენიანებლები [ოფისის საკუთნო]
01	d 00040	დამტენიანებლები საფეიქრო მრეწველობისათვის
11	d 00041	დამტენიანებლები ცენტრალური გათბობის რადიატორებისათვის
19	d 00042	დამუშავებული ხეტყე
08	d 00043	დამღები
07	d 00044	დამყოფი მოწყობილობები
01	d 00045	დამცავი აირები (შედუღებისას გამოსაყენებელი - ) 
12	d 00046	დამცავი ბადეები ველოსიპედისათვის
06	d 00047	დამცავი ბარიერები გზებისათვის
19	d 00048	დამცავი ბარიერები გზებისათვის, არალითონური
02	d 00049	დამცავი გრუნტი (სატრანსპორტო საშუალებების ჩარჩოებისა და შასის - )
04	d 00050	დამცავი ზეთები და ცხიმები (ტყავის - )
09	d 00051	დამცავი კომბინეზონები (მფრინავის - )
10	d 00052	დამცავი მოწყობილობები (რენტგენის გამოსხივებისაგან - )
09	d 00053	დამცავი მოწყობილობები (რენტგენის გამოსხივებისაგან - ), არასამედიცინო 
01	d 00054	დამცავი ნივთიერებები (ყვავილების ჭკნობისაგან - )
09	d 00055	დამცავი ნიღბები*
02	d 00056	დამცავი პრეპარატები ლითონებისათვის
09	d 00057	დამცავი რეგულატორები (გადამატძაბვისაგან - )
28	d 00058	დამცავი სადებები [სპორტული აღჭურვილობის ელემენტები]
11	d 00059	დამცავი საკუთნო (წყლის ან ორთქლის ხელსაწყოებისა და წყალსადენის ან აირსადენის - )
01	d 00060	დამცავი საშუალებები (აგურის წყობის - ), საღებავებისა და ზეთების გარდა
01	d 00061	დამცავი საშუალებები (ბეტონის - ), საღებავებისა და ზეთების გარდა
01	d 00062	დამცავი საშუალებები (კრამიტის - ), საღებავებისა და ზეთების გარდა
01	d 00063	დამცავი საშუალებები (ცემენტის - ), საღებავებისა და ზეთების გარდა
09	d 00064	დამცავი სახურავები შტეფსელის როზეტებისათვის
17	d 00065	დამცავი ფარდები (აზბესტის - )
02	d 00066	დამცავი შედგენილობები (მერქნის - )
03	d 00067	დამცავი შედგენილობები (ტყავის - ) [გასაპრიალებელი საშუალებები]
09	d 00068	დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები
09	d 00069	დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები (სპორტსმენების - )
09	d 00070	დამცავი ხელთათმანები
06	d 00071	დამცავი ჯაჭვები 
05	d 00072	დამწვრობის დასამუშავებელი პრეპარატები 
01	d 00073	დამწმენდი პრეპარატები
07	d 00074	დამჭერები (მანქანებისა და ჩარხების მჭრელი ნაწილების - )
21	d 00075	დამჭერები (საპარსი ფუნჯის - )
21	d 00076	დამჭერები (ტუალეტის ქაღალდის - )
16	d 00077	დამჭერები (ფულის - )
16	d 00078	დამჭერები (ჩეკების წიგნაკის - )
10	d 00079	დამჭერი სახვევები
06	d 00080	დამჭიმავი შემაერთებელი რგოლები
06	d 00081	დამჭიმავი შემაერთებლები (ლითონის ლენტების - ) [დამჭიმავი რგოლები]
12	d 00082	დამჭიმი მოწყობილობები (თვლის მანების - )
05	d 00083	დამხმარე საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის
01	d 00084	დამხმარე სითხეები (აბრაზივებთან გამოსაყენებელი - )
01	d 00085	დანამატები (ბურღვის ხსნარის ქიმიური - )
01	d 00086	დანამატები (გაზოლინის [ბენზინის] გამწმენდი - )
01	d 00087	დანამატები (ზეთის ქიმიური - )
31	d 00088	დანამატები (საკვები - ), არასამედიცინო დანიშნულებისა
05	d 00089	დანამატები (ცხოველების საკვების სამედიცინო - )
04	d 00090	დანამატები (ძრავას საწვავის არაქიმიური - )
08	d 00091	დანები (ყველის საჭრელი - ), არაელექტრული
08	d 00092	დანები (კვერცხის საჭრელი - ), არაელექტრული
10	d 00093	დანები (კოჟრის მოსაცილებელი - )
08	d 00094	დანები (პიცის დასაჭრელი - ), არაელექტრული
07	d 00095	დანები (სათიბელას - )
16	d 00096	დანები (ქაღალდის საჭრელი - )
07	d 00097	დანები (ჩალასაჭრელის - )
07	d 00098	დანები [მანქანათა ნაწილები]
08	d 00099	დანები კვირტით მყნობისათვის [ოკულირება]
08	d 00100	დანები*
07	d 00101	დანები, ელექტრული
06	d 00102	დანის ლითონის სახელურები 
21	d 00103	დანის საყრდენები [მაგიდის გასაწყობი]
20	d 00104	დანის ტარები, არალითონური
06	d 00105	დარაბები (ლითონის - )
19	d 00106	დარაბები [გარე], ლითონისა და ქსოვილისაგან დამზადებულის გარდა
19	d 00107	დარაბები, არალითონური
24	d 00108	დარეზინებული ქსოვილი, საკანცელარიო დანიშნულების გარდა
01	d 00109	დარიშხანი
01	d 00110	დარიშხანოვანი მჟავები
30	d 00111	დარიჩინი [სანელებელი]
28	d 00112	დარტსი 
07	d 00113	დასაგველი თვითმავალი მანქანები (გზის - )
02	d 00114	დასადაღი საღებავები (ცხოველების - )
18	d 00115	დასაკეცი ხელჯოხი-სკამები
01	d 00116	დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებები (საკვების - )
01	d 00117	დასაკონსერვებლად გამოსაყენებელი მარილი, საკვების მომზადებისას გამოსაყენებლის გარდა
20	d 00118	დასაკრძალი ურნები
16	d 00119	დასალუქი ბეჭდები
16	d 00120	დასალუქი მოწყობილობები ოფისისათვის
16	d 00121	დასალუქი ობლატები
16	d 00122	დასალუქი საკანცელარიო მასალა
26	d 00123	დასამაგრებელი ხელოვნური თმა [მცირე პარიკი]
09	d 00124	დასამონტაჟებელი ხელსაწყოები და სამარჯვები (კინოფირების - ) 
11	d 00125	დასამუშავებელი დანადგარები (ბირთვული საწვავისა და ბირთვული რეაქციის შემანელებლის - )
11	d 00126	დასარბილებელი აპარატები და ხელსაწყოები (წყლის - )
21	d 00127	დასასუფთავებელი ჩვრები 
22	d 00128	დასატენი ბალახი 
22	d 00129	დასატენი ბუმბული 
22	d 00130	დასატენი მასალა
22	d 00131	დასატენი მასალა [დაუმუშავებელი აბრეშუმის ნარჩენები]
22	d 00132	დასატენი მასალა, არა რეზინის ან პლასტმასის
22	d 00133	დასატენი მატყლი 
22	d 00134	დასატენი ჩალა 
19	d 00135	დასაფარი მასალა (სამშენებლო - ), არალითონური
		
		
07	d 00136	დასაფასოებელი მანქანები
07	d 00137	დასაქუცმაცებელი მანქანები
07	d 00138	დასაქუცმაცებელი მანქანები (ნარჩენების - )
07	d 00139	დასაქუცმაცებელი მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის
19	d 00140	დასაყენებელი კონსტრუქციები (ველოსიპედის - ), არალითონური
20	d 00141	დასაცობი საკეტები (ბოთლის - ), არალითონური
08	d 00142	დასაჭიმი მოწყობილობები (მავთულისა და ლითონის ლენტის - ) [ხელის იარაღი]
21	d 00143	დასაჭრელი დაფები სამზარეულოსათვის
03	d 00144	დასახვევი პრეპარატები (თმის - )
20	d 00145	დასახუფი საშუალებები, არალითონური
		
12	d 00146	დასაჯდომები (ველოსიპედის ან მოტოციკლის - )
11	d 00147	დასაჯდომები (ტუალეტის - )
29	d 00148	დასპირტული ხილი
11	d 00149	დასჯდომი აბაზანები
01	d 00150	დატენიანებისაგან დამცავი პრეპარატები ქვის წყობისათვის, საღებავების გარდა
07	d 00151	დატვირთვა-განტვირთვის მოწყობილობები
22	d 00152	დაუმუშავებელი ან დამუშავებული მატყლი
31	d 00153	დაუმუშავებელი მერქანი
22	d 00154	დაუმუშავებელი საფეიქრო ბოჭკო
22	d 00155	დაუმუშავებელი სელი [დაჩეჩილი]
19	d 00156	დაუმუშავებელი ცარცი
20	d 00157	დაფები (განცხადებების - )
16	d 00158	დაფები განცხადებებისათვის (ქაღალდის ამ მუყაოს - )
16	d 00159	დაფის საწმენდები
09	d 00160	დაფრანკვის კონტროლის აპარატები 
16	d 00161	დაფრანკვის მანქანები [დამღის დასადები მამქანები]
22	d 00162	დაჩეჩილი მატყლი
24	d 00163	დაჩითული ქსოვილი 
09	d 00164	დაცენტრების ხელსაწყოები (დიაპოზიტივის - )
30	d 00165	დაცეხვილი ქერი
30	d 00166	დაცეხვილი შვრია
11	d 00167	დაწნევის რეზერვუარები წყლის შესანახად
14	d 00168	დაწნეხილი ქარვის მძივები
20	d 00169	დაწნული ჩალის თასმა 
19	d 00170	დახერხილი ხეტყე
20	d 00171	დახლები [მაგიდები]
12	d 00172	დახრილი გემხარიხა
07	d 00173	დგიმები
07	d 00174	დგიმთამწეები (საქსოვი მანქანის - )
		
07	d 00175	დგუშები (ცილინდრის - )
07	d 00176	დგუშები [მანქანის ან ძრავას ნაწილები]
07	d 00177	დგუშის რგოლები
06	d 00178	დეზები
07	d 00179	დეზინტეგრატორები
11	d 00180	დეზინფექციის აპარატები
03	d 00181	დეზოდორანტები (საპონი - )
05	d 00182	დეზოდორანტები (ტანსაცმლისა და ქსოვილის - )
03	d 00183	დეზოდორანტები პირადი მოხმარებისათვის
05	d 00184	დეზოდორანტები, პირადი მოხმარების დეზოდორანტების გარდა
21	d 00185	დეზოდორატორები პირადი მოხმარებისათვის
11	d 00186	დეზოდორირების აპარატები, არაპირადი მოხმარების 
07	d 00187	დეკელები [საბეჭდი მანქანის დეტალები]
09	d 00188	დეკომპრესიის კამერები
03	d 00189	დეკორატიული გადასაყვანი ნახატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის
21	d 00190	დეკორატიული ლანგრები ფინჯნების, სირჩებისა და სხვა ჭურჭლისათვის
09	d 00191	დეკორატიული მაგნიტები
14	d 00192	დეკორატიული ქინძისთავები
11	d 00193	დეკორატიული შადრევნები
28	d 00194	დელტაპლანები
13	d 00195	დენთი
09	d 00196	დენის გამმართველები
07	d 00197	დენის გენერატორები
09	d 00198	დენის კარგვის ელექტრული ინდიკატორები
09	d 00199	დენსიმეტრები
09	d 00200	დენსიტომეტრები
03	d 00201	დეპილაციის [თმის მოსაცილებელი] საშუალებები
08	d 00202	დეპილაციის ინსტრუმენტები, ელექტრული და არაელექტრული 
07	d 00203	დეტანდერები [მანქანათა ნაწილები]
01	d 00204	დეტერგენტები სამრეწველო მიზნებისათვის
09	d 00205	დეტექტორები
09	d 00206	დეტექტორები (კვამლის - )
09	d 00207	დეტექტორები სამრეწველო ან სამხედრო მიზნებისათვის (ლითონის - )
13	d 00208	დეტონატორები
10	d 00209	დეფიბრილატორები
01	d 00210	დეფოლიანტები
01	d 00211	დექსტრინი [აპრეტი]
05	d 00212	დიაბეტური პური
09	d 00213	დიაგნოსტიკის აპარატურა, არასამედიცინო 
05	d 00214	დიაგნოსტიკის ქიმიური პრეპარატები (ორსულობის -           ) 
05	d 00215	დიაგნოსტიკური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის 
01	d 00216	დიაგნოსტიკური პრეპარატები, სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
16	d 00217	დიაგრამები
01	d 00218	დიაზიკოპირების ქაღალდი 
10	d 00219	დიალიზატორები
09	d 00220	დიაპოზიტივები [ფოტოგრაფია]
09	d 00221	დიაპოზიტივების დაცენტრების ხელსაწყოები 
09	d 00222	დიაპოზიტივის ჩარჩოები
09	d 00223	დიასკოპები
05	d 00224	დიასტაზა სამედიცინო მიზნებისათვის
01	d 00225	დიასტაზა, სამრეწველო დანიშნულების 
01	d 00226	დიატომიტი
01	d 00227	დიატომური მიწა
03	d 00228	დიატომური მიწა [საპრიალებელი]
09	d 00229	დიაფრაგმები [ფოტოგრაფია]
07	d 00230	დიაფრაგმები, მემბრანები (ტუმბოს - )
05	d 00231	დიგიტალინი 
20	d 00232	დიდი ზომის სახელურიანი კალათები
20	d 00233	დიდი მოცულობის კასრები, არალითონური
17	d 00234	დიელექტრიკები [იზოლატორები]
05	d 00235	დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის
05	d 00236	დიეტური საკვები პროდუქტი სამედიცინო მიზნებისათვის
05	d 00237	დიეტური სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის
20	d 00238	დივანის ბალიშები
20	d 00239	დივნები
04	d 00240	დიზელის საწვავი
13	d 00241	დინამიტი
09	d 00242	დინამომეტრები
30	d 00243	დინდგელა [პროპოლისი]
01	d 00244	დიოქსალატი (კალიუმის - )
02	d 00245	დიოქსიდი (ტიტანის - ) [პიგმენტი]
01	d 00246	დიოქსიდი (ტიტანის - ), სამრეწველო დანიშნულების
12	d 00247	დირიჟაბლები
		
15	d 00248	დირიჟორის ჯოხები
09	d 00249	დისკამძრავები დისკების ავტომატური ცვლით კომპიუტერისათვის
09	d 00250	დისკამძრავები კომპიუტერისათვის
09	d 00251	დისკები (ოპტიკური - )
09	d 00252	დისკები, მაგნიტური
01	d 00253	დისპერგატორები (ზეთის - )
01	d 00254	დისპერგატორები (ნავთობის - )
01	d 00255	დისპერსია (პლასტმასის - )
01	d 00256	დისპროზიუმი
09	d 00257	დისტანციური ანთების ელექტროაპარატები 
09	d 00258	დისტანციური მართვის აპარატურა 
09	d 00259	დისტანციური მართვის ელექტროდინამიკური აპარატურა (სიგნალების - )
09	d 00260	დისტანციური მართვის ელექტრული დანადგარები (სამრეწველო პროცესების - )
09	d 00261	დისტანციური მწყვეტარები
09	d 00262	დისტანციური რადიოგადამცემები [კავშირგაბმულობა]
11	d 00263	დისტილატორები*
11	d 00264	დისტილაციით რაფინირების კოშკები
11	d 00265	დისტილაციის აპარატები
09	d 00266	დისტილაციის აპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის
11	d 00267	დისტილაციის კოშკები
05	d 00268	დიურეზის საწინააღმდეგო პრეპარატები
09	d 00269	დიფრაქციული აპარატები [მიკროსკოპია]
09	d 00270	დიქტოფონები
33	d 00271	დიჯესტივები [ლიქიორი და ალკოჰოლიანი სასმელი]
09	d 00272	დნობადი მავთულები
09	d 00273	დნობადი მცველები
09	d 00274	დოზატორები
21	d 00275	დოზატორები (საპნის - )
24	d 00276	დოლბანდი ყველის შესახვევად
15	d 00277	დოლები
06	d 00278	დოლები (მოქნილი მილების დასახვევი - ), ლითონის, არამექანიკური 
20	d 00279	დოლები (მოქნილი შლანგების - ), არალითონური, არამექანიკური
07	d 00280	დოლები [მანქანათა ნაწილები]
14	d 00281	დოლები [საათების წარმოება]
07	d 00282	დოლები შლანგებისათვის, მექანიკური
15	d 00283	დოლზე გადასაკრავი ტყავი
15	d 00284	დოლზე დასარტყმელი ჯოხები
15	d 00285	დოლის საკრავი ჯოხები
01	d 00286	დოლომიტი, სამრეწველო დანიშნულების
28	d 00287	დომინო 
07	d 00288	დომკრატები [მანქანები]
08	d 00289	დომკრატები, ხელით სამართავი
11	d 00290	დონის მარეგულირებელი სარქვლები (რეზერვუარში - )
21	d 00291	დოქები
24	d 00292	დრაგეტი [უხეში შალის ფეხსაწმენდი ქსოვილი ]
12	d 00293	დრეზინები
08	d 00294	დრელები
07	d 00295	დრელები (ხელის ელექტრული - )
08	d 00296	დრელები [ხელის იარაღი]
09	d 00297	დროის აღმრიცხველები ფასიანი ავტოსადგომისათვის
09	d 00298	დროის მარეგისტრირებელი ხელსაწყოები
09	d 00299	დროის რელეები, ავტომატური
24	d 00300	დროშები, არა ქაღალდის
20	d 00301	დროშის ტარები
26	d 00302	დუგმები [გალანტერეა]
08	d 00303	დუდკოს მკვნეტარები
31	d 00304	დურდო, თხლე
17	e 00001	ებონიტი [ვულკანიზებული რეზინი]
17	e 00002	ებონიტის [ვულკანიზებული რეზინი] ფორმები
05	e 00003	ევკალიპტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	e 00004	ევკალიპტის ნაყენი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	e 00005	ევროპიუმი
01	e 00006	ეთანი
01	e 00007	ეთერები
03	e 00008	ეთერზეთები
04	e 00009	ეთერი (ნავთობის - )
03	e 00010	ეთერის ესენციები
01	e 00011	ეთილის ეთერი
01	e 00012	ეთილის ეთერი [მარტივი]
01	e 00013	ეთილის სპირტი
04	e 00014	ეთილის სპირტი (მეთილირებული - )
06	e 00015	ეკლიანი მავთული
11	e 00016	ეკონომაიზერები (სათბობის - )
06	e 00017	ეკრანები ( ღუმლებისა და ბუხრების - )
20	e 00018	ეკრანები (ბუხრის - )
28	e 00019	ეკრანები (კამუფლაჟის - )
09	e 00020	ეკრანები (მეხანძრის დამცავი აზბესტის - )
09	e 00021	ეკრანები [ფოტოგრაფია]
26	e 00022	ელასტიკური ლენტები
16	e 00023	ელასტიკური პლასტიურის გარსები შტაბელირებისათვის 
23	e 00024	ელასტიკური საფეიქრო ძაფი 
10	e 00025	ელასტიკური ქირურგიული წინდები
24	e 00026	ელასტიკური ქსოვილი
16	e 00027	ელასტიკური შესაკრავები 
17	e 00028	ელასტიკური ძაფები, საფეიქროს გარდა
11	e 00029	ელემენტები (გამახურებელი - )
05	e 00030	ელექსირები [ფარმაცევტული პრეპარატები]
09	e 00031	ელექტრიფიცირებული სალტეები სინათლის წერტილოვანი წყაროს დასამონტაჟებლად
09	e 00032	ელექტრიფიცირებული ღობეები
09	e 00033	ელექტროაკუმულატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
10	e 00034	ელექტროაკუპუნქტურის ინსტრუმენტები
09	e 00035	ელექტროგადამცემი ხაზის მასალები [სადენები, კაბელები]
17	e 00036	ელექტროგადაცემის ხაზის იზოლატორები
11	e 00037	ელექტროგამათბობლები (საწოვარიანი ბოთლის - )
07	e 00038	ელექტროგენერატორები
10	e 00039	ელექტროდები, სამედიცინო
05	e 00040	ელექტროდების ქიმიური გამტარები (ელექტროკარდიოგრაფის - )
09	e 00041	ელექტროდინამიკური აპარატურა (სარკინიგზო ისრების დისტანციური მართვის - )
09	e 00042	ელექტროდინამიკური აპარატურა (სიგნალის დისტანციური მართვის - )
04	e 00043	ელექტროენერგია
11	e 00044	ელექტროვენტილატორები, საყოფაცხოვრებო 
09	e 00045	ელექტროზარები კარისათვის
09	e 00046	ელექტროკაბელების შემაერთებელი ქუროები
10	e 00047	ელექტროკარდიოგრაფები
05	e 00048	ელექტროკარდიოგრაფის ელექტროდების ქიმიური გამტარები
16	e 00049	ელექტროკარდიოგრაფის ქაღალდი
09	e 00050	ელექტროლიზის აბაზანები
09	e 00051	ელექტრომაგნიტური კოჭები
07	e 00052	ელექტრომაკრატლები
07	e 00053	ელექტრომექანიკური მანქანები ქიმიური მრეწველობისათვის
11	e 00054	ელექტრონათურები
11	e 00055	ელექტრონათურები (ნაძვისხის მოსართავი - )
11	e 00056	ელექტრონათურის ვაზნები
11	e 00057	ელექტრონათურის კოლბები
09	e 00058	ელექტრონული დაფები (განცხადებების - ) 
09	e 00059	ელექტრონული ეტიკეტი საქონლისათვის
15	e 00060	ელექტრონული მუსიკალური ინსტრუმენტები
09	e 00061	ელექტრონული პუბლიკაციები, ჩატვირთვადი 
28	e 00062	ელექტრონული სათამაშო აპარატები ტელემიმღების გამოყენების გარეშე
28	e 00063	ელექტრონული სამიზნეები
09	e 00064	ელექტრონული სიგნალის გადამცემები
09	e 00065	ელექტრონული ფანქრები [თვალსაჩინო დემონსტრირების საშუალება]
09	e 00066	ელექტრორკალური შედუღების აპარატები
09	e 00067	ელექტრორკალური ჭრის აპარატები
11	e 00068	ელექტროსაბნები, არასამედიცინო 
10	e 00069	ელექტროსაბნები, სამედიცინო 
09	e 00070	ელექტროსარჩილავები
07	e 00071	ელექტროუროები
01	e 00072	ელექტროფორეზის ჟელე, სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
09	e 00073	ელექტროშედუღების აპარატები
12	e 00074	ელექტროძრავები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	e 00075	ელექტროძრავები სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა
12	e 00076	ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები
09	e 00077	ელექტროწრედის ჩამრთველები
09	e 00078	ელექტროხაზები (მაგისტრალური - )
01	e 00079	ელექტრული აკუმულატორების დესულფატირებისას გამოსაყენებელი სითხეები
11	e 00080	ელექტრული გამათბობლის ვარვარის ძაფები
09	e 00081	ელექტრული ინდიკატორები (დენის კარგვის - )
09	e 00082	ელექტრული კოჭას კარკასები
14	e 00083	ელექტრული საათები
26	e 00084	ელვა-შესაკრავები
		
26	e 00085	ელვა-შესაკრავები (ჩანთების - )
02	e 00086	ემალი [ლაკები]
02	e 00087	ემალის საღებავები
01	e 00088	ემალის შესაფერადებელი ქიმიკატები
01	e 00089	ემალის ჩასამუქებელი პრეპარატები
06	e 00090	ემბლემები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
01	e 00091	ემულგატორები
02	e 00092	ემულსია (ვერცხლის - ) [პიგმენტები]
15	e 00093	ენაკიანი სასულე ინსტრუმენტები
01	e 00094	ენზიმები, ფერმენტები, სამრეწველო დანიშნულების
10	e 00095	ენის საფხეკები
01	e 00096	ენოლოგიური ბაქტერიციდები [ქიმიური პრეპარატები მეღვინეობისათვის]
09	e 00097	ეპიდიასკოპები
08	e 00098	ეპილაციის პინცეტები 
01	e 00099	ეპოქსიდური ფისები, დაუმუშავებელი
07	e 00100	ეჟექტორები
06	e 00101	ეჟვნები ცხოველებისთვის
01	e 00102	ერბიუმი
09	e 00103	ერგომეტრები
07	e 00104	ერთჩამჩიანი ექსკავატორები
21	e 00105	ერთჯერადი თეფშები
03	e 00106	ესენციები (ეთერის - )
30	e 00107	ესენციები (საკვები - ), ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების გარდა
32	e 00108	ესენციები (სასმელის დასამზადებელი-)
07	e 00109	ესკალატორები
25	e 00110	ესპადრილები
28	e 000111	ესპანდერები
05	e 000112	ესპანურას ფხვნილი
16	e 000113	ესტამპები
14	e 000114	ეტალონური საათები [ამგზნები სიგნალის გენერატორი]
26	e 000115	ეტიკეტები [მონოგრამები] (თეთრეულის მოსანიშნი - )
16	e 000116	ეტიკეტების მისაწებებელი ხელის მოწყობილობები
07	e 000117	ეტიკეტის მისაკრავი მანქანები 
09	e 000118	ექოლოტები
07	e 000119	ექსკავატორები
09	e 000120	ექსპონომეტრები [განათების მზომები]
03	e 000121	ექსტრაქტები (ყვავილების - ) [პარფიუმერია]
08	e 000122	ეჩოები [იარაღი]
10	v 00001	ვაგინალური სასხურები 
05	v 00002	ვაგინალური ხსნარები
12	v 00003	ვაგონები
12	v 00004	ვაგონეტები
07	v 00005	ვაგონის ამწევები
12	v 00006	ვაგონ-რესტორნები
12	v 00007	ვაგონ-რეფრიჟერატორები [სარკინიგზო ტრანსპორტი
21	v 00008	ვაზები
21	v 00009	ვაზები (ხილის - )
21	v 00010	ვაზები, ლანგრები (სასადილო მაგიდის შუაში ჩასადგმელი - )
05	v 00011	ვაზელინი სამედიცინო მიზნებისათვის
03	v 00012	ვაზელინი, კოსმეტიკური 
04	v 00013	ვაზელინი, ტექნიკური
31	v 00014	ვაზი
22	v 00015	ვაზის ასაკრავი ზონრები 
05	v 00016	ვაზის დაავადების სამკურნალო ქიმიური პრეპარატები 
13	v 00017	ვაზნები
07	v 00018	ვაზნები [მანქანათა ნაწილები]
13	v 00019	ვაზნებით დასატენი მოწყობილობები
09	v 00020	ვაკუუმმეტრები
09	v 00021	ვაკუუმნათურები [რადიო] 
07	v 00022	ვაკუუმტუმბოები [მანქანები]
07	v 00023	ვაკუუმური წმენდის ცენტრალური აპარატები
06	v 00024	ვანადიუმი
30	v 00025	ვანილი
30	v 00026	ვანილინი [ვანილის შემცვლელი]
21	v 00027	ვანტუზები
32	v 00028	ვაჟინები ლომონათისათვის 
32	v 00029	ვაჟინები სასმელებისათვის
02	v 00030	ვარაყი
31	v 00031	ვარდის ბუჩქები
03	v 00032	ვარდის ზეთი 
31	v 00033	ვარდკაჭაჭა [სალათი]
30	v 00034	ვარდკაჭაჭა [ყავის შემცვლელი]
31	v 00035	ვარდკაჭაჭას ძირხვენები
11	v 00036	ვარვარის სანთურები
11	v 00037	ვარვარის ძაფები (ელექტრული გამათბობლის – )
11	v 00038	ვარვარის ძაფები განათების ხელსაწყოებისათვის (მაგნიუმის - )
11	v 00039	ვარვარის ძაფები ელექტრონათურებისათვის
09	v 00040	ვარიომეტრები
11	v 00041	ვატერკლოზეტები [ტუალეტები]
30	v 00042	ვაფლი
05	v 00043	ვაქცინები
29	v 00044	ვაშლის პიურე
21	v 00045	ვედროები (საყინულე - )
12	v 00046	ველოსიპედები
07	v 00047	ველოსიპედების ასაწყობი დაზგები
19	v 00048	ველოსიპედის დასაყენებელი კონსტრუქციები, არალითონური
06	v 00049	ველოსიპედის დასაყენებელი მოწყობილობები
12	v 00050	ველოსიპედის დასაჯდომები 
12	v 00051	ველოსიპედის ზარები
12	v 00052	ველოსიპედის თვლის მანები
12	v 00053	ველოსიპედის თვლის ფერსოები
11	v 00054	ველოსიპედის მაშუქები
12	v 00055	ველოსიპედის მუხრუჭები
12	v 00056	ველოსიპედის საბურავები
12	v 00057	ველოსიპედის საბჯენები [ველოსიპედის ნაწილები]
12	v 00058	ველოსიპედის საჭეები 
12	v 00059	ველოსიპედის ტუმბოები
12	v 00060	ველოსიპედის ჩარჩოები
12	v 00061	ველოსიპედის ძრავები
12	v 00062	ველოსიპედის ჯაჭვები
25	v 00063	ველოსიპედისტის ტანსაცმელი 
28	v 00064	ველოტრენაჟორები
		
28	v 00065	ველოტრენაჟორების გორგოლაჭები 
08	v 00066	ვენახის დასამუშავებელი თოხები [ხელის იარაღი]
10	v 00067	ვენების ვარიკოზული გაგანიერების სამკურნალო წინდები
11	v 00068	ვენტილატორები [ჰაერის კონდიცირება]
11	v 00069	ვენტილატორები [ჰაერის კონდიცირების დანადგარის ნაწილები]
11	v 00070	ვენტილაციის დანადგარები და აპარატები [ჰაერის კონდიცირება]
11	v 00071	ვენტილაციის დანადგარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის [ჰაერის კონდიცირება]
07	v 00072	ვენტილები [მანქანათა ნაწილები]
30	v 00073	ვერმიშელი
14	v 00074	ვერცხლი, დაუმუშავებელი ან ნაჭედი
06	v 00075	ვერცხლით დაფარული კალის შენადნობები
02	v 00076	ვერცხლის ემულსია [პიგმენტები]
16	v 00077	ვერცხლის კილიტა 
02	v 00078	ვერცხლის კილიტა [ფურცლოვანი]
01	v 00079	ვერცხლის მარილის ხსნარები მოვერცხლვისათვის
02	v 00080	ვერცხლის მურვი კერამიკისათვის
02	v 00081	ვერცხლის პასტა
14	v 00082	ვერცხლის სამკაულები
06	v 00083	ვერცხლის სარჩილი
14	v 00084	ვერცხლის სირმა
26	v 00085	ვერცხლის სირმის ნაქარგობა
19	v 00086	ვერცხლის შემცველი ქვიშა
14	v 00087	ვერცხლის ძაფები
01	v 00088	ვერცხლისწყალი
09	v 00089	ვერცხლისწყლიანი თარაზოები
05	v 00090	ვერცხლისწყლის მალამოები
01	v 00091	ვერცხლისწყლის მარილები
01	v 00092	ვერცხლისწყლის ოქსიდი
05	v 00093	ვეტერინარული პრეპარატები
10	v 00094	ვეტერინარული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
20	v 00095	ვეშაპის ულვაში, დამუშავებული ან ნახევრადდამუშავებული
26	v 00096	ვეშაპის ულვაშის ფირფიტები (კორსეტის - )
10	v 00097	ვიბრაციული აპარატები საწოლისათვის
07	v 00098	ვიბრაციული მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის 
10	v 00099	ვიბრომასაჟორები
09	v 00100	ვიდეოეკრანები
09	v 00101	ვიდეოთამაშების კარტრიჯები
09	v 00102	ვიდეოკამერები, კამკორდერები
09	v 00103	ვიდეოკასეტები
09	v 00104	ვიდეოტელეფონები
09	v 00105	ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა
16	v 00106	ვინიეტების დასამზადებელი მოწყობილობები
19	v 00107	ვინილის მიმმართველი ძელები
15	v 00108	ვიოლინოები
21	v 00109	ვირთაგვას სარეგვავები
05	v 00110	ვირთაგვების საწამლავი
33	v 00111	ვისკი 
01	v 00112	ვისკოზა
09	v 00113	ვისკოზიმეტრები
17	v 00114	ვისკოზის ფურცლები, საფუთავის გარდა
16	v 00115	ვისკოზის შესაფუთი ფურცლები 
05	v 00116	ვიტამინის პრეპარატები
19	v 00117	ვიტრაჟები
11	v 00118	ვიტრინები (სამაცივრო - )
20	v 00119	ვიტრინები [ავეჯი]
06	v 00120	ვოლიერები [კონსტრუქციები]
19	v 00121	ვოლიერები, არალითონური [კონსტრუქციები]
09	v 00122	ვოლტმეტრები
06	v 00123	ვოლფრამი 
01	v 00124	ვოლფრამის მჟავა
07	v 00125	ვულკანიზაციის აპარატები
01	v 00126	ვულკანიზაციის დამაჩქარებლები 
01	v 00127	ვულკანიზაციის პრეპარატები
17	v 00128	ვულკანიზებული ბოჭკო
17	v 00129	ვულკანიზებული რეზინი [ებონიტი]
17	v 00130	ვულკანიზებული რეზინის [ებონიტი] ფორმები
03	v 00131	ვულკანური ნაცარი წმენდისათვის
14	z 00001	ზამბარები (მაჯის საათის - )
07	z 00002	ზამბარები [მანქანათა ნაწილები]
06	z 00003	ზამბარები [რკინა-კავეული]
12	z 00004	ზამბარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის (ამორტიზაციის - )
20	z 00005	ზამბარიანი ლეიბები 
06	z 00006	ზამბარიანი საკეტები, კლიტეები
21	z 00007	ზამში, ნატი (საწმენდი - )
		
18	z 00008	ზამში, ნატი, საწმენდად განკუთვნილის გარდა
20	z 00009	ზანდუკები, სკივრები, არალითონური
20	z 00010	ზანზალაკები (ქარის - ) [მორთულობა]
15	z 00011	ზანზალაკები [მუსიკალური ინსტრუმენტები]
28	z 00012	ზანზალაკები საახალწლო ნაძვისხისათვის
12	z 00013	ზარები (ველოსიპედის - )
09	z 00014	ზარები (სასიგნალო - )
09	z 00015	ზარები (სასიგნალო - ), ელექტრული
09	z 00016	ზარები [განგაშის სიგნალიზაციის მოწყობილობები ]
06	z 00017	ზარები, ზანზალაკები, ეჟვნები*
09	z 00018	ზარის ღილაკები
30	z 00019	ზაფრანა [საკაზმები]
02	z 00020	ზაფრანა [საღებარი]
01	z 00021	ზეგოგირდმჟავა
25	z 00022	ზედა ტანსაცმელი
20	z 00023	ზედა ტანსაცმლის მანეკენები 
08	z 00024	ზედაპირის საფხეკები [ხელის იარაღი]
01	z 00025	ზედაპირულაქტიური ნივთიერებები
02	z 00026	ზეთები (ანტიკოროზიული - )
05	z 00027	ზეთები (მაწუხელებისაგან დამცავი - )
02	z 00028	ზეთები (მერქნის დამცავი - )
17	z 00029	ზეთები (საიზოლაციო - )
05	z 00030	ზეთები (სამკურნალო - )
04	z 00031	ზეთები (საღებავის - )
04	z 00032	ზეთები (ქვის ან აგურის წყობის დამაცავი - )
03	z 00033	ზეთები სუნამოსა და არომატული საშუალებებისათვის 
04	z 00034	ზეთები ფორმიდან ამოღების გასაადვილებლად [სამშენებლო სამუშაოები]
04	z 00035	ზეთი ქსოვილებისათვის
01	z 00036	ზეთის გამაუფერულებლები 
01	z 00037	ზეთის გამაცალკევებელი და დამშლელი ქიმიკატები
01	z 00038	ზეთის გამწმენდი ქიმიკატები
11	z 00039	ზეთის გასაწმენდი აპარატები
01	z 00040	ზეთის დისპერგატორები
11	z 00041	ზეთის ლამპები
01	z 00042	ზეთის მასტიკა [საგოზავი]
11	z 00043	ზეთის სანთურები
07	z 00044	ზეთის ტუმბოები
21	z 00045	ზეთის უსკურები
01	z 00046	ზეთის ქიმიური დანამატები 
01	z 00047	ზეთის შთამნთქმელი სინთეზური მასალები
31	z 00048	ზეთისხილი
29	z 00049	ზეთისხილი, დაკონსერვებული
29	z 00050	ზეითუნის ზეთი
32	z 00051	ზელტერის წყალი
01	z 00052	ზეჟანგი (წყალბადის - )
12	z 00053	ზესადებები (სალტეს კამერის სარემონტო რეზინის თვითწებვადი - )
12	z 00054	ზესადებები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის (მუხრუჭის - )
17	z 00055	ზესადების მასალა (მუხრუჭის - ), ნაწილობრივ დამუშავებული
24	z 00056	ზეფირი [ქსოვილი]
24	z 00057	ზეწრები [ქსოვილი]
09	z 00058	ზონდები (მეტეოროლოგიური - )
09	z 00059	ზონდები სამეცნიერო კვლევისათვის
10	z 00060	ზონდები, სამედიცინო
09	z 00061	ზონდირების აპარატები და მანქანები
22	z 00062	ზონრები (ვაზის ასაკრავი - )
22	z 00063	ზონრები (ასაწევი ფანჯრის - )
16	z 00064	ზონრები (საამკინძაო - )
26	z 00065	ზონრები (ტანსაცმლის ნაწიბურის დასამუშავებელი - )
26	z 00066	ზონრები (ფარდის - )
26	z 00067	ზონრები (ფეხსაცმლის - )
26	z 00068	ზონრები (შალის - )
22	z 00069	ზონრები სურათებისა და ა.შ. დასაკიდად
26	z 00070	ზონრები ტანსაცმლისათვის
25	z 00071	ზონრიანი დაბალყელიანი ფეხსაცმელი
01	z 00072	ზრდის მარეგულირებელი პრეპარატები (მცენარის - )
09	z 00073	ზუმერები
09	z 00074	ზუმერები, ელექტრული
03	z 00075	ზუმფარა
08	z 00076	ზუმფარიანი ქარგოლები
03	z 00077	ზუმფარის ტილო
03	z 00078	ზუმფარის ქაღალდი
18	z 00079	ზურგჩანთები
18	z 00080	ზურგჩანთები (სასკოლო - )
30	z 00081	ზღვის წყალი კულინარიისათვის
05	z 00082	ზღვის წყალი სამკურნალო აბაზანებისათვის
01	z 00083	ზღვის წყალი, სამრეწველო დანიშნულების
22	z 00084	ზღვის წყალმცენარეები [დასატენი მასალა]
01	z 00085	ზღვის წყალმცენარეები [სასუქი]
20	z 00086	”ზღვის ხვირთქლის” ნაწარმი
19	z 00087	ზღუდარები კარებისა და ფანჯრებისათვის, არალითონური
06	z 00088	ზღუდარები ფანჯრებისა და კარებისათვის (ლითონის - )
06	z 00089	ზღურბლები 
19	z 00090	ზღურბლები, არალითონური
19	T 00001	თაბაშირი
19	T 00002	თაბაშირი შიგა სამუშაოებისათვის
10	T 00003	თაბაშირის სახვევები, ორთოპედიული
05	T 00004	თაგვების გასანადგურებელი პრეპარატები
09	T 00005	თაგვი”-ს ტიპის მანიპულატორები
09	T 00006	თაგვი”-ს ქვესადებები
13	T 00007	თავდაცვის აეროზოლები, სპრეი
12	T 00008	თავის მისაყრდნობები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვი
05	T 00009	თავის ტკივილის სამკურნალო საშუალებები
05	T 00010	თავის ტკივილის სამკურნალო ფანქრები
07	T 00011	თავისუფალი სვლის ბორბლები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა
12	T 00012	თავისუფალი სვლის მექანიზმის ქუროები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
20	T 00013	თავმისადებები [ავეჯი]
25	T 00014	თავსაბურავი
21	T 00015	თავსახურავები (ჭურჭლის - )
01	T 00016	თალიუმი
06	T 00017	თალფაქები, სახურავები (ბოთლის დასაცობი - )
20	T 00018	თამასების შიდა შტორები
28	T 00019	თამაშები დამატებითი ეკრანის ან მონიტორის გამოყენების გარეშე 
28	T 00020	თამაშები* 
28	T 00021	თამაში რგოლებით [სათამაშო]
34	T 00022	თამბაქო, თუთუნი
01	T 00023	თამბაქოს არომატიზაციისას გამოსაყენებელი სოუსები 
07	T 00024	თამბაქოს დასამუშავებელი მანქანები
05	T 00025	თამბაქოს ექსტრაქტები [ინსექტიციდები]
11	T 00026	თამბაქოს სამაცივრო დანადგარები 
11	T 00027	თამბაქოს საშრობები
34	T 00028	თამბაქოს ქისები
34	T 00029	თამბაქოს ჭურჭელი 
34	T 00030	თამბაქოს ქაღალდის წიგნაკები
31	T 00031	თანაპროდუქტი ცხოველებისათვის (პურეული მარცვლოვნების დამუშავების - )
01	T 00032	თანმდევი პროდუქტები (პურეული მარცვლოვნების გადამუშავებისას მიღებული - ), სამრეწველო დანიშნულების
09	T 00033	თარაზოები 
16	T 00034	თარგები კერვისათვის
20	T 00035	თაროები [ავეჯი]
20	T 00036	თაროები კარტოთეკის კარადებისათვის [ავეჯი]
20	T 00037	თაროები ნივთების შესანახად 
12	T 00038	თაროები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის (საწოლი - )
20	T 00039	თაროები ქუდებისათვის
18	T 00040	თასმები (ტყავის - )
18	T 00041	თასმები (ციგურების - )
30	T 00042	თაფლაკვერები
32	T 00043	თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო სასმელები 
30	T 00044	თაფლი
33	T 00045	თაფლის სასმელი [თაფლუჭი]
33	T 00046	თაფლუჭი [თაფლის სასმელი] 
07	T 00047	თბოგადამცემები [მანქანათა ნაწილები]
11	T 00048	თბოგადამცემები, მანქანათა ნაწილების გარდა
09	T 00049	თბორეგულირების მოწყობილობები
17	T 00050	თბოსაიზოლაციო მასალა
17	T 00051	თბური გამოსხივების თავიდან ასაცილებელი შედგენილობები
28	T 00052	თეატრალური ნიღბები
08	T 00053	თეგი [ხელის იარაღი]
29	T 00054	თევზეული, საკვები
29	T 00055	თევზი (დამარილებული - )
29	T 00056	თევზი, არაცოცხალი
29	T 00057	თევზი, დაკონსერვებული
31	T 00058	თევზი, ცოცხალი
29	T 00059	თევზის კონსერვები
29	T 00060	თევზის ფილე
05	T 00061	თევზის ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
29	T 00062	თევზის ფქვილი, საკვები 
31	T 00063	თევზის ქვირითი
05	T 00064	თევზის ქონი
04	T 00065	თევზის ქონი, ტექნიკური
16	T 00066	თევზის წებო საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
01	T 00067	თევზის წებო, საკანცელარიო, საკვები და საყოფაცხოვრებო წებოების გარდა
29	T 00068	თევზის წებო, საკვები
28	T 00069	თევზსაჭერი ნემსკავები
02	T 00070	თეთრა (ტყვიის - )
02	T 00071	თეთრა [საღებრები ან საღებავები]
24	T 00072	თეთრეული (ლოგინის - )
24	T 00073	თეთრეული (საყოფაცხოვრებო დანიშნულების - )
24	T 00074	თეთრეული (სახიანი - )
25	T 00075	თეთრეული [ტანსაცმელი]
03	T 00076	თეთრეულის ლილა 
26	T 00077	თეთრეულის მოსანიშნი ასოები
26	T 00078	თეთრეულის მოსანიშნი ციფრები 
21	T 00079	თეთრეულის საშრობები
11	T 00080	თეთრეულის საშრობები, ელექტრული
24	T 00081	თეთრეულის ქსოვილი
03	T 00082	თეთრეულის ცვილი
03	T 00083	თეთრეულისათვის სურნელის მიმნიჭებელი არომატული ნივთიერებები [საშე] 
01	T 00084	თელვისას გამოსაყენებელი პრეპარატები
01	T 00085	თელვისას გამოსაყენებელი პრეპარატები საფეიქრო მრეწველობისათვის
09	T 00086	თეოდოლიტები
01	T 00087	თერბიუმი
09	T 00088	თერმოელექტრონული მილაკები
09	T 00089	თერმოელექტრონული მილაკები [რადიოტექნიკა]
10	T 00090	თერმოელექტრული კომპრესები [ქირურგია] 
21	T 00091	თერმოიზოლაციური ჭურჭელი საკვებისათვის 
10	T 00092	თერმოკომპრესები პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის
09	T 00093	თერმომეტრები, არასამედიცინო 
10	T 00094	თერმომეტრები, სამედიცინო
21	T 00095	თერმოსები
09	T 00096	თერმოსტატები
09	T 00097	თერმოსტატები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
11	T 00098	თერმოსტატიკური სარქვლები [გათბობის დანადგარის ნაწილები]
07	T 00099	თერმული ბურღვის ჟანგბადის შუბები [მანქანები]
05	T 00100	თერმული წყლები
16	T 00101	თერძის ცარცი
03	T 00102	თერძის ცვილი
31	T 00103	თესლეული
		
01	T 00104	თესლეულის დამცავი ნივთიერებები
21	T 00105	თეფშები
21	T 00106	თეფშები (ერთჯერადი - )
21	T 00107	თეფშები (ქაღალდის - )
09	T 00108	თვალთვალის ხელსაწყოები
17	T 00109	თვალის მოჭრის საწინააღმდეგო ფირები ფანჯრებისათვის
10	T 00110	თვალის პროთეზები
05	T 00111	თვალის საფენები
05	T 00112	თვალის სახვევები სამედიცინო მიზნებისათვის
10	T 00113	თვალშიგა პროთეზები [ლინზები] იმპლანტაციისათვის 
13	T 00114	თვითაალებადი ნივთიერებები
28	T 00115	თვითგორიები [სათამაშოები]
07	T 00116	თვითზეთვადი საკისრები
13	T 00117	თვითმავალი ქვემეხები 
12	T 00118	თვითმფრინავები
12	T 00119	თვითმფრინავი-ამფიბიები 
07	T 00120	თვითმფრინავის ძრავები
29	T 00121	თვითნამჟავი მაწონი
09	T 00122	თვითრეგულირებადი ტუმბოები (საწვავის - )
01	T 00123	თვითტონირებადი ქაღალდი [ფოტოგრაფია]
16	T 00124	თვითწებვადი ეტიკეტები
16	T 00125	თვითწებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
12	T 00126	თვლები ველოსიპედებისათვის
12	T 00127	თვლის მანების დამჭიმი მოწყობილებები 
06	T 00128	თვლის მომჭერები [მუხრუჭის ხუნდები]
12	T 00129	თვლის მორგვები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
12	T 00130	თვლის მორგვები ველოსიპედბისათვის
12	T 00131	თვლის მორგვის სამაგრები
12	T 00132	თვლის ფერსოს ქიმი [რებორდები] (სარკინიგზო ტრანსპორტის - )
01	T 00133	თვლის ჩავარდნის საწინააღმდეგო ნივთიერებები (წინდის - )
10	T 00134	თიაქრის ბანდაჟები
31	T 00135	თივა
07	T 00136	თივასაბრუნელები
24	T 00137	თივთიკი
31	T 00138	თივის მულჩი
07	T 00139	თივის შესაკრავი მოწყობილობები
06	T 00140	თითბერი, დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული
29	T 00141	თინუსი
01	T 00142	თიოკარბონილიდი
19	T 00143	თიხა (აგურის - )
19	T 00144	თიხა (სამეთუნეო - ), [დაუმუშავებელი მასალა]
01	T 00145	თიხა მცენარეების ჰიდროპონური გაზრდისათვის (აფუებული - ) [სუბსტრატი]
19	T 00146	თიხა*
01	T 00147	თიხამიწა
21	T 00148	თიხის ქოთნები 
21	T 00149	თიხის ჭურჭელი
26	T 00150	თმა (ყალბი - )
22	T 00151	თმა, ბეწვი, ბალანი, ჯაგარი
26	T 00152	თმის არაელექტრული ბიგუდები, ხელის სამარჯვის გარდა
26	T 00153	თმის ბადე
11	T 00154	თმის დასახვევი ლამპები
08	T 00155	თმის დასახვევი მაშები
03	T 00156	თმის დასახვევი პრეპარატები 
26	T 00157	თმის დასახვევი სარჭები
08	T 00158	თმის დასახვევი ხელის სამარჯვები, არაელექტრული 
05	T 00159	თმის ზრდის ხელშემწყობი სამედიცინო პრეპარატები
03	T 00160	თმის ლაკი 
03	T 00161	თმის ლოსიონები 
26	T 00162	თმის მოსართავები
03	T 00163	თმის მოსაცილებელი საშუალებები [დეპილატორები]
26	T 00164	თმის ნაწნავები
03	T 00165	თმის პერმანენტული დახვევისას გამოსაყენებელი გამანეიტრალებელი საშუალებები 
10	T 00166	თმის პროთეზები
26	T 00167	თმის რკალურები
08	T 00168	თმის საკრეჭი ხელსაწყოები პირადი სარგებლობისათვის, ელექტრული და არაელექტრული
26	T 00169	თმის სამაგრები 
		
26	T 00170	თმის სარჭები
03	T 00171	თმის საღებავები 
11	T 00172	თმის საშრობები
26	T 00173	თმის შესაკრავი ლენტები
26	T 00174	თმის შესაღები ქუდები
12	T 00175	თოვლმავლები
07	T 00176	თოვლსაწმენდები
22	T 00177	თოკები შეფუთვისათვის
22	T 00178	თოკები*
22	T 00179	თოკის კიბეები
01	T 00180	თორიუმი
13	T 00181	თოფები
13	T 00182	თოფები (ჰარპუნის - )
28	T 00183	თოფები (ჰარპუნის - ) [სპორტის საკუთნო]
13	T 00184	თოფის კონდახები
18	T 00185	თოფრები ცხენისათვის
08	T 00186	თოხები
28	T 00187	თოჯინას ოთახები
28	T 00188	თოჯინას საწოვარა ბოთლები
28	T 00189	თოჯინას საწოლი
28	T 00190	თოჯინას სახლები
28	T 00191	თოჯინას ტანსაცმელი
28	T 00192	თოჯინები
01	T 00193	თრიმლმჟავა
06	T 00194	თუთია
02	T 00195	თუთიის ჟანგი [პიგმენტი]
01	T 00196	თუთუბო [მთრიმლავი ნივთიერება] 
02	T 00197	თუთუბო ლაკებისათვის
01	T 00198	თულიუმი
06	T 00199	თუნუქი
06	T 00200	თუნუქის კონსერვის ქილები 
06	T 00201	თუნუქის საფუთავები
11	T 00202	თურქული აბანოს კაბინები, გადასატანი
21	T 00203	თუშფალანგები, ქაფქირები
06	T 00204	თუჯი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული
17	T 00205	თხევადი კაუჩუკი
16	T 00206	თხევადი კორექტორები
01	T 00207	თხევადი მინა [ხსნადი]
20	T 00208	თხევადი საწვავის კონტეინერები, არალითონური
24	T 00209	თხელი ქსოვილი დროშებისათვის
07	T 00210	თხემსაჭრელები [მანქანები]
28	T 00211	თხილამურები
28	T 00212	თხილამურების საცხი
28	T 00213	თხილამურებისა და სერფინგის დაფების შალითები
12	T 00214	თხილამურებისათვის განკუთვნილი საბარგულები ავტომობილებისათვის
28	T 00215	თხილამურის კანტები
28	T 00216	თხილამურის სამაგრები
28	T 00217	თხილამურის საყრდენი ზედაპირის საფარები
31	T 00218	თხილი
08	T 00219	თხილის სამტვრევები
08	i 00001	იაგდტაშები [ნანადირევის ჩანთები] 
05	i 00002	იალაპა 
28	i 00003	იალქნიანი დაფის ანძები
02	i 00004	იაპონური ლაკი [შავი] 
13	i 00005	იარაღი (ბალისტიკური - )
13	i 00006	იარაღი (საარტილერიო - )
28	i 00007	იარაღი (ფარიკაობის - )
13	i 00008	იარაღი (ცრემლსადენი - )
20	i 00009	იარაღის დგარები
04	i 00010	იარაღის კონსისტენტური საზეთები
13	i 00011	იარაღის მაყუჩები
20	i 00012	იარაღის ტარები, არალითონური
16	i 00013	იარლიყები, არაქსოვილი 
19	i 00014	იატაკები, არალითონური
27	i 00015	იატაკის ვინილის საფარი
06	i 00016	იატაკის ლითონის ფილები
21	i 00017	იატაკის მოსაწმენდი ტილოები 
07	i 00018	იატაკის საპრიალებლები, ელექტრული
27	i 00019	იატაკის საფარი
03	i 00020	იატაკის სითხეები (გასრიალების თავიდან ასაცილებელი - )
03	i 00021	იატაკის ცვილი
03	i 00022	იატაკის ცვილი (გასრიალების თავიდან ასაცილებელი - )
03	i 00023	იატაკის ცვილის მოსაცილებელი პრეპარატები [გამწმენდი საშუალებები]
19	i 00024	იატაკის, ფენილის ფილები, არალითონური
12	i 00025	იახტები
28	i 00026	იდაყვის დამცავები [სპორტის საკუთნო]
21	i 00027	იზოთერმული ტომრები
17	i 00028	იზოლატორები
17	i 00029	იზოლატორები (ელექტროგადამცემი ხაზის - )
32	i 00030	იზოტონიკური სასმელები
05	i 00031	იზოტოპები სამედიცინო მიზნებისათვის
01	i 00032	იზოტოპები სამრეწველო მიზნებისათვის 
12	i 00033	ილუმინატორები
09	i 00034	იმიტატორები სატრანსპორტო საშუალებების მართვისა და შემოწმებისათვის
05	i 00035	იმპლანტები (ქირურგიული - ) [ცოცხალი ქსოვილები]
09	i 00036	იმპულსური ნათურები [ფოტოგრაფია]
02	i 00037	ინდიგო [საღებარი]
09	i 00038	ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ავარიის დროს გამოსაყენებლად
09	i 00039	ინდიკატორები [ელექტრობა]
01	i 00040	ინდიკატორის ქაღალდი
06	i 00041	ინდიუმი
09	i 00042	ინდუქტორები [ელექტრობა]
09	i 00043	ინდუქციის კოჭები [გრაგნილები]
10	i 00044	ინვალიდების გადასაადგილებელი სამარჯვები
09	i 00045	ინვერტორები [ელექტრობა]
10	i 00046	ინკუბატორები ახალშობილთათვის
09	i 00047	ინკუბატორები ბაქტერიული კულტურებისათვის
10	i 00048	ინკუბატორები, სამედიცინო
07	i 00049	ინკუბატორი კვერცხებისათვის
10	i 00050	ინჟექტორები, სამედიცინო
05	i 00051	ინსექტიციდები 
08	i 00052	ინსექტიციდების პულვერიზატორები [ხელის იარაღი]
		
01	i 00053	ინსექტიციდების ქიმიური დანამატები
15	i 00054	ინსტრუმენტები (მუსიკალური - )
16	i 00055	ინსტრუმენტები ზედაპირზე მარმარილოს ან ძვირფასი მერქნის ფაქტურის იმიტაციისათვის
09	i 00056	ინსტრუმენტების ნაკრები საანალიზო ნიმუშის მოსამზადებლად [მიკროსკოპია]
06	i 00057	ინსტრუმენტების ყუთები, ცარიელი
10	i 00058	ინსტრუმენტების ჩანთები (სამედიცინო - )
09	i 00059	ინტეგრალური სქემები
09	i 00060	ინტერფეისები კომპიუტერებისათვის
09	i 00061	ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები
09	i 00062	ინფორმაციის ოპტიკური მატარებლები
10	i 00063	ინჰალატორები
29	i 00064	იოგურტი
30	i 00065	იოგურტი (გაყინული - ) [გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი]
11	i 00066	იოგურტის მოსამზადებელი ელექტრული ხელსაწყოები 
01	i 00067	იოდი სამრეწველო მიზნებისათვის 
05	i 00068	იოდი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	i 00069	იოდი ქიმიური მიზნებისათვის
05	i 00070	იოდიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	i 00071	იოდის მარილები
05	i 00072	იოდის ნაყენი 
01	i 00073	იოდოვანი ცილა
05	i 00074	იოდოფორმი
11	i 00075	იონიზაციის აპარატები (ჰაერის - )
09	i 00076	იონიზაციის აპარატები, ჰაერის დამუშავების აპარატების გარდა
01	i 00077	იონმიმომცვლელები [ქიმიური ნივთიერებები]
03	i 00078	იონონი [პარფიუმერია]
19	i 00079	ირიბანები, არალითონური
14	i 00080	ირიდიუმი
05	i 00081	ირლანდიური ხავსი სამედიცინო მიზნებისათვის
20	i 00082	ირმის რქის ნაკეთობა
14	i 00083	ისრები (საათის - ) 
06	i 00084	ისრები (სარკინიგზო - )
01	i 00085	იტერბიუმი
01	i 00086	იტრიუმი
01	i 00087	იშვიათ მიწათა ელემენტები
01	i 00088	იშვიათ მიწათა ლითონების მარილები
25	k 00001	კაბები
09	k 00002	კაბელები (კოაქსიალური - )
09	k 00003	კაბელები (ოპტიკურ-ბოჭკოვანი - )
09	k 00004	კაბელები, ელექტრული 
17	k 00005	კაბელის იზოლატორები
07	k 00006	კაბესტანები
11	k 00007	კაბინები (საშხაპე - )
12	k 00008	კაბინები კიდული ბაგირგზებისათვის
25	k 00009	კაბის იღლიის საოფლე 
26	k 00010	კაბის ფურჩალები
06	k 00011	კადმიუმი
06	k 00012	კავები, ჩანგლები ჩვეულებრივი ლითონისაგან
09	k 00013	კავშირის აკუსტიკური მოწყობილობები 
01	k 00014	კაზეინი, სამრეწველო დანიშნულების
10	k 00015	კათეტერები
09	k 00016	კათოდები
09	k 00017	კათოდური მოწყობილობები კოროზიისაგან დასაცავად
01	k 00018	კაინიტი
31	k 00019	კაკალი
29	k 00020	კაკალი, დამუშავებული
30	k 00021	კაკაო
29	k 00022	კაკაოს კარაქი
31	k 00023	კაკაოს მარცვლები, ნედლი
30	k 00024	კაკაოს ნაწარმი
30	k 00025	კაკაოს რძიანი სასმელები
30	k 00026	კაკაოს სასმელები
12	k 00027	კაკვები (გემის - )
06	k 00028	კაკვები [კავეულის ნაწარმი]
06	k 00029	კაკვები შიფერის დასამაგრებლად [კავეულის ნაწარმი]
06	k 00030	კალა
12	k 00031	კალათები ველოსიპედისათვის
21	k 00032	კალათები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
20	k 00033	კალათები, არალითონური
07	k 00034	კალანდრები
08	k 00035	კალაპოტები [ხარაზის ხელის სამარჯვები]
08	k 00036	კალატოზის ჩაქუჩი
06	k 00037	კალაფირი
28	k 00038	კალეიდოსკოპები
16	k 00039	კალენდრები
16	k 00040	კალენდრები მოსახევი ფურცლებით
09	k 00041	კალიბრები
01	k 00042	კალის დიქლორიდი 
01	k 00043	კალიუმი
01	k 00044	კალიუმის ბიოქსალატი
01	k 00045	კალიუმის ბიქრომატი
05	k 00046	კალიუმის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის
03	k 00047	კალიუმის ჰიდროქლორიდი [ჟაველის წყალი] 
01	k 00048	კალიფორნიუმი
16	k 00049	კალკები
09	k 00050	კალკულატორები
16	k 00051	კალმები
16	k 00052	კალმის საწმენდები
16	k 00053	კალმისტრები [ოფისის საკუთნო]
16	k 00054	კალმისტრის დამჭერები
05	k 00055	კალომელი 
11	k 00056	კალორიფერები
25	k 00057	კალოშები
25	k 00058	კალსონები
01	k 00059	კალცინირებული სოდა
01	k 00060	კალციუმის აცეტატი
01	k 00061	კალციუმის მარილები
01	k 00062	კალციუმის შემცველი აზოტოვანი სასუქები
01	k 00063	კალციუმკარბიდი
01	k 00064	კალციუმკარბონატი
05	k 00065	კამა სამედიცინო მიზნებისათვის
28	k 00066	კამათლები
28	k 00067	კამათლის გასაგორებელი ჭიქები 
09	k 00068	კამერები (კინემატოგრაფიული - )
12	k 00069	კამერები ველოსიპედისათვის
12	k 00070	კამერები პნევმატიკური სალტესათვის
15	k 00071	კამერტონები
05	k 00072	კამის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის
28	k 00073	კამუფლაჟის ეკრანები [სპორტის საკუთნო]
02	k 00074	კანადის ბალზამი
11	k 00075	კანალიზაციის ონკანები
20	k 00076	კანაპე
21	k 00077	კანდელაბრები, შანდლები [სასანთლეები]
24	k 00078	კანვა (საქარგავი ან საქსოვი - )
03	k 00079	კანის მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები 
05	k 00080	კანის მოსავლელი ფარმაცევტული პრეპარატები
10	k 00081	კანიულები [ღრუ ნემსები]
02	k 00082	კანიფოლი
28	k 00083	კანტები (თხილამურის -- )
30	k 00084	კანფეტები
30	k 00085	კანფეტები (პიტნის - )
05	k 00086	კანფეტები, სამკურნალო
28	k 00087	კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო პეტარდა]
		
01	k 00088	კაოლინი [თეთრი თიხა]
		
30	k 00089	კაპარის სანელებელი
09	k 00090	კაპილარული მილები 
25	k 00091	კაპიუშონები
22	k 00092	კაპოკი [მცენარეული ღინღლი] 
12	k 00093	კაპოტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
34	k 00094	კაჟი სანთებლისათვის
21	k 00095	კაჟმიწა [ნაწილობრივ დამუშავებული], არასამშენებლო 
13	k 00096	კარაბინები
11	k 00097	კარადა-საყინულეები
20	k 00098	კარადები
20	k 00099	კარადები (წამლის - )
30	k 00100	კარამელი [კანფეტი]
02	k 00101	კარამელი [საკვები საღებრები]
05	k 00102	კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
02	k 00103	კარამელიზებული ალაო [საკვები საღებარი]
29	k 00104	კარაქი (არაქისის - )
29	k 00105	კარაქი (კაკაოს - )
29	k 00106	კარაქი (ქოქოსის - )
07	k 00107	კარაქის დასამზადებელი მანქანები
02	k 00108	კარაქის საღებრები
01	k 00109	კარბიდები
07	k 00110	კარბიურატორები
07	k 00111	კარბიურატორის მკვებავები
01	k 00112	კარბიურიზატორები [მეტალურგია]
04	k 00113	კარბიურირებული წვადი ნარევები
05	k 00114	კარბოლინი [პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება]
01	k 00115	კარბოლმჟავა, სამრეწველო დანიშნულების
01	k 00116	კარბონატები
02	k 00117	კარბონილი [ (მერქნის დამცავი საშუალება]
21	k 00118	კარდალები
12	k 00119	კარდანის ლილვები
10	k 00120	კარდიოსტიმულატორები
20	k 00121	კარები ავეჯისათვის
12	k 00122	კარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
19	k 00123	კარები, არალითონური*
22	k 00124	კარვები
20	k 00125	კარვის პალოები, არალითონური 
06	k 00126	კარვის სამაგრი ლითონის პალოები
06	k 00127	კარზე დასაკაკუნებელი ჩაქუჩები ან რგოლები
06	k 00128	კართან დასამაგრებელი ფეხსაცმლის ლანჩის საფხეკები
16	k 00129	კართოტეკის ბარათების დამჭერები
15	k 00130	კარილიონები [მუსიკალური ინსტრუმენტები]
06	k 00131	კარის გასაღებ-დასაკეტი მოწყობილობები არაელექტრული
07	k 00132	კარის გასაღებ-დასახური პნევმატიკური მოწყობილობები [მანქანათა ნაწილები]
07	k 00133	კარის გასაღებ-დასახური ჰიდრავლიკური მოწყობილობები [მანქანათა ნაწილები]
06	k 00134	კარის გასაღები მოწყობილობები, არაელექტრული
09	k 00135	კარის გასაღები მოწყობილობები, ელექტრული
06	k 00136	კარის დასაკეტი მოწყობილობები, არაელექტრული
09	k 00137	კარის დასახური მოწყობილობები, ელექტრული
06	k 00138	კარის ზარები, ზანზალაკები, არაელექტრული
06	k 00139	კარის ლითონის ლირსები 
06	k 00140	კარის ლითონის საბჯენები, შემზღუდველები
06	k 00141	კარის ლითონის ფურნიტურა
06	k 00142	კარის ლითონის ჩარჩოები 
19	k 00143	კარის ლირსები, არალითონური
09	k 00144	კარის ოპტიკური საჭვრეტელები
20	k 00145	კარის საკეტები, არალითონური
06	k 00146	კარის საკეტები, ურდულები, შპინგალეტები
06	k 00147	კარის სახელურები 
20	k 00148	კარის სახელურები, არალითონური
20	k 00149	კარის ფურნიტურა, არალითონური
19	k 00150	კარის ჩარჩოები, არალითონური
09	k 00151	კარკასები (ელექტრული კოჭას - )
06	k 00152	კარკასები (ლითონის სამშენებლო - )
19	k 00153	კარკასები (სამშენებლო - ), არალითონური
18	k 00154	კარკასები (ქალის ხელჩანთის - )
25	k 00155	კარკასები (ქუდის - ) [ჩარჩოები]
18	k 00156	კარკასები წვიმისა და მზის ქოლგებისათვის
02	k 00157	კარმინი [ბუჟღენდი]
04	k 00158	კარნაუბულის ცვილი
20	k 00159	კარნიზები (ფარდის - )
06	k 00160	კარნიზები, ლავგარდანები 
19	k 00161	კარნიზები, ლავგარდანები არალითონური
12	k 00162	კარტერები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების მექანიზმებისათვის [ძრავების გარდა]
16	k 00163	კარტოთეკები
16	k 00164	კარტოთეკის ბარათები
20	k 00165	კარტოთეკის კარადები 
20	k 00166	კარტოთეკის მოწყობილობა [ავეჯი]
31	k 00167	კარტოფილი
29	k 00168	კარტოფილის მაჭკატები
29	k 00169	კარტოფილის ფანტელები
30	k 00170	კარტოფილის ფქვილი, საკვები
01	k 00171	კარტოფილის ფქვილი, სამრეწველო დანიშნულების
29	k 00172	კარტოფილის ჩიპსები
29	k 00173	კარტოფილის ხრაშუნა
07	k 00174	კარტრიჯები საფილტრი მანქანებისათვის
28	k 00175	კარუსელები
12	k 00176	კარჭაპები, კანჯოები
12	k 00177	კარჭაპის სამაგრი კოჭები გემისათვის
09	k 00178	კასეტები (ფოტოფირფიტის - )
09	k 00179	კასეტის ფლეიერები
01	k 00180	კასიოპიუმი [ლუტეციუმი]
20	k 00181	კასრები (ნავმისადგომის - ), არალითონური
06	k 00182	კასრები (ნავმისადგომის ლითონის - )
20	k 00183	კასრები (ღვინის დეკანტაციის ხის - )
20	k 00184	კასრები, არალითონური
06	k 00185	კასრის გვერგვები 
20	k 00186	კასრის გვერგვები, არალითონური
06	k 00187	კასრის ონკანები
20	k 00188	კასრის ონკანები, არალითონური
20	k 00189	კასრის სადგარები, საყრდენები
06	k 00190	კასრის საყრდენები 
15	k 00191	კასტანიეტები
08	k 00192	კასტეტები
10	k 00193	კასტრირების პინცეტები
01	k 00194	კატალიზატორები
07	k 00195	კატალიზური გარდამქმნელები
16	k 00196	კატალოგები
12	k 00197	კატაპულტა-სავარძლები საფრენი აპარატებისათვის
12	k 00198	კატერები
01	k 00199	კატეხუ [მთრიმლავი ექსტრაქტი]
05	k 00200	კაუსტიკები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	k 00201	კაუსტიკები, სამრეწველო დანიშნულების
01	k 00202	კაუსტიკური სოდა, სამრეწველო დანიშნულების
05	k 00203	კაუსტიკური ფანქრები
17	k 00204	კაუჩუკი (თხევადი - )
17	k 00205	კაუჩუკი (სინთეზური - )
17	k 00206	კაუჩუკი ნედლი ან ნაწილობრივ დამუშავებული
17	k 00207	კაუჩუკის ან ვულკანიზებული ბოჭკოს სარქვლები
01	k 00208	კაუჩუკის დამცავები
17	k 00209	კაუჩუკის ხსნარები
06	k 00210	კაუჭები (ტანსაცმლის საკიდის - )
20	k 00211	კაუჭები (ტანსაცმლის საკიდის - ), არალითონური
20	k 00212	კაუჭები (ფარდის - )
26	k 00213	კაუჭები (ფეხსაცმლის - )
26	k 00214	კაუჭები (ხალიჩის - )
06	k 00215	კაუჭები კარდალასათვის 
13	k 00216	კაფსულა-დეტონატორები [სათამაშოების გარდა]
05	k 00217	კაფსულები მედიკამენტებისათვის
05	k 00218	კაფსულები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
25	k 00219	კაშნეები
16	k 00220	კაშპო (ქაღალდის - )
21	k 00221	კაშპო, არა ქაღალდის
05	k 00222	კაშუ [აკაციის, პალმის წვენი] ფარმაცევტული მიზნებისათვის
12	k 00223	კბილა გადაცემები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	k 00224	კბილა გადაცემები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა
07	k 00225	კბილა მექანიზმები
12	k 00226	კბილანები ველოსიპედისათვის
10	k 00227	კბილები (ხელოვნური - )
10	k 00228	კბილების ამოჭრის შესამსუბუქებელი რგოლები
03	k 00229	კბილების გასათეთრებელი გელები 
21	k 00230	კბილების გასაწმენდი ძაფები
09	k 00231	კბილების დამცავები [კაპა]
10	k 00232	კბილების პროთეზი
21	k 00233	კბილებსა და პირის ღრუში წყლის გამოსავლები მოწყობილობები 
05	k 00234	კბილის ამოჭრის გასაადვილებელი პრეპარატები
05	k 00235	კბილის დასაბჟენი მასალები
05	k 00236	კბილის ლაკები
05	k 00237	კბილის მასტიკა
03	k 00238	კბილის პასტები, ფხვნილები
10	k 00239	კბილის პროთეზები
03	k 00240	კბილის პროთეზის გამწმენდი პრეპარატები
03	k 00241	კბილის პროთეზის გასაპრიალებელი პრეპარატები
05	k 00242	კბილის პროთეზის წებო
05	k 00243	კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა
21	k 00244	კბილის ჯაგრისები
21	k 00245	კბილის ჯაგრისები, ელექტრული
21	k 00246	კბილსაჩიჩქნები, ტანტრაბეჩები
21	k 00247	კბილსაჩიჩქნის დამჭერები
28	k 00248	კეგლი
28	k 00249	კეგლი [თამაში]
06	k 00250	კედელის გარე შემონაკერი [მშენებლობა]
06	k 00251	კედლის ლითონის  მოპირკეთება [მშენებლობა]
19	k 00252	კედლის მოსაპირკეთებელი სამშენებლო მასალა, არალითონური
01	k 00253	კედლის მოსაპირკეთებელი ფილების მისაკრავი წებო
27	k 00254	კედლის მოსაფარდაგებელი მასალა, ქსოვილისაგან დამზადებულის გარდა
06	k 00255	კედლის ნახვრეტების ლითონის საცობები, სახშობები 
20	k 00256	კედლის ნახვრეტს სახშობები, არალითონური
19	k 00257	კედლის საფარი, შემონაკერი, არალითონური
19	k 00258	კედლის შესამოსი პანელები, არალითონური
03	k 00259	კედრის ეთერზეთები
05	k 00260	კედრის ქერქი [რეპელენტი]
21	k 00261	კეთილსურნელის სასაკმევლეები
14	k 00262	კეთილშობილი ლითონები, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული 
14	k 00263	კეთილშობილი ლითონების ზოდები
14	k 00264	კეთილშობილი ლითონების შენადნობები
14	k 00265	კეთილშობილი ლითონების ძაფი
31	k 00266	კენკროვნები, ცოცხალი
25	k 00267	კეპები [თავსაბურავი]
19	k 00268	კერამიკის მილები
01	k 00269	კერამიკის ჭიქური
01	k 00270	კერამიკული დანამატები (გამოწვისას გამოსაყენებელი - ) [გრანულები და ფხვნილები]
21	k 00271	კერამიკული ნაწარმი საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
02	k 00272	კერამიკული ნაწარმის საღებავები
01	k 00273	კერამიკული ნაწილაკები (მფილტრავი - )
30	k 00274	კერი [ცხარე საკაზმი]
06	k 00275	კერმეტი [ლითონკერამიკა] 
30	k 00276	კერძები (ფქვილის - )
11	k 00277	კერძის შესათბობი ხელსაწყოები 
19	k 00278	კესონები წყალქვეშა სამშენებლო სამუშაოებისათვის
10	k 00279	კეტგუტი
15	k 00280	კეტგუტი მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის
01	k 00281	კეტონები
30	k 00282	კეტჩუპი [საწებელა]
29	k 00283	კეფირი [რძის ნაწარმი]
18	k 00284	კეხები (უნაგირის - )
09	k 00285	კვამლის დეტექტორები
06	k 00286	კვამლსადენები 
19	k 00287	კვამლსადენები, არალითონური
11	k 00288	კვამლსადენის მილები
11	k 00289	კვამლსადენის საფარები
21	k 00290	კვამლშთამნთქმელები, საყოფაცხოვრებო
04	k 00291	კვარები (ცეცხლის გასაჩაღებელი მერქნის - )
19	k 00292	კვარცი 
21	k 00293	კვარცის გამჭვირვალე ბოჭკოვანი მინა, არასაფეიქრო
10	k 00294	კვარცის ლამპები, სამედიცინო
22	k 00295	კვარცის მინაბოჭკო საფეიქრო მიზნებისათვის
31	k 00296	კვახი, გოგრა
07	k 00297	კვების პროდუქტების დამამზადებელი მანქანები, ელექტრომექანიკური
05	k 00298	კვებრახო სამედიცინო მიზნებისათვის
01	k 00299	კვებრახო, სამრეწველო დანიშნულების
30	k 00300	კვერები (ბრინჯის - )
31	k 00301	კვერცხდების ასამაღლებელი პრეპარატები (შინაური ფრინველის - )
31	k 00302	კვერცხები წიწილების გამოსაჩეკად, დაპეპლილი
29	k 00303	კვერცხი (ლოკოკინას - ), საკვები
29	k 00304	კვერცხი*
29	k 00305	კვერცხის გული
09	k 00306	კვერცხის მოსახარში ტაიმერები [ქვიშის საათები]
08	k 00307	კვერცხის საჭრელი დანები, არალექტრული
29	k 00308	კვერცხის ფხვნილი
21	k 00309	კვერცხის ჩასადებები
29	k 00310	კვერცხის ცილა
06	k 00311	კიბეები 
22	k 00312	კიბეები (თოკის - )
07	k 00313	კიბეები (მოძრავი - ) [ესკალატორები]
19	k 00314	კიბეები, არალითონური
06	k 00315	კიბის საფეხურები 
19	k 00316	კიბის საფეხურები, არალითონური
06	k 00317	კიბის ჩანა (ლითონის - )
19	k 00318	კიბის ჩანა, არალითონური
20	k 00319	კიბის წნელები
29	k 00320	კიბო, არაცოცხალი
31	k 00321	კიბო, ცოცხალი
29	k 00322	კიბორჩხალა, არაცოცხალი
31	k 00323	კიბორჩხალა, ცოცხალი
12	k 00324	კიდული ბაგირგზები [ტელფერები]
12	k 00325	კიდული ბაგირგზის აპარატები და მოწყობილობები
12	k 00326	კიდული ტრანსპორტიორები
09	k 00327	კიდურა ქუროები [ელექტრობა]
10	k 00328	კიდურების პროთეზები
06	k 00329	კილიტა (ალუმინის - )
02	k 00330	კილიტა (ვერცხლის - ) [ფურცლოვანი]
02	k 00331	კილიტა (მხატვრული ბეჭდვისა და სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულების ლითონის - )
06	k 00332	კილიტა (შესაფუთი და შესახვევი - )
26	k 00333	კილიტები
26	k 00334	კილიტები ტანსაცმლისათვის
08	k 00335	კილოსა და ბუდის ამოსაღები ნაჯახები
09	k 00336	კინოკამერები
01	k 00337	კინოფირები (შუქნგრძნობიარე - ), არაექსპონირებული
09	k 00338	კინოფირები, ექსპონირებული
09	k 00339	კინოფირების დასამონტაჟებელი ხელსაწყოები და სამარჯვები
19	k 00340	კირი
31	k 00341	კირი (ფურაჟის - )
19	k 00342	კირიანი მერგელი
05	k 00343	კირის პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
02	k 00344	კირის წვენი
06	k 00345	კირსაქრობი ყუთები კირხსნარისათვის
20	k 00346	კირსაქრობი ყუთები კირხსნარისათვის, არალითონური
19	k 00347	კირქვა
01	k 00348	კირქვის გასამყარებელი ნივთიერებები
33	k 00349	კირშვასერი [ალუბლის ნაყენი] 
31	k 00350	კიტრი
01	k 00351	კიურიუმი
30	k 00352	კიში [ღვეზელი-მობრაწულა წვრილად დაჭრილი ღორის ქონის შიგთავსით]
12	k 00353	კიჩოს ნიჩბები
15	k 00354	კლავიატურები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის
15	k 00355	კლავიშები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის
11	k 00356	კლაკნილები [დისტილაციის, გათბობისა და სამაცივრო დანადგარების ნაწილები]
15	k 00357	კლარნეტები
09	k 00358	კლემები [ელექტრული]
02	k 00359	კლიშეს საღებავები
01	k 00360	კოაგულანტები
09	k 00361	კოაქსიალური კაბალები
06	k 00362	კობალტი, დაუმუშავებელი
02	k 00363	კობალტის ოქსიდი [საღებარი]
01	k 00364	კობალტის ოქსიდი, სამრეწველო დანიშნულების
09	k 00365	კოდირების მოწყობილობები (მაგნიტური - )
21	k 00366	კოვზები (მოსასხმელი - ), სამზარეულოს საკუთნო
10	k 00367	კოვზები (წამლის მისაღები - )
05	k 00368	კოკაინი
25	k 00369	კოკეტები (პერანგის - ) 
06	k 00370	კოკილი, ლითონის ყალიბი [სამსხმელო წარმოება]
25	k 00371	კოლგოტები
06	k 00372	კოლექტორები (მილსადენის - ) 
07	k 00373	კოლექტორები (ორთქლის ქვაბის ხაშურის - )
09	k 00374	კოლექტორები, ელექტრული
05	k 00375	კოლოდიუმი ფარმაცევტული მიზნებისათვის 
01	k 00376	კოლოდიუმი*
16	k 00377	კოლოფები (ბეჭდებისა და შტემპელების - )
18	k 00378	კოლოფები (ქუდის ტყავის - )
14	k 00379	კოლოფები კეთილშობილი ლითონებისაგან
28	k 00380	კოლოფონი ათლეტებისათვის
25	k 00381	კომბინაცია [ქვედა საცვალი] 
25	k 00382	კომბინეზონები [ტანსაცმელი] 
25	k 00383	კომბინიზონები წყლის თხილამურებზე სასრიალოდ
29	k 00384	კომბოსტოს მწნილი
16	k 00385	კომიქსები
20	k 00386	კომოდები
09	k 00387	კომპარატორები
09	k 00388	კომპაქტ-დისკები [აუდიო-ვიდეო]
09	k 00389	კომპაქტ-დისკები [მუდმივი დამმახსოვრებელი მოწყობილობა] 
09	k 00390	კომპაქტ-დისკის ფლეიერები
09	k 00391	კომპიუტერები
20	k 00392	კომპიუტერის გორგოლაჭიანი მაგიდები [ავეჯი]
09	k 00393	კომპიუტერის კლავიატურები
09	k 00394	კომპიუტერის მეხსიერების ბლოკები
09	k 00395	კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, ჩაწერილი
09	k 00396	კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა
09	k 00397	კომპიუტერის პრინტერები
09	k 00398	კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი
09	k 00399	კომპიუტერული თამაშების პროგრამები
09	k 00400	კომპიუტერული პროგრამები [ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა]
09	k 00401	კომპიუტერული პროგრამები, ჩაწერილი 
06	k 00402	კომპლექტები (ფანჯრის - )
09	k 00403	კომპლექტები ტელეფონისათვის (ხელის გარეშე სასაუბრო - )
08	k 00404	კომპოსტერები (ბილეთის - )
01	k 00405	კომპოსტი
05	k 00406	კომპრესები
10	k 00407	კომპრესები (თერმოელექტრული - ) [ქირურგია]
07	k 00408	კომპრესორები [მანქანები]
10	k 00409	კომპრესორები, ქირურგიული
09	k 00410	კომუტატორები
09	k 00411	კომუტაციის ელექტრული აპარატები
09	k 00412	კომუტაციის მოწყობილობები [მონაცემების დასამუშავებელი მოწყობილობები]
13	k 00413	კონდახები (თოფის - )
09	k 00414	კონდენსატორები
17	k 00415	კონდენსატორების ქაღალდი (ელექტრული - )
07	k 00416	კონდენსაციის დანადგარები
01	k 00417	კონდენსაციის თავიდან ასაცილებელი პრეპარატები
01	k 00418	კონდენსაციის ქიმიური პრეპარატები
09	k 00419	კონდენსორები (ოპტიკური - )
11	k 00420	კონდიცირების დანადგარები (ჰაერის - )
05	k 00421	კონდურანგოს ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის
07	k 00422	კონვეიერები [მანქანები]
07	k 00423	კონვეიერის ლენტები
16	k 00424	კონვერტები
07	k 00425	კონვერტერები (ფოლადსადნობი - )
09	k 00426	კონვერტერები, გარდამქმნელები, ელექტრული
16	k 00427	კონვერტის დასალუქი მოწყობილობები ოფისისათვის
08	k 00428	კონსერვის გასახსნელები, არაელექტრული
07	k 00429	კონსერვის გასახსნელები, ელექტრული
		
06	k 00430	კონსერვის ქილები, ყუთები
04	k 00431	კონსისტენტური საზეთები
04	k 00432	კონსისტენტური საზეთები იარაღისათვის
04	k 00433	კონსისტენტური საპოხები ღვედებისათვის
28	k 00434	კონსტრუქტორები [ასაწყობი სათამაშოები]
06	k 00435	კონსტრუქციები (გადასაადგილებელი - )
19	k 00436	კონსტრუქციები, არალითონური
09	k 00437	კონტაქტები (ძვირფასი ლითონების - ), ელექტრული
09	k 00438	კონტაქტები, ელექტრული
09	k 00439	კონტაქტური ლინზები
09	k 00440	კონტაქტური ლინზების ბუდეები
05	k 00441	კონტაქტური ლინზების გამწმენდი პრეპარატები
05	k 00442	კონტაქტური ლინზების ხსნარები 
20	k 00443	კონტეინერები (თხევადი საწვავის - ), არალითონური
20	k 00444	კონტეინერები (პლასტმასის შესაფუთი - )
11	k 00445	კონტეინერები (სამაცივრო - )
10	k 00446	კონტეინერები (სამედიცინო ნარჩენების სპეციალური - )
20	k 00447	კონტეინერები, არალითონური [შენახვა, ტრანსპორტირება]
06	k 00448	კონტეინერები, რეზერვუარები [შენახვა, ტრანსპორტირება] 
06	k 00449	კონტეინერები, რეზერვუარები თხევადი საწვავისათვის 
06	k 00450	კონტეინერები, რეზერვუარები შეკუმშული ან თხევადი აირებისთვის 
20	k 00451	კონტეინერის საკეტები, არალითონური
20	k 00452	კონტორულები 
15	k 00453	კონტრაბასები
05	k 00454	კონტრასტული რადიოლოგიური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის
10	k 00455	კონტრაცეპტივები, არაქიმიური
28	k 00456	კონფეტი
29	k 00457	კონფიტიური, ჯემები
29	k 00458	კონცენტრატები (ბულიონის - )
15	k 00459	კონცერტინოები
02	k 00460	კოპალი [მცენარეული ფისი]
02	k 00461	კოპალის ლაკი
16	k 00462	კოპირების ლენტები
31	k 00463	კოპრა [ქოქოსის კაკლის გული]
08	k 00464	კოპრები [ხელის იარაღი]
31	k 00465	კოპტონი
		
31	k 00466	კოპტონი საქონლისათვის (რაფსის - )
31	k 00467	კოპტონი ცხოველებისათვის (არაქისის - )
05	k 00468	კოჟრის ბალიშები
10	k 00469	კოჟრის მოსაცილებელი დანები
05	k 00470	კოჟრის მოსაცილებელი პრეპარატები
31	k 00471	კორდი, ბუნებრივი
07	k 00472	კორდის დამამზადებელი მანქანები
07	k 00473	კორდსაჭრელები
09	k 00474	კორექციის ლინზები [ოპტიკა] 
15	k 00475	კორნეტ-ა-პისტონები
29	k 00476	კორნიშონი, ნეკა კიტრი
01	k 00477	კოროზიული პრეპარატები
19	k 00478	კორპი [დაწნეხილი]
20	k 00479	კორპის არშია, ბორდიური
31	k 00480	კორპის მუხის ქერქი
20	k 00481	კორპის საცობები 
20	k 00482	კორპის საცობები (ბოთლის - )
12	k 00483	კორპუსები (გემის - )
07	k 00484	კორპუსები [მანქანათა ნაწილები]
09	k 00485	კორპუსები ხმამაღლამოლაპარაკისათვის
25	k 00486	კორსაჟები [ქალის თეთრეული] 
26	k 00487	კორსაჟის, ბლუზის შესაკრავები
10	k 00488	კორსეტები (მუცლის ასაკრავი - )
25	k 00489	კორსეტები [ქვედა საცვალი]
10	k 00490	კორსეტები, სამედიცინო 
26	k 00491	კორსეტის ვეშაპის ულვაშის ფირფიტები
26	k 00492	კორსეტის შესაკრავები
03	k 00493	კორუნდი [აბრაზივი]
24	k 00494	კოსმეტიკური პირსახოცები (ქსოვილის - )
03	k 00495	კოსმეტიკური ზეთები 
03	k 00496	კოსმეტიკური კრემები [ნელსაცხებლები]
03	k 00497	კოსმეტიკური ლოსიონები
03	k 00498	კოსმეტიკური ლოსიონით გაჟღენთილი ხელსახოცები 
10	k 00499	კოსმეტიკური მასაჟის ხელსაწყოები
03	k 00500	კოსმეტიკური ნაკრები
03	k 00501	კოსმეტიკური ნიღბები
03	k 00502	კოსმეტიკური პრეპარატები (გასახდომი – )
03	k 00503	კოსმეტიკური პუდრი 
03	k 00504	კოსმეტიკური საღებრები 
03	k 00505	კოსმეტიკური საშუალებები 
03	k 00506	კოსმეტიკური საშუალებები ცხოველებისათვის 
03	k 00507	კოსმეტიკური საცხები 
03	k 00508	კოსმეტიკური ფანქრები 
21	k 00509	კოსმეტიკური ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო
09	k 00510	კოსმოგრაფიის ხელსაწყოები
12	k 00511	კოსმოსური აპარატები
25	k 00512	კოსტიუმები
25	k 00513	კოსტიუმები (მასკარადის - )
25	k 00514	კოსტიუმი (საბანაო - )
25	k 00515	კოტები (ბუცის - ) [ფეხსაცმელი]
12	k 00516	კოტები საბურავებისათვის
10	k 00517	კოტოშები
04	k 00518	კოქსი
33	k 00519	კოქტეილები*
32	k 00520	კოქტეილები, უალკოჰოლო
21	k 00521	კოქტეილის ღეროები
24	k 00522	კოღოებისაგან დამცავი ბადე
06	k 00523	კოშკურები წყალში ხტომისთვის
19	k 00524	კოშკურები, ტრამპლინები წყალში ხტომისათვის, არალითონური
09	k 00525	კოჭები (ელექტრომაგნიტური - )
06	k 00526	კოჭები (ლითონის - )
06	k 00527	კოჭები (მოქნილი შლანგების დასახვევი - ), ლითონის, არამექანიკური
09	k 00528	კოჭები [ფოტოგრაფია]
16	k 00529	კოჭები კოპირების ლენტისათვის
09	k 00530	კოჭები, ელექტრული
19	k 00531	კოჭები, ძელები, არალითონური
01	k 00532	კოჭობები (ტორფის - ) მებაღეობა-მებოსტნეობისათვის
19	k 00533	კრამიტი
06	k 00534	კრამიტი (ლითონის - ) 
19	k 00535	კრამიტი, არალითონური
01	k 00536	კრამიტის დამცავი საშუალებები, საღებავებისა და ზეთების გარდა
07	k 00537	კრამიტის საჭრელი მანქანები
29	k 00538	კრევეტები, არაცოცხალი
30	k 00539	კრეკერები
03	k 00540	კრემები (სახის კანის მათეთრებელი - )
02	k 00541	კრეოზოტი მერქნის დასაცავად
05	k 00542	კრეოზოტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	k 00543	კრეოზოტი ქიმიური მიზნებისათვის
24	k 00544	კრეპი [ქსოვილი]
24	k 00545	კრეპონი
16	k 00546	კრიალოსნები
28	k 00547	კრივის სავარჯიშო “მსხალი”
28	k 00548	კრიკეტის ჩანთები
01	k 00549	კრიოგენული პრეპარატები
01	k 00550	კრიპტონი
03	k 00551	კროკუსი [აბრაზიული მასალა]
		
06	k 00552	კრონშტეინები, კონსოლები (სამშენებლო - )
01	k 00553	კროტონალდეჰიდი
05	k 00554	კროტონის ქერქი
18	k 00555	კრუპონები [სქელი ტყავის ნახევარფაბრიკატი]
28	k 00556	კუბიკები (ასაწყობი - ) [სათამაშოები]
20	k 00557	კუბოები
20	k 00558	კუბოს ფურნიტურა, არალითონური
16	k 00559	კუთხედები
09	k 00560	კუთხვილის კალიბრები 
01	k 00561	კუთხვილის მოჭრისას გამოსაყენებელი შედგენილობები
07	k 00562	კუთხვილსაჭრელი ჩარხები
06	k 00563	კუთხოვანები
19	k 00564	კუთხოვანები, არალითონური
09	k 00565	კუთხსაზომი ინსტრუმენტები
07	k 00566	კულტივატორები (მოტორიზებული - )
07	k 00567	კულტივატორები [მანქანები]
08	k 00568	კულტივატორები, სამარგლელები
01	k 00569	კულტურები (მიკროორგანიზმების - ), სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
05	k 00570	კულტურები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის (მიკროორგანიზმების - )
29	k 00571	კუმისი [რძის სასმელი]
05	k 00572	კურარე
33	k 00573	კურასო [ლიქიორი]
22	k 00574	კურდღლისცოცხას [ესპარტო] ბოჭკო 
24	k 00575	კურდღლისცოცხას [ესპარტო] ქსოვილი
20	k 00576	კუს ბაკანის ნაკეთობა
20	k 00577	კუს ბაკანის შემცვლელები
30	k 00578	კუსკუსი [მანანის ბურღული]
08	k 00579	კუტები [ხელის იარაღი]
01	l 00001	ლაბორატორიული ანალიზისას გამოსაყენებელი ქიმიური პრეპარატები, სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
09	l 00002	ლაბორატორიული აღჭურვილობა, სპეციალური
11	l 00003	ლაბორატორიული ნათურები 
11	l 00004	ლაბორატორიული სანთურები
09	l 00005	ლაბორატორიული სპეცტანსაცმელი
09	l 00006	ლაბორატორიული ქვეშები
09	l 00007	ლაბორატორიული ღუმლები
18	l 00008	ლაგამი [ცხენის აღკაზმულობა]
09	l 00009	ლაგები [გამზომი ინსტრუმენტები]
03	l 00010	ლავანდის ზეთი 
03	l 00011	ლავანდის წყალი 
11	l 00012	ლავის ნატეხები (მაყალის - )
12	l 00013	ლაზარეთის ფურგონები [სატრანსპორტო საშუალებები]
09	l 00014	ლაზერები, არასამედიცინო 
10	l 00015	ლაზერები, სამედიცინო 
05	l 00016	ლაკები (კბილის - )
17	l 00017	ლაკები (საიზოლაციო - )
02	l 00018	ლაკები*
03	l 00019	ლაკი (ფრჩხილების - )
01	l 00020	ლაკის გამხსნელები
02	l 00021	ლაკის განმზავებლები
03	l 00022	ლაკის მოსაცილებელი პრეპარატები
01	l 00023	ლაკმუსის ქაღალდი
21	l 00024	ლამბაქები
16	l 00025	ლამინირების აპარატები (საბუთების - )
09	l 00026	ლამპები (ფოტოლაბორატორიის -) [ფოტოგრაფია]
11	l 00027	ლამპის ამრეკლავები
11	l 00028	ლამპის მილაკები
02	l 00029	ლამპის მური [პიგმენტი]
01	l 00030	ლამპის მური სამრეწველო მიზნებისათვის 
04	l 00031	ლამპის პატრუქები
11	l 00032	ლამპის სანთურები
11	l 00033	ლამპის სფერული თალფაქები 
11	l 00034	ლამპის შუშა 
21	l 00035	ლამპის შუშის გასაწმენდი ჯაგრისები
21	l 00036	ლანგრები ბოსტნეულისათვის
16	l 00037	ლანგრები კორესპონდენციისათვის
16	l 00038	ლანგრები ფულის დათვლისა და დახარისხებისათვის
21	l 00039	ლანგრები, საოჯახო
21	l 00040	ლანგრები, სინები
21	l 00041	ლანგრის სადგამები [მაგიდის ჭურჭლეული]
29	l 00042	ლანგუსტები, არაცოცხალი
31	l 00043	ლანგუსტები, ცოცხალი
01	l 00044	ლანთანი
04	l 00045	ლანოლინი [ცხიმოფლი, მატყლის ცხიმი]
25	l 00046	ლანჩები
10	l 00047	ლანჩები (ორთოპედიული ფეხსაცმლის - )
10	l 00048	ლანცეტები
02	l 00049	ლაჟვარდი [ლურჯი საღებავები ან საღებრები]
06	l 00050	ლარტყები (ლითონის - )
19	l 00051	ლარტყები, არალითონური
07	l 00052	ლარტყიანი დომკრატები
17	l 00053	ლატექსი [კაუჩუკი]
22	l 00054	ლაფანი, ხრალი
13	l 00055	ლაფეტები საარტილერიო იარაღისათვის
03	l 00056	ლაქების ამოსაყვანი საშუალებები 
09	l 00057	ლაქტოდენსიმეტრები
05	l 00058	ლაქტოზა 
09	l 00059	ლაქტომეტრები
06	l 00060	ლეგირებული ფოლადი
20	l 00061	ლეიბები (ზამბარიანი - )
10	l 00062	ლეიბები (სამშობიარო - )
20	l 00063	ლეიბები (ჩალის - )
10	l 00064	ლეიბები (წყლიანი - ), სამედიცინო 
20	l 00065	ლეიბები (ჰიდროსტატიკური - ), არასამედიცინო 
27	l 00066	ლეიბები ტანვარჯიშისათვის
20	l 00067	ლეიბები*
24	l 00068	ლეიბისპირები
05	l 00069	ლეიკოპლასტირი
		
05	l 00070	ლეიკოპლასტირის მოსაცილებელი გამხსნელები 
16	l 00071	ლეკალოები 
20	l 00072	ლელქაში [საწნავი მასალა]
19	l 00073	ლელქაში, სამშენებლო
15	l 00074	ლენტები მექანიკური მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის  (მელოდიების ჩასაწერი პერფორირებული - )
02	l 00075	ლენტები (ანტიკოროზიული - )
26	l 00076	ლენტები (ელასტიკური - )
26	l 00077	ლენტები (თმის შესაკრავი - )
26	l 00078	ლენტები (ორდენის - )
22	l 00079	ლენტები (ჟალუზის - )
05	l 00080	ლენტები (სამედიცინო მწებავი - )
16	l 00081	ლენტები (ქაღალდის - )
06	l 00082	ლენტები (შესაფუთი ან შემოსაკრავი - )
17	l 00083	ლენტები (წებვადი - ), სამედიცინოს, საკანცელარიოსა და საყოფაცხოვრებოს გარდა 
09	l 00084	ლენტები (ხმის ჩასაწერი - )
26	l 00085	ლენტები [გალანტერეა]
16	l 00086	ლენტები საბეჭდი მანქანისათვის
17	l 00087	ლენტები, ზონრები (საიზოლაციო - )
09	l 00088	ლენტის ბლოკები კომპიუტერებისათვის (მაგნიტური - ) 
07	l 00089	ლენტური კონვეიერები
09	l 00090	ლეპტოპები [პორტატიული კომპიუტერები]
19	l 00091	ლერწმის შეცხობილი ნაწნეხი [სამშენებლო მასალა]
27	l 00092	ლერწმის ჭილობები 
01	l 00093	ლეციტინი [ნედლეული]
05	l 00094	ლეციტინი სამედიცინო მიზნებისათვის
07	l 00095	ლიანდაგის დასაგები მანქანები
04	l 00096	ლიგროინი
25	l 00097	ლივრეები
01	l 00098	ლითიუმი
32	l 00099	ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური წყალი
01	l 00100	ლითიუმის ოქსიდი
16	l 00101	ლითოგრაფიები
16	l 00102	ლითოგრაფიები [ხელოვნების ნიმუშები]
16	l 00103	ლითოგრაფიის ქვები
07	l 00104	ლითონდამუშავების ჩარხები
01	l 00105	ლითონები (ტუტე - )
01	l 00106	ლითონები (ტუტემიწა - )
01	l 00107	ლითონების ლეგირების გასაადვილებელი ქიმიური პრეპარატები
02	l 00108	ლითონების ფხვნილი (მხატვრული ბეჭდვისა და სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულების - )
06	l 00109	ლითონების ფხვნილი *
20	l 00110	ლითონის ავეჯი
08	l 00111	ლითონის გოფრირების ხელსაწყოები
20	l 00112	ლითონის დასაჯდომები 
09	l 00113	ლითონის დეტექტორები სამრეწველო ან სამხედრო მიზნებისათვის
06	l 00114	ლითონის იატაკები
06	l 00115	ლითონის კალათები
06	l 00116	ლითონის კარები*
06	l 00117	ლითონის კასრები
02	l 00118	ლითონის კილიტა (მხატვრული ბეჭდვისა და სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულების - )
08	l 00119	ლითონის ლენტის დასაჭიმი მოწყობილობები [ხელის იარაღი]
20	l 00120	ლითონის მაგიდები
06	l 00121	ლითონის მადანი 
06	l 00122	ლითონის მესრები 
06	l 00123	ლითონის მესრებისა და გისოსების ღეროები
06	l 00124	ლითონის მომჭერები
06	l 00125	ლითონის მონუმენტები 
01	l 00126	ლითონის მოშვებისას [გამოწვა] გამოსაყენებელი პრეპარატები
21	l 00127	ლითონის ნეჭა სამზარეულოს ჭურჭლის გასახეხად
21	l 00128	ლითონის ნეჭა წმენდისათვის
08	l 00129	ლითონის საგლუვი ჩაქუჩი
17	l 00130	ლითონის საიზოლაციო კილიტა 
06	l 00131	ლითონის სარეკლამო სვეტები 
01	l 00132	ლითონის საწრთობი პრეპარატები
08	l 00133	ლითონის საჭრელი მაკრატლები
06	l 00134	ლითონის სახურავები
07	l 00135	ლითონის ფურცლებზე საბეჭდი მანქანები
06	l 00136	ლითონის ღობეები 
06	l 00137	ლითონის ყუთები 
06	l 00138	ლითონის ყულაბები 
09	l 00139	ლითონის შენადნობის მავთულები [დნობადი მავთულები]
01	l 00140	ლითონის შესაფერადებელი მარილები
06	l 00141	ლითონის შუასადებები 
03	l 00142	ლითონკარბიდები [აბრაზივები]
06	l 00143	ლითონკონსტრუქციები 
06	l 00144	ლითონფენილები 
03	l 00145	ლილა (თეთრეულის - )
		
16	l 00146	ლილვაკები (მღებავის - )
16	l 00147	ლილვაკები საბეჭდი მანქანებისათვის
07	l 00148	ლილვის საკისრები (ტრანსმისიის - )
32	l 00149	ლიმონათი
31	l 00150	ლიმონი
03	l 00151	ლიმონის ეთერზეთები
06	l 00152	ლიმონიტი
01	l 00153	ლიმონმჟავა, სამრეწველო დანიშნულების
09	l 00154	ლინზები (ოპტიკური - )
10	l 00155	ლინზები [თვალშიგა პროთეზები] იმპლანტაციისათვის
01	l 00156	ლინზების გამქრქალებისაგან დამცავი პრეპარატები
27	l 00157	ლინოლეუმი
22	l 00158	ლინტერი [ბამბის ღინღლი]
15	l 00159	ლიტავრები
25	l 00160	ლიფები 
09	l 00161	ლიფტის მართვის მოწყობილობა
33	l 00162	ლიქიორები
32	l 00163	ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები
02	l 00164	ლიქიორის საღებრები
21	l 00165	ლიქიორის სერვიზი
09	l 00166	ლოგარითმული სახაზავები
24	l 00167	ლოგინის თეთრეული
29	l 00168	ლოკოკინას კვერცხი, საკვები
05	l 00169	ლოკოკინების გასანადგურებელი პრეპარატები
12	l 00170	ლოკომობილები
12	l 00171	ლოკომოტივები
29	l 00172	ლორი
05	l 00173	ლოსიონები ვეტერინარული მიზნებისათვის
05	l 00174	ლოსიონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	l 00175	ლოსიონები ძაღლებისათვის
09	l 00176	ლოტის ზონრები
06	l 00177	ლუგვები ჩვეულებრივი ლითონისაგან
32	l 00178	ლუდი
32	l 00179	ლუდის ამბოხი
01	l 00180	ლუდის გამაკამკამებელი პრეპარატები და კონსერვანტები
21	l 00181	ლუდის კათხები
01	l 00182	ლუდის კონსერვანტები
02	l 00183	ლუდის საღებრები
07	l 00184	ლუდის ტუმბოები
07	l 00185	ლუდის წნევით მიმწოდებელი მანქანები 
16	l 00186	ლუდის ჭიქის ქვეშსადებები 
07	l 00187	ლუდსახარში მანქანები
13	l 00188	ლულები (ცეცხლსასროლი იარაღის - )
11	l 00189	ლუმინესცენციური მილაკები განათებისათვის
09	l 00190	ლუპები [ოპტიკა]
05	l 00191	ლუპულინი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
08	l 00192	ლურსმანსაძრობი
		
06	l 00193	ლურსმნები
01	l 00194	ლუტეციუმი [კასიოპიუმი]
16	l 00195	ლუქი
20	m 00001	მაგიდა-ურიკები (სუფრის გასაწყობი - ) [ავეჯი]
28	m 00002	მაგიდები (მაგიდის ფეხბურთის - )
28	m 00003	მაგიდები (მაგიდის ჩოგბურთის - )
20	m 00004	მაგიდები (საბეჭდი მანქანის - )
10	m 00005	მაგიდები (საოპერაციო - )
20	m 00006	მაგიდები*
21	m 00007	მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი, დანების, ჩანგლებისა და კოვზების გარდა
28	m 00008	მაგიდის თამაშები
24	m 00009	მაგიდის თეთრეული, არა ქაღალდის
24	m 00010	მაგიდის საფენები 
20	m 00011	მაგიდის სახურავები
28	m 00012	მაგიდის ფეხბურთის მაგიდები 
16	m 00013	მაგიდის ქაღალდის ხელსახოცები
16	m 00014	მაგიდის ქაღალდის თეთრეული
16	m 00015	მაგიდის ქაღალდის ქვეშსაფენები 
24	m 00016	მაგიდის ქსოვილის ხელსახოცები
28	m 00017	მაგიდის ჩოგბურთის მაგიდები 
09	m 00018	მაგისტრალური ელექტროხაზები 
05	m 00019	მაგნეზია ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	m 00020	მაგნეზიტები
19	m 00021	მაგნეზიური ცემენტი
09	m 00022	მაგნიტები
09	m 00023	მაგნიტურ ლენტზე ჩამწერი მოწყობილობა [ხმის, გამოსახულების, ინფორმაციის]
09	m 00024	მაგნიტური კოდირების მოწყობილობები 
09	m 00025	მაგნიტური ლენტები
09	m 00026	მაგნიტური ლენტები ვიდეოჩაწერისათვის
09	m 00027	მაგნიტური ლენტის ბლოკები კომპიუტერისათვის
09	m 00028	მაგნიტური ლენტის განმაგნიტების მოწყობილობები
09	m 00029	მაგნიტური მატარებლები (ინფორმაციის - )
09	m 00030	მაგნიტური სადენები
01	m 00031	მაგნიტური სითხეები სამრეწველო მიზნებისათვის
09	m 00032	მაგნიტურკოდიანი ბარათები
09	m 00033	მაგნიტურკოდიანი საიდენტიფიკაციო სამაჯურები 
06	m 00034	მაგნიუმი
11	m 00035	მაგნიუმის ვარვარის ძაფები განათების ხელსაწყოებისათვის
01	m 00036	მაგნიუმის კარბონატი
01	m 00037	მაგნიუმის ქლორიდი
03	m 00038	მადეზინფიცირებელი საპნები
05	m 00039	მადეზინფიცირებელი საშუალებები ქიმიური ტუალეტებისათვის
05	m 00040	მადეზინფიცირებელი საშუალებები ჰიგიენური მიზნებისათვის
13	m 00041	მადეტონირებელი საფალიე სანთლები
05	m 00042	მადის დასათრგუნი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის
07	m 00043	მადნის გადამამუშავებელი მანქანები, აღჭურვილობა
21	m 00044	მადუღარები (ყავის - ), არაელექტრული
07	m 00045	მაერთებელი საწევები მანქანის, მოტორისა და ძრავასათვის
07	m 00046	მაერთებელი საწევები ძრავებისათვის
06	m 00047	მაერთებლები მილსადენებისათვის (ლითონის – )
09	m 00048	მავთულები (ლითონის შენადნობის - ) [დნობადი მავთულები]
06	m 00049	მავთული (ჩვეულებრივი ლითონების - )
06	m 00050	მავთული (ჩვეულებრივი ლითონების შენადნობების - ), დნობადი მავთულის გარდა 
06	m 00051	მავთული ანტენებისათვის
06	m 00052	მავთულის ბადეები 
06	m 00053	მავთულის გვარლები
06	m 00054	მავთულის დამჭიმავი შემაერთებლები [დამჭიმავი რგოლები] 
08	m 00055	მავთულის დასაჭიმი მოწყობილობა [ხელის იარაღი]
10	m 00056	მავთულის მიმმართველები, სამედიცინო
06	m 00057	მავთულის ქსოვილები
05	m 00058	მავნე მცენარეეების გასანადგურებელი პრეპარატები P
05	m 00059	მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები 
12	m 00060	მაზიდები
04	m 00061	მაზუთი
21	m 00062	მათარები
		
03	m 00063	მათეთრებელი კრემები (სახის კანის - )
03	m 00064	მათეთრებელი მარილები
03	m 00065	მათეთრებელი პრეპარატები [სარეცხი საშუალება]
		
03	m 00066	მათეთრებელი სოდა
01	m 00067	მათეთრებლები (ორგანული ნივთიერებების - )
01	m 00068	მათეთრებლები (ცვილის - )
01	m 00069	მათეთრებლები (ცხიმის - )
09	m 00070	მათემატიკური ინსტრუმენტები
18	m 00071	მათრახები, შოლტები
21	m 00072	მაიოლიკის ნაწარმი
30	m 00073	მაიონეზი
19	m 00074	მაკადამი [გზის ღორღიანი საფარი]
30	m 00075	მაკარონის ნაწარმი
		
07	m 00076	მაკარონის ნაწარმის დასამზადებელი მანქანები
16	m 00077	მაკეტები (არქიტექტურული - )
03	m 00078	მაკიაჟი
03	m 00079	მაკიაჟის მოსაცილებელი პრეპარატები 
09	m 00080	მაკიაჟის მოსაცილებელი ხელსაწყოები, ელექტრული
03	m 00081	მაკიაჟის საშუალებები
08	m 00082	მაკრატლები
05	m 00083	მალამოები 
05	m 00084	მალამოები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
30	m 00085	მალტოზა
17	m 00086	მამჭიდროებელი ზონრები რეზინისაგან 
17	m 00087	მამჭიდროებელი სადებები (ხვრელების - )
17	m 00088	მამჭიდროებელი შედგენილობები შეერთებებისათვის
17	m 00089	მამჭიდროებელი შუასადებები რეზინისაგან (ქილის სახურავის - )
30	m 00090	მანანის ბურღული
01	m 00091	მანგანატები
06	m 00092	მანგანუმი
01	m 00093	მანგანუმის დიოქსიდი
01	m 00094	მანგრის ხის ქერქი სამრეწველო მიზნების
05	m 00095	მანგრის ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
15	m 00096	მანდოლინები
12	m 00097	მანები (ველოსიპედის თვლის - )
12	m 00098	მანები (სატრანსპორტო საშუალებების თვლის - ) 
18	m 00099	მანები (წვიმისა და მზის ქოლგების - )
12	m 00100	მანების დამჭიმი მოწყობილობები (თვლის - )
20	m 00101	მანეკენები
		
20	m 00102	მანეკენები (ზედა ტანსაცმლის - )
09	m 00103	მანეკენები (მაშველების სავარჯიშო - ) [სასწავლო ხელსაწყოები]
20	m 00104	მანეჟები ბავშვებისათვის
20	m 00105	მანეჟის ხალიჩები (საბავშვო - )
08	m 00106	მანიკურის ხელსაწყოების ნაკრები
08	m 00107	მანიკურის ხელსაწყოების ნაკრები, ელექტრული
09	m 00108	მანომეტრები
09	m 00109	
25	m 00110	მანჟეტები
14	m 00111	მანჟეტის საკინძეები 
25	m 00112	მანტილიები
25	m 00113	მანტოები
07	m 00114	მანქანები რძის წარმოებისათვის
07	m 00115	მანქანები, დაზგები საფეიქრო მრეწველობისათვის
09	m 00116	მანქანების სადგომის შლაგბაუმები წინასწარი გადახდით
07	m 00117	მანქანების ბორბლები
07	m 00118	მანქანების ღერძები
07	m 00119	მანქანების ღვედები
07	m 00120	მანქანების, ჩარხების მიმმართველები
07	m 00121	მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის გვარლები
07	m 00122	მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის მექანიზმები
07	m 00123	მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის პნევმატიკური მექანიზმები
07	m 00124	მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის ჰიდრავლიკური მექანიზმები
07	m 00125	მანქანის ამძრავები [ტრანსმისიები]
07	m 00126	მანქანის ლილვების შეერთებები
07	m 00127	მანქანის მაგიდები
07	m 00128	მანქანის მქნევარები
22	m 00129	მანქანის საბუქსირო გვარლები
07	m 00130	მანქანის სადგარები
07	m 00131	მანქანის ცილინდრები
07	m 00132	მანქანისა და ჩარხის მჭრელი ნაწილების დამჭერები
09	m 00133	მანძილიჩამწერი ხელსაწყოები 
09	m 00134	მანძილსაზომები 
09	m 00135	მანძილსაზომი ხელსაწყოები 
09	m 00136	მანძილჩამწერი ხელსაწყოები
06	m 00137	მანჭვალები [კავეულის ნაწარმი]
28	m 00138	მაჟორეტის კვერთხები
24	m 00139	მარაბუ” [აბრეშუმის ქსოვილი]
20	m 00140	მარაოები პერსონალური, არაელექტრული
14	m 00141	მარგალიტი [ძვირფასეულობა]
29	m 00142	მარგარინი
11	m 00143	მარეგულირებელი და დამცავი საკუთნო (აირის აპარატის - )
11	m 00144	მარეგულირებელი და დამცავი საკუთნო (აირსადენის - )
11	m 00145	მარეგულირებელი საკუთნო (წყლის ან ორთქლის ხელსაწყოებისა და წყალსადენის ან აირსადენის - )
09	m 00146	მარეგულირებელი ხელსაწყოები, ელექტრული
09	m 00147	მართვის მოწყობილობები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, ავტომატური
09	m 00148	მართვის პულტები, ელექტრული
01	m 00149	მარილები (გალვანური ელემენტების - ) 
01	m 00150	მარილები (დასაკონსერვებლად გამოსაყენებელი - ), საკვების მომზადებისას გამოსაყენებლის გარდა
01	m 00151	მარილები (იშვიათ მიწათა ლითონების - )
01	m 00152	მარილები (ლითონის შესაფერადებელი - ) 
05	m 00153	მარილები (მინერალური წყლის - )
05	m 00154	მარილები (მინერალური წყლის აბაზანების - )
01	m 00155	მარილები (ტუტე ლითონების - )
01	m 00156	მარილები (ძვირფასი ლითონების - ), სამრეწველო დანიშნულების
01	m 00157	მარილები [სასუქი]
01	m 00158	მარილები [ქიმიური პრეპარატები]
05	m 00159	მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის
01	m 00160	მარილები, სამრეწველო დანიშნულების
30	m 00161	მარილი (საკვების დასაკონსერვებელი - )
30	m 00162	მარილი (სუფრის - )
31	m 00163	მარილი საქონლისათვის
01	m 00164	მარილი, დაუმუშავებელი [ნედლეული]
01	m 00165	მარილმჟავა 
28	m 00166	მარიონეტები
28	m 00167	მარკერები (ბილიარდის - ) 
19	m 00168	მარმარილო
24	m 00169	მარმაში
30	m 00170	მარმელადი [საკონდიტრო ნაწარმი]
05	m 00171	მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის      
07	m 00172	მარცვალის გამოსარჩევი მანქანები
30	m 00173	მარცვლეულის ნაწარმი
30	m 00174	მარცვლეულის საუზმეული
07	m 00175	მარცვლეულის საღერღი მანქანები
07	m 00176	მარცვლეულის შესამჭიდროებელი, შემწოვი და გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები
07	m 00177	მარცვლოვანთა დასამარცვლი მანქანები
31	m 00178	მარცვლოვნები [პურეული]
31	m 00179	მარცვლოვნები ცხოველთა გამოსაკვებად
07	m 00180	მარცვლოვნების ასაღები კომბაინები
05	m 00181	მარცვლოვნების დამუშავებისას მიღებული თანაპროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის
30	m 00182	მარციპანი
12	m 00183	მარხილები
12	m 00184	მარხილები [სატრანსპორტო საშუალებები]
20	m 00185	მარჯნის ნაკეთობა
01	m 00186	მასა (ქაღალდის - )
01	m 00187	მასა (ხის - )
09	m 00188	მასალათა გამოცდის მანქანები და ხელსაწყოები
20	m 00189	მასაჟის მაგიდები
10	m 00190	მასაჟის ხელთათმანები 
10	m 00191	მასაჟის ხელსაწყოები
25	m 00192	მასკარადის კოსტიუმები
13	m 00193	მასრები (სავაზნე - )
08	m 00194	მასტეხინები
01	m 00195	მასტიკა (ავტომობილის ძარის - )
01	m 00196	მასტიკა (ზეთის - ) [საგოზავი]
05	m 00197	მასტიკა (კბილის - )
01	m 00198	მასტიკა (საბურავების - )
01	m 00199	მასტიკა (ტყავის - )
01	m 00200	მასტიკა (ხეების მყნობისას გამოსაყენებელი - )
02	m 00201	მასტიკები [ნატურალური ფისები]
08	m 00202	მასტიკის გამოსაწნევი პისტოლეტები, ხელით სამართავი
01	m 00203	მასუსტებლები (ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებელი - )
05	m 00204	მატონიზებელი საშუალებები [სამკურნალო პრეპარატები]
01	m 00205	მატონირებელი მარილები [ფოტოგრაფია]
01	m 00206	მატონირებელი ხსნარები [ფოტოგრაფია] 
07	m 00207	მატრიცის ყუთები [პოლიგრაფია]
22	m 00208	მატყლი (ანაკრეჭი - )
22	m 00209	მატყლი (დასატენი - )
22	m 00210	მატყლი (დაუმუშავებელი ან დამუშავებული - )
22	m 00211	მატყლი (დაჩეჩილი - )
22	m 00212	მატყლი (საკამვოლო - ), 
22	m 00213	მატყლი (ხის - )
22	m 00214	მატყლის ანაჩეჩი
26	m 00215	მატყლის საჩეჩი მანქანის ნემსები
26	m 00216	მაქმანი
26	m 00217	მაქმანის არშია (ტანსაცმლის გასაწყობი - )
07	m 00218	მაქმანის დამამზადებელი მანქანები
07	m 00219	მაქოები [მანქანათა ნაწილები]
26	m 00220	მაქოები სათევზაო ბადის მოსაქსოვად
20	m 00221	მაღალი სკამები ჩვილებისათვის
07	m 00222	მაღალი წნევით წმენდის მოწყობილობები 
09	m 00223	მაღალსიხშირული აპარატურა
25	m 00224	მაღალყელიანი წინდის სამაგრები
25	m 00225	მაღალყელიანი წინდები
25	m 00226	მაღალყელიანი წინდები (ოფლის შემწოვი - )
25	m 00227	მაღალყელიანი წინდის ორმაგი ქუსლები
12	m 00228	მაღაროს მაზიდის თვლები
14	m 00229	მაღვიძარები
11	m 00230	მაყალი
11	m 00231	მაყალის ლავის ნატეხები
13	m 00232	მაყუჩები (იარაღის - )
07	m 00233	მაყუჩები ძრავასა და მოტორისათვის
08	m 00234	მაშები
		
08	m 00235	მაშები, მკვნეტარები ფრჩხილებისათვის
09	m 00236	მაშველების სავარჯიშო მანეკენები [სასწავლო ხელსაწყოები]
11	m 00237	მაშუქები (ავტომობილის - )
11	m 00238	მაშუქები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
08	m 00239	მაჩეტე
09	m 00240	მაჩვენებელი ბაკენები
09	m 00241	მაჩვენებლები (რაოდენობის - )
09	m 00242	მაჩვენებლები (სინათლის გამოსხივების ელექტრონული - )
09	m 00243	მაჩვენებლები (წყლის დონის - )
12	m 00244	მაჩვენებლები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის (მოხვევის - )
01	m 00245	მაცივებელი აგენტები
11	m 00246	მაცივრები
07	m 00247	მაცივრის კომპრესორები
05	m 00248	მაწუხელებისაგან დამცავი ზეთები 
29	m 00249	მაჭიკი [კვეთი]
22	m 00250	მახეები [ბადეები]
06	m 00251	მახეები, ხაფანგები (გარეული ცხოველების - )*
08	m 00252	მახვილები, დაშნები
14	m 00253	მაჯის საათები
14	m 00254	მაჯის საათის ზამბარები
14	m 00255	მაჯის საათის კორპუსები 
14	m 00256	მაჯის საათის მინები
09	m 00257	მაჯის საყრდენები კომპიუტერთან სამუშაოდ
14	m 00258	მაჯის ქრონოგრაფები [საათები]
28	m 00259	მაჯონგი [ჩინური დომინო]
21	m 00260	მბრუნავი ლანგრები
07	m 00261	მგრეხი მომენტის გარდამქმნელები
12	m 00262	მგრეხი მომენტის გარდამქმნელები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
30	m 00263	მდოგვი
05	m 00264	მდოგვი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	m 00265	მდოგვის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის
05	m 00266	მდოგვის საფენები
		
30	m 00267	მდოგვის ფქვილი
01	m 00268	მებაღეობისა და მებაღჩეობაში გამოსაყენებელი ქიმიკატები, ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექტიციდებისა და პარაზიტიციდებისათვის განკუთვნილის გარდა
09	m 00269	მეგაფონები
14	m 00270	მედალიონები [ძვირფასეულობა]
15	m 00271	მედიატორები
15	m 00272	მედიატორები სიმებიანი ინსტრუმენტებისათვის
05	m 00273	მედიკამენტები 
05	m 00274	მედიკამენტები ადამიანებისათვის
05	m 00275	მედიკამენტები ვეტერინარული მიზნებისათვის
05	m 00276	მედიკამენტები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის
05	m 00277	მედიკამენტებიანი ყუთები, პორტატიული 
14	m 00278	მედლები
25	m 00279	მეზღვაურის ბლუზები
01	m 00280	მეთანი
25	m 00281	მეთევზის ჟილეტები, ქურთუკები
01	m 00282	მეთილბენზოლი
		
31	m 00283	მელანთევზას ძვლები  [“ზღვის ხვირთქლი” ] ფრინველებისათვის
16	m 00284	მელანი
30	m 00285	მელასა [შავი ბადაგი]
05	m 00286	მელისას წყალი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
15	m 00287	მელოდიის ჩასაწერი ლენტები მექანიკური მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის 
09	m 00288	მემბრანები სამეცნიერო აპარატურისათვის
09	m 00289	მემბრანები, აკუსტიკური
19	m 00290	მემორიალური დაფები, არალითონური
06	m 00291	მემორიალური დაფები, ლითონის
05	m 00292	მენთოლი
21	m 00293	მენიუს სადგარები
05	m 00294	მენსტრუალური საფენები 
05	m 00295	მენსტრუალური ტამპონები
16	m 00296	მეორადი ცელულოზის რბილი შესაფუთი ფურცლები
17	m 00297	მეორადი ცელულოზის ფურცლები, საფუთავის გარდა
19	m 00298	მერგელი (კირიანი - )
31	m 00299	მერქანი (დაუმუშავებელი - )
01	m 00300	მერქანი (მთრიმლავი - )
31	m 00301	მერქანი (ქერქგაუცლელი - )
02	m 00302	მერქნის ამომჭმელები
04	m 00303	მერქნის ბრიკეტები
02	m 00304	მერქნის დამცავი ზეთები
02	m 00305	მერქნის დამცავი შედგენილობები
16	m 00306	მერქნის მასის მუყაო
19	m 00307	მერქნის მასის სამშენებლო მუყაო 
16	m 00308	მერქნის მასის ქაღალდი
02	m 00309	მერქნის საჟღენთისი
02	m 00310	მერქნის საღებავი ექსტრაქტები
02	m 00311	მერქნის საღებრები
		
20	m 00312	მერხები [ავეჯი]
19	m 00313	მესრები (საფლავის - ), არალითონური
06	m 00314	მესრები (საფლავის ლითონის - )
19	m 00315	მესრები, არალითონური
01	m 00316	მეტალოიდები
09	m 00317	მეტეოროლოგიური ზონდები
09	m 00318	მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები
09	m 00319	მეტრები [გამზომი ინსტრუმენტები]
09	m 00320	მეტრები თერძისათვის
09	m 00321	მეტრები ხუროსათვის
09	m 00322	მეტრონომები
01	m 00323	მეტყევეობაში გამოსაყენებელი ქიმიკატები, ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექტიციდებისა და პარაზიტიციდების გარდა
09	m 00324	მექანიზმები ავტომატებისათვის წინასწარი გადახდით
09	m 00325	მექანიზმები ტელევიზორისათვის წინასწარი გადახდით
07	m 00326	მექანიკური ბაგა ცხოველებისათვის [სანაყრე]
09	m 00327	მექანიკური ფარნიშნები
07	m 00328	მექანიკური ფოცხები
07	m 00329	მექანიკური ჯარები
11	m 00330	მეშახტის ლამპები
05	m 00331	მეჭეჭების სამკურნალო ფანქრები
09	m 00332	მეხამრიდები
		
09	m 00333	მეხანძრის დამცავი აზბესტის ეკრანები
09	m 00334	მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით [სმარტ-ბარათები] 
25	m 00335	მზა სარჩული [ტანსაცმლის დეტალი]
25	m 00336	მზა ტანსაცმელი
29	m 00337	მზესუმზირას ზეთი 
04	m 00338	მზესუმზირის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის
05	m 00339	მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო მალამოები
05	m 00340	მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
09	m 00341	მზის ბატარეები
11	m 00342	მზის კოლექტორები [გათბობა]
14	m 00343	მზის საათები
09	m 00344	მზის სათვალეები
03	m 00345	მზის სხივებისაგან დამცავი საშუალებები
18	m 00346	მზის ქოლგები
11	m 00347	მზის ღუმლები
12	m 00348	მზისგან დამცავი საშუალებები (ავტომობილის - )
28	m 00349	მთამსვლელის აღჭურვილობა 
19	m 00350	მთის ბროლი [კვარცი]
01	m 00351	მთრიმლავი მერქანი
01	m 00352	მთრიმლავი ნივთიერებები
01	m 00353	მთრიმლავი ქერქეული
29	m 00354	მიდიები, არაცოცხალი
31	m 00355	მიდიები, ცოცხალი
05	m 00356	მიკროელემენტების შემცველი პრეპარატები ადამიანისა და ცხოველებისათვის
01	m 00357	მიკროელემენტების შემცველი პრეპარატები მცენარეებისათვის
09	m 00358	მიკრომეტრები
09	m 00359	მიკრომეტრული ხრახნები ოპტიკური ხელსაწყოებისათვის 
05	m 00360	მიკროორგანიზმების კულტურები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის
01	m 00361	მიკროორგანიზმების კულტურები, სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
05	m 00362	მიკროორგანიზმების პრეპარატები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის
01	m 00363	მიკროორგანიზმების პრეპარატები, სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
05	m 00364	მიკროორგანიზმების საკვები ნივთიერებები
09	m 00365	მიკროპროცესორები
09	m 00366	მიკროსკოპები
09	m 00367	მიკროსკოპის სასაგნე მინის ბუდეები
16	m 00368	მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის დასამზადებელი პარკები
11	m 00369	მიკროტალღური ღუმლები [სამზარეულოს საკუთნო]
11	m 00370	მიკროტალღური ღუმლები სამრეწველო მიზნებისათვის
09	m 00371	მიკროტომები
09	m 00372	მიკროფონები
09	m 00373	მილაკები (აირგანმუხტვის ელექტრული - ), არა განათებისათვის
11	m 00374	მილაკები (ლამპის - )
11	m 00375	მილაკები განათებისათვის (აირგანმუხტვის ელექტრული - ) 
11	m 00376	მილაკები განათებისათვის (ლუმინესცენციური - ) 
10	m 00377	მილაკები, სამედიცინო (სადრენაჟო - )
06	m 00378	მილები
11	m 00379	მილები (კვამლსადენის - )
17	m 00380	მილები (მოქნილი - ), არალითონური
07	m 00381	მილები (ორთქლის ქვაბების - ) [მანქანათა ნაწილები]
19	m 00382	მილები (სადრენაჟო - ), არალითონური
19	m 00383	მილები (წყალსადენი - ), არალითონური
19	m 00384	მილები (წყალსადინარი - ), არალითონური
11	m 00385	მილები [სანიტარულ-ტექნიკური სისტემის ნაწილები]
17	m 00386	მილები საფეიქრო მასალისაგან
06	m 00387	მილები, მილსადენები (ცენტრალური გათბობის დანადგარების - )
06	m 00388	მილების მომჭერები
20	m 00389	მილების პლასტმასის მომჭერები (ბაგირების ან - )
20	m 00390	მილების პლასტმასის სარქვლები (სადრენაჟო - ) 
17	m 00391	მილების შეერთებები, არალითონური
17	m 00392	მილების შეერთებების მამჭიდროებლები
06	m 00393	მილების შემაერთებელი ქუროები 
06	m 00394	მილებისა და მილსადენების საარმატურო მასალა
17	m 00395	მილის მამჭიდროებლები 
17	m 00396	მილის ქუროები, არალითონური
17	m 00397	მილისა და მილსადენის არმირების მასალა
06	m 00398	მილისები [რკინა-კავეული]
06	m 00399	მილსადენები 
06	m 00400	მილსადენები (სადაწნეო - )
19	m 00401	მილსადენები (სადაწნეო - ), არალითონური
06	m 00402	მილსადენები (სავენტილაციო და ჰაერის კონდიცირების დანადგარების - )
19	m 00403	მილსადენები (სავენტილაციო და ჰაერის კონდიცირების დანადგარების - ), არალითონური
07	m 00404	მილსადენით ტრანსპორტირების პნევმატიკური დანადგარები
19	m 00405	მილსადენის განშტოებები, არალითონური
06	m 00406	მილსადენის კოლექტორები
08	m 00407	მილსაჭრელები [ხელის იარაღი]
08	m 00408	მილსაჭრელი ინსტრუმენტები
06	m 00409	მილტუჩები 
06	m 00410	მილყელები
16	m 00411	მიმეოგრაფები 
20	m 00412	მიმმართველები (ფარდის - )
06	m 00413	მიმმართველი რელსები [კონტრრელსები]
09	m 00414	მიმღებები (აუდიო და ვიდეო - )
07	m 00415	მიმწოდი მექანიზმები [მანქანათა ნაწილები]
19	m 00416	მინა (ალებასტრის - )
19	m 00417	მინა (გზის მოსანიშნი გრანულირებული - )
01	m 00418	მინა (თხევადი - ) [ხსნადი მინა]
20	m 00419	მინა (მოვერცხლილი - ) [სარკე]
21	m 00420	მინა (მქრქალი - )
19	m 00421	მინა (სამშენებლო - )
21	m 00422	მინა მასში ჩართული თხელი ელექტრული გამტარებით
21	m 00423	მინა სატრანსპორტო საშუალებების ფანჯრებისათვის [ნახევარფაბრიკატი]
21	m 00424	მინა, დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული [სამშენებლო მინის გარდა]
22	m 00425	მინაბოჭკო საფეიქრო მიზნებისათვის
21	m 00426	მინაბოჭკო, არა საიზოლაციო ან საფეიქრო
23	m 00427	მინაბოჭკოს საფეიქრო ძაფი
24	m 00428	მინაბოჭკოს ქსოვილი საფეიქრო მიზნებისათვის
21	m 00429	მინაბოჭკოს ძაფი, არასაფეიქრო
03	m 00430	მინადუღის, ხაშურის მოსაცილებელი პრეპარატები, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების
01	m 00431	მინადუღის, ხაშურის მოსაცილებელი პრეპარატები, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების გარდა
01	m 00432	მინადუღის, ხაშურის საწინააღმდეგო პრეპარატები
01	m 00433	მინანქრის დასამზადებელი ქიმიკატები, გარდა პიგმენტური საღებავებისა
01	m 00434	მინანქრისა და მინის შესაფერადებელი ქიმიკატები
12	m 00435	მინასაწმენდები ქარსარიდი მინებისათვის
07	m 00436	მინასაჭრელები [მანქანათა ნაწილები]
09	m 00437	მინები დენგამტარი საფარით
11	m 00438	მინების გამათბობლები (სატრანსპორტო საშუალების - )
17	m 00439	მინერალური ბამბა (საიზოლაციო - )
05	m 00440	მინერალური საკვები დანამატები
04	m 00441	მინერალური საწვავი
32	m 00442	მინერალური წყალი
05	m 00443	მინერალური წყლები სამედიცინო მიზნებისათვის
05	m 00444	მინერალური წყლის მარილები
11	m 00445	მინერალური წყლის აბაზანები 
07	m 00446	მინერალური წყლის დასამზადებელი მანქანები 
32	m 00447	მინერალური წყლის დასამზადებელი შედგენილობები
03	m 00448	მინის აბრაზივიანი ზუმფარის ტილო 
17	m 00449	მინის ბამბა (საიზოლაციო - )
21	m 00450	მინის ბამბა [არასაიზოლაციო]
21	m 00451	მინის ბურთები
01	m 00452	მინის გამქრქალებისაგან დამცავი პრეპარატები
01	m 00453	მინის გასამქრქალებელი ქიმიკატები
09	m 00454	მინის გრადუირებული ჭურჭელი 
07	m 00455	მინის დასამუშავებელი მანქანები
03	m 00456	მინის ზუმფარა
21	m 00457	მინის მოზაიკა, არასამშენებლო 
21	m 00458	მინის სათავსები [კონტეინერები]
21	m 00459	მინის სათავსები [ქიმიკატებისათვის]
21	m 00460	მინის სათავსები [ჭურჭელი]
21	m 00461	მინის საცობები
08	m 00462	მინის საჭრელი ალმასები [ხელის იარაღის ნაწილები]
21	m 00463	მინის სახურავები
20	m 00464	მინის ფირფიტები (სარკის დასამზადებელი - )
21	m 00465	მინის ფხვნილი მოსართავებისათვის
01	m 00466	მინის შესაფერადებელი ქიმიკატები
01	m 00467	მინის ჩასამუქებელი პრეპარატები 
01	m 00468	მინის ჩასასმელი საგოზავები
20	m 00469	მინისა და ფაიფურის გადასატანი ტარა
20	m 00470	მისადგმელი კიბე (ხის ან პლასტმასის - )
06	m 00471	მისადგმელი ლითონის კიბეები
09	m 00472	მისაზიდი და გასანადგურებელი ელექტრული მოწყობილობები (მწერების - )
16	m 00473	მისალოცი ღია ბარათები
16	m 00474	მისამართიანი ფირფიტები ადრესოგრაფისათვის
16	m 00475	მისამართიანი შტამპები
28	m 00476	მისატყუარები (სანადირო -- )
16	m 00477	მისაწებებელი მოწყობილობები (ფოტოსურათების - )
26	m 00478	მისაწებებელი საკერებლები საფეიქრო ნაწარმის შესაკეთებლად (გახურებით - )
26	m 00479	მისაწებებელი საფეიქრო მოსართავები (გახურებით - ), [გალანტერეა]
16	m 00480	მისაწოდებელი მოწყობილობები (წებვადი ლენტის - ) [ოფისის საკუთნო]
25	m 00481	მიტრა [საკლესიო თავსაბურავი]
30	m 00482	მიუსლი
21	m 00483	მიქსერები, [კოქტეილის შემრევები], ხელის
07	m 00484	მიქსერები, სარევები [მანქანები]
05	m 00485	მიქსტურები
31	m 00486	მიცელიუმი გამრავლებისათვის
01	m 00487	მიწა (დიატომური - )
07	m 00488	მიწის სათხრელები [მანქანები]
07	m 00489	მიწის სამუშაოების მანქანები
30	m 00490	მიხაკი [სანელებელი]
28	m 00491	მკედი (ანკესის - )
22	m 00492	მკედი, ბაწარი (ბადის - )
05	m 00493	მკვებავი არე (ბაქტერიული კულტურების - )
		
11	m 00494	მკვებავი დანადგარები გათბობის ქვაბისათვის
09	m 00495	მკვეთრი სინათლისაგან დამცავი ფარები
08	m 00496	მკვნეტარები
09	m 00497	მნათი ნიშნები
11	m 00498	მნათი ნომრები (შენობის - )
19	m 00499	მნათი ფენილი გზებისათვის
16	m 00500	მნათი ქაღალდი
20	m 00501	მობილები [სკულპტურები მოძრავი დეტალებით]
02	m 00502	მობრინჯაოების ლაკები
02	m 00503	მოგუდრონებული მუყაოს საფარები [საღებავი]
28	m 00504	მოდელები (სატრანსპორტო საშუალებების მცირე ზომის - ) 
09	m 00505	მოდემები
02	m 00506	მოვერცხვლის ფხვნილები
20	m 00507	მოვერცხლილი მინა [სარკე]
19	m 00508	მოზაიკა (სამშენებლო - )
09	m 00509	მოთუთიების მოწყობილობები
25	m 00510	მოკლესახელოიანი მაისურები 
08	m 00511	მოკლესახელურიანი ცელები
28	m 00512	მოკრივის ხელთათმანები
16	m 00513	მოლბერტები
18	m 00514	მოლესკინი [ტყავის იმიტაცია]
24	m 00515	მოლესკინი [ქსოვილი]
05	m 00516	მოლესკინი სამედიცინო მიზნებისათვის
06	m 00517	მოლიბდენი
29	m 00518	მოლუსკები, არაცოცხალი
31	m 00519	მოლუსკები, ცოცხალი
21	m 00520	მომინანქრებული მინა
20	m 00521	მომჭერები (ბაგირების, გვარლების - ), არალითონური
06	m 00522	მომჭერები (ბაგირების, გვარლების, კაბელების - )
06	m 00523	მომჭერები (ბაგირების, გვარლების, მილების - )
20	m 00524	მომჭერები (ბაგირებისა და მილების პლასტმასის - )
26	m 00525	მომჭერები (ველოსიპედისტის შარვლის - )
06	m 00526	მომჭერები (მილების - )
10	m 00527	მომჭერები [ქირურგიული]
09	m 00528	მომჭერები მყვინთავისა და მოცურავისათვის (ცხვირის - ) 
06	m 00529	მომჭერი კავები მილებისათვის
08	m 00530	მონადირის დანები
09	m 00531	მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები
14	m 00532	მონეტები
08	m 00533	მონეტების მოსაგროვებელი ნიჩბები
09	m 00534	მონიტორები [კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა]
09	m 00535	მონიტორები [კომპიუტერული პროგრამები]
26	m 00536	მონოგრამები [ეტიკეტი] (თეთრეულის მოსანიშნი - )
12	m 00537	მოპედები
24	m 00538	მორგებული ქსოვილის შალითა (ტულეტის სახურავზე - ) 
12	m 00539	მორგვები (სატრანსპორტო საშუალებების თვლის - )
14	m 00540	მორთულობა კეთილშობილი ლითონებისაგან (ფეხსაცმლის - )
14	m 00541	მორთულობა კეთილშობილი ლითონებისაგან (ქუდის - )
07	m 00542	მოსაგვირისტებელი საკერავი მანქანები
16	m 00543	მოსანიშნი ცარცი
26	m 00544	მოსანიშნი ციფრები და ასოები (თეთრეულის - )
21	m 00545	მოსარევი კოვზები [სამზარეულოს საკუთნო]
26	m 00546	მოსართავები (თმის - )
30	m 00547	მოსართავები (ნამცხვრის - ), საკვები 
20	m 00548	მოსართავები (საკვების პლასტმასის - )
28	m 00549	მოსართავები (საშობაო ნაძვის ხის - ), ელნათურების, სანთლებისა და საკონდიტრო ნაწარმის გარდა
26	m 00550	მოსართავები (ფეხსაცმლის - ), კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა
26	m 00551	მოსართავები (ქუდის - ), კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა
26	m 00552	მოსართავები ტანსაცმლისათვის
25	m 00553	მოსასხამები (ბეწვის - )
21	m 00554	მოსასხმელი კოვზები, სამზარეულოს საკუთნო
27	m 00555	მოსაფარდაგებელი მასალა (კედლის - ), ქსოვილისაგან დამზადებულის გარდა
03	m 00556	მოსაცილებელი პრეპარატები (იატაკის ცვილის - ) [გამწმენდი საშუალებები] 
05	m 00557	მოსაწევი ბალახები სამედიცინო მიზნებისათვის
34	m 00558	მოსაწევი ბალახები*
11	m 00559	მოსახალი ხელსაწყოები
25	m 00560	მოსახსნელი საყელოები
07	m 00561	მოტორები (ნავის - )
07	m 00562	მოტორებისა და ძრავების კარტერები
07	m 00563	მოტორიზებული კულტივატორები
07	m 00564	მოტორისა და ძრავას სტარტერები
07	m 00565	მოტორისა და ძრავას ცილინდრები
12	m 00566	მოტოციკლები
12	m 00567	მოტოციკლის ეტლები
07	m 00568	მოტოციკლის ფეხის სტარტერის გამშვებები
28	m 00569	მოფარიკავის ნიღბები
28	m 00570	მოფარიკავის ხელთათმანები
06	m 00571	მოქლონები 
20	m 00572	მოქლონები, არალითონური
07	m 00573	მოქლონვის მანქანები
07	m 00574	მოქნილი ამძრავები საწეველისა და ლიფტისათვის
17	m 00575	მოქნილი მილები, არალითონური
20	m 00576	მოქნილი შლანგის დოლები, არალითონური, არამექანიკური
05	m 00577	მოყინვის სამკურნალო პრეპარატები
05	m 00578	მოყინვის საწინააღმდეგო მალამოები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	m 00579	მოშვებისას [გამოწვისას] გამოსაყენებელი პრეპარატები (ლითონის - )
20	m 00580	მოჩუქურთმებული ავეჯი
09	m 00581	მოციმციმე შუქსასიგნალო აპარატები
12	m 00582	მოცურების საწინააღმდეგო მოწყობილობები (სატრანსპორტო საშუალებების საბურავების - )
25	m 00583	მოცურების საწინააღმდეგო სამარჯვები (ფეხსაცმლის - )
12	m 00584	მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები
28	m 00585	მოძრავი ან მოძრავნაწილებიანი სათამაშოები 
07	m 00586	მოძრავი ბილიკები ქვეითად მოსიარულეებისათვის [მოძრავი ტროტუარები]
12	m 00587	მოძრავი ბუფეტი [ავტომობილები]
07	m 00588	მოძრავი კიბეები [ესკალატორები]
28	m 00589	მოძრავი სამიზნე სტენდები
28	m 00590	მოძრავი სამიზნეები
07	m 00591	მოძრავი ტროტუარები [მოძრავი ბილიკები ქვეითად მოსიარულეებისათვის]
12	m 00592	მოძრავი შემადგენლობები (რკინიგზის - )
12	m 00593	მოძრავი შემადგენლობები ფუნიკულიორებისათვის
21	m 00594	მოწნული ბოცები
28	m 00595	მოწნული კალათები ახალდაჭერილი თევზისათვის
20	m 00596	მოწნული ნაწარმი
30	m 00597	მოხარშული კრემი რძითა და კვერცხით
21	m 00598	მოხატული მინის ჭურჭელი 
11	m 00599	მოხვევის მაჩვენებელი ნათურები ავტომობილისათვის
11	m 00600	მოხვევის მაჩვენებელი ნათურები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	m 00601	მოხვევის მაჩვენებლები ველოსიპედებისათვის 
12	m 00602	მოხვევის მაჩვენებლები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
01	m 00603	მჟავამედეგი ქიმიური შედგენილობები
05	m 00604	მჟავები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	m 00605	მჟავები*
01	m 00606	მჟაუნმჟავა
01	m 00607	მჟაუნმჟავა კალიუმის მარილი
08	m 00608	მრგვალი დანები
06	m 00609	მრგვალი სახელურები (ლითონის - )
09	m 00610	მრიცხველები
16	m 00611	მრუდთარგები
09	m 00612	მრუდჩამწერები
07	m 00613	მრუდხარა მუხლა ლილვები
07	m 00614	მრუდხარები [მანქანათა ნაწილები]
21	m 00615	მსხვილკბილა სავარცხლები
08	m 00616	მსხვილფახა რქოსანი პირუტყვის გასაბრუებელი მოწყობილობები
05	m 00617	მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დასაბანი საშუალებები
18	m 00618	მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტყავი 
33	m 00619	მსხლის ღვინო [სიდრი]
07	m 00620	მტვერსასრუტები
07	m 00621	მტვერსასრუტის საცმები არომატული და მადეზინფიცირებელი ნივთიერებების გასაშხეფად
07	m 00622	მტვერსასრუტის ტომრები
07	m 00623	მტვერსასრუტის შტანგები
21	m 00624	მტვერსაჭერები, არაელექტრული
07	m 00625	მტვრის გამწოვები [გამწმენდი დანადგრები]
04	m 00626	მტვრის მოსაცილებელი შედგენილობები
07	m 00627	მტვრის მოსაცილებლები [გამწმენდი დანადგარები]
21	m 00628	მტვრის ტილოები [ჩვრები]
04	m 00629	მტვრის შემკვრელი შედგენილობები
		
07	m 00630	მტვრის ჰაერშემწოვი მანქანები
07	m 00631	მუდმივი დენის გენერატორები
07	m 00632	მუდმივი დენის გენერატორები ველოსიპედებისათვის
07	m 00633	მუდმივი დენის გენერატორის ამძრავი ღვედები
07	m 00634	მუდმივი დენის გენერატორის მუსები
20	m 00635	მუთაქები
09	m 00636	მულტიპლიკაციური ფილმები
31	m 00637	მულჩი (თივის - )
34	m 00638	მუნდშტუკები სიგარეტისათვის
34	m 00639	მუნდშტუკები სიგარისათვის 
04	m 00640	მურა ნახშირი
29	m 00641	მურაბები
02	m 00642	მურდასანგი (ტყვიის - )
02	m 00643	მურვი კერამიკული ნაწარმისათვის (ვერცხლის - )
02	m 00644	მურვი კერამიკული ნაწარმისათვის (პლატინის - )
01	m 00645	მური (ლამპის - ), სამრეწველო დანიშნულების
02	m 00646	მური [საღებარი]
01	m 00647	მური, სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
07	m 00648	მუსები (მუდმივი დენის გენერატორის - )
07	m 00649	მუსები [მანქანათა ნაწილები]
07	m 00650	მუსები ელექტროამძრავით [მანქანათა ნაწილები]
09	m 00651	მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახდით
15	m 00652	მუსიკალური ზარდახშები
15	m 00653	მუსიკალური ინსტრუმენტები
15	m 00654	მუსიკალური ინსტრუმენტის ბუდეები 
16	m 00655	მუსიკალური მისალოცი ღია ბარათები 
25	m 00656	მუფტები [ტანსაცმელი]
17	m 00657	მუყაო (აზბესტის - )
19	m 00658	მუყაო (სამშენებლო - )
16	m 00659	მუყაო*
16	m 00660	მუყაოს ნაკეთობა
16	m 00661	მუყაოს ტუბუსები
10	m 00662	მუშამბები (შეუკავებლობით დაავადებულთა - )
24	m 00663	მუშამბის მაგიდის გადასაფარებლები
03	m 00664	მუშკი
16	m 00665	მუშტაბელები [ხელის საყრდენები] მხატვრებისათვის
10	m 00666	მუცლის ასაკრავი კორსეტები 
10	m 00667	მუცლის ასაკრავი ქამრები
29	m 00668	მუცლის ქონი, საკვები
19	m 00669	მუხის ტკეჩი
19	m 00670	მუხის ტკეჩი
12	m 00671	მუხლა ბერკეტები ველოსიპედებისათვის
06	m 00672	მუხლები, სარინები მილებისათვის
12	m 00673	მუხლუხოები
12	m 00674	მუხრუჭები (ველოსიპედის - )
12	m 00675	მუხრუჭები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	m 00676	მუხრუჭის ბუნიკები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	m 00677	მუხრუჭის ზესადებები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
17	m 00678	მუხრუჭის ზესადების მასალა, ნაწილობრივ დამუშავებული
07	m 00679	მუხრუჭის სეგმენტები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდაU
07	m 00680	მუხრუჭის ფრიქციული ზესადებები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდაU
12	m 00681	მუხრუჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	m 00682	მუხრუჭის ხუნდები, ბუნიკები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდაU
29	m 00683	მუხუდო, დაკონსერვებული
30	m 00684	მუხუდოს ფქვილი
01	m 00685	მფილტრავი კერამიკული ნაწილაკები
01	m 00686	მფილტრავი მასალა [არაორგანული ნივთიერებები]
01	m 00687	მფილტრავი მასალა [დაუმუშავებელი პლასტმასები]
01	m 00688	მფილტრავი მასალა [მცენარეული ნივთიერებები]
17	m 00689	მფილტრავი მასალა [ნაწილობრივ დამუშავებული ქაფმასალა ან პლასტმასის ფირები]
01	m 00690	მფილტრავი მასალა [ქიმიური ნივთიერებები]
11	m 00691	მფილტრავი მოწყობილობები აკვარიუმისათვის
01	m 00692	მფილტრავი პრეპარატები სასმელების წარმოებისათვის
28	m 00693	მფრინავი დისკოები [სათამაშოები]
09	m 00694	მფრინავის დამცავი კომბინეზონები
07	m 00695	მქნევარები (მანქანის - )
21	m 00696	მქრქალი მინა
07	m 00697	მღებავი მანქანები
07	m 00698	მღებავი მოწყობილობები პოლიგრაფიული მანქანისათვის
16	m 00699	მღებავის ლილვაკები
07	m 00700	მღუნავი მანქანები
11	m 00701	მყარ, თხევად და აირად სათბობზე მომუშავე გათბობის ხელსაწყოები
04	m 00702	მყარი აირები [საწვავი]
01	m 00703	მყარი აირები, სამრეწველო დანიშნულების
06	m 00704	მყარი რჩილვის ლითონის წნელები 
01	m 00705	მყარი რჩილვის ფლუსები
01	m 00706	მყარი სარჩილავები
06	m 00707	მყარი სარჩილები
04	m 00708	მყარი ცხიმები
09	m 00709	მყვინთავის ნიღბები 
28	m 00710	მშვილდები 
28	m 00711	მშვილდოსნობის საკუთნო
30	m 00712	მშრალი ნამცხვარი
11	m 00713	მშრალი ორთქლის სახის მოსავლელი აპარატები
01	m 00714	მშრალი ყინული [ნახშირბადის დიოქსიდი]
03	m 00715	მშრალი წმენდის პრეპარატები
31	m 00716	მცენარეები
05	m 00717	მცენარეების ბოჭკო (საკვები - ), საკვებში გამოსაყენებლის გარდა
05	m 00718	მცენარეების გასანადგურებელი საშუალებები (მავნე - )
01	m 00719	მცენარეების ზრდის მარეგულირებელი პრეპარატები
08	m 00720	მცენარეთა მავნებლების გასანადგურებელი მოწყობილობები
09	m 00721	მცველები
28	m 00722	მცირე ზომის მოდელები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
20	m 00723	მცირე ქანდაკებები [სტატუეტები] ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლასტმასისაგან
06	m 00724	მცირე ქანდაკებები ჩვეულებრივი ლითონისაგან
12	m 00725	მცურავი დრაგები
06	m 00726	მცურავი ნავმისაბმელები
19	m 00727	მცურავი ნავმისაბმელები, არალითონური 
06	m 00728	მცურავი რეზერვუარები 
20	m 00729	მცურავი რეზერვუარები, არალითონური
20	m 00730	მძივების დეკორტიული ფარდა 
01	m 00731	მძიმე წყალი
33	m 00732	მწარე ნაყენები
01	m 00733	მწებავი ნივთიერებები (სამრეწველო დანიშნულების - )
03	m 00734	მწებავი ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის
05	m 00735	მწებავი სამედიცინო ლენტები
01	m 00736	მწებავი შედგენილობები (ქირურგიული სახვევი მასალის - )
01	m 00737	მწებავი შედგენილობები (ხის მყნობისას გამოსაყენებელი - )
05	m 00738	მწერების გასადევნი შესახრჩოლებლები
09	m 00739	მწერების მისაზიდი და გასანადგურებელი ელექტრული მოწყობილობები
19	m 00740	მწერების საწინააღმდეგო ბადე, არალითონური
06	m 00741	მწერების საწინააღმდეგო ლითონის ბადეები 
21	m 00742	მწერების საჭერები
01	m 00743	მწვავე ტუტეები
31	m 00744	მწვანე ლობიო
30	m 00745	მწვანილი, დაკონსერვებული [საკაზმები]
31	m 00746	მწვანილი, ცოცხალი 
08	m 00747	მჭრელი ზედაპირის ასალესი ინსტრუმენტები
07	m 00748	მჭრელი ინსტრუმენტები [მანქანათა ნაწილები]
08	m 00749	მჭრელი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]
08	m 00750	მჭრელი ინსტრუმენტები*
10	m 00751	მჭრელი ინსტრუმენტები, ქირურგიული
08	m 00752	მჭრელი ნაკეთობა
08	m 00753	მჭრელი პირები
07	m 00754	მჭრელი პირების, საჭრისების დამჭერები [მანქანათა ნაწილები]
07	m 00755	მჭრელი პირების, საჭრისების სალესი მანქანები
08	m 00756	მჭრელი პირის ასაწყობი ინსტრუმენტები
08	m 00757	მჭრელი პირის ასაწყობი ტყავის ღვედები
08	m 00758	მჭრელპირიანი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]
18	m 00759	მხარზე სატარებელი ჩანთები
16	m 00760	მხატვრის ფუნჯები
06	m 00761	მხატვრული ნაკეთობა (ჩვეულებრივი ლითონის - )
20	m 00762	მხატვრული ნაკეთობა (ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლასტმასის - )
14	m 00763	მხატვრული ნაკეთობა კეთილშობილი ლითონებისაგან
26	m 00764	მხრები (ტანსაცმლის ხელოვნური - )
05	m 00765	მხრის ქირურგიული სახვევები 
16	n 00001	ნაბეჭდი განრიგები
16	n 00002	ნაბეჭდი გრაფიკული მასალა
16	n 00003	ნაბეჭდი მასალა
09	n 00004	ნაბეჭდი სქემები
11	n 00005	ნაგავსაწვავი ღუმლები
16	n 00006	ნაგვის პარკები, ქაღალდის ან პლასტმასის
04	n 00007	ნავთი
04	n 00008	ნავთობი, ნედლი ან გადამუშავებული
04	n 00009	ნავთობის აირი
07	n 00010	ნავთობის გასაწმენდი მანქანები
01	n 00011	ნავთობის დისპერგატორები
04	n 00012	ნავთობის ეთერი
06	n 00013	ნავთობის ჭაბურღილების სამაგრები
09	n 00014	ნავიგაციის ინსტრუმენტები
09	n 00015	ნავიგაციის სატელიტური ხელსაწყოები
09	n 00016	ნავიგაციის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
09	n 00017	ნავიგაციის ხელსაწყოები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის [ბორტის კომპიუტერები]
07	n 00018	ნავის მოტორები
06	n 00019	ნავმისაბმელები (მცურავი - )
19	n 00020	ნავმისაბმელები (მცურავი - ), არალითონური
20	n 00021	ნავმისადგომის კასრები, არალითონური
06	n 00022	ნავმისადგომის ლითონის კასრები 
11	n 00023	ნათურები (ელექტრული - )
10	n 00024	ნათურები, სამედიცინო
11	n 00025	ნათურის ვაზნები
11	n 00026	ნათურის კოლბები
10	n 00027	ნაკერების დასადები მასალა
10	n 00028	ნაკერების დასადები ნემსები
03	n 00029	ნაკრები (კოსმეტიკური - )
08	n 00030	ნალბანდის დანები
18	n 00031	ნალები
06	n 00032	ნალის ლურსმნები
08	n 00033	ნამგლები
03	n 00034	ნამზეურის მისაღები კოსმეტიკური საშუალებები
11	n 00035	ნამზეურის მისაღები აპარატები 
21	n 00036	ნამცეცების შესაგროვებელი სამარჯვები 
30	n 00037	ნამცხვრები
21	n 00038	ნამცხვრის [ბისკვიტის] დასაჭრელი დანები
30	n 00039	ნამცხვრის არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა
21	n 00040	ნამცხვრის კოლოფები, ყუთები 
30	n 00041	ნამცხვრის მოსართავები, საკვები 
30	n 00042	ნამცხვრის პუდრი
21	n 00043	ნამცხვრის ფორმები
30	n 00044	ნამცხვრის ცომი 
01	n 00045	ნამწვის მოსაცილებელი ქიმიური პრეპარატები (ძრავას - )
29	n 00046	ნანადირევი
18	n 00047	ნანადირევის ჩანთები [იაგდტაშები]
09	n 00048	ნაპერწკალსაქრობები
06	n 00049	ნარანდიანი ხიმინჯები 
19	n 00050	ნარანდიანი ხიმინჯები, არალითონური
19	n 00051	ნარანდიანი ხიმინჯები., არალითონური
28	n 00052	ნარდი
23	n 00053	ნართი
23	n 00054	ნართი (შალის - )
08	n 00055	ნარიმანდსაღები დანები
10	n 00056	ნარკოზის ნიღბები
05	n 00057	ნარკოტიკები 
22	n 00058	ნარჩენები [ანაძენძი] (ბამბის - ) [დასატენი მასალა]
31	n 00059	ნარჩენები ცხოველების გამოსაკვებად (სპირტის გამოხდის - )
07	n 00060	ნარჩენების დასაქუცმაცებელი მანქანები
		
07	n 00061	ნარჩენებისა და ნაგვის დასაწნეხი მანქანები
01	n 00062	ნატრიუმი
30	n 00063	ნატრიუმის ბიკარბონატი [საცხობი სოდა] 
01	n 00064	ნატრიუმის ბიკარბონატი ქიმიური მიზნებისათვის
01	n 00065	ნატრიუმის ბიქრომატი
03	n 00066	ნატრიუმის თუთქი 
01	n 00067	ნატრიუმის კარბონატი
01	n 00068	ნატრიუმის მარილები [ქიმიური პრეპარატები]
05	n 00069	ნატრიუმის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის
01	n 00070	ნატრიუმის პერბორატები
01	n 00071	ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი
01	n 00072	ნაფტალინი
26	n 00073	ნაქარგობა
16	n 00074	ნაქარგობის ნიმუშები [შაბლონები]
06	n 00075	ნაქლიბი 
25	n 00076	ნაქსოვი ტანსაცმელი
29	n 00077	ნაღები (ათქვეფილი - )
29	n 00078	ნაღები [რძის ნაწარმი]
29	n 00079	ნაღების კარაქი
29	n 00080	ნაღების კრემი
07	n 00081	ნაღების/რძის სეპარატორები
05	n 00082	ნაღველა ფარმაცევტული მიზნებისათვის
13	n 00083	ნაღმები
13	n 00084	ნაღმის ასაფეთქებლები
13	n 00085	ნაღმსარტყორცნები
05	n 00086	ნაყენები (სამკურნალო - )
05	n 00087	ნაყენები სამედიცინო მიზნებისათვის
30	n 00088	ნაყენები, არასამკურნალო 
30	n 00089	ნაყინი
30	n 00090	ნაყინის ფხვნილი
30	n 00091	ნაყინის შემკვრელი ნივთიერებები
31	n 00092	ნაყოფი (ცრუაკაციის - )
07	n 00093	ნაყოფისა და ბოსტნეულის გასაფცქვნელი და გასათლელი მანქანები
03	n 00094	ნაცარი წმენდისათვის (ვულკანური - )
11	n 00095	ნაცრის გადასატანი მოწყობილობები, ავტომატური
21	n 00096	ნაცრის საცრები [საჯახო საკუთნო] 
07	n 00097	ნაცრისა და წიდის გასაცრელი მანქანები
05	n 00098	ნაძენძი სამედიცინო მიზნებისათვის
20	n 00099	ნაძერწი მორთულობა (სურათის ჩარჩოს - )
11	n 00100	ნაძვისხის მოსართავი ელექტრონათურები
04	n 00101	ნაძვისხის სანთლები
26	n 00102	ნაწიბურის დასამუშავებელი ზონრები (ტანსაცმლის - )
09	n 00103	ნაწილაკების ამაჩქარებლები
19	n 00104	ნაწილობრივ დამუშავებული ხეტყე
18	n 00105	ნაწლავები (ძეხვეულის დასამზადებელი - )
26	n 00106	ნაწნავები (თმის - )
10	n 00107	ნაწოლების წარმოქმნის საწინააღმდეგო ბალიშები 
03	n 00108	ნაჭერი საპონი
31	n 00109	ნაჭუჭი (ქოქოსის კაკლის - )
16	n 00110	ნახაზები [შუქპირები]
24	n 00111	ნახატებიანი საქარგავი ქსოვილი 
09	n 00112	ნახევარგამტარები
14	n 00113	ნახევრადძვირფასი ქვები
08	n 00114	ნახევრადწრიული საჭრეთლები
22	n 00115	ნახერხი
01	n 00116	ნახშირბადი
22	n 00117	ნახშირბადის ბოჭკო საფეიქრო მიზნებისათვის
17	n 00118	ნახშირბადის ბოჭკო, საფეიქროს გარდა
11	n 00119	ნახშირბადის ელექტროდები რკალური ლამპისათვის
01	n 00120	ნახშირი (აქტივირებული - )
01	n 00121	ნახშირი (სისხლის - )
01	n 00122	ნახშირი (ცხოველური - )
01	n 00123	ნახშირი (ძვლის - ), ცხოველური
01	n 00124	ნახშირის ეკონომიურად ხარჯვის პრეპარატები 
21	n 00125	ნახშირის ვედროები
07	n 00126	ნახშირის მუსები ელექტრული მანქანებისათვის
01	n 00127	ნახშირის პრეპარატები (ცხოველური - )
16	n 00128	ნახშირის ფანქრები
01	n 00129	ნახშირმჟავა
01	n 00130	ნახშირწყლები
08	n 00131	ნაჯახები
04	n 00132	ნედლი ნავთობი [ნაფტა]
31	n 00133	ნედლი ქერქი
30	n 00134	ნედლი ყავა
01	n 00135	ნეიტრალიზატორები (ტოქსიკური აირების - )
26	n 00136	ნემსები (მატყლის საჩეჩი მანქანის - )
26	n 00137	ნემსები (საამკინძაო - ) 
26	n 00138	ნემსები (ხარაზის - )
09	n 00139	ნემსები ფირსაკრავებისათვის 
09	n 00140	ნემსები ფირსაკრავისათვის
26	n 00141	ნემსები* 
10	n 00142	ნემსები, სამედიცინო 
28	n 00143	ნემსკავები (თევზსაჭერი - )
08	n 00144	ნემსში ძაფის გასაყრელი სამარჯვები
01	n 00145	ნეოდიმი
01	n 00146	ნეონი
09	n 00147	ნეონის ნიშნები
01	n 00148	ნეპტუნი
05	n 00149	ნერვული სისტემის გასამაგრებელი საშუალებები
21	n 00150	ნესესერები (ტუალეტის საკუთნოს - )
18	n 00151	ნესესერები, ცარიელი
17	n 00152	ნესტისაგან დამცავი საიზოლაციო შედგენლობები შენობისათვის
32	n 00153	ნექტარი (ხილის - )
01	n 00154	ნეშომპალა 
21	n 00155	ნეჭა წმენდისათვის (ლითონის - )
01	n 00156	ნიადაგი მცენარეების გასაზრდელად
01	n 00157	ნიადაგის გასანოყიერებელი ქიმიკატები
05	n 00158	ნიადაგის სტერილიზაციის პრეპარატები
30	n 00159	ნიახურის მარილი
09	n 00160	ნიველირების ინსტრუმენტები
19	n 00161	ნივნივები (სახურავის - )
21	n 00162	ნივრის საჭყლეტები [სამზარეულოს საკუთნო]
15	n 00163	ნიკაპსადები მევიოლინესათვის
06	n 00164	ნიკელ-ვერცხლის შენადნობი
06	n 00165	ნიკელი
06	n 00166	ნიობიუმი
06	n 00167	ნიპელები (საპოხი შპრიცის - )
11	n 00168	ნიჟარები
20	n 00169	ნიჟარების ნაკეთობა
13	n 00170	ნისლში გამოსაყენებელი ასაფეთქებელი სიგნალიზატორები
09	n 00171	ნისლში გამოსაყენებელი სასიგნალო მოწყობილობები, არაფეთქებადი 
01	n 00172	ნიტრატები
01	n 00173	ნიტრიტი (ბისმუტის - ) ქიმიური მიზნებისათვის
09	n 00174	ნიღბები (დამცავი - )*
28	n 00175	ნიღბები (თეატრალური -- )
03	n 00176	ნიღბები (კოსმეტიკური - )
28	n 00177	ნიღბები (მოფარიკავის - )
09	n 00178	ნიღბები (მყვინთავის - )
28	n 00179	ნიღბები (საკარნავალო -- )
25	n 00180	ნიღბები (საძილე -)
10	n 00181	ნიღბები სამედიცინო პერსონალისათვის
01	n 00182	ნიშადური
01	n 00183	ნიშადურის სპირტი
03	n 00184	ნიშადურის სპირტი [სარეცხი საშუალება, დეტერგენტი]
		
05	n 00185	ნიშადურის ტაბლეტები
06	n 00186	ნიშნები (სარეგისტრაციო სანომრე - ) 
20	n 00187	ნიშნები (სარეგისტრაციო სანომრე - ), არალითონური
14	n 00188	ნიშნები კეთილშობილი ლითონებისაგან
09	n 00189	ნიშნების ამომკითხავი ოპტიკური მოწყობილობები
12	n 00190	ნიჩბები
08	n 00191	ნიჩბები (გოლფის ღრმულის – )
21	n 00192	ნიჩბები [მაგიდის გასაწყობი საკუთნო]
08	n 00193	ნიჩბები [მებაღეობა]
08	n 00194	ნიჩბები [ხელის იარაღი]
07	n 00195	ნიჩბიანი სარევები
12	n 00196	ნიჩბის პალოები
06	n 00197	ნოიზილბერი [ნიკელის ვერცხლი]
08	n 00198	ნომრის ამოსატვიფრი ინსტრუმენტები
09	n 00199	ნონიუსები 
15	n 00200	ნოტების გადასაფურცლი მოწყობილობები
09	n 00201	ნოუტბუკები [პორტატული კომპიუტერები]
27	n 00202	ნოხები (ავტომობილის - )
27	n 00203	ნოხები, ხალიჩები
21	n 00204	ნოხის საწმენდი გრძელტარიანი ჯაგრისები
27	n 00205	ნოხის ქვეშსადები
16	n 00206	ნუმერატორები
31	n 00207	ნუში
29	n 00208	ნუში, დანაყილი
03	n 00209	ნუშის ზეთი
03	n 00210	ნუშის კოსმეტიკური რძე
30	n 00211	ნუშის ნამცხვარი
32	n 00212	ნუშის რძე [სასმელი]
05	n 00213	ნუშის რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის
30	n 00214	ნუშის საკონდიტრო ნაწარმი
03	n 00215	ნუშის საპონი
30	n 00216	ნუშის ცომი
09	o 00001	ობიექტივები (ასტროფოტოგრაფიის - )
09	o 00002	ობიექტივები [ლინზები], [ოპტიკა]
03	o 00003	ოდეკოლონი
09	o 00004	ოვოსკოპები
09	o 00005	ოზონატორები
28	o 00006	ოთახები (თოჯინას -- )
21	o 00007	ოთახის აკვარიუმები
21	o 00008	ოთახის ტერარიუმები [ვივარიუმები]
21	o 00009	ოთახის ტერარიუმები მცენარეების მოსაშენებლად
20	o 00010	ოთახის ფრინველების საბუდრები
20	o 00011	ოთახის ცხოველების ბალიშები
31	o 00012	ოთახის ცხოველების საკვები
31	o 00013	ოთახის ცხოველების ტუალეტის არომატული ქვიშა 
16	o 00014	ოთხწახნაგა სახაზავები
15	o 00015	ოკარინები 
09	o 00016	ოკულარები
09	o 00017	ოკულარიანი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები 
25	o 00018	ოლარი, გინგილა [საეკლესიო სამოსი] 
04	o 00019	ოლეინი
01	o 00020	ოლეინმჟავა
16	o 00021	ოლეოგრაფიები
01	o 00022	ოლივინი [ქიმიური პრეპარატები]
14	o 00023	ოლივინი [ძვირფასი ქვა]
19	o 00024	ოლივინი მშენებლობისათვის
29	o 00025	ომარები, არაცოცხალი
31	o 00026	ომარები, ცოცხალი
09	o 00027	ომმეტრები
12	o 00028	ომნიბუსები
11	o 00029	ონკანები (კანალიზაციის - )


 

06	o 00030	ონკანები (კასრის - )
20	o 00031	ონკანები (კასრის - ), არალითონური
07	o 00032	ონკანები [მანქანის, ძრავას ან მოტორის ნაწილები]
11	o 00033	ონკანები*
05	o 00034	ოპიუმი
05	o 00035	ოპიუმის პრეპარატები
05	o 00036	ოპოდელდოკი
09	o 00037	ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები
09	o 00038	ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები 
09	o 00039	ოპტიკური ამრეკლავები
09	o 00040	ოპტიკური დისკები
09	o 00041	ოპტიკური კონდენსორები 
09	o 00042	ოპტიკური ლინზები
09	o 00043	ოპტიკური მატარებლები (ინფორმაციის - )
09	o 00044	ოპტიკური მინები
09	o 00045	ოპტიკური მოწყობილობები (ნიშნების ამომკითხავი - )
09	o 00046	ოპტიკური ნაწარმი
09	o 00047	ოპტიკური ნიველირები 
09	o 00048	ოპტიკური სამიზნეები (ცეცხლსასროლი იარაღის - )
09	o 00049	ოპტიკური ფარნები
09	o 00050	ოპტიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
29	o 00051	ორაგული
19	o 00052	ორანჟერეის კარკასები, არალითონური
12	o 00053	ორბორბლიანი ურიკები
		
05	o 00054	ორგანოთერაპიის პრეპარატები
01	o 00055	ორგანული ნივთიერებების მათეთრებლები
26	o 00056	ორდენის ლენტები
01	o 00057	ორთობენზომჟავას სულფამიდი
10	o 00058	ორთოდონტოლოგიური ხელსაწყოები
10	o 00059	ორთოპედიული ნაწარმი 
10	o 00060	ორთოპედიული სახვევები სახსრებისათვის
		
10	o 00061	ორთოპედიული ფეხსაცმელი [ტუფლები]
10	o 00062	ორთოპედიული ფეხსაცმლის ლანჩები
10	o 00063	ორთოპედიული ქამრები
07	o 00064	ორთქლით წმენდის ხელსაწყოები
11	o 00065	ორთქლის აკუმულატორები
07	o 00066	ორთქლის კალანდრები ქსოვილებისათვის, პორტატიული
07	o 00067	ორთქლის კონდენსატორები [მანქანათა ნაწილები]
07	o 00068	ორთქლის მანქანები
07	o 00069	ორთქლის სეპარატორები
07	o 00070	ორთქლის ქვაბები
11	o 00071	ორთქლის ქვაბები, მანქანათა ნაწილების გარდა
07	o 00072	ორთქლის ქვაბის მილები [მანქანათა ნაწილები]
09	o 00073	ორთქლის ქვაბის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოები 
07	o 00074	ორთქლის ქვაბის ხაშურის კოლექტორები
07	o 00075	ორთქლის ქვაბის, მანქანის მაკომპლექტებელი ნაწილები
07	o 00076	ორთქლისა და ზეთის ფაზების სეპარატორები
11	o 00077	ორთქლწარმომქმნელი დანადგარები
25	o 00078	ორმაგი ქუსლები (მაღალყელიანი წინდის - )
05	o 00079	ორსულობის დიაგნოსტიკის ქიმიური პრეპარატები
15	o 00080	ორღანები
32	o 00081	ორშადი
08	o 00082	ორშიმო, ხაპია
30	o 00083	ორცხობილა
14	o 00084	ოსმიუმი
29	o 00085	ოსპი, დაკონსერვებული
31	o 00086	ოსპი, ნედლი
09	o 00087	ოსცილოგრაფები
10	o 00088	ოფთალმომეტრები
10	o 00089	ოფთალმოსკოპები
16	o 00090	ოფისის საკუთნო, ავეჯის გარდა
05	o 00091	ოფლდენის საწინააღმდეგო საშუალებები
25	o 00092	ოფლის შემწოვი საცვლები
16	o 00093	ოფორტები
16	o 00094	ოფსეტური ტილოები, არაქსოვილი 
14	o 00095	ოქრო, დაუმუშავებელი ან ნაჭედი 
26	o 00096	ოქრომკედის ნაქარგობა
16	o 00097	ოქროს კალმები
01	o 00098	ოქროს მარილები
02	o 00099	ოქროს მურვი კერამიკული ნაწარმისათვის
06	o 00100	ოქროს სარჩილი
05	o 00101	ოქროს სტომატოლოგიური ამალგამა
14	o 00102	ოქროს ძაფები
01	o 00103	ოქსალატები
02	o 00104	ოქსიდი (თუთიის - ) [პიგმენტი]
09	o 00105	ოქტანტები
10	o 00106	ოყნები
20	o 00107	ოჩხები (სათევზაო - )
14	p 00001	პალადიუმი
01	p 00002	პალადიუმის ქლორიდები
16	p 00003	პალიტრები მხატვრებისათვის
29	p 00004	პალმის ზეთი
29	p 00005	პალმის თესლის ზეთი
31	p 00006	პალმის ხეები
31	p 00007	პალმის ხის ფოთლები
20	p 00008	პალოები (კარვის - ), არალითონური
25	p 00009	პალტოები
		
29	p 00010	პამიდვრის პასტა
30	p 00011	პამიდვრის საწებელა
29	p 00012	პამიდვრის წვენი კულინარიისათვის
06	p 00013	პანელები (კედლის შესამოსი ლითონის - ) 
19	p 00014	პანელები (სამშენებლო - ), არალითონური
16	p 00015	პანტოგრაფები
16	p 00016	პაპიე-მაშე
16	p 00017	პაპიე-მაშეს სტატუეტები
26	p 00018	პაპილოტები
34	p 00019	პაპიროსის, სიგარეტის ქაღალდი
05	p 00020	პარაზიტების გასანადგურებელი პრეპარატები
05	p 00021	პარაზიტების გასანადგურებელი საშუალებები
05	p 00022	პარაზიტების საწინააღმდეგო პრეპარატები
05	p 00023	პარაზიტების საწინააღმდეგო საყელურები ცხოველებისათვის
28	p 00024	პარაპლანები
04	p 00025	პარაფინი
12	p 00026	პარაშუტები
26	p 00027	პარიკები
25	p 00028	პარკა 
16	p 00029	პარკები (მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის დასამზადებელი - )
16	p 00030	პარკები (ნაგვის - ), ქაღალდის ან პლასტმასის
19	p 00031	პარკეტი
03	p 00032	პარკეტის იატაკის ცვილი 
19	p 00033	პარკეტის პლინთუსები
29	p 00034	პარკოსნები, დაკონსერვებული
03	p 00035	პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები
03	p 00036	პარფიუმერია
16	p 00037	პასპორტის ყდები
02	p 00038	პასტა (ვერცხლის - )
03	p 00039	პასტები (სამართებლის სალესი ღვედების - ) 
16	p 00040	პასტელი [ფანქრები]
11	p 00041	პასტერიზატორები
30	p 00042	პასტილა [კანფეტი]
21	p 00043	პატარა გრაფინები ზეთისა და ძმრისათვის
21	p 00044	პატარა ნიჩბები [სამზარეულოს საკუთნო]
21	p 00045	პატარა საწმენდი ბალიშები
07	p 00046	პატარა ღუზები, ავტომატური [საზღვაო]
18	p 00047	პატარა ჩემოდნები
13	p 00048	პატრონტაშები, სავაზნე ჩანთები
13	p 00049	პატრონტაშის შემვსები მოწყობილობები
04	p 00050	პატრუქები (ლამპის - )
04	p 00051	პატრუქები სანთლებისათვის
08	p 00052	პატრუქის შემოსაჭრელი მაშები [მაკრატლები]
29	p 00053	პაშტეტი (ღვიძლის - )
08	p 00054	პედიკურის ხელსაწყოების ნაკრები
15	p 00055	პედლები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის
28	p 00056	პეინტბოლის პისტოლეტები [სპორტის საკუთნო]
09	p 00057	პეიჯერები
25	p 00058	პელერინები 
03	p 00059	პემზა
16	p 00060	პენალები
09	p 00061	პენსნეები
09	p 00062	პენსნეს ბუდეები
09	p 00063	პენსნეს ზონრები
09	p 00064	პენსნეს ჩარჩოები
09	p 00065	პენსნეს ძეწკვები
28	p 00066	პეპლების დასაჭერი ბადეები
05	p 00067	პეპსინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	p 00068	პეპტონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
25	p 00069	პერანგები 
21	p 00070	პერანგის გასაჭიმი საკიდები
25	p 00071	პერანგის გულისპირები
		
25	p 00072	პერანგის კოკეტები
16	p 00073	პერგამენტის ქაღალდი
16	p 00074	პერიოდული გამოცემები
09	p 00075	პერისკოპები
09	p 00076	პერიფერიული მოწყობილობა (კომპიუტერის - )
01	p 00077	პერკარბონატები
11	p 00078	პერკოლატორები (ყავის - ), ელექტრული
09	p 00079	პერსონალური სტერეომიმღებები
01	p 00080	პერსულფატები
16	p 00081	პერფობარათები (ჟაკარდული საქსოვი დაზგების - )
09	p 00082	პერფობარათზე მომუშავე აღჭურვილობა ოფისისათვის
16	p 00083	პერფორატორები
08	p 00084	პერფორატორები [ხელის იარაღი]
15	p 00085	პერფორირებული ლენტები მექანიკური მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის (მელოდიის ჩასაწერი - )
01	p 00086	პერქლორატები
10	p 00087	პესარიუმები [საშვილოსნოს რგოლები]
05	p 00088	პესტიციდები 
13	p 00089	პეტარდები
05	p 00090	პექტინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	p 00091	პექტინი [ფოტოგრაფია]
07	p 00092	პეწის მიმცემი მანქანები
03	p 00093	პეწის მიმცემი პრეპარატები [გასახამებელი]
02	p 00094	პიგმენტები
01	p 00095	პიგმენტების წარმოებაში გამოსაყენებელი ქიმიური პრეპარატები
33	p 00096	პიკეტი [ჭაჭაზე დამზადებული ღვინო]
21	p 00097	პიკნიკის კალათები [ჭურჭელთან ერთად]
01	p 00098	პიკრინმჟავა
29	p 00099	პიკული
07	p 00100	პილპილის საფქვავები, ხელით სამართავის გარდა 
21	p 00101	პილპილის საფქვავები, ხელის
28	p 00102	პინიატები [თამაში] 
08	p 00103	პინცეტები
10	p 00104	პინცეტები (კასტრირების - )
10	p 00105	პინცეტები (ყურის - )
15	p 00106	პიპა [ჩინური გიტარა]
09	p 00107	პიპეტები
25	p 00108	პიჟამები
06	p 00109	პირაპირა ზესადები რელსებისათვის
25	p 00110	პირბადე, ვუალი [სამოსი]
05	p 00111	პირეტრუმის ფხვნილი
05	p 00112	პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებები, პორტატიული 
05	p 00113	პირის ღრუს მოვლის სამედიცინო საშუალებები 
03	p 00114	პირის ღრუს სავლებები, სამედიცინო დანიშნულების გარდა
01	p 00115	პიროგალმჟავა
09	p 00116	პირომეტრები
13	p 00117	პიროტექნიკური საშუალებები
06	p 00118	პიროფორული ლითონები
13	p 00119	პიროქსილინი
		
20	p 00120	პირსაბანები [ავეჯი]
11	p 00121	პირსაბანები [სანიტარულ-ტექნიკური აღჭურვილობის ნაწილები]
11	p 00122	პირსაბანი ოთახის ხელის გასაშრობი აპარატები
24	p 00123	პირსახოცები (ქსოვილის - )
05	p 00124	პირსახოცები (ჰიგიენური - )
06	p 00125	პირსახოცების, ხელსახოცების სარიგებელი სტაციონარული მოწყობილობები 
20	p 00126	პირსახოცის სარიგებელი სტაციონარული მოწყობილობა, არალითონური
21	p 00127	პირსახოცის დასაკიდი ღეროები და რგოლები
21	p 00128	პირსახოცის საკიდები
20	p 00129	პირსახოცის საკიდები [ავეჯი]
08	p 00130	პირუტყვის გასატყავებელი სამარჯვები და მოწყობილობები
08	p 00131	პირუტყვის დასადაღი იარაღები
08	p 00132	პირუტყვის დასაკლავი სამარჯვები და მოწყობილობები 
19	p 00133	პირუტყვის სადგომები
08	p 00134	პირუტყვის საკრეჭი მაკრატლები
06	p 00135	პირუტყვის ჯაჭვები 
13	p 00136	პისტოლეტები
08	p 00137	პისტოლეტები (მასტიკის გამოსაწნევი - ), ხელით სამართავი
28	p 00138	პისტოლეტები (პეინტბოლის - ) [სპორტის საკუთნო]
28	p 00139	პისტოლეტები (სათამაშო - )
07	p 00140	პისტოლეტები (წებოს დასატანი - ), ელექტრული
07	p 00141	პისტოლეტები [ფეთქებად ნივთიერებაზე მომუშავე ინსტრუმენტები]
08	p 00142	პისტოლეტი-საფრქვეველა [ხელის იარაღი]
11	p 00143	პისუარები [სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობა]
03	p 00144	პიტნა პარფიუმერიისათვის 
30	p 00145	პიტნა საკონდიტრო ნაწარმისათვის 
05	p 00146	პიტნა ფარმაცევტული მიზნებისათვის
03	p 00147	პიტნის ესენცია [ეთერზეთები] 
30	p 00148	პიტნის კანფეტი
33	p 00149	პიტნის ნაყენი
15	p 00150	პიუპიტრები
20	p 00151	პიუპიტრები
30	p 00152	პიცა
08	p 00153	პიცის დასაჭრელი დანები, არაელექტრული
05	p 00154	პლაზმა (სისხლის - )
09	p 00155	პლანიმეტრები
09	p 00156	პლანშეტები [გეოდეზიური ინსტრუმენტები] 
16	p 00157	პლანშეტები მომჭერით
25	p 00158	პლაჟის კოსტიუმები
25	p 00159	პლაჟის ფეხსაცმელი
18	p 00160	პლაჟის ჩანთები
01	p 00161	პლასტიზოლები
16	p 00162	პლასტიკური მასალები ძერწვისათვის
23	p 00163	პლასტიკური მასალის საფეიქრო ძაფი
01	p 00164	პლასტიფიკატორები
01	p 00165	პლასტმასები, დაუმუშავებელი
17	p 00166	პლასტმასები, ნაწილობრივ დამუშავებული
22	p 00167	პლასტმასის ბოჭკო საფეიქრო მიზნებისათვის
17	p 00168	პლასტმასის ბოჭკო, საფეიქროს გარდა
17	p 00169	პლასტმასის დამცავი საფარები სოფლის მეურნეობისათვის
01	p 00170	პლასტმასის დისპერსია
17	p 00171	პლასტმასის ფირები, საფუთავის გარდა
24	p 00172	პლასტმასის ქსოვილები [ქსოვილის შემცვლელები]
09	p 00173	პლასტმასის შესალღობი ელექტრული აპარატები [შეფუთვა]
16	p 00174	პლასტმასის შესაფუთი ფურცლები
17	p 00175	პლასტმასის ძაფები, საფეიქროს გარდა
09	p 00176	პლატები [სილიციუმის ფუძეშრეები]
14	p 00177	პლატინა
02	p 00178	პლატინის მურვი კერამიკული ნაწარმისათვის
06	p 00179	პლატფორმები (სატვირთო - )
13	p 00180	პლატფორმები (ქვემეხის - )
06	p 00181	პლატფორმები, ასაწყობი
19	p 00182	პლატფორმები, ასაწყობი, არალითონური
24	p 00183	პლედები (სამგზავრო - ) [ფეხსათბური]
09	p 00184	პლეიერები (DVD-)
06	p 00185	პლიაჟის კაბინები (ლითონის - )
19	p 00186	პლინთუსები (პარკეტის - )
06	p 00187	პლომბები (ტყვიის - )
20	p 00188	პლსტიკური ბარათი-გასაღები, კოდის გარეშე
01	p 00189	პლუტონიუმი
28	p 00190	პლუშის სათამაშოები
07	p 00191	პნევმატიკური დანადგარები (მილსადენით ტრანსპორტირების - )
07	p 00192	პნევმატიკური მანქანები
07	p 00193	პნევმატიკური მოწყობილობები (კარის გასაღებ-დასახური - ) [მანქანათა ნაწილები]
07	p 00194	პნევმატიკური პისტოლეტები მასტიკის ექსტრუდირებისათვის
12	p 00195	პნევმატიკური სალტეები
12	p 00196	პნევმატიკური სალტეების გარსაცმები
07	p 00197	პნევმატიკური ტრანსპორტიორები
07	p 00198	პნევმატიკური ჩაქუჩები
07	p 00199	პნევმატიკური ძრავები
13	p 00200	პნევმატური პისტოლეტები [იარაღი]
28	p 00201	პნევმატური პისტოლეტები [სათამაშოები] 
07	p 00202	პნევმოტრანსპორტიორები
09	p 00203	პოლარიმეტრები
07	p 00204	პოლიგრაფიული თვითდამწყობები [ქაღალდის მიმწოდი მოწყობილობა]
07	p 00205	პოლიგრაფიული მატრიცები
11	p 00206	პოლიმერიზაციის დანადგარები
07	p 00207	პოლისპასტები*
02	p 00208	პოლიტურები*
08	p 00209	პოლიციელის ხელკეტები
01	p 00210	პოლონიუმი
05	p 00211	პომადები სამედიცინო მიზნებისათვის
30	p 00212	პომადი [საკონდიტრო ნაწარმი]
26	p 00213	პომპონები
12	p 00214	პონტონები
21	p 00215	პორტატული საყინულეები, არაელექტრული
15	p 00216	პორტეპიანოს კლავიშები 
24	p 00217	პორტიერები [ფარდა] 
18	p 00218	პორტმონეები
16	p 00219	პორტრეტები
34	p 00220	პორტსიგარები 
18	p 00221	პორტფელები 
01	p 00222	პოტაში
07	p 00223	პოჭოჭიკები (ღერძებისა და ლილვების - ) [მანქანათა ნაწილები]
13	p 00224	პოჭოჭიკები მძიმე არტილერიისათვის 
01	p 00225	პრაზეოდიმი
30	p 00226	პრალინე
31	p 00227	პრასა
10	p 00228	პრეზერვატივები
16	p 00229	პრეს-პაპიე
09	p 00230	პრეციზიული გამზომი ხელსაწყოები
09	p 00231	პრეციზიული სასწორები
09	p 00232	პრიზმები [ოპტიკური]
09	p 00233	პრინტერები (კომპიუტერის - )
02	p 00234	პრინტერების კარტრიჯის საღებარები [ტონერები] (ფოტოპირის გადასაღები აპარატებისა და - )
16	p 00235	პრინტერის საბეჭდი ლენტები 
09	p 00236	პროგრამები (კომპიუტერის ოპერაციული - ), ჩაწერილი
09	p 00237	პროგრამები (კომპიუტერული - ) [ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა] 
09	p 00238	პროგრამები (კომპიუტერული თამაშების - )
09	p 00239	პროგრამული უზრუნველყოფა (კომპიუტერის - ), ჩაწერილი 
06	p 00240	პროდუქტის შესანახი ლითონის კარადები
10	p 00241	პროთეზები (თვალის - )
10	p 00242	პროთეზები (თმის - )
10	p 00243	პროთეზები (კიდურების - )
10	p 00244	პროთეზები (ყბის - )
10	p 00245	პროთეზები (ძუძუს - )
01	p 00246	პრომეთიუმი
30	p 00247	პროპოლისი [დინდგელა]
11	p 00248	პროჟექტორები (წყალქვეშა - )        
16	p 00249	პროსპექტები
01	p 00250	პროტაქტინიუმი
01	p 00251	პროტეინები, დაუმუშავებელი
09	p 00252	პროცესორები [ინფორმაციის დასამუშავებელი ცენტრალური ბლოკები]
30	p 00253	პტიფური [პატარა ნამცხვარი]
08	p 00254	პუანსონები [ხელის იარაღი]
09	p 00255	პუბლიკაციები (ელექტრონული - ), ჩატვირთვადი
30	p 00256	პუდინგები
07	p 00257	პუდლინგვის მანქანები
03	p 00258	პუდრი (კოსმეტიკური - )
30	p 00259	პუდრი (ნამცხვრის - )
21	p 00260	პუდრის ბუმბულა
08	p 00261	პულვერიზატორები (ინსექტიციდების - ) [ხელის იარაღი]
		
07	p 00262	პულვერიზატორები [მანქანები]
10	p 00263	პულვერიზატორები, სამედიცინო
25	p 00264	პულოვერები
01	p 00265	პურეული მარცვლოვნების გადამუშავებისას მიღებული თანმდევი პროდუქტები
31	p 00266	პურეული მარცვლოვნების დამუშავების თანაპროდუქტი ცხოველებისათვის
31	p 00267	პურეულის თესლი, დაუმუშავებელი
30	p 00268	პური
05	p 00269	პური (დიაბეტური - )
11	p 00270	პურის გასახუხი ტოსტერები
21	p 00271	პურის დასაჭრელი დაფები
21	p 00272	პურის კალათები, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების
11	p 00273	პურის საცხობი მანქანები
07	p 00274	პურის საჭრელი მანქანები
20	p 00275	პურის ჩასაწყობი კალათები საცხობისათვის 
20	p 00276	პწკალები, არალითონური
06	p 00277	პწკალები, ლითონის
26	J 00001	ჟაბო [მაქმანი]
03	J 00002	ჟაველის წყალი [კალიუმის ჰიდროქლორიდი]
16	J 00003	ჟაკარდული საქსოვი დაზგის პერფობარათები 
06	J 00004	ჟალუზები (ლითონის - )
19	J 00005	ჟალუზები, არალითონური
22	J 00006	ჟალუზის ლენტები 
01	J 00007	ჟანგბადი
05	J 00008	ჟანგბადი სამედიცინო მიზნებისათვის
05	J 00009	ჟანგბადის აბაზანები
09	J 00010	ჟანგბადის გადასასხმელი [გადამშვები] მოწყობილობები
11	J 00011	ჟანგბად-წყალბადის სანთურები
03	J 00012	ჟანგის მოსაცილებელი პრეპარატები 
02	J 00013	ჟანგისაგან დამცავი შედგენილობები
20	J 00014	ჟარდინერები [საყვავილე მაგიდა]
03	J 00015	ჟასმინის ზეთი 
05	J 00016	ჟელატინი სამედიცინო მიზნებისათვის
01	J 00017	ჟელატინი ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებლად
29	J 00018	ჟელატინი, საკვები
01	J 00019	ჟელატინი, სამრეწველო დანიშნულების
01	J 00020	ჟელე (ელექტროფორეზის - ), სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
29	J 00021	ჟელე, საკვები
14	J 00022	ჟეტონები (სპილენძის - )
06	J 00023	ჟიკლიორები, ფრქვევანები 
25	J 00024	ჟილეტები
09	J 00025	ჟილეტები (ტყვიაგაუმტარი - )
25	J 00026	ჟილეტები, ქურთუკები (სათევზაო -)
16	J 00027	ჟურნალები [პერიოდული გამოცემები]
20	J 00028	ჟურნალების სადგარები
28	J 00029	ჟღარუნა სათამაშოები 
09	r 00001	რადარები
11	r 00002	რადიატორები [გათბობა]
11	r 00003	რადიატორები, ელექტრული
01	r 00004	რადიატორების გამწმენდი ქიმიკატები
11	r 00005	რადიატორის საცობები
01	r 00006	რადიაქტიური ელემენტები, სამედიცინო დანიშნულების
09	r 00007	რადიოანძები
05	r 00008	რადიოაქტიური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის
10	r 00009	რადიოლოგიური აპარატურა, სამედიცინო
28	r 00010	რადიომართვადი სათამაშო სატრანსპორტო საშუალებები
09	r 00011	რადიომიმღებები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
09	r 00012	რადიოსატელეგრაფო სადგურები
09	r 00013	რადიოსატელეფონო სადგურები
09	r 00014	რადიოხელსაწყოები
05	r 00015	რადიუმი სამედიცინო მიზნებისათვის
01	r 00016	რადიუმი, სამრეწველო დანიშნულების
10	r 00017	რადიუმის მილაკები, სამედიცინო
01	r 00018	რადონი
30	r 00019	რავიოლი
06	r 00020	რაზები, შპინგალეტები 
09	r 00021	რაისმუსები [სადურგლო]
16	r 00022	რაისშინები
13	r 00023	რაკეტები (სასიგნალო - )
13	r 00024	რაკეტის სასროლი პისტოლეტები
22	r 00025	რამის [ჩინური ჭინჭარი] ბოჭკო 
24	r 00026	რამის ბოჭკოს ქსოვილი
12	r 00027	რანგოუტები გემებისათვის
08	r 00028	რანდები
08	r 00029	რანდის დანები
25	r 00030	რანტები (ფეხსაცმელის - ) 
09	r 00031	რაოდენობის მაჩვენებლები
28	r 00032	რაპირები ფარიკაობისათვის
09	r 00033	რასტრები ფოტოტიპიისათვის
07	r 00034	რატინირების მანქანები
22	r 00035	რაფია [ფოთლოვანი პალმის ბოჭკო]
29	r 00036	რაფსის ზეთი
31	r 00037	რაფსის კოპტონი საქონლისათვის
09	r 00038	რაციები, პორტატიული
29	r 00039	რბილობი (ხილის - )
07	r 00040	რგოლები (ბურთულსაკისრების - )
10	r 00041	რგოლები (კბილების ამოჭრის შესამსუბუქებელი - )
21	r 00042	რგოლები (პირსახოცის დასაკიდი ღეროები და - )
05	r 00043	რგოლები (რევმატიზმის საწინააღმდეგო - )
07	r 00044	რგოლები (საზეთი - ) [მანქანათა ნაწილები]
20	r 00045	რგოლები (ფარდის - )
26	r 00046	რგოლები (ფეხსაცმლის თასმის გასაყრელი - )
06	r 00047	რგოლები (ჩვეულებრივი ლითონის გასაღების - )
17	r 00048	რგოლები (წყალგაუმტარი მამჭიდროებელი - )
06	r 00049	რგოლსარჭები [მთამსვლელთა აღჭურვილობა]
17	r 00050	რგოლური შუასადებები რეზინის ან ვულკანიზებული ბოჭკოსაგან
01	r 00051	რეაქტივები (ქიმიური - ), სამედიცინო დანიშნულების გარდა
05	r 00052	რეაქტივები სამედიცინო ან ვეტერინარული მიზნებისათვის (ქიმიური - )
12	r 00053	რეაქტიული ძრავები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	r 00054	რეაქტიული ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა
13	r 00055	რეაქტიული ჭურვები
11	r 00056	რეაქტორები (ბირთვული - )
12	r 00057	რებორდები [თვლის ფერსოს ქიმი] (სარკინიგზო ტრანსპორტის - )
11	r 00058	რეგენერატორები (სითბოს - )
16	r 00059	რეგლეტები
09	r 00060	რეგულატორები (განათების - ), ელექტრული
07
09	r 00061	რეგულატორები [მანქანათა ნაწილები]
	r 00062	რედუქტორები [ელექტრობა]
12	r 00063	რედუქტორები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	r 00064	რედუქციული გადაცემები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა
16	r 00065	რეესტრები
31	r 00066	რევანდი
05	r 00067	რევანდის ფესვები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	r 00068	რევმატიზმის საწინააღმდეგო რგოლები
05	r 00069	რევმატიზმის საწინააღმდეგო სამაჯურები
13	r 00070	რევოლვერები
06	r 00071	რეზერვუარები 
20	r 00072	რეზერვუარები, არა ლითონის ან ქვის
20	r 00073	რეზერვუარები, ლითონის ან ქვისაგან დამზადებულის გარდა
30	r 00074	რეზინი (საღეჭი - ), არასამედიცინო 
05	r 00075	რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის
05	r 00076	რეზინი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის
17	r 00077	რეზინის ამორტიზატორები
17	r 00078	რეზინის მასალა (საბურავზე ახალი პროტექტორის დასადები - )
17	r 00079	რეზინის რგოლები
16	r 00080	რეზინის სათითურები [ოფისის საკუთნო]
17	r 00081	რეზინის სარქვლები 
23	r 00082	რეზინის საფეიქრო ძაფი 
16	r 00083	რეზინის საშლელები
17	r 00084	რეზინის საცობები
17	r 00085	რეზინის ქუროები მანქანის ნაწილების დასაცავად 
17	r 00086	რეზინის შემზღუდველები
17	r 00087	რეზინის ძაფები, საფეიქროს გარდა
19	r 00088	რეკლამისა და განცხადებების სვეტები, არალითონური
09	r 00089	რელეები, ელექტრული
06	r 00090	რელსები 
01	r 00091	რენიუმი
10	r 00092	რენტგენის აპარატები და დანადგარები, სამედიცინო 
09	r 00093	რენტგენის აპარატები სამრეწველო მიზნებისათვის
09	r 00094	რენტგენის აპარატები, არასამედიცინო 
10	r 00095	რენტგენის აპარატები, სამედიცინო
09	r 00096	რენტგენის აპარატის ეკრანები სამრეწველო მიზნებისათვის
09	r 00097	რენტგენის გამოსხივების რეგენერაციის აპარატები და დანადგარები, არასამედიცინო 
10	r 00098	რენტგენის გამოსხივებისაგან დამცავი მოწყობილობები
09	r 00099	რენტგენის გამოსხივებისაგან დამცავი მოწყობილობები, არასამედიცინო 
09	r 00100	რენტგენის მილაკები, არასამედიცინო 
10	r 00101	რენტგენის მილაკები, სამედიცინო
09	r 00102	რენტგენის სხივებისაგან დამცავი ხელთათმანები სამრეწველო მიზნებისათვის
09	r 00103	რენტგენის ფირები, ექსპონირებული
09	r 00104	რენტგენის ფირები, ექსპონირებული
01	r 00105	რენტგენის ფირები, შუქმგრძნობიარე და არაექსპონირებული
10	r 00106	რენტგენის, რადიოლოგიური აპარატების ეკრანები
09	r 00107	რენტგენოგრამები, არასამედიცინო 
10	r 00108	რენტგენოგრამები, სამედიცინო
10	r 00109	რენტგენოთერაპიის აპარატები
09	r 00110	რეოსტატები
05	r 00111	რეპელენტები
05	r 00112	რეპელენტები (ძაღლების - )
16	r 00113	რეპროდუქციები (გრაფიკული - )
18	r 00114	რესორის ტყავის გარსაცმები
10	r 00115	რესპირატორები ხელოვნური სუნთქვისათვის
09	r 00116	რესპირატორები ჰაერის გასაფილტრად
09	r 00117	რესპირატორები, ხელოვნური სუნთქვისათვის განკუთვნილის გარდა
09	r 00118	რეტორტები
09	r 00119	რეტორტის დამჭერები
09	r 00120	რეფრაქტომეტრები
09	r 00121	რეფრაქტორები
07	r 00122	რეცხვის დანადგარები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
16	r 00123	რვეულები
01	r 00124	რთული ეთერები
05	r 00125	რთული ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
19	r 00126	რიკულები
26	r 00127	რკალურები (თმის - )
11	r 00128	რკალური ნათურები
06	r 00129	რკინა, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული
06	r 00130	რკინა-კავეული*
06	r 00131	რკინაქრომი, ფეროქრომი
06	r 00132	რკინიგზის ლიანდაგის ლითონის მასალა 
20	r 00133	რკინიგზის ვაგონების გაბარიტული ჩასატვირთავები, არალითონური
06	r 00134	რკინიგზის ლითონის შპალები
07	r 00135	რკინიგზის სამშენებლო მანქანები
19	r 00136	რკინიგზის შპალები, არალითონური
06	r 00137	რკინის მადანი
06	r 00138	რკინის მავთული
01	r 00139	რკინის მარილები
06	r 00140	რკინის მოარშიება კარებისათვის
06	r 00141	რკინის მოარშიება ფანჯრებისათვის
06	r 00142	რკინის სადგამები ბუხარში შეშის დასაწყობად 
07	r 00143	რობოტები [მანქანები]
14	r 00144	როდიუმი
26	r 00145	როზეტები [გალანტერეა]
09	r 00146	როზეტები, შტეფსელის ჩანგლები, [ელექტრული შეერთებები]
33	r 00147	რომი
11	r 00148	როსტერები
11	r 00149	როსტერები [ყავის მოსახალი აპარატები]
20	r 00150	როტანგის პალმის ნაკეთობა
16	r 00151	როტატორები
07	r 00152	როტაციული საბეჭდი მანქანები
01	r 00153	რუბიდიუმი
14	r 00154	რუთენიუმი
16	r 00155	რუკები (გეოგრაფიული - )
28	r 00156	რულეტის ტრიალა
09	r 00157	რუპორები ხმამაღლამოლაპარაკეებისათვის
26	r 00158	რუშები, ფურფუშები ტანსაცმლისათვის
06	r 00159	რქიანი გრდემლები
20	r 00160	რქის ნაკეთობა
20	r 00161	რქის ნაკეთობა (ირმის - )
20	r 00162	რქის ნაკეთობა, დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული 
15	r 00163	რქის ნესტვები
29	r 00164	რძე 
32	r 00165	რძე (ნუშის - ) [სასმელი]
03	r 00166	რძე (ტუალეტის - ) 
05	r 00167	რძე (ცილოვანი - )
05	r 00168	რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის (ნუშის - )
32	r 00169	რძეზე დამზადებული მსუბუქი სასმელები (არაქისის - )
01	r 00170	რძემჟავა
29	r 00171	რძიანი სასმელები რძის ჭარბი შემცველობით
30	r 00172	რძიანი ფაფა
21	r 00173	რძის გადმოსვლის თავიდან ასაცილებელი ფირფიტები
10	r 00174	რძის გამოსაწველები
11	r 00175	რძის გასაცივებელი დანადგარები 
29	r 00176	რძის ნაწარმი
05	r 00177	რძის ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	r 00178	რძის ფერმენტები, ქიმიური დანიშნულების
05	r 00179	რძის ფხვნილი ბავშვთა კვებისათვის
05	r 00180	რძის შაქარი [ლაქტოზა]
27	s 00001	სააბაზანოს ნოხები 
11	s 00002	სააბაზანოს საკუთნო
11	s 00003	სააბაზანოს სანიტარულ-ტექნიკური აღჭურვილობა
20	s 00004	საავადმყოფოს საწოლები
14	s 00005	საათები (მზის - )
09	s 00006	საათები (სატაბელო დროის აღმრიცხველი - )
14	s 00007	საათები, მაჯის საათების გარდა
14	s 00008	საათი-ბრასლეტები
14	s 00009	საათის ანკერები
14	s 00010	საათის ბუდეები [სასაჩუქრე] 
14	s 00011	საათის ბუდეეები, მაჯის საათების გარდა
14	s 00012	საათის ისრები 
14	s 00013	საათის მექანიზმები
14	s 00014	საათის სამაჯურები
14	s 00015	საათის ძეწკვები
07	s 00016	საამკინძაო აპარატები და მანქანები, სამრეწველო დანიშნულების
16	s 00017	საამკინძაო ზონრები
16	s 00018	საამკინძაო მანქანები და მოწყობილობები [ოფისის საკუთნო]
16	s 00019	საამკინძაო მასალა
26	s 00020	საამკინძაო ნემსები
16	s 00021	საამკინძაო ქსოვილები
16	s 00022	საამწყობო დაფები [პოლიგრაფია]
16	s 00023	საამწყობო მაგიდები [ტიპოგრაფია]
16	s 00024	საამწყობო საპწკარეები
09	s 00025	საანგარიშო დისკები
20	s 00026	საანგარიშო მანქანის სადგამები 
16	s 00027	საანგარიშო ცხრილები
09	s 00028	საანგარიშოები
06	s 00029	საანკერო ფილები
06	s 00030	საარმატურო მასალა (ამძრავი ღვედების - )
06	s 00031	საარმატურო მასალა (მილებისა და მილსადენების - )
06	s 00032	საარმატურო მასალა ბეტონისათვის
06	s 00033	საარმატურო სამშენებლო მასალა 
19	s 00034	საარმატურო სამშენებლო მასალა, არალითონური
13	s 00035	საარტილერიო იარაღი
13	s 00036	საარტილერიო ჭურვები
34	s 00037	საასანთეები
02	s 00038	სააღდგომო კვერცხის შესაღები ქაღალდი
21	s 00039	საბავშვო გადასატანი აბაზანები
12	s 00040	საბავშვო ეტლები
		
12	s 00041	საბავშვო ეტლის შალითები
		
20	s 00042	საბავშვო მანეჟის ხალიჩები
25	s 00043	საბანაო კოსტიუმები
25	s 00044	საბანაო სანდლები
25	s 00045	საბანაო ტრუსები
25	s 00046	საბანაო ქუდები
25	s 00047	საბანაო ჩუსტები
12	s 00048	საბარგო ბადეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	s 00049	საბარგულები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
08	s 00050	საბეგველები [ხელის ინსტრუმენტები] 
18	s 00051	საბელები (ტყავის - ) 
15	s 00052	საბერველები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის
08	s 00053	საბერველები (ბუხრის - ) [ხელის იარაღი]
07	s 00054	საბერველი მანქანები
21	s 00055	საბერტყები (ხალიჩის - ) [ხელის სამარჯვები]
16	s 00056	საბეჭდი ლენტები (პრინტერის - )
07	s 00057	საბეჭდი მანქანები
16	s 00058	საბეჭდი მანქანები, ელექტრული ან არაელექტრული
16	s 00059	საბეჭდი მანქანის კლავიშები
20	s 00060	საბეჭდი მანქანის მაგიდები
24	s 00061	საბეჭდი მანქანის ქსოვილის გადასაფარებლები 
07	s 00062	საბეჭდი ფორმები
07	s 00063	საბეჭდი ცილინდრები
07	s 00064	საბეჭდი წნეხები
24	s 00065	საბნები 
25	s 00066	საბო [ხის ფეხსაცმელი]
07	s 00067	საბოლოო დამუშავების მანქანები
01	s 00068	საბოლოო დამუშავების პრეპარატები (ფოლადის - )
24	s 00069	საბორტე ქსოვილი 
06	s 00070	საბრუნი წრეები [რკინიგზა]
13	s 00071	საბრძოლო მასალა
13	s 00072	საბრძოლო მასალა ცეცხლსასროლი იარაღისათვის
20	s 00073	საბუდრები (ოთახის ფრინველების - ) 
21	s 00074	საბუდრის კვერცხები [ხელოვნური]
16	s 00075	საბუთების ლამინირების აპარატები
12	s 00076	საბურავები (ველოსიპედის - )
12	s 00077	საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლისათვის
01	s 00078	საბურავების მასტიკა 
12	s 00079	საბურავების მოცურების საწინააღმდეგო მოწყობილობები (სატრანსპორტო საშუალებების - ) 
01	s 00080	საბურავების შესაკეთებელი შედგენილობები
		
17	s 00081	საბურავზე ახალი პროტექტორის დასადები რეზინის მასალა
12	s 00082	საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი პროტექტორები 
12	s 00083	საბურავის სარქვლები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
34	s 00084	საბურნუთეები
07	s 00085	საბურღი ვაზნები [მანქანათა ნაწილები]
08	s 00086	საბურღი ვაზნები [ხელის იარაღი]
07	s 00087	საბურღი კოშკურები
07	s 00088	საბურღი პერფორატორები
08	s 00089	საბურღი ჩაქუჩები
09	s 00090	საბუღალტრო მანქანები
12	s 00091	საბჯენები (ველოსიპედის - ) [ველოსიპედის ნაწილები]
06	s 00092	საბჯენები, საყრდენები, ბიგები (ლითონის - )
06	s 00093	საბჯენები, შემზღუდველები (ფანჯრის ლითონის - )
06	s 00094	საბჯენები, შემზღუდველები, ლითონის 
06	s 00095	საბჯენი რგოლები* (ლითონის - ) 
30	s 00096	საგაზაფხულო რულეტი [ბლინში გახვეული ცოცხალი ბოსტნეული]
19	s 00097	საგდულიანი კარები, არალითონური
07	s 00098	საგდულიანი სარქვლები [მანქანათა ნაწილები]
06	s 00099	საგდულიანი ფანჯრები, სარკმლები 
19	s 00100	საგდულიანი ფანჯრები, სარკმლები, არალითონური
31	s 00101	საგები საქონლისათვის (ტორფის - )
31	s 00102	საგები ჩალა საქონლისათვის
31	s 00103	საგების მასალა (ცხოველების - )
06	s 00104	საგველების, შვაბრების, იატაკის ჯაგრისების ლითონის სახელურები
06	s 00105	საგზაო არამნათი, არამექანიკური ნიშნები 
19	s 00106	საგზაო არამნათი, არამექანიკური ნიშნები, არალითონური
09	s 00107	საგზაო ნიშნები, მნათი ან მექანიკური
19	s 00108	საგლესები [სამშენებლო მასალა]
07	s 00109	საგლინი დგანი
07	s 00110	საგლინი ჩარხის ლილვაკები
17	s 00111	საგმანი მასალა
08	s 00112	საგმანი ხვეწი 
30	s 00113	საგო
17	s 00114	საგოზავები
01	s 00115	საგოზავები (ხის ბზარის - ) [მეტყევეობა]
01	s 00116	საგოზავი (მინის ჩასასმელი - )
12	s 00117	საგორავი სავარძლები ავადმყოფებისათვის
07	s 00118	საგორავი საღებავის ლილვაკები (საბეჭდი მანქანის - )
02	s 00119	საგრუნტავები
18	s 00120	სადავეები
18	s 00121	სადავეები (ტყავის - )
20	s 00122	სადაფი, დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული
07	s 00123	სადაღავი მანქანები
06	s 00124	სადაწნეო მილსადენები 
19	s 00125	სადაწნეო მილსადენები, არალითონური
20	s 00126	სადგამები (ყვავილის ქოთნის - )
15	s 00127	სადგარები ლიტავრებისათვის
15	s 00128	სადგარები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის
20	s 00129	სადგარები სკისათვის
15	s 00130	სადგარები ხემებისათვის
08	s 00131	სადგისები
20	s 00132	სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის
		
		
28	s 00133	სადებები (დამცავი - ) [სპორტული აღჭურვილობის ელემენტები]
20	s 00134	სადემონსტრაციო სტენდები
09	s 00135	სადენები (სატელეფონო - )
09	s 00136	სადენები, ელექტრული
10	s 00137	სადიაგნოსტიკო სამედიცინო აპარატები 
07	s 00138	სადრენაჟო მანქანები
10	s 00139	სადრენაჟო მილაკები, სამედიცინო
06	s 00140	სადრენაჟო მილები 
19	s 00141	სადრენაჟო მილები, არალითონური
20	s 00142	სადრენაჟო მილის პლასტმასის სარქვლები
06	s 00143	სადრენაჟო მილის სარქვლები 
19	s 00144	სადრენაჟო მილის სარქვლები, ლითონისა და პლასტმასისაგან დამზადებულის გარდა
07	s 00145	სადღვებლები
21	s 00146	სადღვებლები, არაელექტრული
13	s 00147	სავაზნე კოლოფები ცეცხლსასროლი იარაღისათვის
13	s 00148	სავაზნე მასრები
06	s 00149	სავალი გორგოლაჭები გასაწევი კარისათვის
08	s 00150	სავალცავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]
21	s 00151	სავარცხლები
21	s 00152	სავარცხლები ცხოველებისათვის
21	s 00153	სავარცხლები, ელექტრული 
21	s 00154	სავარცხლის ბუდეები
20	s 00155	სავარძელი გადასაწევი საზურგით
20	s 00156	სავარძლები
12	s 00157	სავარძლები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
12	s 00158	სავარძლები ბავშვებისათვის (უსაფრთხო - )
10	s 00159	სავარძლები, სამედიცინო ან სტომატოლოგიური 
12	s 00160	სავარძლიანი საბაგირო საწეველები
12	s 00161	სავარძლის შალითები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
28	s 00162	სავარჯიშო ტრენაჟორები (სხეულის - )
21	s 00163	სავაფლეები, არაელექტრული
11	s 00164	სავაფლეები, ელექტრული
09	s 00165	სავაჭრო ავტომატები
12	s 00166	სავაჭრო ურიკები 
19	s 00167	სავაჭრო ფარდულები
06	s 00168	სავენტილაციო და ჰაერის კონდიცირების დანადგარების მილსადენები
18	s 00169	სავიზიტო ბარათების ჩასაწყობები
02	s 00170	საზეთები (ანტიკოროზიული კონსისტენტური - )
07	s 00171	საზეთი კოლოფები [მანქანათა ნაწილები]
04	s 00172	საზეთი მასალები 
07	s 00173	საზეთი რგოლები [მანქანათა ნაწილები]
01	s 00174	საზეთ-მაცივებელი ემულსიის ადუღების საწინააღმდეგო პრეპარატები (ძრავას - )
04	s 00175	საზეთ-მაცივებელი სითხეები
07	s 00176	საზეთურები [მანქანათა ნაწილები]
09	s 00177	საზომები
09	s 00178	საზომი ჯაჭვი
09	s 00179	საზღვაო კომპასები
09	s 00180	საზღვაო სასიგნალო ხელსაწყოები
21	s 00181	სათაგურები
21	s 00182	სათავსები (მინის - ) [ქიმიკატებისათვის]
21	s 00183	სათავსები (მინის - ) [ჭურჭელი]
06	s 00184	სათავსები ძლიერი მჟავების შესანახად
28	s 00185	სათამაშო ბურთულები
28	s 00186	სათამაშო ავტომატები წინასწარი გადახდით
28	s 00187	სათამაშო ბურთები
28	s 00188	სათამაშო ბურთის კამერები
28	s 00189	სათამაშო ბუშტები
28	s 00190	სათამაშო მანქანები
09	s 00191	სათამაშო მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ტელემიმღებთან ერთად 
28	s 00192	სათამაშო ნალები 
28	s 00193	სათამაშო პისტოლეტები
28	s 00194	სათამაშო პისტოლეტის ფისტონები 
28	s 00195	სათამაშოები
28	s 00196	სათამაშოები შინაური ცხოველებისათვის
28	s 00197	სათამაშო-სიურპრიზი (სახუმარო - )
07	s 00198	სათბობის ეკონომაიზერები ძრავასათვის
11	s 00199	სათბობის ეკონომაიზერები*
11	s 00200	სათბურა
26	s 00201	სათბურა (ჩაიდნის - )
10	s 00212	სათბურა-ბალიშები, სამედიცინო, ელექტრული
06	s 00203	სათბურები (ლითონის გადასატანი - )
11	s 00204	სათბური, ლითონის
19	s 00205	სათბურის კარკასები, არალითონური
06	s 00206	სათბურის ლითონის კარკასები 
28	s 00207	სათევზაო ანკესები
28	s 00208	სათევზაო აღჭურვილობა
22	s 00209	სათევზაო ბადეები
20	s 00210	სათევზაო ოჩხები
31	s 00211	სათევზაო სატყუარა, ცოცხალი
28	s 00212	სათევზაო ტივტივები
28	s 00213	სათევზაო ჩოგანბადეები 
08	s 00214	სათევზაო ჰარპუნები
08	s 00215	სათელები [ხელის იარაღი]
01	s 00216	სათელი თიხა საფეიქრო მრეწველობისათვის
07	s 00217	სათესი მანქანები
28	s 00218	სათვალავები თამაშისათვის [ფიშკები]
09	s 00219	სათვალეები (სპორტული - ) 
09	s 00220	სათვალეები [ოპტიკა]
06	s 00221	სათვალიერებელი ჭის ლითონის სახურავები
19	s 00222	სათვალიერებელი ჭის სახურავები, არალითონური
09	s 00223	სათვალის ბუდეები
09	s 00224	სათვალის მინები
09	s 00225	სათვალის ჩარჩოები
07	s 00226	სათიბელას დანები
07	s 00227	სათიბელები
26	s 00228	სათითეები
10	s 00229	სათითურები
07	s 00230	სათქვეფები, სადღვებლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ელექტრული
21	s 00231	სათქვეფლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, არაელექტრული
27	s 00232	სათხილამურო ფერდობის ნაქსოვი საფარი 
25	s 00233	სათხილამურო ფეხსაცმელი 
08	s 00234	სათხრელები [ხელის იარაღი]
20	s 00235	საიდენტიფიკაციო სამაჯურები საავადმყოფოსათვის, არალითონური
09	s 00236	საიდენტიფიკაციო გარსები ელექტროგამტარებისათვის
06	s 00237	საიდენტიფიკაციო ლითონის ფირფიტები 
09	s 00238	საიდენტიფიკაციო მაგნიტური ბარათები
09	s 00239	საიდენტიფიკაციო სამაჯურები (მაგნიტურკოდიანი - )
06	s 00240	საიდენტიფიკაციო სამაჯურები საავადმყოფოებისათვის
20	s 00241	საიდენტიფიკაციო ფირფიტები, არალითონური
09	s 00242	საიდენტიფიკაციო ძარღვები ელექტროგამტარებისათვის
17	s 00243	საიზოლაციო ბათქაში
17	s 00244	საიზოლაციო ზეთები
17	s 00245	საიზოლაციო კილიტა (ლითონის - )
17	s 00246	საიზოლაციო ლაკები
17	s 00247	საიზოლაციო ლენტები, ზონრები
17	s 00248	საიზოლაციო მასალა
19	s 00249	საიზოლაციო მინა [მშენებლობა]
17	s 00250	საიზოლაციო საღებავები
17	s 00251	საიზოლაციო ქაღალდი
17	s 00252	საიზოლაციო ქეჩა
17	s 00253	საიზოლაციო ქსოვილები
17	s 00254	საიზოლაციო შედგენლობები შენობისათვის (ნესტისაგან დამცავი - )
17	s 00255	საიზოლაციო ცეცხლგამძლე მასალა
17	s 00256	საიზოლაციო ხელთათმანები
16	s 00257	საინფორმაციო ბიულეტენები
14	s 00258	საიუველირო ნაწარმი
30	s 00259	საკაზმები
30	s 00260	საკაზმები
30	s 00261	საკაზმები (სალათის - )
09	s 00262	საკალიბრე რგოლები
16	s 00263	საკალმეები
22	s 00264	საკამვოლო მატყლი
16	s 00265	საკანცელარიო კარადები [ოფისის საკუთნო]
16	s 00266	საკანცელარიო სამაგრები
16	s 00267	საკანცელარიო საქონელი
21	s 00268	საკარაქეები
21	s 00269	საკარაქის თავსახურავები
28	s 00270	საკარნავალო ნიღბები
20	s 00271	საკასრე ტკეჩი
10	s 00272	საკაცეები (სანიტარული - )
10	s 00273	საკაცეები, ბორბლიანი
33	s 00274	საკე
07	s 00275	საკემსი მანქანები
26	s 00276	საკემსი ნემსები
26	s 00277	საკემსი სფერული საგნები (სოკო, ბურთი და ა.შ.)
23	s 00278	საკემსი ძაფი 
08	s 00279	საკეპი დანები
07	s 00280	საკერავი მანქანები
26	s 00281	საკერავი ნემსები
26	s 00282	საკერავი საკუთნოს ყუთები
23	s 00283	საკერავი ძაფი 
20	s 00284	საკეტები (კონტეინერების - ), არალითონური
06	s 00285	საკეტები (კონტეინერების, რეზერვუარების, სათავსების - )
06	s 00286	საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
20	s 00287	საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, არალითონური 
20	s 00288	საკეტები, არაელექტრული, არალითონური
09	s 00289	საკეტები, ელექტრული
06	s 00290	საკეტები, კლიტეები ჩანთებისთვის, პორტფელებისათვის
06	s 00291	საკეტები, კლიტეები, არაელექტრული
06	s 00292	საკეტის ენები 
06	s 00293	საკვალთები 
		
12	s 00294	საკვამლე მილები გემისათვის
12	s 00295	საკვამლე მილები ლოკომოტივისათვის
06	s 00296	საკვამურები 
19	s 00297	საკვამურები, არალითონური
19	s 00298	საკვამურის დამაგრძელებლები, არალითონური
19	s 00299	საკვამურის დეფლექტორები, არალითონური 
06	s 00300	საკვამურის, საკვამლე მილის დეფლექტორები
06	s 00301	საკვამურის, საკვამლე მილის ხუფები
19	s 00302	საკვამურის, საკვამლე მილის ხუფები, არალითონური
01	s 00303	საკვამურისა და ბუხრის გამწმენდი ქიმიკატები
31	s 00304	საკვები (ოთახის ცხოველების - )
31	s 00305	საკვები (ცხოველების - )
29	s 00306	საკვები ალგინატები
30	s 00307	საკვები ბურღულეული
05	s 00308	საკვები დანამატები სამედიცინო მიზნებისათვის
31	s 00309	საკვები დანამატები, არასამედიცინო
30	s 00310	საკვები ესენციები, ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების გარდა
29	s 00311	საკვები ზეთები
29	s 00312	საკვები კაზეინი
05	s 00313	საკვები მცენარეების ბოჭკო, საკვებში გამოსაყენებლის გარდა
05	s 00314	საკვები ნივთიერებები (მიკროორგანიზმების - )
29	s 00315	საკვები პექტინები
05	s 00316	საკვები პროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის (დიეტური - )
21	s 00317	საკვები პროდუქტის გასაცივებელი საოჯახო მოწყობილობები თბოგადამცემი დენადი გარემოთი
06	s 00318	საკვები პროდუქტის ყუთები 
29	s 00319	საკვები პროტეინები
02	s 00320	საკვები საღებრები
30	s 00321	საკვები სახამებელი
30	s 00322	საკვები ყინული
30	s 00323	საკვები ყინულის შემკვრელი ნივთიერებები
29	s 00324	საკვები ცილები
29	s 00325	საკვები ცხიმები
29	s 00326	საკვები ძვლის ტვინი
31	s 00327	საკვები ძირხვენები
31	s 00328	საკვები წყალმცენარეები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის
09	s 00329	საკვების ანალიზის ხელსაწყოები
30	s 00330	საკვების დასაკონსერვებელი მარილი
01	s 00331	საკვების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებები
11	s 00332	საკვების თბური დამუშავების აპარატები და დანადგარები
11	s 00333	საკვების თბური დამუშავების ჭურჭლეული, ელექტრული
20	s 00334	საკვების კარადები, არალითონური
01	s 00335	საკვების მომზადების დამაჩქარებელი პრეპარატები, სამრეწველო დანიშნულების
21	s 00336	საკვების მოსამზადებელი ჭურჭელი
20	s 00337	საკვების პლასტმასის მოსართავები
30	s 00338	საკვების შემსქელებლები
01	s 00339	საკვების შესანახი ზეთები
21	s 00340	საკვების წნევის ქვეშ დამუშავების სწრაფსახარში ჭურჭელი [ავტოკლავი], არაელექტრული
11	s 00341	საკვების წნევის ქვეშ დასამზადებელი სწრაფსახარში ქვაბები, ელექტრული 
21	s 00342	საკვებურები 
21	s 00343	საკვებურები ცხოველებისათვის
08	s 00344	საკვეთელები
18	s 00345	საკვოიაჟები
20	s 00346	საკიდები (პირსახოცის - ) [ავეჯი]
20	s 00347	საკიდრები (ტანსაცმლის - ) 
07	s 00348	საკიდრები [მანქანათა ნაწილები]
20	s 00349	საკიდრები ტანსაცმლის ტრანსპორტირებისათვის
12	s 00350	საკიდრის ამორტიზატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	s 00351	საკიდრის რესორები (სატრანსპორტო საშუალებების- )
14	s 00352	საკინძეები (მანჟეტის - )
07	s 00353	საკისარ-სადებები [მანქანათა ნაწილები]
07	s 00354	საკისრები (ტრანსმისიის ლილვის - )
07	s 00355	საკისრების საყრდენები მანქანებისათვის
16	s 00356	საკლასო დაფები
03	s 00357	საკმეველი 
05	s 00358	საკმევი სანთლები
03	s 00359	საკმევლის ჩხირები
17	s 00360	საკომპენსაციო შუასადებები (ტემპერატურული გაფართოების - )
09	s 00361	საკომუტაციო დაფები
03	s 00362	საკონდიტრო არომატული ნივთიერებები [ეთერზეთები]
30	s 00363	საკონდიტრო ნაწარმი
30	s 00364	საკონდიტრო ნაწარმი (საშობაო ნაძვისხის მოსართავი - )
21	s 00365	საკონდიტრო ნაწარმის მოსართავი ტოპრაკები [ტოპრაკი-შპრიცები]
25	s 00366	საკოჭურები (გამაშის, შარვლის - )
16	s 00367	საკრედიტო ბარათების ჩამბეჭდავები, არაელექტრული
08	s 00368	საკრეჭი მაკრატლები [ხელის ინსტრუმენტი]
07	s 00369	საკრეჭი მაკრატლები, ელექტრული
07	s 00370	საკრეჭი მანქანები
11	s 00371	საკუთნო (სააბაზანოს - )
31	s 00372	სალათა
29	s 00373	სალათები (ბოსტნეულის - )
29	s 00374	სალათები (ხილის - )
30	s 00375	სალათის საკაზმები
09	s 00376	სალაპარაკო აპარატები
09	s 00377	სალაროს აპარატები
05	s 00378	სალბუნები სამედიცინო მიზნებისათვის
08	s 00379	სალესი ლითონის ძელაკები 
03	s 00380	სალესი პრეპარატები 
08	s 00381	სალესი ფოლადის ძელაკები 
08	s 00382	სალესი ქვები
07	s 00383	სალესი ჩარხები
08	s 00384	სალესი ძელაკები
08	s 00385	სალესი ძელაკის დამჭერები
07	s 00386	სალესი, სახეხი ქარგოლები [მანქანათა ნაწილები]
07	s 00387	სალეწი მანქანები
01	s 00388	სალიცილმჟავა
28	s 00389	სალონური თამაშები
12	s 00390	სალტეები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
12	s 00391	სალტეები ავტომობილებისათვის
12	s 00392	სალტეები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისათვის (პნევმატიკური - )
12	s 00393	სალტეს კამერის სარემონტო ინსტრუმენტების ნაკრები 
12	s 00394	სალტეს კამერის სარემონტო რეზინის თვითწებვადი ზესადებები 
01	s 00395	სალტეს კამერის შესაკეთებელი შედგენილობები
06	s 00396	სალტის ფოლადი
24	s 00397	სამაგიდე ქვეშსადებები, არა ქაღალდის
12	s 00398	სამაგრები (თვლის მორგვის - )
06	s 00399	სამაგრები (ნავთობის ჭაბურღილების - ) 
16	s 00400	სამაგრები (საკანცელარიო - )
01	s 00401	სამაგრი ხსნარები [ფიქსაჟი, ფოტოგრაფია]
07	s 00402	სამანქანე ქვაბის მკვებავები
07	s 00403	სამარგლავი მანქანები
08	s 00404	სამარგლელები [ხელს იარაღი]
12	s 00405	სამართავი მოწყობილობები (გემის - )
08	s 00406	სამართებლები [ხელის იარაღი]
08	s 00407	სამართებლები, ელექტრული და არაელექტრული
08	s 00408	სამართებლის პირის ასაწყობი ღვედები 
03	s 00409	სამართებლის სალესი ღვედების პასტები 
08	s 00410	სამართებლის, საპარსის ბუდეები
08	s 00411	სამართებლის, საპარსის პირები
21	s 00412	სამარილეები
01	s 00413	სამარიუმი
09	s 00414	სამაშველო ბადეები
09	s 00415	სამაშველო ბაკენები
09	s 00416	სამაშველო ბრეზენტი
09	s 00417	სამაშველო მოწყობილობა და აღჭურვილობა
09	s 00418	სამაშველო ჟილეტები
09	s 00419	სამაშველო ტივები
09	s 00420	სამაშველო ქამრები
11	s 00421	სამაცივრო აპარატები და მანქანები 
11	s 00422	სამაცივრო აღჭურვილობა და დანადგარები
11	s 00423	სამაცივრო დანადგარები (თამბაქოს - )
11	s 00424	სამაცივრო დანადგარები და მანქანები
11	s 00425	სამაცივრო დანადგარები სითხეებისათვის
11	s 00426	სამაცივრო დანადგარები წყლისათვის
11	s 00427	სამაცივრო ვიტრინები 
11	s 00428	სამაცივრო კამერები
11	s 00429	სამაცივრო კარადები
11	s 00430	სამაცივრო კონტეინერები 
11	s 00431	სამაცივრო ხელსაწყოები და დანადგარები
09	s 00432	სამაჯურები (მაგნიტურკოდიანი საიდენტიფიკაციო - )
14	s 00433	სამაჯურები (საათის - )
14	s 00434	სამაჯურები [ძვირფასეულობა]
06	s 00435	სამაჯურები საავადმყოფოებისათვის (საიდენტიფიკაციო - )
20	s 00436	სამაჯურები საავადმყოფოსათვის (საიდენტიფიკაციო - ), არალითონური
05	s 00437	სამაჯურები სამედიცინო მიზნებისათვის
12	s 00438	სამგზავრო ავტომისაბმელები
18	s 00439	სამგზავრო ნესესერები [ტყავის ნაწარმი]
24	s 00440	სამგზავრო პლედები [ფეხსათბური]
18	s 00441	სამგზავრო სკივრები
10	s 00442	სამეანო ინსტრუმენტები
10	s 00443	სამეანო ინსტრუმენტები, ვეტერინარული 
10	s 00444	სამეანო მაშები
10	s 00445	სამედიცინო ავეჯი, სპეციალური 
10	s 00446	სამედიცინო ბალიშები
10	s 00447	სამედიცინო ნარჩენების სპეციალური კონტეინერები
05	s 00448	სამედიცინო პრეპარატები (თმის ზრდის ხელშემწყობი - )
05	s 00449	სამედიცინო სანთლები
10	s 00450	სამედიცინო საწოლები , სპეციალური
05	s 00451	სამედიცინო სპირტი
10	s 00452	სამედიცინო ფეხსაცმელი
10	s 00453	სამედიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
19	s 00454	სამეთუნეო თიხა
07	s 00455	სამეთუნეო ქარგოლები
01	s 00456	სამელნე გალი 
16	s 00457	სამელნეები
01	s 00458	სამეცნიერო დანიშნულების ქიმიური პრეპარატები, სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულებისა გარდა
11	s 00459	სამზარეულო გამახურებელი ხელსაწყოები
21	s 00460	სამზარეულო ჭურჭლის ნაკრები
07	s 00461	სამზარეულოს მანქანები, ელექტრული*
07	s 00462	სამზარეულოს პროცესორები [ელექტრული]
21	s 00463	სამზარეულოს სათავსები [კონტეინერები]
21	s 00464	სამზარეულოს საკუთნო, არაელექტრული
11	s 00465	სამზარეულოს ქურები
11	s 00466	სამზარეულოს ქურები [ღუმლები]
21	s 00467	სამზარეულოს ჭურჭლეული
12	s 00468	სამთვალები 
12	s 00469	სამთვლიანი ტვირთმზიდები 
07	s 00470	სამთო ბურღები
07	s 00471	სამთო მანქანები
12	s 00472	სამთო-სათხილამურო საბაგირო საწეველები 
13	s 00473	სამიზნე სარკეები (ცეცხლსასროლი იარაღის - )
28	s 00474	სამიზნეები
13	s 00475	სამიზნეები საარტილერიო იარაღისათვის [ოპტიკურის გარდა]
13	s 00476	სამიზნეები ცეცხლსასროლი იარაღისათვის [ოპტიკურის გარდა]
28	s 00477	სამიზნეები (ელექტრონული - )
13	s 00478	სამიზნეები ცეცხლსასროლი იარაღისათვის 
16	s 00479	სამისამართო მანქანები
07	s 00480	სამკალები
14	s 00481	სამკაულები (გიშრის - )
14	s 00482	სამკაულები [ძვირფასეულობა]
26	s 00483	სამკლავურები
15	s 00484	სამკუთხედები [დასარტყამი საკრავები]
05	s 00485	სამკურნალო ბალახები
05	s 00486	სამკურნალო ზეთები
05	s 00487	სამკურნალო ლოსიონებით გაჟღენთილი ხელსახოცები
05	s 00488	სამკურნალო მცენარეების ნახარშები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	s 00489	სამკურნალო ნაყენები
03	s 00490	სამკურნალო საპნები
05	s 00491	სამკურნალო ფესვები, ძირხვენები 
05	s 00492	სამკურნალო ჩაი 
08	s 00493	სამოქლონო ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]
08	s 00494	სამოქლონო ჩაქუჩები [ხელის იარაღი]
16	s 00495	სამრავლებელ აპარატებში საღებავის დასატანი ტილოს ქსოვილები
11	s 00496	სამრეცხაოს ქვაბები
01	s 00497	სამრეწველო დანიშნულების ქიმიკატები
09	s 00498	სამრეწველო პროცესების დისტანციური მართვის ელექტრული დანადგარები
07	s 00499	სამსხვრეველები
07	s 00500	სამსხვრეველები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ელექტრული
07	s 00501	სამსხმელო მანქანები
12	s 00502	სამსხმელო ურიკები
		
07	s 00503	სამსხმელო ფორმები [მანქანათა ნაწილები]
01	s 00504	სამსხმელო ფორმების დასამზადებელი საყალიბე მასალა 
06	s 00505	სამსხმელო ყალიბები (ლითონის - )
19	s 00506	სამსხმელო ყალიბები, არალითონური 
08	s 00507	სამსხმელო ციცხვები [ხელის იარაღი]
21	s 00508	სამურველები
06	s 00509	სამუშაო იარაღის ყუთები, ცარიელი
10	s 00510	სამუცლე ბალიშები
28	s 00511	სამუხლეები [სპორტის საკუთნო]
09	s 00512	სამუხლეები მუშისათვის
10	s 00513	სამუხლეები, ორთოპედიული
01	s 00514	სამუხრუჭე სითხეები
09	s 00515	სამუხტავი მოწყობილობები ელექტროაკუმულატორისათვის
09	s 00516	სამფეხები ფოტოაპარატისათვის
07	s 00517	სამღებრო მანქანები
08	s 00518	სამყნობი დანები [ხელის იარაღი]
06	s 00519	სამშენებლო ან ავეჯის ფურნიტურა ნოიზილბერისაგან
06	s 00520	სამშენებლო არმატურა 
06	s 00521	სამშენებლო კარკასები
19	s 00522	სამშენებლო კარკასები, არალითონური
06	s 00523	სამშენებლო მასალა (საარმატურო - )
19	s 00524	სამშენებლო მასალა, არალითონური
06	s 00525	სამშენებლო მასალები
19	s 00526	სამშენებლო მინა
19	s 00527	სამშენებლო მუყაო [დაბიტუმებული]
19	s 00528	სამშენებლო პანელები, არალითონური
06	s 00529	სამშენებლო პირნაკეთობა (ლითონის - )
06	s 00530	სამშენებლო ფარები
19	s 00531	სამშენებლო ფიცარი 
19	s 00532	სამშენებლო ქაღალდი
19	s 00533	სამშენებლო ქვა
19	s 00534	სამშენებლო ხეტყე
19	s 00535	სამშენებლო ხსნარები
10	s 00536	სამშობიარო ლეიბები
07	s 00537	სამჭედლო საბერველები
11	s 00538	სამჭედლოები, პორტატული
06	s 00539	სამჭიდროებელი, დამცავი რგოლები
06	s 00540	სამჭიდროებელი, დამცავი რგოლები (სახელურისა და ტარის - ) 
10	s 00541	სამხარიღლიე [დამჭერი ბანდაჟები]
18	s 00542	სამხარიღლივე (ტყავის - )
		
13	s 00543	სამხარიღლივე იარაღისათვის
18	s 00544	სამხედრო აღჭურვილობის ღვედები
12	s 00545	სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებები გადაზიდვებისათვის
21	s 00546	სანაგვე ყუთები
		
28	s 00547	სანადირო მისატყუარები
13	s 00548	სანადირო საფანტი
13	s 00549	სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი
11	s 00550	სანათები
04	s 00551	სანათი აირი
04	s 00552	სანათი საწვავი
04	s 00553	სანათი ცვილი
04	s 00554	სანათი ცხიმები
19	s 00555	სანაკეთო ხის მასალა
31	s 00556	სანაშენე საქონლი
31	s 00557	სანაშენე ფრინველი
11	s 00558	სანაცრეები (ღუმლის - )
08	s 00559	სანგი [დიდი ურო]
02	s 00560	სანდარაკი
25	s 00561	სანდლები
30	s 00562	სანელებლები
21	s 00563	სანელებლების ჭურჭელი
26	s 00564	სანემსე ბალიშები
26	s 00565	სანემსეები
		
34	s 00566	სანთებლები
11	s 00567	სანთებლები (აირის - )
09	s 00568	სანთებლები ავტომობილებისათვის
11	s 00569	სანთებლები*
34	s 00570	სანთებლის დასატენი აირიანი ბალონები
13	s 00571	სანთლები (მადეტონირებელი საფალიე - ) 
04	s 00572	სანთლები (ნაძვისხის - )
05	s 00573	სანთლები (საკმევი - )
04	s 00574	სანთლები (სანათი - )
04	s 00575	სანთლები (სურნელოვანი – )
21	s 00576	სანთლის საქრობები
11	s 00577	სანთურები
11	s 00578	სანთურები (აირის - )
11	s 00579	სანთურები (აცეტილენის - )
11	s 00580	სანთურები (ბაქტერიების გასანადგურებელი - )
11	s 00581	სანთურები (ვარვარის - )
11	s 00582	სანთურები (ლაბორატორიული - )
11	s 00583	სანთურები (ლამპის - )
07	s 00584	სანიავებლები
18	s 00585	სანიკაპე ტყავის ღვედები
10	s 00586	სანიტარული საკაცეები
12	s 00587	სანიტარული ტრანსპორტი
11	s 00588	სანიტარულ-ტექნიკური ხელსაწყოები და დანადგარები
24	s 00589	სანიტარულ-ჰიგიენური დანიშნულების ფლანელი
06	s 00590	სანომრე ნიშნები (სარეგისტრაციო - )
20	s 00591	სანომრე ნიშნები (სარეგისტრაციო - ), არალითონური
26	s 00592	სანომრე ნიშნები (შეჯიბრის მონაწილეთა - )
18	s 00593	სანოტო ჩანთები   
10	s 00594	საოპერაციო მაგიდები
10	s 00595	საოპერაციო ტანსაცმელი, სპეციალური 
11	s 00596	საორთქლებლები
20	s 00597	საოფისე ავეჯი
25	s 00598	საოფლე (კაბის იღლიის - )
21	s 00599	საოჯახო სამტვრევი მოწყობილობა, არაელექტრული
21	s 00600	საოჯახო წისქვილები [ხელსაფქვავები]
20	s 00601	საპარიკმახერო სავარძლები
08	s 00602	საპარსი ნესესერები
03	s 00603	საპარსი პრეპარატები 
03	s 00604	საპარსი საპნები 
21	s 00605	საპარსი ფუნჯები
21	s 00606	საპარსი ფუნჯის დამჭერები
03	s 00607	საპარსი ჩხირები, ანტისეპტიკური
07	s 00608	საპენტი მანქანები, ელექტრული
21	s 00609	საპილპილეები
06	s 00610	საპირაპირე ზესადებები სახურავის ჰიდროიზოლაციისათვის
19	s 00611	საპირაპირე ზესადებები სახურავის ჰიდროიზოლაციისათვის, არალითონური
06	s 00612	საპირაპირე ზესადებები ჰიდროიზოლაციისათვის, სამშენებლო
19	s 00613	საპირაპირე ზესადებები ჰიდროიზოლაციისათვის, სამშენებლო, არალითონური 
13	s 00614	საპირისწამლეები
12	s 00615	საპირწონეები (სატრანსპორტო საშუალებების თვლების ბალანსირების - )
03	s 00616	საპნები 
03	s 00617	საპნები (მადეზინფიცირებელი - ) 
03	s 00618	საპნები (ფეხის გაოფლიანების საწინააღმდეგო - ) 
03	s 00619	საპნები (ქსოვილის ფერის გამახალისებელი - )
28	s 00620	საპნის ბუშტების გასაშვებები [სათამაშო]
21	s 00621	საპნის დამჭერები
21	s 00622	საპნის დასადებები
21	s 00623	საპნის დოზატორები
03	s 00624	საპნის ხის ქერქი რეცხვისათვის 
03	s 00625	საპონი (გაოფლიანების საწინააღმდეგო - ) 
03	s 00626	საპონი (ნაჭერი - ) 
01	s 00627	საპონი [ლითონური], სამრეწველო დანიშნულების 
03	s 00628	საპონი-დეზოდორანტები 
04	s 00629	საპოხი გრაფიტი
04	s 00630	საპოხი ზეთები 
06	s 00631	საპოხი შპრიცის ნიპელები
04	s 00632	საპოხი ცხიმები (ტყავის - )
04	s 00633	საპოხი ცხიმები (ფეხსაცმლის - )
08	s 00634	საპრიალებელი ხელსაწყოები
07	s 00635	საპრიალებელი მანქანები და მოწყობილობები, ელექტრული
08	s 00636	საპრიალებელი ხელსაწყოები
09	s 00637	საპროექციო აპარატები
11	s 00638	საპროექციო აპარატის ლამპები
09	s 00639	საპროექციო ეკრანები
21	s 00640	საპუდრეები
21	s 00641	საპურეები
02	s 00642	საჟღენთისები (მერქნის - )
06	s 00643	სარაკეტო გამშვები დანადგარის ლითონის პლატფორმები 
19	s 00644	სარაკეტო გამშვები დანადგარის პლატფორმები
07	s 00645	სარანდი ჩარხები
01	s 00646	სარბილებლები (ტყავის - )
29	s 00647	სარდინები
10	s 00648	სარეანიმაციო აპარატურა
21	s 00649	სარეგვავები (ვირთაგვას - )
06	s 00650	სარეგისტრაციო სანომრე ნიშნები 
20	s 00651	სარეგისტრაციო სანომრე ნიშნები, არალითონური
05	s 00652	სარეველების გასანადგურებელი საშუალებები 
12	s 00653	სარემონტო ინსტრუმენტების ნაკრები (სალტეს კამერის - )
09	s 00654	სარეცხი აბაზანები [ფოტოგრაფია]
21	s 00655	სარეცხი დაფები
21	s 00656	სარეცხი ვარცლები
07	s 00657	სარეცხი მანქანები
07	s 00658	სარეცხი მანქანები სამრეცხაოებისათვის
07	s 00659	სარეცხი მანქანები წინასწარი გადახდით
07	s 00660	სარეცხი მოწყობილობები
03	s 00661	სარეცხი საშუალებები [დეტერგენტები], სამრეწველო და სამედიცინო დანიშნულების გარდა
05	s 00662	სარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის
03	s 00663	სარეცხი საშუალებებით გაჟღენთილი ნაჭრები დალაგებისათვის
21	s 00664	სარეცხის სამაგრები 
07	s 00665	სარეცხის საწური მანქანები
03	s 00666	სარეცხის ჩასალბობი პრეპარატები 
03	s 00667	სარეცხისათვის ბზინვარების მიმნიჭებელი პრეპარატები
07	s 00668	სართავი დაზგები
07	s 00669	სართავი მანქანები
07	s 00670	სართავი ჯარები
25	s 00671	სარი [ინდოელი ქალის სამოსი]
21	s 00672	სარიგებელი ლითონის ყუთები (ქაღალდის ხელსახოცის - )
20	s 00673	სარიგებელი სტაციონარული მოწყობილობა (პირსახოცის - ), არალითონური
29	s 00674	სარკალით დაფარული ხილი
20	s 00675	სარკეები
12	s 00676	სარკეები (უკანა ხედის - )
13	s 00677	სარკეები (ცეცხლსასროლი იარაღის სამიზნე - ) 
20	s 00678	სარკეები (ხელის - ) [ტუალეტის საკუთნო]
09	s 00679	სარკეები დათვალიერებითი სამუშაოებისათვის 
12	s 00680	სარკინიგზო გადაბმები
12	s 00681	სარკინიგზო ვაგონების ურიკები
06	s 00682	სარკინიგზო ისრები
		
09	s 00683	სარკინიგზო ისრების დისტანციური მართვის ელექტროდინამიკური აპარატურა
12	s 00684	სარკინიგზო ტრანსპორტის რებორდები [თვლის ფერსოს ქიმი]
17	s 00685	სარკინიგზო ხაზების იზოლატორები
20	s 00686	სარკის დასამზადებელი მინის ფირფიტები
19	s 00687	სარკის მინა ფანჯრებისათვის (სამშენებლო - )
32	s 00688	სარსაპარილა [მსუბუქი სასმელი]
05	s 00689	სარსაპარილა სამედიცინო მიზნებისათვის
25	s 00690	სარტყელი, ქამარი [ქვედა საცვალი]
11	s 00691	სარქვლები (თერმოსტატიკური - ) [გათბობის დანადგარის ნაწილები]
11	s 00692	სარქვლები (რეზერვუარში დონის მარეგულირებელი - )
07	s 00693	სარქვლები (საგდულიანი - ) [მანქანათა ნაწილები]
09	s 00694	სარქვლები (სოლენოიდური - ) [ელექტრომაგნიტური გადამრთველები]
20	s 00695	სარქვლები (წყალსადენი მილების პლასტმასის - )
15	s 00696	სარქვლები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის
20	s 00697	სარქვლები, არალითონური, მანქანის ნაწილების გარდა
06	s 00698	სარქვლები, მანქანათა ნაწილების გარდა
09	s 00699	სარყეები [გეოდეზიური ინსტრუმენტები]
09	s 00700	სარჩილავები, ელექტრული
11	s 00701	სარჩილავი ლამპები
01	s 00702	სარჩილავი ქიმიკატები
17	s 00703	სარჩილავი ძაფი (პლასტმასის - )
06	s 00704	სარჩილი (ვერცხლის - )
06	s 00705	სარჩილი (ოქროს - )
06	s 00706	სარჩილი მავთული (ლითონის - )
25	s 00707	სარჩული (მზა - ) [ტანსაცმლის დეტალი]
24	s 00708	სარჩული ქსოვილისაგან (ქუდის - )
11	s 00709	სარწყავი დანადგარები, ავტომატური
12	s 00710	სარწყავი მანქანები
21	s 00711	სარწყავი მოწყობილობები
11	s 00712	სარწყავი სასოფლო-სამეურნეო მანქანები
17	s 00713	სარწყავი შლანგები
21	s 00714	სარწყავი შლანგის საცმები
21	s 00715	სარწყულებლები
21	s 00716	სასაკმევლე (კეთილსურნელის - )
21	s 00717	სასალათეები
21	s 00718	სასანთლეები [შანდლები, კანდელაბრები] 
21	s 00719	სასანთლის როზეტები
21	s 00720	სასაპნეები
18	s 00721	სასარაჯე ნაკეთობა
26	s 00722	სასარაჯო ნემსები, მახათები
24	s 00723	სასარჩულე ქსოვილი
24	s 00724	სასარჩულე ქსოვილი ფეხსაცმლისათვის
06	s 00725	სასიგნალო არამნათი, არამექანიკური ნიშნები 
19	s 00726	სასიგნალო არამნათი, არამექანიკური ნიშნები, არალითონური
06	s 00727	სასიგნალო არამნათი, არამექანიკური პანელები
19	s 00728	სასიგნალო არამნათი, არამექანიკური პანელები, არალითონური
09	s 00729	სასიგნალო ბაკენები
09	s 00730	სასიგნალო ზარები
09	s 00731	სასიგნალო ზარები, ელექტრული
09	s 00732	სასიგნალო მოწყობილობები*
09	s 00733	სასიგნალო პანელები, მნათი ან მექანიკური
13	s 00734	სასიგნალო რაკეტები
09	s 00735	სასიგნალო სასტვენები
09	s 00736	სასიგნალო ფარნები
20	s 00737	სასკოლო ავეჯი
16	s 00738	სასკოლო ნივთები
18	s 00739	სასკოლო ჩანთები
33	s 00740	სასმელები (ალკოჰოლიანი - ), ლუდის გარდა
33	s 00741	სასმელები (გამოხდით მიღებული - )
32	s 00742	სასმელები (თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო - )
30	s 00743	სასმელები (კაკაოს - )
32	s 00744	სასმელები (უალკოჰოლო - )
30	s 00745	სასმელები (ყავის - )
30	s 00746	სასმელები (შოკოლადის - )
32	s 00747	სასმელები (შრატზე დამზადებული - )
30	s 00748	სასმელები (ჩაის - )
33	s 00749	სასმელები (ხილის შემცველი ალკოჰოლიანი - )
31	s 00750	სასმელები შინაური ცხოველებისათვის 
03	s 00751	სასმელების დასამზადებელი არომატული ნივთიერებები [ეთერზეთები]
07	s 00752	სასმელების დასამზადებელი მანქანები, ელექტრომექანიკური
32	s 00753	სასმელების დასამზადებელი შემადგენლობები
05	s 00754	სასმელი სოდა ფარმაცევტული მიზნებისათვის
20	s 00755	სასმელი ღეროები 
07	s 00756	სასმელი წყლის დეაერატორები
07	s 00757	სასმელი წყლის რეგულატორები
11	s 00758	სასმელი წყლის ფილტრები
21	s 00759	სასმელი ჭურჭელი
30	s 00760	სასმელის არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა
11	s 00761	სასმელის გასაცივებელი აპარატები
21	s 00762	სასმელის ჭურჭელი თბოიზოლაციით
10	s 00763	სასმენი ლულები
07	s 00764	სასოფლო-სამეურნეო ელევატორები
07	s 00765	სასოფლო-სამეურნეო იარაღი
08	s 00766	სასოფლო-სამეურნეო იარაღი, ხელით სამართავი
07	s 00767	სასოფლო-სამეურნეო მანქანები
01	s 00768	სასოფლო-სამეურნეო სასუქი
01	s 00769	სასოფლო-სამეურნეო ქიმიკატები, ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექტიციდების, პარაზიტიციდებისა და სარეველების გასანადგურებელი საშუალებების გარდა
08	s 00770	სასრესი როდინები, ფილები
28	s 00771	სასტარტო ბლოკები
09	s 00772	სასტვენები (სასიგნალო - )
09	s 00773	სასტვენი ძაღლებისათვის ბრძანების მისაცემად
09	s 00774	სასუნთქი აპარატები წყალქვეშა ცურვისათვის
09	s 00775	სასუნთქი აპარატები, ხელოვნური სუნთქვის აპარატების გარდა
01	s 00776	სასუქი
01	s 00777	სასუქი (სასაოფლო-სამეურნეო - ) 
09	s 00778	სასწავლო აუდიოვიზუალური აპარატურა
16	s 00779	სასწავლო მასალა [ხელსაწყოების გარდა]
09	s 00780	სასწავლო ხელსაწყოები
09	s 00781	სასწორები
09	s 00782	სასწორები (პრეციზიული - )
08	s 00783	სასხლავი მაკრატლები
08	s 00784	სასხლავი პატარა დანები
13	s 00785	სასხლეტის მცველი კავები (ცეცხლსასროლი იარაღის - )
21	s 00786	სასხურებელი მოწყობილობები
21	s 00787	სასხურებლები
08	s 00788	სასხურებლები ინსექტიციდებისათვის 
21	s 00789	სასხურებლები ყვავილებისა და მცენარეებისათვის
09	s 00790	სატაბელო დროის აღმრიცხველი საათები
09	s 00791	სატელეგრაფო სადენები
09	s 00792	სატელეფონო გადამცემები 
09	s 00793	სატელეფონო სადენები
09	s 00794	სატელიტები სამეცნიერო კვლევისათვის
17	s 00795	სატენები (აზბესტის - )
17	s 00796	სატენი მასალა რეზინის ან პლასტმასისაგან
12	s 00797	სატერფულები ველოსიპედისათვის
07	s 00798	სატერფულიანი ამძრავები საკერავი მანქანებისათვის
08	s 00799	სატეხები [ხელის იარაღი]
07	s 00800	სატეხები მანქანებისათვის
07	s 00801	სატეხი ჩარხები
20	s 00802	სატვირთი ქვეშები, არალითონური 
12	s 00803	სატვირთო ავტომანქანები
07	s 00804	სატვირთო ისრები [ამწევი]
06	s 00805	სატვირთო პლატფორმები
07	s 00806	სატვირთო საწეველები
07	s 00807	სატინირების მანქანები
08	s 00808	სატკეპნელები (გრუნტის - ) [ხელის იარაღი]
12	s 00809	სატრანსპორტო საშუალებები (ელექტროძრავიანი - )
28	s 00810	სატრანსპორტო საშუალებები (რადიომართვადი სათამაშო - )
12	s 00811	სატრანსპორტო საშუალებები გადაზიდვებისათვის (სამხედრო - )
12	s 00812	სატრანსპორტო საშუალებები დისტანციური მართვით, სათამაშოების გარდა
12	s 00813	სატრანსპორტო საშუალებები საჰაერო ბალიშებზე
11	s 00814	სატრანსპორტო საშუალებების ამრეკლავები
12	s 00815	სატრანსპორტო საშუალებების ბამპერები
22	s 00816	სატრანსპორტო საშუალებების გადასაფარებლები [მოურგები]
11	s 00817	სატრანსპორტო საშუალებების გამათბობლები
11	s 00818	სატრანსპორტო საშუალებების განათების ხელსაწყოები
12	s 00819	სატრანსპორტო საშუალებების თვლები
12	s 00820	სატრანსპორტო საშუალებების თვლის მანები
12	s 00821	სატრანსპორტო საშუალებების თვლის მორგვები 
12	s 00822	სატრანსპორტო საშუალებების თვლის ფერსოები 
11	s 00823	სატრანსპორტო საშუალებების მაშუქები
28	s 00824	სატრანსპორტო საშუალებების მცირე ზომის მოდელები
11	s 00825	სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობა [განათების მოწყობილობა]
12	s 00826	სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო საშუალებები
17	s 00827	სატრანსპორტო საშუალებების რადიატორის შემაერთებელი მილები
07	s 00828	სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის დანადგარები
12	s 00829	სატრანსპორტო საშუალებების საბურავები
12	s 00830	სატრანსპორტო საშუალებების საბურავების მოცურების საწინააღმდეგო მოწყობილობები
12	s 00831	სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლები
12	s 00832	სატრანსპორტო საშუალებების საკიდრის რესორები 
12	s 00833	სატრანსპორტო საშუალებების საფეხურები 
12	s 00834	სატრანსპორტო საშუალებების საწვავის ავზის სახურავები 
12	s 00835	სატრანსპორტო საშუალებების შასი
02	s 00836	სატრანსპორტო საშუალებების ჩარჩოებისა და შასის დამცავი გრუნტი
		
01	s 00837	სატრანსპორტო საშუალებების ძრავას გასაცივებელი შედგენილობები
11	s 00838	სატრანსპორტო საშუალებების ჰაერის კონდიციონერები
11	s 00839	სატრანსპორტო საშუალების მინების გამათბობლები
09	s 00840	სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებელი შუქამრეკლი რგოლები ტანსაცმელზე დასამაგრებლად
34	s 00841	სატუჩეები (სიგარეტის მუნდშტუკის - ) 
34	s 00842	სატუჩეები სიგარეტისა და სიგარის მუნდშტუკებისათვის (ქარვის - ) 
15	s 00843	სატუჩეები ჩასაბერი ინსტრუმენტებისათვის
28	s 00844	სატყორცნი იარაღი
31	s 00845	სატყუარა (სათევზაო - ), ცოცხალი
28	s 00846	სატყუარა თევზაობის ან ნადირობისათვის
		
28	s 00847	სატყუარა თევზაობის ან ნადირობისათვის (სუნიანი - )
30	s 00848	საუზმეული (ბრინჯის - )
30	s 00849	საუზმეული (მარცვლეულის - )
29	s 00850	საუზმეული (ხილზე დამზადებული - ) 
21	s 00851	საუზმის ჩასადები კოლოფები
07	s 00852	საუთოებელი მანქანები
21	s 00853	საუთოებელი ფიცრები
21	s 00854	საუთოებელი ფიცრის შალითები
21	s 00855	საუთოებელი წნეხები (შარვლის - )
11	s 00856	საუნას აღჭურვილობა
13	s 00857	საფალიე ზონარები
30	s 00858	საფანელი
19	s 00859	საფანერე მერქანი
13	s 00860	საფანტი (სანადირო - )
16	s 00861	საფარგლეები 
28	s 00862	საფარები (თხილამურის საყრდენი ზედაპირის - )
20	s 00863	საფარები (წყლის ნიჟარის მოსახსნელი - )
02	s 00864	საფარები [საღებავები]
02	s 00865	საფარები [საღებავი] (მოგუდრონებული მუყაოს - )
19	s 00866	საფარები გადახურავისათვის, არალითონური
06	s 00867	საფარები გადახურვისათვის
02	s 00868	საფარები მერქნისათვის [საღებავები]
07	s 00869	საფარველები [მანქანათა ნაწილები]
08	s 00870	საფართები
08	s 00871	საფართის ვაზნები 
07	s 00872	საფართოებელი ავზები [მანქანათა ნაწილები]
11	s 00873	საფართოებელი ავზები გათბობის სისტემებისათვის
24	s 00874	საფარი (ავეჯის პლასტმასის - )
27	s 00875	საფარი (იატაკის - )
27	s 00876	საფარი (სათხილამურო ფერდობის ნაქსოვი - )
05	s 00877	საფაღარათო საშუალებები
		
22	s 00878	საფეიქრო ბოჭკო
22	s 00879	საფეიქრო ბოჭკო (დაუმუშავებელი - )
07	s 00880	საფეიქრო მანქანები
26	s 00881	საფეიქრო მოსართავები (გახურებით მისაწებებელი - ), [გალანტერეა]
05	s 00882	საფენები (მენსტრუალური - )
24	s 00883	საფენები (მაგიდის - )
05	s 00884	საფენები (მდოგვის - )
34	s 00885	საფერფლეები
12	s 00886	საფეხურები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
02	s 00887	საფითხნი [შიგა გამოყვანისას გამოსაყენებელი შედგენილობები]
16	s 00888	საფილტრავი მასალა [ქაღალდი]
24	s 00889	საფილტრავი საფეიქრო მასალა 
16	s 00890	საფილტრავი ქაღალდი
06	s 00891	საფლავი ლითონის ფილები 
06	s 00892	საფლავის ბრინჯაოს ძეგლები 
19	s 00893	საფლავის დაფები, არალითონური
06	s 00894	საფლავის ლითონის მესრები
06	s 00895	საფლავის ლითონის დაფები
06	s 00896	საფლავის ლითონის სტელები 
06	s 00897	საფლავის ლითონის ფილები
06	s 00898	საფლავის ლითონის ძეგლები 
19	s 00899	საფლავის მესრები, არალითონური
19	s 00900	საფლავის სტელები, არალითონური
19	s 00901	საფლავის ფილები, არალითონური
19	s 00902	საფლავის ქვები
19	s 00903	საფლავის ძეგლები, არალითონური
16	s 00904	საფოსტო მარკები
09	s 00905	საფოსტო მარკებით გადახდის კონტროლის აპარატები
09	s 00906	საფოსტო მარკების აღმრიცხველები 
22	s 00907	საფოსტო ტომრები, ჩანთები
06	s 00908	საფოსტო ყუთები (ლითონის - ) 
19	s 00909	საფოსტო ყუთები ქვის ან აგურისაგან 
20	s 00910	საფოსტო ყუთები, არალითონური
07	s 00911	საფოცხი მანქანის კბილები
07	s 00912	საფრეზავი ჩარხები
12	s 00913	საფრენი აპარატები
07	s 00914	საფრენი აპარატების ძრავები
06	s 00915	საფრთხობელები (ქარზე მომუშავე ლითონის - )
03	s 00916	საფროლი
07	s 00917	საფრქვეველები [მანქანები]
07	s 00918	საფრქვევლები (საღებავის - )
		
05	s 00919	საფუარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
31	s 00920	საფუარი ცხოველებისათვის 
30	s 00921	საფუარი*
30	s 00922	საფუარის ტაბლეტები, არასამედიცინო
06	s 00923	საფუთავები (თუნუქის - )
18	s 00924	საფულეები
34	s 00925	საფურთხებლები საღეჭი თამბაქოს მომხმარებლებისათვის
10	s 00926	საფურთხებლები, სამედიცინო
21	s 00927	საფქვავები საოჯახო მიზნებისათვის, არაელექტრული
07	s 00928	საფქვავი მანქანები 
10	s 00929	საფხეკები (ენის - ) 
16	s 00930	საფხეკები [წასაშლელი საშუალება] ოფისისათვის
08	s 00931	საფხეკები [ხელის იარაღი]
28	s 00932	საფხეკები თხილამურისათვის
08	s 00933	საფხეკელები
08	s 00934	საფხვიერებლები [ხელის იარაღი]
19	s 00935	საქათმეები, არალითონური
06	s 00936	საქათმეები, ლითონის
28	s 00937	საქანელები
24	s 00938	საქარგავი ქსოვილი (ნახატებიანი - )
26	s 00939	საქარგავი ყაისნაღები
23	s 00940	საქარგავი ძაფები 
03	s 00941	საქარე მინების გასაწმენდი სითხეები
09	s 00942	საქარიმეტრები
01	s 00943	საქარინი
16	s 00944	საქაღალდეები საბუთებისათვის
07	s 00945	საქსოვი დაზგები
07	s 00946	საქსოვი დაზგების დგიმები
07	s 00947	საქსოვი დაზგების დგიმთაცმა
07	s 00948	საქსოვი დაზგის ბობინები
09	s 00949	საქსოვი ლუპები
07	s 00950	საქსოვი მანქანები
26	s 00951	საქსოვი ჩხირები
07	s 00952	საქუსლე მანქანები
06	s 00953	საქშენები
02	s 00954	საღებავები (ბაქტერიციდული - )
02	s 00955	საღებავები (დაბინძურების საწინააღმდეგო - )
02	s 00956	საღებავები (ემალის - )
02	s 00957	საღებავები (კერამიკული ნაწარმის - )
17	s 00958	საღებავები (საიზოლაციო - )
02	s 00959	საღებავები (ტიპოგრაფიული - )
02	s 00960	საღებავები (ცეცხლმედეგი - )
02	s 00961	საღებავები (ცხოველების დასადაღი - )
02	s 00962	საღებავები [ტონერები] (ფოტოპირის გადასაღები აპარატებისა და მანქანების - )
02	s 00963	საღებავები*
02	s 00964	საღებავების აგლუტინაციის პრეპარატები
01	s 00965	საღებავების დასამზადებელი ქიმიური პრეპარატები
02	s 00966	საღებავების შემკვრელი პრეპარატები
06	s 00967	საღებავების შესასხურებელი კაბინები 
02	s 00968	საღებავი ექსტრაქტები (მერქნის - )
28	s 00969	საღებავიანი ვაზნები პეინტბოლის პისტოლეტებისათვის [სპორტის საკუთნო]
16	s 00970	საღებავიანი ყუთები [სასკოლო საკუთნო]
01	s 00971	საღებავის [შეფერილობის] გამახალისებელი ქიმიკატები, სამრეწველო დანიშნულების
02	s 00972	საღებავის განმზავებლები
16	s 00973	საღებავის დასატანი ტილოს ქსოვილები (სამრავლებელ აპარატებში - )
16	s 00974	საღებავის დასატანი ტილოს ქსოვილები დოკუმენტების რეპროდუცირების მანქანებისათვის
04	s 00975	საღებავის ზეთები
07	s 00976	საღებავის ლილვაკები (საბეჭდი მანქანის საგორავი - )
03	s 00977	საღებავის მოსაცილებელი პრეპარატები
		
07	s 00978	საღებავის საფრქვევლები
02	s 00979	საღებავის შემავსებლები
06	s 00980	საღებავის შესასხურებელი კაბინები 
19	s 00981	საღებავის შესასხურებელი კაბინები, არალითონური
02	s 00982	საღებრები
02	s 00983	საღებრები (ალაოს - )
02	s 00984	საღებრები (კარაქის - )
02	s 00985	საღებრები (ლიქიორის - )
02	s 00986	საღებრები (ლუდის - )
02	s 00987	საღებრები (საკვები - )
02	s 00988	საღებრები (სასმელის - )
02	s 00989	საღებრები (ტყავეულის - )
02	s 00990	საღებრები (ტყავის - )
03	s 00991	საღებრები ტუალეტში ჩამდინარე წყლისათვის
02	s 00992	საღებრები*
07	s 00993	საღერღი მანქანები (მარცვლეულის - )
34	s 00994	საღეჭი თამბაქო
05	s 00995	საღეჭი რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის
30	s 00996	საღეჭი რეზინი, არასამედიცინო 
26	s 00997	საღილე რგოლები (ტანსაცმლის - )
08	s 00998	საღრუვები
19	s 00999	საღუმლე ცემენტი
01	s 01000	საყალიბე მასალები (სამსხმელო ფორმების დასამზადებელი - )
01	s 01001	საყალიბე ფორმებზე წასასმელი ანტიადჰეზიური შედგენილობები
01	s 01002	საყალიბე ქვიშა
05	s 01003	საყალიბე ცვილი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის
19	s 01004	საყალიბე ხეტყე
07	s 01005	საყალიბო მანქანები
08	s 01006	საყელავი ბარები
25	s 01007	საყელოები [ტანსაცმელი]
26	s 01008	საყელოს გასამყარებელი ელემენტები
18	s 01009	საყელურები ცხოველებისათვის
05	s 01010	საყელურები ცხოველებისათვის (პარაზიტების საწინააღმდეგო - )
09	s 01011	საყვინთი აპარატები
09	s 01012	საყვინთი ყურთსაცობები
15	s 01013	საყვირები
		
12	s 01014	საყვირები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
21	s 01015	საყინულე ვედროები
21	s 01016	საყინულე ფორმები
06	s 01017	საყინულე ფორმები (ლითონის - )
12	s 01018	საყირაო ნაწილები ვაგონებისა და ვაგონეტებისათვის
12	s 01019	საყირაო ურიკები
12	s 01020	საყირაო ძარები სატვირთო მანქანებისათვის
05	s 01021	საყნოსავი მარილები
21	s 01022	საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულო კონტეინერები
24	s 01023	საყოფაცხოვრებო დანიშნულების თეთრეული 
07	s 01024	საყოფაცხოვრებო წისქვილები, ხელით სამართავის გარდა
21	s 01025	საყოფაცხოვრებო ჭურჭლეული
10	s 01026	საყრდენები (ბრტყელტერფიანობისას გამოსაყენებელი - )
06	s 01027	საყრდენები (კასრის - )
07	s 01028	საყრდენები (საკისრების - ) [მანქანათა ნაწილები]
12	s 01029	საყრდენი დგარები ველოსიპედისათვის
14	s 01030	საყურეები
09	s 01031	საყურისები
25	s 01032	საყურისები [ტანსაცმელი]
21	s 01033	საშაქრეები
03	s 01034	საშე [თეთრეულისათვის სურნელის მიმნიჭებელი არომატული ნივთიერებები] 
10	s 01035	საშვილოსნოს შპრიცები
16	s 01036	საშლელი საკუთნო
16	s 01037	საშლელი საშუალებები
31	s 01038	საშობაო [საახალწლო ] ნაძვისხე
30	s 01039	საშობაო [საახალწლო] ნაძვისხის მოსართავი საკონდიტრო ნაწარმი
28	s 01040	საშობაო ნაძვისხეები (ხელოვნური - )
28	s 01041	საშობაო ნაძვისხის მოსართავები, ელნათურების, სანთლებისა და საკონდიტრო ნაწარმის გარდა
28	s 01042	საშობაო ნაძვისხის საყრდენები
11	s 01043	საშრობები (თმის - )
11	s 01044	საშრობი აპარატები
11	s 01045	საშრობი აპარატები და დანადგარები
07	s 01046	საშრობი მანქანები
09	s 01047	საშრობი მოწყობილობები (ფოტოსურათების - )
11	s 01048	საშრობი მოწყობილობები (ფურაჟის - )
11	s 01049	საშრობი მოწყობილობები (ჰაერის - ) 
9	s 01050	საშრობი მოწყობილობები ფოტოგრაფიისათვის
09	s 01051	საშრობი ქვესადგამები [ფოტოგრაფია]
08	s 01052	საშტამპავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]
07	s 01053	საშტამპავი მანქანები
11	s 01054	საშხაპე კაბინები
24	s 01055	საშხაპე ფარდები (ქსოვილის ან პლასტმასის - )
25	s 01056	საშხაპე ქუდები
21	s 01057	საჩაიე კოლოფები
08	s 01058	საჩეჩელები [ხელის იარაღი]
07	s 01059	საჩეჩი მანქანები
07	s 01060	საჩეჩი სავარცხლის კომპლექტები [საჩეჩი მანქანის ნაწილები]
19	s 01061	საჩეხები, მარკიზები (სამშენებლო - ), არალითონური
06	s 01062	საჩეხები, მარკიზები [მშენებლობა]
16	s 01063	საჩვენებელი ჯოხები, არაელექტრონული
16	s 01064	საჩნევი ნემსები 
17	s 01065	საჩურთი მასალა რეზინის ან პლასტმასისაგან
12	s 01066	საცავბალიშები გემისათვის
11	s 01067	საცეცხლე მილები გათბობის ქვაბებისათვის
25	s 01068	საცვლები
25	s 01069	საცვლები (ოფლის შემწოვი -)
19	s 01070	საციგურაო მოედნები [არალითონური კონსტრუქციები]
06	s 01071	საციგურაო მოედნები [ლითონკონსტრუქცია]
11	s 01072	საცმები (აირის სანთურის - )
21	s 01073	საცმები (წურწურას - )
11	s 01074	საცმები ონკანისათვის (გაშხეფის საწინააღმდეგო - )
20	s 01075	საცობები (ბოთლის - ), არალითონური
21	s 01076	საცობები (მინის - )
17	s 01077	საცობები (რეზინის - )
20	s 01078	საცობები, არალითონური
06	s 01079	საცობები, სახშობები (კედლის ნახვრეტების ლითონის - )
06	s 0180	საცობები, სახშობები (ლითონის - )
31	s 00181	საცოხნელი (ცხოველების - )
21	s 00182	საცრები [საყოფაცხოვრებო საკუთნო]
19	s 00183	საცურაო აუზები [კონსტრუქციები], არალითონური
06	s 00184	საცურაო აუზები [ლითონის კონსტრუქციები]
28	s 00185	საცურაო აუზები [სათამაშოები]
28	s 01086	საცურაო ლასტები
09	s 01087	საცურაო ჟილეტები
09	s 01088	საცურაო ქამრები
03	s 01089	საცხები (ტყავის - )
05	s 01090	საცხები ვეტერინარული მიზნებისათვის
05	s 01091	საცხები სამედიცინო მიზნებისათვის
28	s 01092	საცხი (თხილამურების - )
30	s 01093	საცხობი სოდა [ნატრიუმის ბიკარბონატი] 
30	s 01094	საცხობი ფხვნილები
11	s 01095	საცხობი ღუმლები
16	s 01096	საძერწი თიხა
16	s 01097	საძერწი თიხის ფორმები
16	s 01098	საძერწი მასალა
25	s 01099	საძილე ნიღბები
05	s 01100	საძილე საშუალებები
24	s 01101	საძილე ტომარა [ზეწარი]
20	s 01102	საძილე ტომრები (ტურისტული - )
09	s 01103	საძირავები ლოტებისა და ზონდებისათვის
30	s 01104	საწებელა (პამიდვრის - )
30	s 01105	საწებლები [საკაზმები]
12	s 01106	საწეველები (სამთო-სათხილამურო საბაგირო - )
07	s 01107	საწეველები [სათხილამურო საწეველების გარდა]
16	s 01108	საწერი ინსტრუმენტების დასამაგრებელი სამაჯურები
16	s 01109	საწერი კომპლექტები
20	s 01110	საწერი მაგიდები [ავეჯი]
16	s 01111	საწერი მოწყობილობები
16	s 01112	საწერი საკუთნო
16	s 01113	საწერი ფუნჯები
16	s 01114	საწერი ქაღალდი 
16	s 01115	საწერი ცარცი
08	s 01116	საწერტელი
16	s 01117	საწერ-ქაღალდის კომპლექტი 
07	s 01118	საწეწი მანქანები
04	s 01119	საწვავი
01	s 01120	საწვავი (ატომური რეაქტორის - )
04	s 01121	საწვავი აირი
04	s 01122	საწვავი ზეთი
04	s 01123	საწვავი ნარევები (კარბიურირებული - )
09	s 01124	საწვავის თვითრეგულირებადი ტუმბოები 
04	s 01125	საწვავის ბრიკეტები
07	s 01126	საწვავის გარდამქმნელები შიგაწვის ძრავასათვის
01	s 01127	საწვავის ეკონომიურად ხარჯვის ხელშემწყობი პრეპარატები
09	s 01128	საწვავის მიმწოდებელი ტუმბოები ავტოგასამართი სადგურისათვის
10	s 01129	საწვეთურები, სამედიცინო 
07	s 01130	საწველი მანქანები
07	s 01131	საწველი მანქანის ჭიქები
21	s 01132	საწვნეები
16	s 01133	საწმენდები (დაფის - )
21	s 01134	საწმენდი ინსტრუმენტები, ხელით სამართავი
13	s 01135	საწმენდი ჯაგრისები, ზუმბები (ცეცხლსასროლი იარაღის - ) 
22	s 01136	საწმისი 
28	s 01137	საწოვარა ბოთლები (თოჯინას - )
10	s 01138	საწოვარები (ჩვილის - ) [მატყუარა]
		
10	s 01139	საწოვარები (ჩვილის საკვები ბოთლის – )
10	s 01140	საწოვარიანი ბოთლები (ჩვილის - ) 
11	s 01141	საწოვარიანი ბოთლის ელექტროგამათბობლები
10	s 01142	საწოვარიანი ბოთლის სახურავები
20	s 01143	საწოლები (საავადმყოფოს - )
20	s 01144	საწოლები*
12	s 01145	საწოლი ვაგონები
12	s 01146	საწოლი თაროები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
24	s 01147	საწოლის გადასაფარებლები
		
24	s 01148	საწოლის გადასაფარებლები (ქაღალდის - ) 
06	s 01149	საწოლის გორგოლაჭები, ბორბლები 
06	s 01150	საწოლის ლითონის ფურნიტურა
11	s 01151	საწოლის სათბურები
20	s 01152	საწოლის საკუთნო [თეთრეულის გარდა]
20	s 01153	საწოლის ფურნიტურა, არალითონური
09	s 01154	საწონები
01	s 01155	საწრთობი პრეპარატები (ლითონის - )
07	s 01156	საწრფევებელი მანქანები
21	s 01157	საწურები საოჯახო მიზნებისათვის
09	s 01158	საწყაო კოვზები 
09	s 01159	საწყაო ტევადობები
01	s 01160	საჭეამძრავში გამოსაყენებელი სითხე
07	s 01161	საჭედი უროები, მცირე ზომის 
12	s 01162	საჭეები
12	s 01163	საჭეები (ველოსიპედის - )
21	s 01164	საჭერები (მწერების - )
10	s 01165	საჭიპე ქამრები
07	s 01166	საჭირხნისები
12	s 01167	საჭის შალითები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
05	s 01168	საჭმლის მონელების ხელშემწყობი საშუალებები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
08	s 01169	საჭრეთლები
07	s 01170	საჭრელები [მანქანათა ნაწილები]
07	s 01171	საჭრელი მანქანები
34	s 01172	საჭრელი სამარჯვები (სიგარის ბოლოს - )
07	s 01173	საჭრელი სანთურები, გაზზე მომუშავე
07	s 01174	საჭრელი ჩარხები
08	s 01175	საჭრისები გრავირებისათვის [ხელის იარაღი]
08	s 01176	საჭრისის საჭერელა
21	s 01177	საჭყლეტები (ნივრის - ) [სამზარეულოს საკუთნო]
16	s 01178	სახაზავები
16	s 01179	სახაზავები (ოთხწახნაგა - )
09	s 01180	სახაზავები [გამზომი ინსტრუმენტები]
16	s 01181	სახაზავი დაფები
16	s 01182	სახაზავი კალმები [რაისფედერები, ხაზკალმები] 
03	s 01183	სახამებელი [აპრეტი] 
01	s 01184	სახამებელი ბუბკო [წებო], საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წებოების გარდა
05	s 01185	სახამებელი დიეტური ან ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	s 01186	სახამებელი, სამრეწველო დანიშნულების
01	s 01187	სახამებლის გამათხელებელი ქიმიური ნივთიერებები [გაუწებოების საშუალებები]
09	s 01188	სახანძრო გემები
09	s 01189	სახანძრო კიბეები
09	s 01190	სახანძრო მანქანები
09	s 01191	სახანძრო ტუმბოები
17	s 01192	სახანძრო შლანგები
07	s 01193	სახარატო ჩარხები
20	s 01194	სახატავი და სახაზავი მაგიდები
16	s 01195	სახატავი ფუნჯები
16	s 01196	სახელმძღვანელოები
20	s 01197	სახელურები (კარის - ), არალითონური
18	s 01198	სახელურები (ჩემოდნის - )
18	s 01199	სახელურები (ხელჯოხის - )
06	s 01200	სახელურები სამუშაო იარაღისათვის 
21	s 01201	სახელურიანი ტაფები
06	s 01202	სახელურისა და ტარის სამჭიდროებელი, დამცავი რგოლები
07	s 01203	სახერხი დაზგები [მანქანათა ნაწილები]
21	s 01204	სახეხელა [საოჯახო საკუთნო]
21	s 01205	სახეხი  ბალიშები სამზარეულოსათვის
07	s 01206	სახეხი ქარგოლების მოსაპირი დაზგები
03	s 01207	სახეხი ქვები
25	s 01208	სახვევები (ბავშვის ქსოვილის - )
10	s 01209	სახვევები (დამჭერი - )
16	s 01210	სახვევები ქაღალდის ან ცელულოზისაგან (ბავშვის ერთჯერადი - )
05	s 01211	სახვევები ცხელი საფენებისათვის
05	s 01212	სახვევი ბანდები
05	s 01213	სახვევი დოლბანდი
05	s 01214	სახვევი მასალა (ქირურგიული - )
05	s 01215	სახვევი მასალა, სამედიცინო 
01	s 01216	სახვევი მასალის მწებავი შედგენილობები (ქირურგიული - )
08	s 01217	სახვრეტელები
16	s 01218	სახვრეტელები (ქაღალდის - )
08	s 01219	სახვრეტი მარწუხები [ხელის იარაღი]
07	s 01220	სახვრეტი წნეხის პუანსონები
24	s 01221	სახიანი თეთრეული
09	s 01222	სახის დამცავი ეკრანები მუშებისათვის
03	s 01223	სახის კანის მათეთრებელი კრემები
06	s 01224	სახლის არამნათი ლითონის ნომრები 
20	s 01225	სახლის არამნათი ნომრები, არალითონური
05	s 01226	სახლის სოკოს გასანადგურებელი საშუალებები
12	s 01227	სახმელეთო სატრანპორტო საშუალებების ბარბაცები [ძრავასა და მოტორის ნაწილების გარდა]
07	s 01228	სახნისები (გუთნის - )
07	s 01229	სახნისიანი არხსათხრელები
08	s 01230	სახრახნისები
06	s 01231	სახსრები (ლითონის - )
07	s 01232	სახსრები (უნივერსალური - ) [კარდანის სახსრები]
20	s 01233	სახსრები, არალითონური
28	s 01234	სახუმარო სათამაშო-სიურპრიზი
12	s 01235	სახურავები (სატრანსპორტო საშუალებების საწვავის ავზის - ) 
10	s 01236	სახურავები (საწოვარიანი ბოთლის - )
19	s 01237	სახურავები მზის ელემენტებით, არალითონური
19	s 01238	სახურავები, არალითონური
21	s 01239	სახურავიანი ლუდის კათხები
19	s 01240	სახურავის ნივნივები
20	s 01241	სახშობები (კედლის ნახვრეტის - ), არალითონური
19	s 01242	საჯინიბოები
11	s 01243	საჰაერო სარქვლები ორთქლის გამათბობელი დანადგარისათვის
12	s 01244	საჰაერო ტრანსპორტი
11	s 01245	საჰაერო ტრანსპორტის განათების სისტემები
01	s 01246	სებაცინმჟავა
02	s 01247	სევადი [საღებრები ან საღებავები]
06	s 01248	სეიფები
08	s 01249	სეკატორები
20	s 01250	სეკრეტერები
28	s 01251	სელაპის ტყავი [თხილამურის საფარი]
01	s 01252	სელენი
22	s 01253	სელი (დაუმუშავებელი - ) [დაჩეჩილი]
22	s 01254	სელის ანაძენძი
21	s 01255	სელის ანაძენძი დასუფთავებისათვის
05	s 01256	სელის თესლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	s 01257	სელის თესლის ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
31	s 01258	სელის ფქვილი [ფურაჟი]
23	s 01259	სელის ძაფი 
30	s 01260	სენდვიჩები
07	s 01261	სეპარატორები
07	s 01262	სეპარატორები (ორთქლის - )
07	s 01263	სეპარატორები (ორთქლისა და ზეთის ფაზების - )
21	s 01264	სერვიზები [მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი]
05	s 01265	სეროთერაპიის მედიკამენტები
28	s 01266	სერფინგის დაფები
28	s 01267	სერფინგის დაფის ღვედები 
28	s 01268	სერფინგის თხილამურები
28	s 01269	სერფინგის იალქნიანი დაფები 
28	s 01270	სერფინგის იალქნიანი დაფის აღჭურვილობა
09	s 01271	სექსტანტები
06	s 01272	სვეტები (ლითონის სამშენებლო - )
19	s 01273	სვეტები (რეკლამისა და განცხადებების - ), არალითონური
06	s 01274	სვეტები (სარეკლამო - )
31	s 01275	სვია
05	s 01276	სვიას ექსტრაქტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
31	s 01277	სვიის გირჩები
32	s 01278	სვიის ექსტრაქტები ლუდის დასამზადებლად
25	s 01279	სვიტერები
34	s 01280	სიგარები
34	s 01281	სიგარეტები
05	s 01282	სიგარეტები თამბაქოს გარეშე სამედიცინო მიზნებისათვის
34	s 01283	სიგარეტები თამბაქოს შემცვლელებით 
07	s 01284	სიგარეტის დასამზადებელი სამრეწველო მანქანები
34	s 01285	სიგარეტის დასახვევი ჯიბის მოწყობილობები
34	s 01286	სიგარეტის მუნდშტუკის სატუჩეები 
34	s 01287	სიგარეტის ფილტრები
34	s 01288	სიგარეტის ჰილზები
34	s 01289	სიგარილოები
34	s 01290	სიგარის ბოლოს საჭრელი სამარჯვები
16	s 01291	სიგარის რგოლები
34	s 01292	სიგარის ყუთები 
09	s 01293	სიგნალები, მნათი ან მექანიკური
09	s 01294	სიგნალიზატორი (ხანძრის - )
33	s 01295	სიდრი [ვაშლის ღვინო]
32	s 01296	სიდრი, ვაშლის წვენი
02	s 01297	სიენა [საღებავი]
22	s 01298	სიზალი [საფეიქრო აგავის დამუშავებული ბოჭკო]
11	s 01299	სითბოს რეგენერატორები
11	s 01300	სითბური აკუმულატორები
11	s 01301	სითბური ტუმბოები
01	s 01302	სითხე (საჭეამძრავში გამოსაყენებელი - )
01	s 01303	სითხე (ტრანსმისიის - )
04	s 01304	სითხეები (საზეთ-მაცივებელი - )
01	s 01305	სითხეები (აბრაზივებთან გამოსაყენებელი დამხმარე - )
03	s 01306	სითხეები (გასრიალების თავიდან ასაცილებელი იატაკის - )
01	s 01307	სითხეები (ელექტრული აკუმულატორების დესულფატირებისას გამოსაყენებელი - )
01	s 01308	სითხეები (სამუხრუჭე - )
01	s 01309	სითხეები (ჰიდრავლიკური სისტემის - )
11	s 01310	სითხეში ჩასაძირი გამხურებლები
08	s 01311	სითხის დეკანტაციის მოწყობილობა [ხელის იარაღი]
05	s 01312	სიკატივები [გამომშრობი ნივთიერებები] სამედიცინო მიზნებისათვის
02	s 01313	სიკატივები [საღებავის გასაშრობი კატალიზატორები] 
01	s 01314	სილიკატები
01	s 01315	სილიკონები
01	s 01316	სილიციუმი
06	s 01317	სილიციუმიანი თუჯი
03	s 01318	სილიციუმკარბიდი [აბრაზივი]
28	s 01319	სიმები (ჩოგნის - )
15	s 01320	სიმები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის
15	s 01321	სიმებიანი ინსტრუმენტების ასაწყობი მოწყობილობები
15	s 01322	სიმებიანი საკრავები
31	s 01323	სიმინდი
30	s 01324	სიმინდი, მოხალული
30	s 01325	სიმინდის ბურღული
29	s 01326	სიმინდის ზეთი
31	s 01327	სიმინდის კოპტონი საქონლის გამოსაკვებად
30	s 01328	სიმინდის ფანტელები
30	s 01329	სიმინდის ფქვილი
		
30	s 01330	სიმინდის ღერღილი
15	s 01331	სიმის დასაჭიმი კოჭები
16	s 01332	სიმღერების კრებულები
09	s 01333	სინათლის გამოსხივების ელექტრონული მაჩვენებლები
05	s 01334	სინამაქი სამედიცინო მიზნებისათვის
15	s 01335	სინთეზატორები
17	s 01336	სინთეზური კაუჩუკი 
17	s 01337	სინთეზური ფისები [ნახევარფაბრიკატები]
01	s 01338	სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი
09	s 01339	სინჯარები
26	s 01340	სირაქლემას ბუმბული [სამოსის საკუთნო]
09	s 01341	სირენები
26	s 01342	სირმა
05	s 01343	სიროფები, ვაჟინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
08	s 01344	სისო ხერხები
29	s 01345	სისხლზე დამზადებული ძეხვი
05	s 01346	სისხლი სამედიცინო მიზნებისათვის
10	s 01347	სისხლის ანალიზის აპარატურა
10	s 01348	სისხლის არტერიული წნევის გასაზომი ხელსაწყოები
05	s 01349	სისხლის გასაწმენდი საშუალებები
01	s 01350	სისხლის ნახშირი
05	s 01351	სისხლის პლაზმა
21	s 01352	სიფონები გაზირებული წყლისათვის 
10	s 01353	სიყრუის სამკურნალო აპარატურა
09	s 01354	სიჩქარის კონტროლის ხელსაწყოები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სპიდომეტრები
07	s 01355	სიჩქარის რეგულატორები მანქანის, ძრავასა და მოტორისათვის
05	s 01356	სიცხის დამწევი საშუალებები 
09	s 01357	სიხშირის საზომები 
10	s 01358	სკალპელები
20	s 01359	სკამები
10	s 01360	სკამები (ღამის ქოთნის - ) 
01	s 01361	სკანდიუმი
09	s 01362	სკანერები [ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა]
09	s 01363	სკაფანდრები მყვინთავებისათვის
20	s 01364	სკები
28	s 01365	სკეიტბორდები 
18	s 01366	სკივრები ტყავის ან ტყავ-მუყაოსაგან
03	s 01367	სკიპიდარი განცხიმვისათვის 
05	s 01368	სკიპიდარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
02	s 01369	სკიპიდარი, ბელეკონი [საღებავის განმზავებლები]
03	s 01370	სკიპიდრის ზეთი განცხიმვისათვის 
05	s 01371	სკიპიდრის ზეთი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
20	s 01372	სკის ხის ჩარჩოები 
11	s 01373	სკრუბერები [აირის დანადგარის ნაწილები]
12	s 01374	სკუტერები [სატრანსპორტო საშუალებები]
09	s 01375	სმარტ-ბარათები [მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით]
10	s 01376	სმენის აპარატები
10	s 01377	სმენის დამცავი აპარატები
01	s 01378	სოდა (კალცინირებული - )
03	s 01379	სოდა (მათეთრებელი - ) 
32	s 01380	სოდიანი წყალი
29	s 01381	სოიას მარცვლები საკვებისათვის, დაკონსერვებული
29	s 01382	სოიას რძე [რძის შემცვლელი]
30	s 01383	სოიას საწებელა
30	s 01384	სოიას ფქვილი
30	s 01385	სოიას ცომი [საკაზმი]
04	s 01386	სოიის ზეთი სამზარეულოს ჭურჭლისათვის (მიწვის თავიდან ასაცილებელი - )
29	s 01387	სოკო, დაკონსერვებული
31	s 01388	სოკო, ცოცხალი
09	s 01389	სოლენოიდური სარქველები [ელექტრომაგნიტური გადამრთველები]
09	s 01390	სონარები
09	s 01391	სონომეტრები
29	s 01392	სოსისი
29	s 01393	სოსისი საფანელში
01	s 01394	სოუსები (თამბაქოს არომატიზაციისას გამოსაყენებელი - )
30	s 01395	სოუს-სანელებლები [საკაზმები]
30	s 01396	სპაგეტი
05	s 01397	სპერმა (ხელოვნური განაყოფიერების - )
09	s 01398	სპექტროგრაფები
09	s 01399	სპექტროსკოპები
09	s 01400	სპეცტანსაცმელი, ლაბორატორიული
09	s 01401	სპიდომეტრები
06	s 01402	სპილენძი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული
06	s 01403	სპილენძის მავთული, არაიზოლირებული
14	s 01404	სპილენძის ჟეტონები
06	s 01405	სპილენძის რგოლები
09	s 01406	სპილენძის სადენი, იზოლირებული
20	s 01407	სპილოს ძვლის ნაკეთობა, დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული 
14	s 01408	სპილოს ძვლის საიუველირო ნაწარმი
08	s 01409	სპირალური ბურღები [ხელის იარაღი]
10	s 01410	სპირომეტრები [სამედიცინო ხელსაწყოები]
01	s 01411	სპირტები*
04	s 01412	სპირტზე დამზადებული საწვავი
33	s 01413	სპირტი (ბრინჯის - )
01	s 01414	სპირტი (ნიშადურის - )
04	s 01415	სპირტი [საწვავი]
05	s 01416	სპირტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
33	s 01417	სპირტიანი ესენციები
33	s 01418	სპირტიანი ექსტრაქტები
09	s 01419	სპირტიანი თარაზოები
33	s 01420	სპირტიანი სასმელები
31	s 01421	სპირტის გამოხდის ნარჩენები ცხოველების გამოსაკვებად
11	s 01422	სპირტის სანთურები
09	s 01423	სპირტსაზომები
05	s 01424	სპოროვანების საწინააღმდეგო პრეპარატები
09	s 01425	სპორტსმენების დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები 
12	s 01426	სპორტული ავტომობილები
09	s 01427	სპორტული სათვალეები 
25	s 01428	სპორტული ფეხსაცმელი
18	s 01429	სპორტული ჩანთები 
30	s 01430	სტაბილიზატორები (ათქვეფილი ნაღების - )
07	s 01431	სტატორები [მანქანათა ნაწილები]
21	s 01432	სტატუეტები (ფაიფურის, კერამიკის ან მინის - )
19	s 01433	სტატუეტები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს - )
20	s 01434	სტატუეტები (ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლასტმასის - )
14	s 01435	სტატუეტები კეთილშობილი ლითონებისაგან
04	s 01436	სტეარინი
01	s 01437	სტეარინმჟავა
16	s 01438	სტეატიტი [თერძის ცარცი]
28	s 01439	სტენდები (მოძრავი სამიზნე - )
16	s 01440	სტეპლერები [ოფისის საკუთნო]
09	s 01441	სტერეომიმღებები (პერსონალური - )
09	s 01442	სტერეოსკოპები
09	s 01443	სტერეოსკოპული აპარატები
07	s 01444	სტერეოტიპის დამამზადებელი მანქანები
11	s 01445	სტერილიზატორები
11	s 01446	სტერილიზაციის ერთჯერადი ტომსიკები
05	s 01447	სტერილიზაციის პრეპარატები
05	s 01448	სტერილიზაციის პრეპარატები (ნიადაგის - )
10	s 01449	სტერილური ზეწრები, ქირურგიული
05	s 01450	სტეროიდები
10	s 01451	სტეტოსკოპები
01	s 01452	სტიბიუმი
01	s 01453	სტიბიუმის ოქსიდი
01	s 01454	სტიბიუმის სულფიდი
05	s 01455	სტომატოლოგიური აბრაზიული მასალა
05	s 01456	სტომატოლოგიური ამალგამა
10	s 01457	სტომატოლოგიური აპარატურა და ინსტრუმენტები
10	s 01458	სტომატოლოგიური აპარატურა, ელექტრული
10	s 01459	სტომატოლოგიური ბურღები
10	s 01460	სტომატოლოგიური სავარძლები 
10	s 01461	სტომატოლოგიური სარკეები
11	s 01462	სტომატოლოგიური საშრობი კარადები
05	s 01463	სტომატოლოგიური ცემენტი 
05	s 01464	სტრიქნინი
01	s 01465	სტრონციუმი
01	s 01466	სუბსტრატები ნიადაგის გარეშე გასაზრდელად [სოფლის მეურნეობა]
24	s 01467	სუდარები
05	s 01468	სულფამიდური პრეპარატები [წამლები]
01	s 01469	სულფატები
01	s 01470	სულფიდები
09	s 01471	სულფიტომეტრები
01	s 01472	სულფონმჟავა
03	s 01473	სუნამოები
21	s 01474	სუნამოს პულვერიზატორები
03	s 01475	სუნთქვის გამახალისებელი აეროზოლები
28	s 01476	სუნიანი სატყუარა თევზაობის ან ნადირობისათვის 
15	s 01477	სუონა [ჩინური საყვირი]
01	s 01478	სუპერფოსფატი [სასუქი]
16	s 01479	სურათები, ნახატები 
20	s 01480	სურათის ჩარჩოები
20	s 01481	სურათის ჩარჩოს ბაგეტები 
20	s 01482	სურათის ჩარჩოს ნაძერწი მორთულობა
15	s 01483	სურდინები
21	s 01484	სურები
02	s 01485	სურინჯი
02	s 01486	სურინჯი (ტყვიის - )
04	s 01487	სურნელოვანი სანთლები
03	s 01488	სურნელოვანი წყალი 
03	s 01489	სურნელოვანი ხე
28	s 01490	სუსპენზორიები [დამჭერი ბანდაჟები ტრავმის პროფილაქტიკისათვის]
22	s 01491	სუსხურის ღინღლი, გერმა
11	s 01492	სუფთა ოთახები” [სანიტარულ-ტექნიკური აღჭურვილობა]
24	s 01493	სუფრები, არა ქაღალდის
20	s 01494	სუფრის გასაწყობი დამხმარე მაგიდები
20	s 01495	სუფრის გასაწყობი მაგიდა-ურიკები [ავეჯი]
08	s 01496	სუფრის ვერცხლეული [დანა-ჩანგალი და კოვზები]
30	s 01497	სუფრის მარილი 
08	s 01498	სუფრის საკუთნო [დანა-ჩანგალი და კოვზები]
08	s 01499	სუფრის საკუთნო [დანა-ჩანგალი და კოვზები]
32	s 01500	სუფრის წყალი
30	s 01501	სუში
09	s 01502	სფერომეტრები
26	s 01503	სფერული საგნები [სოკო, ბურთი და ა.შ.] (საკემსი - ) 
10	s 01504	სფიგმომანომეტრები
10	s 01505	სფიგმოტენზიომეტრები
09	s 01506	სცენის განათების რეგულატორები
21	s 01507	სწრაფსახარში ქვაბები, არაელექტრული
16	s 01508	სწრაფჩამკერები [ოფისის საკუთნო] 
28	s 01509	სხეულის სავარჯიშო ტრენაჟორები
10	s 01510	სხეულის ღრუების გამოსარეცხი სამარჯვები 
10	s 01511	სხეულის ღრუების გამოსასუფთავებელი ჯაგრისები 
32	t 00001	ტაბლეტები (გაზიანი სასმელის დასამზადებელი - )
30	t 00002	ტაბულე [ბოსტნეულის კერძი ხორბლის ბურღულით]
20	t 00003	ტაბურეტები
05	t 00004	ტალახი (სამკურნალო - )
05	t 00005	ტალახი აბაზანებისათვის
12	t 00006	ტალახსაწინააღმდეგო ფარები
12	t 00007	ტალახსაწინააღმდეგო ფარები ველოსიპედისათვის
07	t 00008	ტალახსაჭერები, ჭუჭყსაჭერები [მანქანები]
01	t 00009	ტალკი [მაგნიუმის სილიკატი]
03	t 00010	ტალკი [ტუალეტის საშუალება] 
09	t 00011	ტალღსაზომები
15	t 00012	ტამბურინები 
05	t 00013	ტამპონები (ჭრილობის შეხორცებისას გამოსაყენებელი - )
03	t 00014	ტამპონიანი კოსმეტიკური ჩხირები (ბამბის - )
15	t 00015	ტამტამები
28	t 00016	ტანვარჯიშის იარაღები
31	t 00017	ტანი (ხის - )
01	t 00018	ტანინი
13	t 00019	ტანკები
25	t 00020	ტანმოვარჯიშის ტანსაცმელი 
25	t 00021	ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმელი
25	t 00022	ტანსაცმელი (ტყავის - )
18	t 00023	ტანსაცმელი (ცხოველების - )
18	t 00024	ტანსაცმელი (ცხოველების - )
09	t 00025	ტანსაცმელი (ხანძრისაგან დამცავი - )
25	t 00026	ტანსაცმელი (ხელოვნური ტყავის - )
09	t 00027	ტანსაცმელი უბედური შემთხვევის, გამოსხივებისა და ხანძრისაგან დასაცავად
25	t 00028	ტანსაცმელი*
26	t 00029	ტანსაცმლის გასაწყობი არშია, ქობა
26	t 00030	ტანსაცმლის გასაწყობი დაწნული ზონარი, ყაითანი
21	t 00031	ტანსაცმლის გასაჭიმი საკიდები
20	t 00032	ტანსაცმლის დასაკიდი კაუჭები, არალითონური
20	t 00033	ტანსაცმლის საკიდები [ავეჯი]
06	t 00034	ტანსაცმლის საკიდი კაუჭები 
20	t 00035	ტანსაცმლის საკიდის კაუჭები, არალითონური
20	t 00036	ტანსაცმლის საკიდრები 
18	t 00037	ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები 
26	t 00038	ტანსაცმლის საღილე რგოლები
20	t 00039	ტანსაცმლის საცავები
26	t 00040	ტანსაცმლის შესაკრავები
26	t 00041	ტანსაცმლის ხელოვნური მხრები
05	t 00042	ტანსაცმლისა და ქსოვილის დეზოდორანტები
06	t 00043	ტანტალი [ლითონი]
30	t 00044	ტაპიოკა
30	t 00045	ტაპიოკას ფქვილი, საკვები
01	t 00046	ტაპიოკას ფქვილი, სამრეწველო დანიშნულების
20	t 00047	ტარები (დანის - ), არალითონური
20	t 00048	ტარები (იარაღის - ), არალითონური
16	t 00049	ტარები კალმისათვის
08	t 00050	ტარკუთხვილები
08	t 00051	ტატუირების აპარატები
21	t 00052	ტაფები (სახელურიანი - )
24	t 00053	ტაფტა [ქსოვილი]
09	t 00054	ტაქომეტრები
30	t 00055	ტაქოსი [სიმინდის უმარილო კვერი ხორცისა და ბოსტნეულის შიგთავსით]
09	t 00056	ტაქსომეტრები
21	t 00057	ტაშტები
29	t 00058	ტაჰინი [ქუნჯუთის თესლის ცომისებრი მასა]
09	t 00059	ტელეგრაფის აპარატები
19	t 00060	ტელეგრაფის ბოძები
06	t 00061	ტელეგრაფის ბოძები, ლითონის
09	t 00062	ტელევიზორები
09	t 00063	ტელემოკარნახე
09	t 00064	ტელესკოპები 
09	t 00065	ტელეტაიპები
09	t 00066	ტელეფონები (გადსატანი - )
09	t 00067	ტელეფონის აპარატები
06	t 00068	ტელეფონის კაბინები
19	t 00069	ტელეფონის კაბინები, არალითონური
09	t 00070	ტელეფონის ყურმილები
06	t 00071	ტელეფონის ჯიხურები
19	t 00072	ტელეფონის ჯიხურები, არალითონური
01	t 00073	ტელური
12	t 00074	ტელფერები [კიდული ბაგირგზები]
06	t 00075	ტელფერის [კიდული გზა] ბაგირები, გვარლები
09	t 00076	ტემპერატურის ინდიკატორები
17	t 00077	ტემპერატურული გაფართოების საკომპენსაციო შუასადებები
22	t 00078	ტენტები სინთეტიკური მასალისაგან
22	t 00079	ტენტები ქსოვილისაგან 
19	t 00080	ტერაკოტა
21	t 00081	ტერარიუმები (ოთახის - ) [ვივარიუმები]
21	t 00082	ტერარიუმები მცენარეების მოსაშენებლად (ოთახის - ) 
03	t 00083	ტერპენები [ეთეზეთები] 
01	t 00084	ტეტრაქლორეთანი
01	t 00085	ტეტრაქლორიდები
01	t 00086	ტეტრაქლორმეთანი
01	t 00087	ტექნეციუმი
04	t 00088	ტექნიკური ზეთები
01	t 00089	ტექნიკური კერამიკული ნაწარმის დასამზადებელი შედგენილობები
04	t 00090	ტექნიკური ცვილი
04	t 00091	ტექნიკური ცხიმები
09	t 00092	ტექსტური პროცესორები
07	t 00093	ტვირთამწევი ჯაჭვები [მანქანათა ნაწილები]
07	t 00094	ტვირთის გადასაზიდი მოწყობილობები ჰაერის ბალიშზე
20	t 00095	ტვირთის გადასაზიდი ქვეშები, პლატფორმები არალითონური
22	t 00096	ტვირთის გადასატანი და დატვირთვა-განტვირთვის ბაგირები, არალითონური
		
06	t 00097	ტვირთის გადასატანი ღვედები
06	t 00098	ტვირთის ტრანსპორტირების ქვეშები, პლატფორმები 
06	t 00099	ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა-განტვირთვის ლითონის ღვედები 
06	t 00100	ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა-განტვირთვის ლითონის შემოსაბმელები
06	t 00101	ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა-განტვირთვის ქვეშები 
20	t 00102	ტვირთის შეფუთვის, ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა-განტვირთვისათვის ქვეშები, არალითონური 
12	t 00103	ტვირთმზიდები (სამთვლიანი - )
09	t 00104	ტიგელები [ლაბორატორიული]
09	t 00105	ტივტივები ცურვისათვის
24	t 00106	ტიკი [ლეიბის გადასაკრავი]
24	t 00107	ტიკი [სელის ქსოვილი]
24	t 00108	ტილო
17	t 00109	ტილო (აზბესტის - )
21	t 00110	ტილოები (იატაკის მოსაწმენდი - )
22	t 00111	ტილოს სავენტილაციო ტიხრები შახტებისათვის (გაფისული - ) 
24	t 00112	ტილოს ქსოვილი
05	t 00113	ტიმოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
16	t 00114	ტიპოგრაფიული კლიშე
16	t 00115	ტიპოგრაფიული კომპლექტები, პორტატიული [ოფისის საკუთნო]
16	t 00116	ტიპოგრაფიული ლიტერები [ციფრული და ანბანური]
02	t 00117	ტიპოგრაფიული პასტები [საღებავი]
07	t 00118	ტიპოგრაფიული საბეჭდი მანქანები
02	t 00119	ტიპოგრაფიული საღებავები
16	t 00120	ტიპოგრაფიული შრიფტები
07	t 00121	ტიპოგრაფიული წნეხები
06	t 00122	ტიტანი 
02	t 00123	ტიტანის დიოქსიდი [პიგმენტი]
01	t 00124	ტიტანის დიოქსიდი, სამრეწველო დანიშნულების
01	t 00125	ტიტანიტები
24	t 00126	ტიული
24	t 00127	ტიულის ფარდები
22	t 00128	ტიხრები შახტებისათვის (გაფისული ტილოს სავენტილაციო - ) 
19	t 00129	ტიხრები, არალითონური
06	t 00130	ტიხრები, ლითონის
14	t 00131	ტიხრული მინანქარი
30	t 00132	ტკბილეული
30	t 00133	ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო ნაწარმისათვის
05	t 00134	ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები
28	t 00135	ტობოგანი 
25	t 00136	ტოგები  
01	t 00137	ტოლუოლი
21	t 00138	ტოლჩები
32	t 00139	ტომატის წვენი [სასმელი]
06	t 00140	ტომპაკი
07	t 00141	ტომრები (მტვერსასრუტის - )
20	t 00142	ტომრები (ტურისტული საძილე - )
22	t 00143	ტომრები შეუფუთავი საქონლის გადასაზიდად და შესანახად
22	t 00144	ტომრები, ჩანთები (საფოსტო - )
11	t 00145	ტომსიკები (სტერილიზაციის ერთჯერადი - )
22	t 00146	ტომსიკები (ტრიკოტაჟის გასარეცხი - )
09	t 00147	ტონარმები ფირსაკრავებისათვის
02	t 00148	ტონერები [საღებავები] (ფოტოპირის გადასაღები აპარატებისა და მანქანების - )
02	t 00149	ტონერები [ფოტოპირის გადასაღები აპარატებისა და პრინტერების კარტრიჯის საღებრები]
09	t 00150	ტოპოგრაფიული ინსტრუმენტები
12	t 00151	ტორსიონები 
30	t 00152	ტორტილია [სიმინდის კვერი]
21	t 00153	ტორტის ასაღები ნიჩბები
01	t 00154	ტორფი [სასუქი]
04	t 00155	ტორფი [საწვავი]
04	t 00156	ტორფის ბრიკეტები [საწვავი]
01	t 00157	ტორფის კოჭობები მებაღეობა-მებოსტნეობისათვის
31	t 00158	ტორფის საგები საქონლისათვის
11	t 00159	ტორშერები 
11	t 00160	ტოსტერები
09	t 00161	ტოტალიზატორები
29	t 00162	ტოფუ [სოიას ხაჭო]
01	t 00163	ტოქსიკური აირების ნეიტრალიზატორები
01	t 00164	ტრაგაკანტის გუმფისი, სამრეწველო დანიშნულების
12	t 00165	ტრაილერები
12	t 00166	ტრამვაები
09	t 00167	ტრანზისტორები [ელექტრონიკა]
05	t 00168	ტრანკვილიზატორები
12	t 00169	ტრანსმისიები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	t 00170	ტრანსმისიები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა
07	t 00171	ტრანსმისიის ლილვის საკისრები
01	t 00172	ტრანსმისიის სითხე
16	t 00173	ტრანსპარანტები [საკანცელარიო]
12	t 00174	ტრანსპორტიორები (კიდული - )
09	t 00175	ტრანსპორტირები [გამზომი ინსტრუმენტები]
11	t 00176	ტრანსპორტის შემოყინვის საწინააღმდეგო საშუალებები
09	t 00177	ტრანსფორმატორები [ელექტრობა]
17	t 00178	ტრანსფორმატორის საიზოლაციო ზეთები 
20	t 00179	ტრაპები მგზავრების ჩასასხდომად, არალითონური
06	t 00180	ტრაპები მგზავრების ჩასასხდომად, გადასატანი
16	t 00181	ტრაფარეტები, სახატავი
16	t 00182	ტრაფარეტები, შაბლონები
16	t 00183	ტრაფარეტისა და შაბლონის ბუდეები
12	t 00184	ტრაქტორები
10	t 00185	ტრაქციული აპარატები, სამედიცინო
28	t 00186	ტრენაჟორები ფიზიკური ვარჯიშისათვის
18	t 00187	ტრენზელები [ცხენის ლაგამი]
29	t 00188	ტრეპანგები, არაცოცხალი
31	t 00189	ტრეპანგები, ცოცხალი
22	t 00190	ტრიკოტაჟის გასარეცხი ტომსიკები
25	t 00191	ტრიკოტაჟის ნაწარმი
25	t 00192	ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათვის
07	t 00193	ტრიკოტაჟის ტილოს საქსოვი მანქანები
24	t 00194	ტრიკოტაჟის ქსოვილი
29	t 00195	ტრიუფელი [თირკმელა სოკო], დაკონსერვებული
31	t 00196	ტრიუფელი [თირკმელა სოკო], ცოცხალი
10	t 00197	ტროაკარები
15	t 00198	ტრომბონები
25	t 00199	ტრუსები 
25	t 00200	ტრუსები (საბანაო - )
16	t 00201	ტრუსი-ამოსაფენები ქაღალდის ან ცელულოზისაგან (ბავშვის ერთჯერადი - )
21	t 00202	ტუალეტები (შინაური ცხოველების - )
11	t 00203	ტუალეტები [ვატერკლოზეტები]
11	t 00204	ტუალეტის დასაჯდომები 
03	t 00205	ტუალეტის ზეთები
20	t 00206	ტუალეტის მაგიდები
11	t 00207	ტუალეტის მადეზინფიცირებელი საშუალების გამანაწილებლები 
03	t 00208	ტუალეტის რძე 
21	t 00209	ტუალეტის საკუთნო
21	t 00210	ტუალეტის საკუთნოს ნესესერები
16	t 00211	ტუალეტის ქაღალდი
21	t 00212	ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები
21	t 00213	ტუალეტის ქაღალდის სარიგებლები
21	t 00214	ტუალეტის ღრუბლები
03	t 00215	ტუალეტის წყალი 
24	t 00216	ტუალეტის ხელთათმანები 
21	t 00217	ტუალეტის ჯაგრისები
06	t 00218	ტუბინგები
16	t 00219	ტუბუსები (მუყაოს - )
12	t 00220	ტუმბოები (ველოსიპედის - )
08	t 00221	ტუმბოები (ხელის - )*
12	t 00222	ტუმბოები (ჰაერის - ) [სატრანსპორტო საშუალებების საკუთნო]
07	t 00223	ტუმბოები [მანქანები]
07	t 00224	ტუმბოები [მანქანის, ძრავას ან მოტორის ნაწილები]
07	t 00225	ტუმბოები გამათბობელი დანადგარისათვის
10	t 00226	ტუმბოები, სამედიცინო 
07	t 00227	ტუმბოს დიაფრაგმები, მემბრანები
07	t 00228	ტურბინები (ჰიდრავლიკური - )
12	t 00229	ტურბინები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	t 00230	ტურბინები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა
07	t 00231	ტურბოკომპრესორები
18	t 00232	ტურისტული ჩანთები
09	t 00233	ტურნიკეტები, ავტომატური
06	t 00234	ტურნიკეტები, არაავტომატური
01	t 00235	ტუტე (აქროლადი - ) [ამიაკი], სამრეწველო დანიშნულების
01	t 00236	ტუტე ლითონები
05	t 00237	ტუტე ლითონების იოდიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	t 00238	ტუტე ლითონების იოდიდი
01	t 00239	ტუტე ლითონების მარილები
01	t 00240	ტუტე მიწები
01	t 00241	ტუტეები
01	t 00242	ტუტემიწა ლითონები
19	t 00243	ტუფი
16	t 00244	ტუში
03	t 00245	ტუში [წამწამებისა და წარბების საღებავი]
15	t 00246	ტუჩის გარმონები
03	t 00247	ტუჩის საცხი 
01	t 00248	ტყავეულის გამოსაყვანი პრეპარატები
02	t 00249	ტყავეულის საღებრები
21	t 00250	ტყავი (გასაპრიალებელი - )
18	t 00251	ტყავი (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის - )
18	t 00252	ტყავი (ცხოველთა - )
18	t 00253	ტყავი (ხელოვნური - )
18	t 00254	ტყავი, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული
02	t 00255	ტყავის ამომჭმელები
		
18	t 00256	ტყავის გადასაფარებლები [ბეწვეული]
01	t 00257	ტყავის გამახალისებელი პრეპარატები 
01	t 00258	ტყავის გამოსაყვანი პრეპარატები
01	t 00259	ტყავის გამოსაყვანი ქიმიური ნივთიერებები
07	t 00260	ტყავის გამოსაჭრელი და დასამუშავებელი მანქანები
01	t 00261	ტყავის გამჟღენთი ქიმიკატები
03	t 00262	ტყავის გასაფერმკრთალებელი პრეპარატები 
01	t 00263	ტყავის დამარბილებლები, ზეთების გარდა 
01	t 00264	ტყავის დამზადებისას გამოსაყენებელი დასამუშავებელი ზეთები
04	t 00265	ტყავის დამცავი ზეთები და ცხიმები 
03	t 00266	ტყავის დამცავი შედგენილობები [გასაპრიალებელი საშუალებები]
07	t 00267	ტყავის დასამუშავებელი მანქანები
18	t 00268	ტყავის თასმები
01	t 00269	ტყავის მასტიკა
18	t 00270	ტყავის სადავეები
01	t 00271	ტყავის სათრიმლავი ზეთები
18	t 00272	ტყავის სამხარიღლივე
04	t 00273	ტყავის საპოხი ცხიმები
18	t 00274	ტყავის სარქვლები
21	t 00275	ტყავის საფხეკი აბრაზიული ღრუბლები
02	t 00276	ტყავის საღებრები
03	t 00277	ტყავის საცხები
09	t 00278	ტყავის სისქის გამზომი აპარატები
09	t 00279	ტყავის სისქის გასაზომი ხელსაწყოები
25	t 00280	ტყავის ტანსაცმელი
25	t 00281	ტყავის ტანსაცმელი (ხელოვნური - )
18	t 00282	ტყავის ღვედები [სასარაჯე ნაკეთობა]
18	t 00283	ტყავის ჩანთები ინსტრუმენტებისათვის, ცარიელი
18	t 00284	ტყავის ძაფები
01	t 00285	ტყავისათვის წყალშეუღწევადობის მიმნიჭებელი ქიმიკატები
18	t 00286	ტყავ-მუყაო
06	t 00287	ტყვია, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული
09	t 00288	ტყვიაგაუმტარი ჟილეტები
13	t 00289	ტყვიამფრქვევები 
01	t 00290	ტყვიის არსენატი
01	t 00291	ტყვიის აცეტატი
02	t 00292	ტყვიის თეთრა
02	t 00293	ტყვიის მურდასანგი
01	t 00294	ტყვიის ოქსიდი
06	t 00295	ტყვიის პლომბები
05	t 00296	ტყვიის საფენები 
02	t 00297	ტყვიის სურინჯი
32	u 00001	უალკოჰოლო ექსტრაქტები (ხილის - )
32	u 00002	უალკოჰოლო სასმელები
32	u 00003	უალკოჰოლო სასმელები (თაფლზე დამზადებული - )
32	u 00004	უალკოჰოლო სასმელები (ხილის - )
16	u 00005	უბის წიგნაკები
09	u 00006	უბის წიგნაკები, ელექტრონული
18	u 00007	უზანგები
18	u 00008	უზანგის რეზინის დეტალები 
18	u 00009	უზანგის ღვედები 
06	u 00010	უთავო ლურსმნები
25	u 00011	უთითო თათმანი 
08	u 00012	უთოები [არაელექტრული ხელის იარაღი]
08	u 00013	უთოები, არაელექტრული
09	u 00014	უთოები, ელექტრული
21	u 00015	უთოს ქვესადგამები
12	u 00016	უკამერო საბურავები ველოსიპედისათვის
12	u 00017	უკანა ხედის სარკეები
12	u 00018	უკუსვლის სიგნალიზაცია სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
26	u 00019	ულვაში (ყალბი - )
03	u 00020	ულვაშის ცვილი
11	u 00021	ულტრაიისფერი გამოსხივების ლამპები, არასამედიცინო 
10	u 00022	ულტრაიისფერი სხივების ლამპები, სამედიცინო 
09	u 00023	ულტრაიისფერი სხივების ფილტრები [ფოტოგრაფია]
10	u 00024	ულტრაიისფერი სხივების ფილტრები, სამედიცინო 
05	u 00025	უნაბი, სამკურნალო
18	u 00026	უნაგირის რბილი ქვეშსადებები 
18	u 00027	უნაგირის სამაგრები 
18	u 00028	უნაგირის ტყავის გარსაკრავები
18	u 00029	უნაგირის ქვეშ დასაგები ასალები
07	u 00030	უნივერსალური კარდანული სახსრები
11	u 00031	უნიტაზები ტუალეტისათვის
25	u 00032	უნიფორმა
01	u 00033	ურანი
01	u 00034	ურანის ნიტრატი
01	u 00035	ურანის ოქსიდი
06	u 00036	ურდულები 
12	u 00037	ურიკები
12	u 00038	ურიკები (სარკინიგზო ვაგონის - )
12	u 00039	ურიკები დასუფთავებისათვისU
09	u 00040	ურინომეტრები
07	u 00041	ურნალები [მანქანები]
20	u 00042	ურნები (დასაკრძალი - )
21	u 00043	ურნები*
07	u 00044	უროები [მანქანათა ნაწილები]
10	u 00045	უროლოგიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
19	u 00046	უსაფრთხო არმირებული მინა
12	u 00047	უსაფრთხო სავარძლები ბავშვებისათვის
06	u 00048	უსაფრთხო ყუთები (ფულის შესანახი - )
09	u 00049	უსაფრთხოების მოწყობილობები სარკინიგზო ტრანსპორტისათვის
12	u 00050	უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის
09	u 00051	უსაფრთხოების ღვედები, სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისა და სპორტული აღჭურვილობის ღვედების გარდა
21	u 00052	უსკურები ზეთისა და ძმრისათვის
25	u 00053	უფარფლებო მრგვალი ქუდები
24	u 00054	უქსოვადი ქსოვილები
10	u 00055	უძილობის საწინააღმდეგო ბალიშები 
01	u 00056	უწყლო ამიაკი
24	u 00057	უხეში ტილო [ქსოვილი]
17	u 00058	უხეში ტილოს შლანგები
16	u 00059	უჯრებში ჩასაფენი ქაღალდი, არომატიზებული ან არაარომატიზებული
05	f 00001	ფაიფური კბილის პროთეზებისათვის
21	f 00002	ფაიფურის მრგვალი სახელურები
21	f 00003	ფაიფურის ნაწარმი
21	f 00004	ფაიფურის სამშვენისები
21	f 00005	ფაიფურის, კერამიკის ან მინის მხატვრული ნაწარმი 
30	f 00006	ფანტელები (სიმინდის - )
30	f 00007	ფანტელები (შვრიის - )
30	f 00008	ფანტელები [მარცვლეულის ნაწარმი]
29	f 00009	ფანტელი (კარტოფილის - )
16	f 00010	ფანქრები
09	f 00011	ფანქრები (ელექტრონული - ) [თვალსაჩინო დემონსტრირების საშუალება]
03	f 00012	ფანქრები (წარბების - )
16	f 00013	ფანქრის დამჭერები
16	f 00014	ფანქრის სათლელები, ელექტრული ან არაელექტრული
16	f 00015	ფანქრის სათლელი მოწყობილობები, ელექტრული ან არაელექტრული
19	f 00016	ფანჩატური [კონსტრუქციები]
06	f 00017	ფანჯრები (ლითონის - )
12	f 00018	ფანჯრები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
19	f 00019	ფანჯრები, არალითონური
06	f 00020	ფანჯრის ალათის შპინგალეტები
06	f 00021	ფანჯრის გორგოლაჭები, ბლოკები, მორბედები
06	f 00022	ფანჯრის კომპლექტები
06	f 00023	ფანჯრის ლითონის საბჯენები, შემზღუდველები
06	f 00024	ფანჯრის ლითონის საკვალთები
06	f 00025	ფანჯრის ლითონის ჩარჩოები 
19	f 00026	ფანჯრის მინა (სამშენებლო - )
19	f 00027	ფანჯრის მინა, სატრანსპორტო საშუალებების ფანჯრის მინის გარდა
01	f 00028	ფანჯრის მინის გამქრქალების თავიდან ასაცილებელი ქიმიკატები
20	f 00029	ფანჯრის ფურნიტურა, არალითონური
20	f 00030	ფანჯრის შიდა დარაბები, ჟალუზები [ავეჯი]
19	f 00031	ფანჯრის ჩარჩოები, არალითონური
16	f 00032	ფარგლები
09	f 00033	ფარგლები [გამზომი ინსტრუმენტები]
20	f 00034	ფარდა (მძივების დეკორატიული - )
17	f 00035	ფარდები (აზბესტის დამცავი - )
24	f 00036	ფარდები (ქსოვილის ან პლასტმასის - )
07	f 00037	ფარდის გასაწევი მოწყობილობები, ელექტრული
20	f 00038	ფარდის გორგოლაჭები 
24	f 00039	ფარდის დამჭერები (საფეიქრო მასალის - )
20	f 00040	ფარდის დამჭერი ზონრები
26	f 00041	ფარდის ზონრები
20	f 00042	ფარდის კარნიზები 
20	f 00043	ფარდის კაუჭები
20	f 00044	ფარდის მიმმართველები
20	f 00045	ფარდის რგოლები 
20	f 00046	ფარდის სამაგრები, ქსოვილისაგან დამზადებულის გარდა
06	f 00047	ფარები (სამშენებლო - )
11	f 00048	ფარები ავტომობილებისათვის 
11	f 00049	ფარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
24	f 00050	ფართლეული
28	f 00051	ფარიკაობის იარაღი
10	f 00052	ფარმაცევტული და სამედიცინო ჭურჭელი
05	f 00053	ფარმაცევტული პრეპარატები
05	f 00054	ფარმაცევტული პრეპარატები (ქერტლის საწინააღმდეგო - )
01	f 00055	ფარმაცევტული პრეპარატების დასაკონსერვებელი ნივთიერებები 
11	f 00056	ფარნები
09	f 00057	ფარნები (“ჯადოსნური” - )
09	f 00058	ფარნები (ოპტიკური - )
11	f 00059	ფარნები (ჯიბის - ), ელექტრული
11	f 00060	ფარსაკეტები საკვამლე მილში წევის რეგულირებისათვის [გათბობა]
24	f 00061	ფარჩა
07	f 00062	ფარცხები
11	f 00063	ფასონური ამონაგი (ღუმლის - )
09	f 00064	ფაქსიმილეს აპარატები
13	f 00065	ფეთქებადი ნივთიერებები
13	f 00066	ფეიერვერკები
19	f 00067	ფენილი გზებისათვის (მნათი - )
19	f 00068	ფენილი გზებისათვის, არალითონური
06	f 00069	ფენილი (იატაკის ლითონის - )
06	f 00070	ფენილის ბლოკები, ლითონის 
05	f 00071	ფენოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
03	f 00072	ფერების გამახალისებელი ქიმიური პრეპარატები [სარეცხი საშუალება] 
09	f 00073	ფერმენტაციის აპარატები [ლაბორატორიული]
01	f 00074	ფერმენტაციისას გამოსაყენებელი ქიმიური პრეპარატები (ღვინის - ) [ენოლოგიური ბაქტერიციდები]
05	f 00075	ფერმენტები ვეტერინარული მიზნებისათვის
05	f 00076	ფერმენტები სამედიცინო მიზნებისათვის
05	f 00077	ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	f 00078	ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის (რძის - )
01	f 00079	ფერმენტები ქიმიური მიზნებისათვის
01	f 00080	ფერმენტები ქიმიური მიზნებისათვის (რძის - )
30	f 00081	ფერმენტები ცომისათვის
29	f 00082	ფერმენტირებული ბოსტნეულის საკვები [კიმჩი]
05	f 00083	ფერმენტული პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის
05	f 00084	ფერმენტული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის
01	f 00085	ფერმენტული პრეპარატები, სამრეწველო დანიშნულების
01	f 00086	ფერმიუმი
06	f 00087	ფეროვოლფრამი 
06	f 00088	ფერომოლიბდენი
06	f 00089	ფეროსილიციუმი
01	f 00090	ფეროტიპული ფოტოფირფიტები
06	f 00091	ფეროტიტანი, რკინატიტანი
06	f 00092	ფეროქრომი, რკინაქრომი
01	f 00093	ფეროციანიდები
12	f 00094	ფერსოები (ველოსიპედის თვლის - )
12	f 00095	ფერსოები (სატრანსპორტო საშუალებების თვლის - )
16	f 00096	ფერწერის ტილოები
16	f 00097	ფერწერული ნახატები [სურათები], ჩარჩოიანი ან უჩარჩოო
05	f 00098	ფესვები, ძირხვენები (სამკურნალო - )
07	f 00099	ფესვსაჭრელები [მანქანები]
26	f 00100	ფესტონები, კუწუბოები [ნაქარგობა]
02	f 00101	ფეხასცმლის საღებრები
28	f 00102	ფეხბურთის მაგიდები (მაგიდის - )
03	f 00103	ფეხის გაოფლიანების საწინააღმდეგო საპნები 
05	f 00104	ფეხის გაოფლიანების საწინააღმდეგო საშუალებები
05	f 00105	ფეხის კოჟრის საწინააღმდეგო რგოლები 
11	f 00106	ფეხის მუფტები ელექტროგათბობით
25	f 00107	ფეხის მუფტები, არაელექტრული
11	f 00108	ფეხის სათბურები, ელექტრული და არაელექტრული
07	f 00109	ფეხის სტარტერის გამშვებები (მოტოციკლის - )
25	f 00110	ფეხსაცმელი (სათხილამურო - )
10	f 00111	ფეხსაცმელი (ორთოპედიული - )
25	f 00112	ფეხსაცმელი (ყელიანი სპორტული - )
28	f 00113	ფეხსაცმელი (ციგურებიანი - ) 
09	f 00114	ფეხსაცმელი უბედური შემთხვევის, გამოსხივებისა და ცეცხლისაგან დასაცავად 
25	f 00115	ფეხსაცმელი*
25	f 00116	ფეხსაცმელი*
25	f 00117	ფეხსაცმლის  ლითონის გარნიტურა
25	f 00118	ფეხსაცმლის  რანტები 
25	f 00119	ფეხსაცმლის მოცურების საწინააღმდეგო სამარჯვები
25	f 00120	ფეხსაცმლის ქუსლსაკრავები
21	f 00121	ფეხსაცმლის ან ხელთათმნის შესაკრავი კაუჭები 
26	f 00122	ფეხსაცმლის ბალთები
21	f 00123	ფეხსაცმლის გასაპრიალებელი მოწყობილობა, არაელექტრული
21	f 00124	ფეხსაცმლის გასაწევი კალაპოტები
26	f 00125	ფეხსაცმლის ზონრები
26	f 00126	ფეხსაცმლის თასმის გასაყრელი რგოლები
07	f 00127	ფეხსაცმლის კალაპოტები [მანქანათა ნაწილები]
26	f 00128	ფეხსაცმლის კაუჭები
21	f 00129	ფეხსაცმლის კაწაპები
14	f 00130	ფეხსაცმლის მორთულობა კეთილშობილი ლითონებისაგან
26	f 00131	ფეხსაცმლის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა
25	f 00132	ფეხსაცმლის მოცურების საწინააღმდეგო სამარჯვები 
25	f 00133	ფეხსაცმლის რანტები
04	f 00134	ფეხსაცმლის საპოხი ცხიმები
06	f 00135	ფეხსაცმლის საფხეკები 
03	f 00136	ფეხსაცმლის საცხი
		
07	f 00137	ფეხსაცმლის საწმენდი მოწყობილობები, ელექტრული
10	f 00138	ფეხსაცმლის სუპინატორები
25	f 00139	ფეხსაცმლის ქუსლები
26	f 00140	ფეხსაცმლის შესაკრავები
03	f 00141	ფეხსაცმლის ცვილი 
01	f 00142	ფეხსაცმლის წებო
25	f 00143	ფეხსაცმლის წინა ნაწილის პირები
25	f 00144	ფეხსაცმლის ჭვინტები 
21	f 00145	ფეხსაცმლის ჯაგრისები
27	f 00146	ფეხსაწმენდები
01	f 00147	ფთორი
01	f 00148	ფთორის ნაერთები
01	f 00149	ფთორწყალბადმჟავა 
18	f 00150	ფიბრის კოლოფები, ყუთები, სკივრები
10	f 00151	ფიზიკური ვარჯიშის აპარატურა, სამედიცინო
09	f 00152	ფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
10	f 00153	ფიზიოთერაპიის აპარატურა
08	f 00154	ფითხები, შპატელები
29	f 00155	ფილე (თევზის - )
11	f 00156	ფილები (გამახურებელი - )
19	f 00157	ფილები (იატაკის, ფენილის - ), არალითონური
06	f 00158	ფილები (ლითონის სამშენებლო - )
19	f 00159	ფილები (სამშენებლო - ) არალითონური
19	f 00160	ფილები (ცემენტის - )
08	f 00161	ფილთაქვები
09	f 00162	ფილმები (მულტიპლიკაციური - )
05	f 00163	ფილოქსერას საწინააღმდეგოდ დასამუშავებული ქიმიური პრეპარატები 
11	f 00164	ფილტრები (სასმელი წყლის - )
34	f 00165	ფილტრები (სიგარეტის - )
11	f 00166	ფილტრები (ყავის - ), ელექტრული
07	f 00167	ფილტრები [მანქანის ან ძრავას ნაწილები]
07	f 00168	ფილტრები [მოწყობილობები, აპარატები]
11	f 00169	ფილტრები [საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო დანადგარების ნაწილები]
09	f 00170	ფილტრები [ფოტოგრაფია]
09	f 00171	ფილტრები რესპირატორებისათვის
11	f 00172	ფილტრები ჰაერის კონდიცირებისათვის
10	f 00173	ფილტრები, სამედიცინო (ულტრაიისფერი სხივების - )
22	f 00174	ფილტრი (ბამბის - )
07	f 00175	ფილტრი-წნეხები
29	f 00176	ფინიკი
21	f 00177	ფინჯნები
17	f 00178	ფირები (პლასტმასის - ), საფუთავის გარდა 
01	f 00179	ფირები (შუქმგრძნობიარე- ), არაექსპონირებული
17	f 00180	ფირები ფანჯრებისათვის (თვალის მოჭრის საწინააღმდეგო - )
09	f 00181	ფირები, ექსპონირებული
16	f 00182	ფირნიშები ქაღალდის ან მუყაოსაგან
06	f 00183	ფირნიშები, აბრები 
09	f 00184	ფირსაკრავები
09	f 00185	ფირსაკრავის ბრუნთა რიცხვის რეგულატორები
09	f 00186	ფირსაკრავის ნემსის გამოსაცვლელი სამარჯვები
09	f 00187	ფირსაჭრელი აპარატები
06	f 00188	ფირფიტა-სოლები 
26	f 00189	ფირფიტები (კორსეტის ვეშაპის ულვაშის - )
01	f 00190	ფირფიტები (ოფსეტური ბეჭდვის შუქმგრძნობიარე - )
20	f 00191	ფირფიტები (საიდენტიფიკაციო - ), არალითონური
16	f 00192	ფირფიტები ადრესოგრაფისათვის (მისამართიანი – )
19	f 00193	ფირფიცარი
19	f 00194	ფისები
01	f 00195	ფისები (აკრილის - ), დაუმუშავებელი
02	f 00196	ფისები (ბუნებრივი - ) [დაუმუშავებელი]
01	f 00197	ფისები (ეპოქსიდური - ), დაუმუშავებელი
17	f 00198	ფისები (სინთეზური - ) [ნახევარფაბრიკატები]
01	f 00199	ფისები (სინთეზური - ), დაუმუშავებელი
01	f 00200	ფისები (ხელოვნური - ), დაუმუშავებელი
28	f 00201	ფისტონები (სათამაშო პისტოლეტის - ) 
01	f 00202	ფისქვეშა წყალი [ხის ძმარი]
15	f 00203	ფისჰარმონიები
20	f 00204	ფიტულები (ცხოველთა - )
28	f 00205	ფიფქებიანი ბურთები
19	f 00206	ფიქალი
02	f 00207	ფიქსატორები (აკვარელის საღებავების - )
02	f 00208	ფიქსატორები [ლაკები]
19	f 00209	ფიცარფენილები
21	f 00210	ფიცრები (საუთოებელი - )
08	f 00211	ფიცრის განსაზღვრული კუთხით გასაჭრელი სადურგლო სამარჯვები 
19	f 00212	ფიცრის შემონაკერი
08	f 00213	ფიწლები, ორთითები
20	f 00214	ფიჭა სკისათვის
31	f 00215	ფიჭვის გირჩები
21	f 00216	ფლაკონები
24	f 00217	ფლანელი (სანიტარულ-ჰიგიენური დანიშნულების - )
24	f 00218	ფლანელი [ქსოვილი]
15	f 00219	ფლეიტები
15	f 00220	ფლეიტები (ბამბუკის - )
09	f 00221	ფლოპი-დისკები
06	f 00222	ფლუგერები 
		
09	f 00223	ფლუორესცენციური ეკრანები 
01	f 00224	ფლუსები (მყარი რჩილვის - )
01	f 00225	ფლუსები (შედუღების - )
03	f 00226	ფოთლებისათვის ბრწყინვალების მიმნიჭებელი პრეპარატები
28	f 00227	ფოკუსის საჩვენებელი მოწყობილობები
06	f 00228	ფოლადი (გვერგვის - )
06	f 00229	ფოლადი (სალტის - )
06	f 00230	ფოლადი, დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული
06	f 00231	ფოლადის ანძები, ბოძები, საყრდენები 
06	f 00232	ფოლადის ბურთები, ბურთულები
16	f 00233	ფოლადის კალმები
06	f 00234	ფოლადის კონსტრუქციები
06	f 00235	ფოლადის ლენტების დამჭიმავი შემაერთებლები [დამჭიმავი რგოლები]
16	f 00236	ფოლადის ლიტერები
06	f 00237	ფოლადის მავთული
06	f 00238	ფოლადის მილები, მილსადენები
01	f 00239	ფოლადის საბოლოო დამუშავების პრეპარატები 
06	f 00240	ფოლადის სხმულები
06	f 00241	ფოლადის ფილები, ფირფიტები, სლაბები, ბრტყელი ნამზადი
06	f 00242	ფოლადის ფურცლები
07	f 00243	ფოლადსადნობი კონვერტერები
31	f 00244	ფორთოხალი
05	f 00245	ფორმალდეჰიდი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	f 00246	ფორმალდეჰიდი ქიმიური მიზნებისათვის
17	f 00247	ფორმები (ებონიტის - )
07	f 00248	ფორმები (საბეჭდი - )
21	f 00249	ფორმები (საყინულე - )
16	f 00250	ფორმები (საძერწი თიხის - )
21	f 00251	ფორმები [სამზარეულოს საკუთნო]
21	f 00252	ფორმები კულინარიისათვის
15	f 00253	ფორტეპიანოები
15	f 00254	ფორტეპიანოს კლავიატურა
15	f 00255	ფორტეპიანოს სიმები
25	f 00256	ფოსტლები, საშინაო ფეხსაცმელი
01	f 00257	ფოსფატები [სასუქი]
05	f 00258	ფოსფატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	f 00259	ფოსფატიდები
01	f 00260	ფოსფორი
01	f 00261	ფოსფორმჟავა
07	f 00262	ფოტოამკრები მანქანები
09	f 00263	ფოტოაპარატები
09	f 00264	ფოტოაპარატის შტატივები
16	f 00265	ფოტოგრავიურები
01	f 00266	ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებელი მასუსტებლები 
09	f 00267	ფოტოგრაფირების სისწრაფის საზომი ხელსაწყოები
09	f 00268	ფოტოელემენტები ჩამკეტი ფენით 
01	f 00269	ფოტოემულსიები
09	f 00270	ფოტოკოპირების მოწყობილობები [ფოტოგრაფიული, ელექტროსტატიკური, თბური]
09	f 00271	ფოტოლაბორატორიები
09	f 00272	ფოტოლაბორატორიის ლამპები
09	f 00273	ფოტომეტრები
01	f 00274	ფოტომეტრიული ქაღალდი
02	f 00275	ფოტოპირის გადასაღები აპარატებისა და პრინტერების კარტრიჯის საღებრები [ტონერები]
09	f 00276	ფოტოსაკეტები
09	f 00277	ფოტოსაკეტის გამშვები მოწყობილობები [ფოტოგრაფია]
01	f 00278	ფოტოსამჟღავნები
01	f 00279	ფოტოსენსიბილიზატორები
01	f 00280	ფოტოსენსიბილიზატორები
16	f 00281	ფოტოსურათები 
09	f 00282	ფოტოსურათების გასაპრიალებელი მოწყობილობები
09	f 00283	ფოტოსურათების გასაშრობი მოწყობილობები
16	f 00284	ფოტოსურათის მიასაწებებელი მოწყობილობები
09	f 00285	ფოტოტელეგრაფული აპარატები
01	f 00286	ფოტოფეთქის პრეპარატები
01	f 00287	ფოტოფირფიტები
01	f 00288	ფოტოფირფიტები (შუქმგრძნობიარე - )
09	f 00289	ფოტოფირფიტის კასეტები
01	f 00290	ფოტოქაღალდი
01	f 00291	ფოტოქიმიკატები
26	f 00292	ფოჩები
08	f 00293	ფოცხები [ხელის იარაღი]
28	f 00294	ფრანები
28	f 00295	ფრანის თოკის დასახვევი სამარჯვები 
01	f 00296	ფრანციუმი
08	f 00297	ფრეზბურღი
12	f 00298	ფრთისებრი ნიჩბები 
06	f 00299	ფრინველების აბაზანები [ლითონის კონსტრუქციები]
31	f 00300	ფრინველების საკვები
20	f 00301	ფრინველთა ფიტულები
31	f 00302	ფრინველი (სანაშენო - )
21	f 00303	ფრინველის აბაზანები*
29	f 00304	ფრინველის ბუდეები [საკვები]
26	f 00305	ფრინველის ბუმბული [სამოსის საკუთნო]
21	f 00306	ფრინველის მარკირების რგოლები
21	f 00307	ფრიტიურის ჭურჭელი, არაელექტრული
11	f 00308	ფრიტიურის ჭურჭელი, ელექტრული
11	f 00309	ფრიქციული ფალიები აირის სანთებლებისათვის
07	f 00310	ფრიქციული ღვედები (ბორბლების, შკივების - ) 
03	f 00311	ფრჩხილები (ხელოვნური - ) 
08	f 00312	ფრჩხილების გასაპრიალებელი სამარჯვები, ელექტრული ან არაელექტრული
03	f 0033	ფრჩხილების ლაკი 
03	f 00314	ფრჩხილების მოსავლელი პრეპარატები 
08	f 00315	ფრჩხილის მოსაჭრელი ინსტრუმენტები, ელექტრული და არაელექტრული
08	f 00316	ფრჩხილის ქლიბები
08	f 00317	ფრჩხილის ქლიბები, ელექტრული
21	f 00318	ფრჩხილის ჯაგრისები
16	f 00319	ფულის დამჭერები
09	f 00320	ფულის დასათვლელი და დასახარისხებელი მანქანები
06	f 00321	ფულის შესანახი ყუთები
10	f 00322	ფუმიგაციის აპარატები, სამედიცინო 
05	f 00323	ფუმიგაციის პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის
11	f 00324	ფუმიგაციის ხელსაწყოები, არასამედიცინო
05	f 00325	ფუნგიციდები
01	f 00326	ფუნგიციდების ქიმიური დანამატები
30	f 00327	ფუნთუშები
12	f 00328	ფუნიკულიორები
06	f 00329	ფუნიკულორის ლითონის მასალები 
26	f 00330	ფუნჯები [გალანტერეა]
31	f 00331	ფურაჟი
		
11	f 00332	ფურაჟის გასაშრობი ხელსაწყოები
31	f 00333	ფურაჟის კირი
07	f 00334	ფურაჟის წნეხები
12	f 00335	ფურგონები [სატრანსპორტო საშუალებები]
20	f 00336	ფურნიტურა (ავეჯის - ), არალითონური
06	f 00337	ფურნიტურა (ავეჯის ლითონის - )
20	f 00338	ფურნიტურა (კარის – ), არალითონური
20	f 00339	ფურნიტურა (კუბოს - ), არალითონური
20	f 00340	ფურნიტურა (საწოლის - ), არალითონური
06	f 00341	ფურნიტურა (საწოლის ლითონის - )
20	f 00342	ფურნიტურა (ფანჯრის - ), არალითონური
06	f 00343	ფურნიტურა (ჩასასვენებლის ლითონის - )
26	f 00344	ფურჩალები (კაბის - )
17	f 00345	ფურცლები (აზბესტის - )
17	f 00346	ფურცლები (მეორადი ცელულოზის - ), საფუთავის გარდა
06	f 00347	ფურცლოვანი ლითონები
21	f 00348	ფურცლოვანი მინა, დაუმუშავებელი
02	f 00349	ფუსტინი [საღებარი]
05	f 00350	ფუტკრის რძე სამედიცინო მიზნებისათვის
30	f 00351	ფუტკრის რძე, არასამედიცინო
04	f 00352	ფუტკრის ცვილი
01	f 00353	ფუძე გალატი (ბისმუტის - )
17	f 00354	ფუძეები (აზბესტის - )
01	f 00355	ფუძეები [ქიმიური ნივთიერებები]
30	f 00356	ფქვილი
01	f 00357	ფქვილი (სამრეწველო დანიშნულების - )
05	f 00358	ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
31	f 00359	ფქვილი ცხოველების გამოსაკვებად
30	f 00360	ფქვილი* 
30	f 00361	ფქვილის კერძები 
30	f 00362	ფქვილის ნაწარმი
32	f 00363	ფხვნილები (გაზიანი სასმელების დასამზადებელი - )
06	f 00364	ფხვნილები (ლითონის - )*
02	f 00365	ფხვნილები (მოვერცხლვის - )
02	f 00366	ფხვნილი (ბრინჯაოს - ) [საღებავი]
05	f 00367	ფხვნილი (ესპანურას - )
29	f 00368	ფხვნილი (კვერცხის - )
02	f 00369	ფხვნილი (მხატვრული ბეჭდვისა და სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულების ალუმინის - )
02	f 00370	ფხვნილი (მხატვრული ბეჭდვისა და სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულების ლითონების - )
30	f 00371	ფხვნილი (ნაყინის - )
01	f 00372	ფხვნილი გოგირდი ქიმიური მიზნებისათვის
26	f 00373	ფხრიწშესაკრავები
18	q 00001	ქალის ხელჩანთები
18	q 00002	ქალის ხელჩანთის კარკასები
05	q 00003	ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი 
25	q 00004	ქამარი-საფულეები [ტანსაცმელი]
10	q 00005	ქამრები (ორთოპედიული - )
28	q 00006	ქამრები (ძალოსანთა - ) [სპორტის საკუთნო]
25	q 00007	ქამრები [ტანსაცმელი]
05	q 00008	ქამრები ქალის ჰიგიენური საფენებისათვის
10	q 00009	ქამრები, ელექტრული, სამედიცინო 
10	q 00010	ქამრები, სამედიცინო
26	q 00011	ქამრის ბალთები
21	q 00012	ქანდაკებები (ფაიფურის, კერამიკის ან მინის - )
19	q 00013	ქანდაკებები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს - )
20	q 00014	ქანდაკებები (ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლასტმასის - )
14	q 00015	ქანდაკებები კეთილშობილი ლითონებისაგან
06	q 00016	ქანდაკებები ჩვეულებრივი ლითონისაგან
19	q 00017	ქანდარები
09	q 00018	ქანობსაზომები
14	q 00019	ქანქარები [საათების წარმოება]
06	q 00020	ქანჩები 
20	q 00021	ქანჩები, არალითონური
08	q 00022	ქანჩის გასაღებები [ხელის იარაღი]
		
04	q 00023	ქანცვილი [ოზოკერიტი]
20	q 00024	ქარგა
07	q 00025	ქარგები საქარგი მანქანისათვის
08	q 00026	ქარგოლები (ზუმფარიანი - )
08	q 00027	ქარგოლები [ხელის იარაღი]
		
20	q 00028	ქარვა
14	q 00029	ქარვის საიუველირო ნაწარმი
34	q 00030	ქარვის სატუჩეები სიგარეტისა და სიგარის მუნდშტუკებისათვის
20	q 00031	ქარვის ფირფიტები
20	q 00032	ქარვის ღეროები
06	q 00033	ქარზე მომუშავე ლითონის საფრთხობელები
20	q 00034	ქარის ზანზალაკები [მორთულობა]
09	q 00035	ქარის მიმართულების მაჩვენებლები 
12	q 00036	ქარსარიდი მინები
17	q 00037	ქარსი, დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული
08	q 00038	ქარქაშები (ცივი იარაღის - )
08	q 00039	ქარჩები [ხელის იარაღი]
31	q 00040	ქატო
31	q 00041	ქატოს რბილი მასა ცხოველების გამოსაკვებად
31	q 00042	ქატოს სალაფავი საქონლის გასასუქებლად
17	q 00043	ქაფმასალა (ყვავილების კომპოზიციის დასამაგრებელი - ) [ნახევრად დამუშავებული]
01	q 00044	ქაფსაწინააღმდეგო ხსნარები (აკუმულატორებში გამოსაყენებელი - )
05	q 00045	ქაფური სამედიცინო მიზნებისათვის
01	q 00046	ქაფური, სამრეწველო დანიშნულების
05	q 00047	ქაფურის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის
29	q 00048	ქაფშია, ქამსა
08	q 00049	ქაფჩები
16	q 00050	ქაღალდების სამაგრები 
17	q 00051	ქაღალდი (აზბესტის - )
16	q 00052	ქაღალდი (გასანთლული - )
01	q 00053	ქაღალდი (დიაზიკოპირების - )
16	q 00054	ქაღალდი (ელექტროკარდიოგრაფის - )
17	q 00055	ქაღალდი (ელექტრული კონდენსატორის - )
02	q 00056	ქაღალდი (სააღდგომო კვერცხის შესაღები - )
17	q 00057	ქაღალდი (საიზოლაციო - )
19	q 00058	ქაღალდი (სამშენებლო - )
16	q 00059	ქაღალდი თვითმწერისათვის
05	q 00060	ქაღალდი მდოგვის სალბუნებისათვის
16	q 00061	ქაღალდი რენტგენის სურათებისათვის
16	q 00062	ქაღალდი ხუანი [ჩინური ხატვისა და კალიგრაფიისათვის]
16	q 00063	ქაღალდი*
16	q 00064	ქაღალდის ფურცლები
16	q 00065	ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები
21	q 00066	ქაღალდის ან პლასტმასის ჭიქები
16	q 00067	ქაღალდის ბაფთები
22	q 00068	ქაღალდის ბაწარი 
16	q 00069	ქაღალდის გულსაფარები ბავშვებისათვის
07	q 00070	ქაღალდის დამამზადებელი მანქანები
16	q 00071	ქაღალდის დამქუცმაცებლები ოფისისათვის
16	q 00072	ქაღალდის დროშები 
21	q 00073	ქაღალდის თეფშები
16	q 00074	ქაღალდის კალკა
16	q 00075	ქაღალდის კაშპო 
04	q 00076	ქაღალდის კვარები (ცეცხლის გასაჩაღებელი - )
16	q 00077	ქაღალდის კონტეინერები ნაღებისათვის
16	q 00078	ქაღალდის კონუსური პარკები
16	q 00079	ქაღალდის კოსმეტიკური პირსახოცები 
21	q 00080	ქაღალდის ლანგრები, საოჯახო
16	q 00081	ქაღალდის ლენტები
01	q 00082	ქაღალდის მასა
16	q 00083	ქაღალდის პირსახოცები
16	q 00084	ქაღალდის სამაგრები
16	q 00085	ქაღალდის საჭრელი დანები
16	q 00086	ქაღალდის სუფრები
25	q 00087	ქაღალდის ტანსაცმელი
07	q 00088	ქაღალდის ფურცლების დამამზადებელი მანქანები
25	q 00089	ქაღალდის ქუდები [სამოსი]
16	q 00090	ქაღალდის ცხვირსახოცები
21	q 00091	ქაშანურის ჭურჭელი
29	q 00092	ქაშაყი
22	q 00093	ქერელი 
24	q 00094	ქერელის ტილო
24	q 00095	ქერელის ქსოვილი
22	q 00096	ქერელის ღვედები
23	q 00097	ქერელის ძაფი 
30	q 00098	ქერი (დაცეხვილი - )
30	q 00099	ქერი (დაღერღილი - )
31	q 00100	ქერი*
30	q 00101	ქერის ფქვილი
05	q 00102	ქერტლის საწინააღმდეგო ფარმაცევტული პრეპარატები
31	q 00103	ქერქგაუცლელი მერქანი
31	q 00104	ქერქი (კორპის მუხის - )
31	q 00105	ქერქი (ნედლი - )
03	q 00106	ქერქი რეცხვისათვის (საპნის ხის - )
08	q 00107	ქერცლის საფხეკი დანები
19	q 00108	ქეჩა
17	q 00109	ქეჩა (აზბესტის - )
17	q 00110	ქეჩა (საიზოლაციო - )
24	q 00111	ქეჩა, ფეტრი 
19	q 00112	ქვა
21	q 00113	ქვაბები
11	q 00114	ქვაბები (საკვების წნევის ქვეშ დასამზადებელი სწრაფსახარში - ), ელექტრული 
21	q 00115	ქვაბის სახურავის ჩამკეტები
01	q 00116	ქვამარილი
04	q 00117	ქვანახშირი
04	q 00118	ქვანახშირის ბრიკეტები
04	q 00119	ქვანახშირის ზეთი
07	q 00120	ქვანახშირის კომბაინები
19	q 00121	ქვანახშირის კუპრი
04	q 00122	ქვანახშირის მტვერი [საწვავი]
04	q 00123	ქვანახშირის ფისის ზეთი
08	q 00124	ქვასამსხვრევები
19	q 00125	ქვაყორე
16	q 00126	ქვები (ლითოგრაფიის - ) 
08	q 00127	ქვები (სალესი - )
05	q 00128	ქვედა საცვალი (ქალის ჰიგიენური - )
		
05	q 00129	ქვედა საცვალი (შეუკავებლობით დაავადებულთა - ), შემწოვი
25	q 00130	ქვედაკაბა 
25	q 00131	ქვედატანები, ქვედაწელები
01	q 00132	ქვეიოდმჟავა
13	q 00133	ქვემეხები, ზარბაზნები
13	q 00134	ქვემეხის პლატფორმები
21	q 00135	ქვესადგამები (უთოს - )
20	q 00136	ქვესადგამები [ავეჯი]
16	q 00137	ქვესადგამები ბეჭდების, შტემპელებისა და შტამპებისათვის
16	q 00138	ქვესადგამები კალმისტრებისა და ფანქრებისათვის
16	q 00139	ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის 
09	q 00140	ქვესადებები (“თაგვი”-ს - )
10	q 00141	ქვესადები მუშამბა ავადმყოფის საწოლისათვის
22	q 00142	ქვეშაგების ბუმბული 
20	q 00143	ქვეშები (სატვირთი - ), არალითონური
06	q 00144	ქვეშები (ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა-განტვირთვის - ) 
20	q 00145	ქვეშები, პლატფორმები (ტვირთის გადასაზიდი - ), არალითონური 
06	q 00146	ქვეშები, პლატფორმები (ტვირთის ტრანსპორტირების - )
18	q 00147	ქვეშსადებები (უნაგირის რბილი - )
24	q 00148	ქვეშსადებები (ჭურჭლის - ), არა ქაღალდის
16	q 00149	ქვეშსადებები მაგიდისათვის (ქაღალდის - )
24	q 00150	ქვეშსაფენები გრაფინისათვის [მაგიდის თეთრეული]
16	q 00151	ქვითრების წიგნაკები
31	q 00152	ქვირითი (თევზის - )
04	q 00153	ქვის ან აგურის წყობის დამცავი ზეთები
07	q 00154	ქვის დასამუშავებელი ჩარხები
08	q 00155	ქვის მთლელის სატეხები
08	q 00156	ქვის მთლელის ჩაქუჩები
19	q 00157	ქვის ნაკეთობა
19	q 00158	ქვის რეზერვუარები
01	q 00159	ქვის წყობის დამცავი საშუალებები, საღებავებისა და ზეთების გარდა
19	q 00160	ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს მხატვრული ნაკეთობა
19	q 00161	ქვიშა (ვერცხლის შემცველი - )
01	q 00162	ქვიშა (საყალიბე - )
19	q 00163	ქვიშა, საყალიბე ქვიშის გარდა
31	q 00164	ქვიშანარევი ქაღალდის საგები (შინაური ცხოველების - )
19	q 00165	ქვიშაქვა (სამშენებლო - )
09	q 00166	ქილები (აკუმულატორის - )
17	q 00167	ქილის სახურავის მამჭიდროებელი შუასადებები რეზინისაგან 
01	q 00168	ქიმიკატები (მეტყევეობაში გამოსაყენებელი - ), ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექტიციდების, პარაზიტიციდებისა და სარეველების გასანადგურებელი საშუალებების გარდა
01	q 00169	ქიმიკატები (სამრეწველო დანიშნულების - )
01	q 00170	ქიმიკატები (სასოფლო-სამეურნეო - ), ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექტიციდების, პარაზიტიციდებისა და სარეველების გასანადგურებელი საშუალებების გარდა
05	q 00171	ქიმიური გამტარები (ელექტროკარდიოგრაფის ელექტროდების- )
01	q 00172	ქიმიური გამხლეჩები
01	q 00173	ქიმიური დანამატები (ზეთის - )
01	q 00174	ქიმიური დანამატები (ინსექტიციდების - )
01	q 00175	ქიმიური დანამატები (ფუნგიციდების - )
01	q 00176	ქიმიური დანამატები (ძრავას საწვავის - )
01	q 00177	ქიმიური ინტენსიფიკატორები კაუჩუკისათვის, რეზინისათვის
01	q 00178	ქიმიური ინტენსიფიკატორები ქაღალდისათვის
01	q 00179	ქიმიური პრეპარატები (ლაბორატორიული ანალიზისას გამოსაყენებელი - ), სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
01	q 00180	ქიმიური პრეპარატები (ლითონების ლეგირების გამაიოლებელი - )
05	q 00181	ქიმიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის
05	q 00182	ქიმიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის
05	q 00183	ქიმიური პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
05	q 00184	ქიმიური რეაქტივები სამედიცინო ან ვეტერინარული მიზნებისათვის
01	q 00185	ქიმიური რეაქტივები, სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულების გარდა
09	q 00186	ქიმიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
05	q 00187	ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები 
05	q 00188	ქინაქინა სამედიცინო მიზნებისათვის
05	q 00189	ქინაქინას ხის ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის
05	q 00190	ქინოლინი სამედიცინო მიზნებისათვის
14	q 00191	ქინძისთავები (დეკორატიული - )
14	q 00192	ქინძისთავები (ჰალსტუხის - )
14	q 00193	ქინძისთავები [ძვირფასეულობა]
26	q 00194	ქინძისთავები, საიუველირო ნაწარმისა და ბიჟუტერიის გარდა
26	q 00195	ქინძისთავის ბალიშები
10	q 00196	ქირურგიული აპარატურა და ინსტრუმენტები
10	q 00197	ქირურგიული დანები
10	q 00198	ქირურგიული ზეწრები 
10	q 00199	ქირურგიული იმპლანტანტები [ხელოვნური მასალა]
05	q 00200	ქირურგიული იმპლანტები [ცოცხალი ქსოვილები]
10	q 00201	ქირურგიული მაკრატლები
10	q 00202	ქირურგიული სარკეები
05	q 00203	ქირურგიული სახვევი მასალა
01	q 00204	ქირურგიული სახვევი მასალის მწებავი შედგენილობები
05	q 00205	ქირურგიული ქსოვილები
10	q 00206	ქირურგიული ხერხები
34	q 00207	ქისები (თამბაქოს - )
29	q 00208	ქიშმიში
08	q 00209	ქლიბები
05	q 00210	ქლორალჰიდრატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	q 00211	ქლორატები
01	q 00212	ქლორი
01	q 00213	ქლორიდები
01	q 00214	ქლორკირი
05	q 00215	ქლოროფორმი
01	q 00216	ქლორჰიდრატები
15	q 00217	ქნარები
21	q 00218	ქოთნები (ყვავილის - )
21	q 00219	ქოთნის სახურავები
18	q 00220	ქოლგები
18	q 00221	ქოლგის რგოლები
20	q 00222	ქოლგის სადგარები
18	q 00223	ქოლგის სახელურები
18	q 00224	ქოლგის ხელჯოხები
01	q 00225	ქოლმჟავა
05	q 00226	ქონი (თევზის - )
22	q 00227	ქოქოსის ბოჭკო
29	q 00228	ქოქოსის ზეთი
31	q 00229	ქოქოსის კაკალი
29	q 00230	ქოქოსის კაკალი, გამომშრალი
23	q 00231	ქოქოსის კაკლის ბოჭკოს ძაფი 
31	q 00232	ქოქოსის კაკლის ნაჭუჭი
29	q 00233	ქოქოსის კარაქი
29	q 00234	ქოქოსის ცხიმი
01	q 00235	ქრომატები
11	q 00236	ქრომატოგრაფები სამრეწველო მიზნებისათვის
09	q 00237	ქრომატოგრაფები, ლაბორატორიული
06	q 00238	ქრომი
06	q 00239	ქრომის მადანი
01	q 00240	ქრომის მარილები
01	q 00241	ქრომის ოქსიდი
01	q 00242	ქრომის შაბი [მწვანე შაბი]
01	q 00243	ქრომმჟავა
01	q 00244	ქრომოვანი მარილები 
16	q 00245	ქრომოლითოგრაფიები 
09	q 00246	ქრონოგრაფები [დროის ჩამწერი მოწყობილობები]
14	q 00247	ქრონომეტრები
14	q 00248	ქრონომეტრული ხელსაწყოები
14	q 00249	ქრონოსკოპები
01	q 00250	ქსენონი
04	q 00251	ქსილენი
04	q 00252	ქსილოლი
19	q 00253	ქსილოლიტი
15	q 00254	ქსილოფონები
17	q 00255	ქსოვილები (აზბესტის - )
17	q 00256	ქსოვილები (ბოჭკოვანი მინის საიზოლაციო - )
16	q 00257	ქსოვილები (საამკინძაო - )
17	q 00258	ქსოვილები (საიზოლაციო - )
05	q 00259	ქსოვილები (ქირურგიული - ) 
01	q 00260	ქსოვილები (შუქპირგადასაღები - )
24	q 00261	ქსოვილები საფეიქრო ნაწარმისათვის
24	q 00262	ქსოვილები*
05	q 00263	ქსოვილების დეზოდორანტები (ტანსაცმლისა და - )
24	q 00264	ქსოვილი (აეროსტატების აირგაუმტარი - ) 
24	q 00265	ქსოვილი ფეხსაცმლისათვის
24	q 00266	ქსოვილი ცხოველის ტყავის იმიტაციით
01	q 00267	ქსოვილის გასაჟღენთი ქიმიკატები
01	q 00268	ქსოვილის დალაქავების საწინააღმდეგო ქიმიკატები
03	q 00269	ქსოვილის დამარბილებლები რეცხვისათვის 
21	q 00270	ქსოვილის ვედროები
24	q 00271	ქსოვილის იარლიყები, ეტიკეტები 
16	q 00272	ქსოვილის კალკა
01	q 00273	ქსოვილის ფერის გამახალისებელი ქიმიკატები
01	q 00274	ქსოვილისათვის წყალშეუღწევადობის მიმნიჭებელი ქიმიკატები
25	q 00275	ქუდები
25	q 00276	ქუდები (საშხაპე - )
25	q 00277	ქუდები (ქაღალდის - ) [სამოსი]
25	q 00278	ქუდის კარკასები [ჩარჩოები]
14	q 00279	ქუდის მორთულობა კეთილშობილი ლითონებისაგან
26	q 00280	ქუდის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა
16	q 00281	ქუდის მუყაოს კოლოფები 
24	q 00282	ქუდის სარჩული ქსოვილისაგან
18	q 00283	ქუდის ტყავის კოლოფები 
25	q 00284	ქუდის წინაფრა
31	q 00285	ქუნჯუთი
29	q 00286	ქუნჯუთის ზეთი 
11	q 00287	ქურები, ღუმლები, საცეცხლეები
25	q 00288	ქურთუკები 
09	q 00289	ქუროები (ელექტროკაბელების შემაერთებელი - )
17	q 00290	ქუროები (მილის - ), არალითონური
17	q 00291	ქუროები მანქანის ნაწილების დასაცავად (რეზინის - )
25	q 00292	ქურქები
02	q 00293	ქურქუმა [საღებარი]
30	q 00294	ქურქუმა, საკვები
25	q 00295	ქუსლსაკრავები (ფეხსაცმლის - ) 
08	q 00296	ქუშტარები
11	q 00297	ქუჩის ფარნები
25	R 00001	ღაბაშები
04	R 00002	ღამის ლამპები [სანთლები] 
21	R 00003	ღამის ქოთნები
10	R 00004	ღამის ქოთნის სკამები
20	R 00005	ღეროები (სასმელი - )
06	R 00006	ღეროები [კავეულის ნაწარმი]
21	R 00007	ღეროები და რგოლები (პირსახოცის დასაკიდი - )
20	R 00008	ღეროსებრი სამაგრები [ჭანჭიკები, ხრახნები, შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები, მანჭვალები და ა.შ.], არალითონური
		
		
12	R 00009	ღერძები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	R 00010	ღერძის ყელები
07	R 00011	ღერძკოლოფები, ბუქსები [მანქანათა ნაწილები] 
18	R 00012	ღვედები (ბავშვის სატარებელი - )
18	R 00013	ღვედები (სამხედრო აღჭურვილობის - )
06	R 00014	ღვედები (ტვირთის გადასატანი - )
06	R 00015	ღვედები (ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა-განტვირთვის ლითონის - ) 
18	R 00016	ღვედები (უზანგის - )
09	R 00017	ღვედები (უსაფრთხოების - ), სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისა და სპორტული აღჭურვილობის ღვედების გარდა
22	R 00018	ღვედები (ქერელის - )
18	R 00019	ღვედები (ცხენის აღკაზმულობის - )
08	R 00020	ღვედები (ხელის იარაღის - ) [დამჭერები]
07	R 00021	ღვედები ბორბლებისათვის, შკივებისათვის (ფრიქციული - )
12	R 00022	ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის (უსაფრთხოების - )
06	R 00023	ღვედები ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა-განტვირთვის ლითონის - )
22	R 00024	ღვედები, არალითონური (ტვირთის გადასატანი და დატვირთვა-განტვირთვის - )
04	R 00025	ღვედების ასრიალების [ბუქსაობის] საწინააღმდეგო საშუალებები
04	R 00026	ღვედების კონსისტენტური საპოხები
06	R 00027	ღვედის დამჭიმი შკივები
30	R 00028	ღვეზელა
30	R 00029	ღვეზელი (ხორციანი - )
30	R 00030	ღვეზლები
31	R 00031	ღვიის კენკრა
01	R 00032	ღვინის გამაკამკამებლები 
31	R 00033	ღვინის გამოხდის ნარჩენები
20	R 00034	ღვინის დეკანტაციის ხის კასრები
05	R 00035	ღვინის მჟავას მჟავა ქვა ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	R 00036	ღვინის მჟავას მჟავა ქვა, ფარმაცევტული დანიშნულების გარდა
01	R 00037	ღვინის სპირტი
01	R 00038	ღვინის ფერმენტაციისას გამოსაყენებელი ქიმიური პრეპარატები 
05	R 00039	ღვინის ქვა ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	R 00040	ღვინის ქვა, ფარმაცევტული დანიშნულების გარდა
30	R 00041	ღვინის ძმარი
33	R 00042	ღვინო
01	R 00043	ღვინომჟავა
29	R 00044	ღვიძლი
29	R 00045	ღვიძლის პაშტეტი
16	R 00046	ღია ბარათები
26	R 00047	ღილები*
26	R 00048	ღილი-ემბლემები
22	R 00049	ღინღლი, გერმა [ბუმბული]
09	R 00050	ღობეები (ელექტრიფიცირებული - ) 
19	R 00051	ღობეები, არალითონური
30	R 00052	ღომი
29	R 00053	ღორის ქონი
29	R 00054	ღორის ხორცი
21	R 00055	ღორის ჯაგარი
19	R 00056	ღორღი
08	R 00057	ღოჯები
08	R 00058	ღრუ ბურღები [ხელის იარაღის ნაწილები]
10	R 00059	ღრუბლები (ქირურგიული - )
21	R 00060	ღრუბლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
21	R 00061	ღრუბლის დამჭერები
09	R 00062	ღუზები [ელექტრობა]
11	R 00063	ღუმლები
11	R 00064	ღუმლები [გამათბობელი ხელსაწყოები]
11	R 00065	ღუმლები სამრეწველო მიზნებისათვის (მიკროტალღური - )
11	R 00066	ღუმლები, ლაბორატორიულის გარდა 
11	R 00067	ღუმლების ლითონის არმატურა
06	R 00068	ღუმლებისა და ბუხრების ეკრანები 
06	R 00069	ღუმლებისა და ბუხრების ცხაურები
11	R 00070	ღუმლის გასაცივებელი ავზები
11	R 00071	ღუმლის ლითონის არმატურა
11	R 00072	ღუმლის სანაცრეები
11	R 00073	ღუმლის ფასონური ამონაგი
11	R 00074	ღუმლის ჩასატვირთი მოწყობილობა
11	R 00075	ღუმლის ცეცხლგამძლე ამონაგი
11	R 00076	ღუმლის ცხაურები (ცეცხლრიკიანი - )
30	y 00001	ყავა
21	y 00002	ყავადნები, არაელექტრული
19	y 00003	ყავარი გადახურავისათვის
10	y 00004	ყავარჯნები
10	y 00005	ყავარჯნის ბუნიკები
30	y 00006	ყავის არომატული ნივთიერებები
16	y 00007	ყავის გასაფილტრი ქაღალდი 
21	y 00008	ყავის მადუღარები, არაელექტრული
11	y 00009	ყავის მადუღარები, ელექტრული
11	y 00010	ყავის მოსახალი აპარატები [როსტერები]
11	y 00011	ყავის პერკოლატორები, ელექტრული
30	y 00012	ყავის რძიანი სასმელები
30	y 00013	ყავის სასმელები
07	y 00014	ყავის საფქვავები, ხელის საფქვავების გარდა
21	y 00015	ყავის სერვიზები
21	y 00016	ყავის ფილტრები, არაელექტრული
11	y 00017	ყავის ფილტრები, ელექტრული
30	y 00018	ყავის შემცვლელები
30	y 00019	ყავის შემცვლელები (ბოსტნეულისაგან მიღებული - ) 
21	y 00020	ყავის ხელსაფქვავები
26	y 00021	ყაითანი
26	y 00022	ყაისნაღები (საქარგავი - )
26	y 00023	ყალბი თმა
09	y 00024	ყალბი მონეტის დეტექტორები
26	y 00025	ყალბი ოქრომკედი [სამოსის გასაწყობი]
26	y 00026	ყალბი ულვაში
26	y 00027	ყალბი შემონაკეცი
26	y 00028	ყალბი წვერი 
21	y 00029	ყანწები
22	y 00030	ყაჭი
10	y 00031	ყბის პროთეზები
16	y 00032	ყდები (პასპორტის - )
12	y 00033	ყელები (ღერძის - )
25	y 00034	ყელიანი სპორტული ფეხსაცმელი
25	y 00035	ყელიანი ფეხსაცმელი
21	y 00036	ყელიანი ფეხსაცმლის გასახდელი მოწყობილობა
14	y 00037	ყელსაბამები [ძვირფასეულობა]
25	y 00038	ყელსახვევები
26	y 00039	ყვავილები (ხელოვნური - )
31	y 00040	ყვავილები, ცოცხალი
03	y 00041	ყვავილების ექსტრაქტები [პარფიუმერია]
17	y 00042	ყვავილების კომპოზიციის დასამაგრებელი ქაფმასალა [ნახევრად დამუშავებული]
01	y 00043	ყვავილების ჭკნობისაგან დამცავი ნივთიერებები
03	y 00044	ყვავილებისა და ბალახის არომატული ნარევი 
21	y 00045	ყვავილებისა და მცენარეების დამჭერები კომპოზიციების შესაქმნელად
31	y 00046	ყვავილის ბოლქვები
31	y 00047	ყვავილის მტვერი [ნედლეული]
29	y 00048	ყვავილის მტვერი, საკვები
03	y 00049	ყვავილის სუნამოს ფუძეები
21	y 00050	ყვავილის ქოთნები
20	y 00051	ყვავილის ქოთნის სადგამები
28	y 00052	ყვანჯი (გოლფის -- ) [კლაბი]
29	y 00053	ყველი
08	y 00054	ყველის საჭრელი დანები, არაელექტრული
21	y 00055	ყველის ჩასადების თავსახურავები
01	y 00056	ყინული (მშრალი - ) [ნახშირბადის დიოქსიდი]
30	y 00057	ყინული (საკვები - )
30	y 00058	ყინული გასაცივებლად
30	y 00059	ყინული, ბუნებრივი ან ხელოვნური
10	y 00060	ყინულიანი ბუშტები
30	y 00061	ყინულიანი ჩაი
11	y 00062	ყინულის დასამზადებელი მანქანები და აპარატები
21	y 00063	ყინულისა და ყინულიანი სასმელების მოსამზადებელი ლითონის ჭურჭელი
08	y 00064	ყინულსატეხები
06	y 00065	ყუთები
20	y 00066	ყუთები (ბოთლების ჩასაწყობი ხის - )
07	y 00067	ყუთები (მატრიცების - ) [პოლიგრაფია]
26	y 00068	ყუთები (საკერავი საკუთნოს - )
21	y 00069	ყუთები (სანაგვე - )
34	y 00070	ყუთები (სიგარის - )
06	y 00071	ყუთები (ფულის შესანახი უსაფრთხო - )
21	y 00072	ყუთები (ქაღალდის ხელსახოცების სარიგებელი ლითონის - )
20	y 00073	ყუთები სათამაშოებისათვის
18	y 00074	ყუთები ტყავის ან ტყავ-მუყაოსაგან 
06	y 00075	ყუთები ჩვეულებრივი ლითონებისაგან
20	y 00076	ყუთები ხის ან პლასტმასისაგან 
		
06	y 00077	ყუთების, კოლოფების საკეტები
21	y 00078	ყულაბები, არალითონური
06	y 00079	ყუნწიანი ჭანჭიკი
09	y 00080	ყურთსაცობები
08	y 00081	ყურის გასახვრეტი ინსტრუმენტები
10	y 00082	ყურის პინცეტები
09	y 00083	ყურმილები (ტელეფონის - )
31	y 00084	ყურძენი
01	y 00085	ყურძნის დაზიანებისაგან დამცავი პრეპარატები
32	y 00086	ყურძნის ტკბილი
07	y 00087	ყურძნის წნეხები
08	S 00001	შაბერები, სახეწები [ხელის იარაღი]
01	S 00002	შაბი
01	S 00003	შაბიამანი [აჯასპი]
11	S 00004	შადრევნები
11	S 00005	შადრევნები (დეკორატიული - )
02	S 00006	შავი [იაპონური] ლაკი 
13	S 00007	შავი დენთი
01	S 00008	შავმიწა
04	S 00009	შალგის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის
25	S 00010	შალები
24	S 00011	შალითა (ტულეტის სახურავზე მორგებული ქსოვილის - )
24	S 00012	შალითები (ავეჯის - )
24	S 00013	შალითები (ბალიშის - )
28	S 00014	შალითები (თხილამურებისა და სერფინგის დაფის - )
12	S 00015	შალითები (საბავშვო ეტლის - )
12	S 00016	შალითები (სატრანსპორტო საშუალებების საჭის - )
13	S 00017	შალითები (ცეცხლსასროლი იარაღის - )
18	S 00018	შალითები (წვიმის ქოლგის - )
12	S 00019	შალითები ველოსიპედის ან მოტოციკლის დასაჯდომებისათვის
12	S 00020	შალითები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის (სავარძლის - )
26	S 00021	შალის ზონრები
23	S 00022	შალის ნართი
21	S 00023	შალის ნარჩენები დასუფთავებისათვის
24	S 00024	შალის ქსოვილები
23	S 00025	შალის ძაფი 
03	S 00026	შამპუნები 
03	S 00027	შამპუნები (შინაური ცხოველების - ) 
21	S 00028	შამფურები
11	S 00029	შამფურები 
11	S 00030	შამფურიანი მოწყობილობები 
11	S 00031	შამფურის საბრუნი სამარჯვები
28	S 00032	შანდლები საშობაო ნაძვისხისათვის
32	S 00033	შარბათი [სასმელი]
10	S 00034	შარდმიმღებები [შარდის დასაგროვებელი ჭურჭელი]
10	S 00035	შარდსადინარის ზონდები
10	S 00036	შარდსადინარის შპრიცები
25	S 00037	შარვლები
21	S 00038	შარვლის გასაჭიმი საკიდები
26	S 00039	შარვლის მომჭერები (ველოსიპედისტის - )
21	S 00040	შარვლის საუთოებელი წნეხები
25	S 00041	შარვლის, გამაშის საკოჭურები
25	S 00042	შარფები 
12	S 00043	შასი (ავტომობილის - )
12	S 00044	შასი (სატრანსპორტო საშუალებების - )
05	S 00045	შაქარი სამედიცინო მიზნებისათვის
30	S 00046	შაქარი*
30	S 00047	შაქარყინული
05	S 00048	შაქარყინული სამედიცინო მიზნებისათვის
07	S 00049	შაქრის დასამზადებელი მანქანები
31	S 00050	შაქრის ლერწამი
31	S 00051	შაქრის ლერწმის ნაწნეხი [ნედლი მასალა}
08	S 00052	შაქრის მაშები 
28	S 00053	შაში [თამაში]
28	S 00054	შაშის დაფები
13	S 00055	შაშხანები
29	S 00056	შებრაწული წყალმცენარეები
01	S 00057	შედგენილობები (გრამფირფიტების დასამზადებელი - )
07	S 00058	შედუღების აპარატები, ელექტრული
09	S 00059	შედუღების აპარატები, ელექტრული
09	S 00060	შედუღების ელექტროდები
01	S 00061	შედუღების ფლუსები
06	S 00062	შედუღების წნელები 
01	S 00063	შედუღებისას გამოსაყენებელი დამცავი აირები
01	S 00064	შედუღებისას გამოსაყენებელი ქიმიკატები
07	S 00065	შეერთებები [ძრავას ნაწილები]
06	S 00066	შეერთებები (ბაგირების, გვარლების - ), არაელექტრული
17	S 00067	შეერთებები (მილების - ), არალითონური 
07	S 00068	შეერთებები [ძრავას ნაწილები]
09	S 00069	შეერთებები ელექტროხაზებისათვის
09	S 00070	შეერთებები, ელექტრული
24	S 00071	შევიოტი [ქსოვილი]
18	S 00072	შევრო
20	S 00073	შეზლონგები
21	S 00074	შეიკერები [კოქტეილის შემრევები]
05	S 00075	შეკრულობის საწინააღმდეგო წამლები 
03	S 00076	შეკუმშული ჰაერის ბალონები (დალაგებისა და დასუფთავებისას გამოსაყენებელი - )
17	S 00077	შეკუმშული ჰაერის მილგაყვანილობის არმატურა, არალითონური
06	S 00078	შეკუმშული ჰაერის მილსადენების არმატურა
02	S 00079	შელაქი
09	S 00080	შემაერთებელი კოლოფები [ელექტრობა]
17	S 00081	შემაერთებელი მილები (სატრანსპორტო საშუალებების რადიატორის - )
06	S 00082	შემაერთებელი რგოლები ჯაჭვებისათვის
09	S 00083	შემაერთებელი ქუროები (ელექტროკაბელის - )
02	S 00084	შემავსებლები (საღებავის - )
09	S 00085	შემდუღებლის ნიღბები
09	S 00086	შემზღუდველები [ელექტრობა]
21	S 00087	შემთბობები (ბავშვის საწოვარა ბოთლების - ), არაელექტრული
19	S 00088	შემკვრელი ნივთიერებები (ბრიკეტის ან აგურის [ქვის] წყობის - )
30	S 00089	შემკვრელი ნივთიერებები (ნაყინის - ) [საკვები ყინული]
01	S 00090	შემკვრელი ნივთიერებები (სამსხმელო წარმოებაში გამოსაყენებელი - )
03	S 00091	შემკვრელი ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის
02	S 00092	შემკვრელი პრეპარატები (საღებავის - )
05	S 00093	შემკვრელი საშუალებები
01	S 00094	შემნელებლები (ბირთვული რეაქტორის - )
20	S 00095	შემონაკერი (ავეჯის კიდის პლასტმასის - ) 
19	S 00096	შემონაკერი (ფიცრის - )
26	S 00097	შემონაკეცი (ყალბი - )
06	S 00098	შემოსაბმელები (ტვირთის ტრანსპორტირებისა და დატვირთვა-განტვირთვის ლითონის - ) 
09	S 00099	შემოსაკეცი მარკერები
06	S 00100	შემოსაკრავები (ლითონის - )
22	S 00101	შემოსაკრავები (შესაკრავი ან შესაფუთი - ), არალითონური 
06	S 00102	შემოსაკრავი ძაფები (ლითონის - )
06	S 00103	შემოსაკრავი ძაფები (სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ლითონის - )
07	S 00104	შემოსაწნავი მანქანები
11	S 00105	შემოყინვის საწინააღმდეგო საშუალებები (ტრანსპორტის - ) 
22	S 00106	შემოწნულობა (ბოთლის ჩალის - )
01	S 00107	შემჟავებული წყალი (აკუმულატორის გადამუხტვისას გამოსაყენებელი - )
07	S 00108	შემრევი მანქანები
11	S 00109	შემრევი ონკანები წყალსადენის მილისათვის
30	S 00110	შემცვლელები (ყავის - )
07	S 00111	შემწოვი დანადგარები სამრეწველო მიზნებისათვის
15	S 00112	შენგი [ჩინური ჩასაბერი საკრავი]
24	S 00113	შენილის ქსოვილი
23	S 00114	შენილის ძაფი
06	S 00115	შენობა-ნაგებობების ლითონის პირნაკეთობა
11	S 00116	შენობის მნათი ნომრები
01	S 00117	შესაბოლი ქიმიური პრეპარატები (ხორცის - )
10	S 00118	შესადგმელი ღამის ჭურჭელი (ჰიგიენური - ) 
10	S 00119	შესადგმელი ღამის ჭურჭელი, სამედიცინო
07	S 00120	შესათეთრებელი მანქანები
03	S 00121	შესათეთრებელი ცარცი
02	S 00122	შესათეთრებელი ხსნარები
26	S 00123	შესაკრავები (აჭიმის - )
26	S 00124	შესაკრავები (კორსეტის - )
26	S 00125	შესაკრავები (ტანსაცმლის - )
26	S 00126	შესაკრავები (ფეხსაცმლის - )
22	S 00127	შესაკრავი ან შესაფუთი შემოსაკრავები, არალითონური
26	S 00128	შესაკრავი კნოპები 
25	S 00129	შესამოსელი [საეკლესიო სამოსი]
20	S 00130	შესანახი ავეჯი (ტანსაცმლის - )
22	S 00131	შესანიღბი ბადეები 
22	S 00132	შესანიღბი შალითები
22	S 00133	შესაფუთი [დასატენი, ჩასაგები] მასალა, არა რეზინის ან პლასტმასის
06	S 00134	შესაფუთი ან შემოსაკრავი ლენტები, ლითონის
06	S 00135	შესაფუთი და შესახვევი კილიტა
06	S 00136	შესაფუთი და ჩასაწყობი სათავსები 
20	S 00137	შესაფუთი კონტეინერები (პლასტმასის - )
07	S 00138	შესაფუთი მანქანები
16	S 00139	შესაფუთი მასალა (გახამებული - )
17	S 00140	შესაფუთი საშუალებები რეზინისაგან [ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები] 
18	S 00141	შესაფუთი საშუალებები ტყავისაგან [ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები]
		
16	S 00142	შესაფუთი საშუალებები ქაღალდის ან პლასტმასისაგან [ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები] 
22	S 00143	შესაფუთი საშუალებები ქსოვილისაგან [ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები]
16	S 00144	შესაფუთი ქაღალდი
11	S 00145	შესაწვავი მოწყობილობები [სამზარეულოს საკუთნო]
21	S 00146	შესაწვავი ცხაურები [სამზარეულო საკუთნო]
07	S 00147	შესახვევი მანქანები
05	S 00148	შესახრჩოლებლები (მწერების გასადევნი - )
16	S 00149	შეტყობინების ბარათები
10	S 00150	შეუკავებლობით დაავადებულთა მუშამბები
05	S 00151	შეუკავებლობით დაავადებულთა ქვედა საცვალი, შემწოვი 
05	S 00152	შეუკავებლობით დაავადებულთა ჰიგიენური საფენები
19	S 00153	შეფიცვრა (ბეტონის ჩასასხმელი - ), არალითონური
06	S 00154	შეფიცვრა (ბეტონის ჩასასხმელი ლითონის - )
04	S 00155	შეშა
16	S 00156	შეცდომების გასასწორებელი მელანი [ჰელიოგრაფია]
26	S 00157	შეჯიბრის მონაწილეთა სანომრე ნიშნები
21	S 00158	შვაბრები
09	S 00159	შვეულას ტყვიის ტვირთები 
09	S 00160	შვეულები
31	S 00161	შვრია
30	S 00162	შვრია (დაღერღილი - )
30	S 00163	შვრია (დაცეხვილი - )
30	S 00164	შვრიაზე დამზადებული საკვები
30	S 00165	შვრიის ფანტელები
30	S 00166	შვრიის ფქვილი
01	S 00167	შთამნთქმელი სინთეზური მასალები (ზეთის - )
34	S 00168	შთამნთქმელი ქაღალდი ჩიბუხისათვის
08	S 00169	შიგასახრახნის ციბრუტის დამაგრძელებელი ბუნიკები 
01	S 00170	შიგაწვის ძრავას საწვავის ანტიდეტონატორები
29	S 00171	შიგნეული
08	S 00172	შიგსახრახნი [ხელის იარაღი]
25	S 00173	შიდა ჯიბეები 
29	S 00174	შინაური ფრინველი, არაცოცხალი
31	S 00175	შინაური ფრინველი, ცოცხალი
21	S 00176	შინაური ფრინველის მარკირების რგოლები
21	S 00177	შინაური ცხოველების გალიები
21	S 00178	შინაური ცხოველების ტუალეტები
31	S 00179	შინაური ცხოველების ქვიშანარევი ქაღალდის საგები 
03	S 00180	შინაური ცხოველების შამპუნები
20	S 00181	შირმები [ავეჯი]
19	S 00182	შიფერი
17	S 00183	შიფერი (აზბესტის -)
19	S 00184	შიფერი გადახურვისათვის
19	S 00185	შიფერის ფქვილი
06	S 00186	შკივები (ღვედის დამჭიმავი - )
07	S 00187	შკივები [მანქანათა ნაწილები]
07	S 00188	შკივის ფრიქციული ღვედები
09	S 00189	შლაგბაუმები წინასწარი გადახდით (მანქანების სადგომის - )
17	S 00190	შლანგები (სარწყავი - )
17	S 00191	შლანგები (სახანძრო - )
01	S 00192	შლიხტვისას გამოსაყენებელი პრეპარატები
30	S 00193	შოკოლადი
30	S 00194	შოკოლადის რძიანი სასმელები
30	S 00195	შოკოლადის სასმელები
22	S 00196	შოლტის, მათრახის თოკები
19	S 00197	შპალები (რკინიგზის – ), არალითონური
06	S 00198	შპალები (რკინიგზის ლითონის - )
27	S 00199	შპალერი
24	S 00200	შპალერი (ქსოვილის - )
01	S 00201	შპალერის ასაძრობი პრეპარატები 
01	S 00202	შპალერის გასაკრავი წებო
03	S 00203	შპალერის გასაწმენდი პრეპარატები 
12	S 00204	შპანჰოუტები (გემის - )
01	S 00205	შპინელი [ქიმიური პრეპარატები]
14	S 00206	შპინელი [ძვირფასი ქვები]
19	S 00207	შპონი
10	S 00208	შპრიცები ინექციისათვის
10	S 00209	შპრიცები კანქვეშა ინექციისათვის
10	S 00210	შპრიცები, სამედიცინო 
05	S 00211	შრატები
32	S 00212	შრატზე დამზადებული სასმელები 
29	S 00213	შრატი, დო
07	S 00214	შრიფტსამსხმელო მანქანები
16	S 00215	შტამპები (მისამართიანი - )
28	S 00216	შტანგები
16	S 00217	შტემპელები
16	S 00218	შტემპელის ბალიშები
09	S 00219	შტეფსელის ჩანგლები, როზეტები [ელექტრული შეერთებები]
10	S 00220	შტიფტები კბილის პროთეზისათვის
21	S 00221	შტოპორები
20	S 00222	შტორები (ბამბუკის - )
20	S 00223	შტორები (თამასების შიდა - ), 
29	S 00224	შტოშის პიურე
09	S 00225	შტრიხ-კოდის ამომკითხველი მოწყობილობები
17	S 00226	შუასადებები
		
17	S 00227	შუასადებები (გადაბმის ქუროს - )
17	S 00228	შუასადებები (ტემპერატურული გაფართოების საკომპენსაციო - ) 
25	S 00229	შუბლსაკრავები [სამოსი] 
28	S 00230	შურდულები [სპორტის საკუთნო]
09	S 00231	შუქამრეკლი რგოლები ტანსაცმელზე დასამაგრებლად (სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებელი - ) 
11	S 00232	შუქგამბნევები
09	S 00233	შუქგამტარები ( ოპტიკურ-ბოჭკოვანი - ) 
09	S 00234	შუქდამცავი მინები
09	S 00235	შუქდამცავი წინაფრები
01	S 00236	შუქმგრძნობიარე ფირები, არაექსპონირებული
01	S 00237	შუქმგრძნობიარე ფირფიტები (ოფსეტური ბეჭდვის - )
01	S 00238	შუქმგრძნობიარე ფოტოფირფიტები
01	S 00239	შუქმგრძნობიარე ქაღალდი
01	S 00240	შუქმგრძნობიარე ქსოვილი ფოტოგრაფიისათვის
09	S 00241	შუქნიშნები [სიგნალიზაციის მოწყობილობები]
09	S 00242	შუქპირგადასაღები მანქანები 
01	S 00243	შუქპირგადასაღები ქაღალდი
01	S 00244	შუქპირგადასაღები ქსოვილები
09	S 00245	შუქურები, მნათი
09	S 00246	შუქფეთქის ნათურები [ფოტოგრაფია] 
05	S 00247	შხამები
11	S 00248	შხაპები
10	C 00001	ჩაბერვის აპარატები [ინსუფლაცია]
30	C 00002	ჩაი
30	C 00003	ჩაი (ყინულიანი - )
21	C 00004	ჩაიდნები, არაელექტრული
11	C 00005	ჩაიდნები, ელექტრული
26	C 00006	ჩაიდნის სათბურა 
21	C 00007	ჩაის დასაყენებელი ბურთულები
21	C 00008	ჩაის დასაყენებელი ქეთლები
30	C 00009	ჩაის სასმელები
21	C 00010	ჩაის საწურები
21	C 00011	ჩაის სერვიზები
24	C 00012	ჩაის ტილოები
22	C 00013	ჩალა (დასატენი - )
31	C 00014	ჩალა [ფურაჟი]
07	C 00015	ჩალასაჭრელები
07	C 00016	ჩალასაჭრელის დანები
20	C 00017	ჩალის ზოლები
20	C 00018	ჩალის თასმა (დაწნული - )
20	C 00019	ჩალის ლეიბები 
20	C 00020	ჩალის მოწნული ნაკეთობა [ჭილობის გარდა]
22	C 00021	ჩალის შემოწნულობა (ბოთლის - )
25	C 00022	ჩალმა
16	C 00023	ჩამბეჭდავები (საკრედიტო ბარათების – ), არაელექტრული
07	C 00024	ჩამდინარე წყლის გამშხეფები
11	C 00025	ჩამდინარე წყლის გამწმენდი დანადგარები
07	C 00026	ჩამომსხმელი მანქანები
21	C 00027	ჩამოსასხმელი საცმები
07	C 00028	ჩამოსაშვები ონკანები [წყალსაცლელები]
12	C 00029	ჩამჭიდი მოწყობილობები სატრანსპორტო საშუალებების მისაბმელებისათვის
16	C 00030	ჩანაწერების წიგნები
08	C 00031	ჩანგლები (მაგიდის - )
10	C 00032	ჩანთები (სამედიცინო ინსტრუმენტების - )
18	C 00033	ჩანთები (სპორტული - )
18	C 00034	ჩანთები (ტანსაცმლის სამგზავრო - )
18	C 00035	ჩანთები საყიდლებისათვის
18	C 00036	ჩანთები საყიდლებისათვის (ბადურა - )
26	C 00037	ჩანთის ელვა-შესაკრავები
09	C 00038	ჩარჩოები (დიაპოზიტივის - )
12	C 00039	ჩარჩოები (ველოსიპედის - )
06	C 00040	ჩარჩოები (ლითონის სამშენებლო - )
20	C 00041	ჩარჩოები (სურათის - )
07	C 00042	ჩარხები
21	C 00043	ჩასადებები (კვერცხის - )
03	C 00044	ჩასადენი მილების გამწმენდი პრეპარატები
03	C 00045	ჩასალბობი პრეპარატები (სარეცხის - ) 
06	C 00046	ჩასასვენებლის ლითონის ფურნიტურა
07	C 00047	ჩასატვირთი ბაქნები
11	C 00048	ჩასატვირთი მოწყობილობა (ღუმლის - )
05	C 00049	ჩასახვის საწინააღმდეგო ქიმიური საშუალებები [კონტრაცეპტივები]
30	C 00050	ჩატნი [მოტკბო-მომჟავო საწებელი ხორცისათვის]
30	C 00051	ჩაუ-ჩაუ [საკაზმი]
09	C 00052	ჩაფხუტები (ცხენოსანთა - )
09	C 00053	ჩაფხუტები, მუზარადები (დამცავი - )
09	C 00054	ჩაფხუტები, მუზარადები (სპორტსმენების დამცავი - ) 
07	C 00055	ჩაქუჩები (პნევმატიკური - )
08	C 00056	ჩაქუჩები [ხელის იარაღი]
06	C 00057	ჩაქუჩები, რგოლები (კარზე დასაკაკუნებელი - )
13	C 00058	ჩახმახები (ცეცხლსასროლი იარაღის - )
16	C 00059	ჩეკების წიგნაკების დამჭერები
18	C 00060	ჩემოდნები
10	C 00061	ჩემოდნები სამედიცინო ინსტრუმენტებისათვის
18	C 00062	ჩემოდნის სახელურები
25	C 00063	ჩექმები
25	C 00064	ჩექმის ყელი
06	C 00065	ჩვეულებრივი ლითონები, დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული
06	C 00066	ჩვეულებრივი ლითონების შენადნობები
10	C 00067	ჩვილის საკვები ბოთლის საწოვარები
10	C 00068	ჩვილის საწოვარები [მატყუარა] 
10	C 00069	ჩვილის საწოვარიანი ბოთლები 
21	C 00070	ჩვრები (ავეჯის გადასაწმენდი - )
21	C 00071	ჩვრები (დასასუფთავებელი - )
34	C 00072	ჩიბუხები
34	C 00074	ჩიბუხის გასაწმენდი მოწყობილობები
34	C 00075	ჩიბუხის სადგარები
31	C 00076	ჩითილები
11	C 00076	ჩინური ფარნები 
09	C 00077	ჩიპები (DNA - )
09	C 00078	ჩიპები [ინტეგრალური სქემები]
29	C 00079	ჩიპსები (კარტოფილის - )
29	C 00080	ჩიპსები (ხილის - )
11	C 00081	ჩირაღდნები
11	C 00082	ჩირაღდნები განათებისათვის
11	C 00083	ჩირაღდნები ნავთობის მრეწველობისათვის
11	C 00084	ჩირაღდნიანი პროჟექტორები
05	C 00085	ჩირქგროვის პრეპარატები
01	C 00086	ჩიტის წებო [ბუნებრივი, სამრეწველო დანიშნულების]
20	C 00087	ჩლიქების ნაკეთობა
05	C 00088	ჩლიქების ცემენტი (ცხოველთა - )
07	C 00089	ჩობლები [მანქანათა ნაწილები]
28	C 00090	ჩოგანბადეები (სათევზაო - )
28	C 00091	ჩოგბურთის ბადეები 
07	C 00092	ჩოგბურთის ჩოგანზე სიმების დასაჭიმი მანქანები
28	C 00093	ჩოგნები
		
28	C 00094	ჩოგნის სიმები
05	C 00095	ჩრჩილისაგან დამცავი საშუალებებით გაჟღენთილი ქაღალდი 
05	C 00096	ჩრჩილისაგან დამცავი პრეპარატები 
05	C 00097	ჩხირები (გოგირდის - ) [მადეზინფიცირებელი საშუალებები]
21	C 00098	ჩხირები საკვებისათვის
16	C 00099	ჩხირები ტუშით წერისათვის
09	c 00001	ცალსასწორები
		
03	c 00002	ცარცი (გამწმენდი - )
16	c 00003	ცარცი (მოსანიშნი - )
28	c 00004	ცარცი ბილიარდის ჯოხისათვის
16	c 00005	ცარცი ლითოგრაფიისათვის
16	c 00006	ცარცის დამჭერები 
29	c 00007	ცედრა (ხილის - )
01	c 00008	ცეზიუმი
08	c 00009	ცელები
08	c 00010	ცელის რგოლები
20	c 00011	ცელის ტარები, არალითონური
06	c 00012	ცელის ტარები, ლითონის 
01	c 00013	ცელულოზა
01	c 00014	ცელულოზის აცეტატი, დაუმუშავებელი
01	c 00015	ცელულოზის მარტივი ეთერები
05	c 00016	ცელულოზის მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
01	c 00017	ცელულოზის რთული ეთერები
05	c 00018	ცელულოზის რთული ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
17	c 00019	ცელულოზის ფურცლები (მეორადი - ), საფუთავის გარდა
01	c 00020	ცელულოზის წარმოებულები [ქიმიური ნივთიერებები]
05	c 00021	ცემენტი (ცხოველთა ჩლიქების - ) 
19	c 00022	ცემენტი*
01	c 00023	ცემენტის დამცავები, საღებავებისა და ზეთების გარდა
19	c 00024	ცემენტის სვეტები
19	c 00025	ცემენტის ფილები 
19	c 00026	ცემენტის შემცველი ცეცხლგამძლე დასაფარი მასალა 
01	c 00027	ცემენტისათვის წყალშეუღწევობის მიმნიჭებელი პრეპარატები, საღებავების გარდა
09	c 00028	ცენტრალური ბლოკები ინფორმაციის დასამუშავებლად [პროცესორები]
06	c 00029	ცენტრალური გათბობის დანადგარების მილები, მილსადენები 
11	c 00030	ცენტრალური გათბობის რადიატორები
07	c 00031	ცენტრიდანული ტუმბოები
07	c 00032	ცენტრიდანული წისქვილები
07	c 00033	ცენტრიფუგები [მანქანები]
04	c 00034	ცერეზინი
01	c 00035	ცერიუმი
19	c 00036	ცეცხლგამძლე აგური
19	c 00037	ცეცხლგამძლე დასაფარი მასალა (ცემენტის შემცველი - )
19	c 00038	ცეცხლგამძლე მასალა
17	c 00039	ცეცხლგამძლე მასალა (საიზოლაციო - )
19	c 00040	ცეცხლგამძლე სამშენებლო მასალა, არალითონური
06	c 00041	ცეცხლგამძლე სამშენებლო მასალები 
04	c 00042	ცეცხლის გასაჩაღებელი მერქნის კვარები
04	c 00043	ცეცხლის გასაჩაღებელი ქაღალდის კვარები 
04	c 00044	ცეცხლის დასანთები სახმელებლები
08	c 00045	ცეცხლის საჩხრეკები, გელა
02	c 00046	ცეცხლმედეგი საღებავები
01	c 00047	ცეცხლმედეგი შედგენილობები
09	c 00048	ცეცხლმქრობები
01	c 00049	ცეცხლმქრობი შედგენილობები
11	c 00050	ცეცხლრიკიანი ღუმლის ცხაურები 
13	c 00051	ცეცხლსასროლი იარაღი
09	c 00052	ცეცხლსასროლი იარაღის ოპტიკური სამიზნეები 
13	c 00053	ცეცხლსასროლი იარაღის სამიზნე სარკეები
13	c 00054	ცეცხლსასროლი იარაღის სასხლეტის დამცველი კავები 
13	c 00055	ცეცხლსასროლი იარაღის საწმენდი ჯაგრისები, ზუმბები
13	c 00056	ცეცხლსასროლი იარაღის ლულები
13	c 00057	ცეცხლსასროლი იარაღის ჩახმახები
03	c 00058	ცვილი (გასაპრიალებელი - )
03	c 00059	ცვილი (გასრიალების თავიდან ასაცილებელი იატაკის - )
03	c 00060	ცვილი (თეთრეულის - )
03	c 00061	ცვილი (თერძის - )
03	c 00062	ცვილი (პარკეტის იატაკის - ) 
03	c 00063	ცვილი (ულვაშის - ) 
03	c 00064	ცვილი (ხარაზის - )
04	c 00065	ცვილი [ნედლეული]
16	c 00066	ცვილი მოდელირებისათვის, სტომატოლოგიაში გამოსაყენებლის გარდა
03	c 00067	ცვილი ტყავისათვის
04	c 00068	ცვილი ღვედებისათვის
03	c 00069	ცვილი-დეპილატორი [თმის მოსაცილებელი საშუალება] 
21	c 00070	ცვილით გაპრიალების სამარჯვები, არაელექტრული
07	c 00071	ცვილით საპრიალებელი მოწყობილობები და სამარჯვები
01	c 00072	ცვილის მათეთრებლები
01	c 00073	ცვილის საგოზავი (ხის მყნობისას გამოსაყენებელი - 
20	c 00074	ცვილის ფიგურები
07	c 00075	ცვლადი დენის გენერატორები
01	c 00076	ციანიდები
01	c 00077	ციანოტიპიის ხსნარები
08	c 00078	ციბრუტები
28	c 00079	ციგები [სპორტის საკუთნო]
28	c 00080	ციგურები
28	c 00081	ციგურები (გორგოლაჭიანი - )
28	c 00082	ციგურებიანი ფეხსაცმელი
18	c 00083	ციგურების თასმები
08	c 00084	ცივი იარაღი
08	c 00085	ცივი იარაღის ქარქაშები
09	c 00086	ციკლოტრონები
01	c 00087	ცილა (ალაოს - )
01	c 00088	ცილა (იოდოვანი - )
01	c 00089	ცილა [ცხოველური ან მცენარეული, დაუმუშავებელი]
31	c 00090	ცილები ცხოველთა გამოსაკვებად
25	c 00091	ცილინდრები
07	c 00092	ცილინდრის დგუშები
17	c 00093	ცილინდრის მამჭიდროებლები 
05	c 00094	ცილოვანი პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის
05	c 00095	ცილოვანი რძე
05	c 00096	ცილოვანი საკვები პროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის
15	c 00097	ციმბალები, წინწილები 
01	c 00098	ციმოლი
06	c 00099	ცირკონიუმი
01	c 00100	ცირკონიუმის დიოქსიდი
15	c 00101	ციტრები
31	c 00102	ციტრუსი
14	c 00103	ციფერბლატები [საათების წარმოება]
26	c 00104	ციფრები (თეთრეულის მოსანიშნი - )
06	c 00105	ციფრები ჩვეულებრივი ლითონისაგან (ასოები და - ), ტიპოგრაფიულის გარდა
16	c 00106	ციფრული ტიპოგრაფიული ლიტერები
08	c 00107	ციცხვები
30	c 00108	ცომი (ნამცხვრის - )
30	c 00109	ცომი (ნუშის - )
30	c 00110	ცომი (სოიას - ) [საკაზმი]
21	c 00111	ცომის გასაბრტყელებელი საგორავები
21	c 00112	ცომის დანები
07	c 00113	ცომის საზელი მანქანები, მექანიკური
30	c 00114	ცომის ხაში, საფუარი
31	c 00115	ცოცხალი ყვავილების გვირგვინები
31	c 00116	ცოცხალი ცხოველები
21	c 00117	ცოცხები
20	c 00118	ცოცხის, იატაკის ჯაგრისის, შვაბრის ტარები, არალითონური
13	c 00119	ცრემლსადენი იარაღი
31	c 00120	ცრუაკაციის ნაყოფი
08	c 00121	ცულები
07	c 00122	ცხავები [მანქანები ან მანქანათა ნაწილები]
06	c 00123	ცხაურები (ლითონის - )
11	c 00124	ცხაურები (ცეცხლრიკიანი ღუმლის - )
09	c 00125	ცხაურები ელექტროაკუმულატორის ფირფიტებისათვის
21	c 00126	ცხაურის ქვესადგამები
11	c 00127	ცხელ წყალზე მომუშავე გათბობის დანადგარები
11	c 00128	ცხელ ჰაერზე მომუშავე გათბობის აპარატები
11	c 00129	ცხელი ჰაერის აბანოს საკუთნო
10	c 00130	ცხელი ჰაერის ვიბრატორები, სამედიცინო
10	c 00131	ცხელი ჰაერის თერაპიული აპარატები 
18	c 00132	ცხენის აღკაზმულობის გარნიტურები 
18	c 00133	ცხენის აღკაზმულობის ღვედები
21	c 00134	ცხენის გასაწმენდი ჯაგრისები
18	c 00135	ცხენის თვალსაფარები
18	c 00136	ცხენის სამუხლეები 
18	c 00137	ცხენის უნაგირები
18	c 00138	ცხენის ცალუღები 
22	c 00139	ცხენის ძუა
15	c 00140	ცხენის ძუა ხემისათვის
28	c 00141	ცხენი-სარწეველები
09	c 00142	ცხენოსანთა ჩაფხუტები
09	c 00143	ცხვირის მომჭერები მყვინთავისა და მოცურავისათვის
24	c 00144	ცხვირსახოცები (ქსოვილის - )
04	c 00145	ცხიმები (სანათი - )
03	c 00146	ცხიმები კოსმეტიკური მიზნებისათვის
29	c 00147	ცხიმების ნარევი ბუტერბროდებისათვის
29	c 00148	ცხიმი (ქოქოსის - )
01	c 00149	ცხიმის გამაცალკევებელი და დამშლელი ნივთიერებები
01	c 00150	ცხიმის მათეთრებლები
29	c 00151	ცხიმის შემცვლელი ნივთიერებები საკვები ცხიმის დასამზადებლად
01	c 00152	ცხიმოვანი მჟავები
04	c 00153	ცხიმოფლი, მატყლის ცხიმი [ლანოლინი]
31	c 00154	ცხოველები (გარეული - )
31	c 00155	ცხოველები (ცოცხალი - )
18	c 00156	ცხოველების აღკაზმულობა
22	c 00157	ცხოველების ბალანი
07	c 00158	ცხოველების გასაკრეჭი მანქანები
31	c 00159	ცხოველების გასასუქებელი პრეპარატები
05	c 00160	ცხოველების დასაბანი საშუალებები 
31	c 00161	ცხოველების მოსაღონიერებელი საკვები 
31	c 00162	ცხოველების საგების მასალა
31	c 00163	ცხოველების საკვები
05	c 00164	ცხოველების საკვების სამედიცინო დანამატები 
07	c 00165	ცხოველების საკრეჭი მანქანები
08	c 00166	ცხოველების საკრეჭი ხელსაწყოები [ხელის ინსტრუმენტები]
31	c 00167	ცხოველების საცოხნელი
18	c 00168	ცხოველების ტანსაცმელი 
18	c 00169	ცხოველთა ნაწლავების აირგაუმტარი აფსკები 
18	c 00170	ცხოველთა ტყავი
20	c 00171	ცხოველთა ფიტულები
01	c 00172	ცხოველური ნახშირი
01	c 00173	ცხოველური ნახშირის პრეპარატები
01	c 00174	ცხოველური ცილა [დაუმუშავებელი]
	c 00175	ცხრაკუდიანი მათრახები
07	c 00176	ცხრილები
16	c 00177	ცხრილები (საანგარიშო - )
21	c 00178	ცხრილები [საყოფაცხოვრებო საკუთნო]
09	Z 00001	ძაბვის რეგულატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
21	Z 00002	ძაბრები
06	Z 00003	ძაბრი-ბუნკერები, არამექანიკური
28	Z 00004	ძალოსანთა ქამრები [სპორტის საკუთნო]
07	Z 00005	ძალური გადაცემები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა
12	Z 00006	ძალური მექანიზმები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	Z 00007	ძარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	Z 00008	ძარის ამწე მექანიზმები (სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების - )
09	Z 00009	ძარღვები ელექტროგამტარებისათვის (საიდენტიფიკაციო - ) 
17	Z 00010	ძაფები (ელასტიკური - ), საფეიქროს გარდა
18	Z 00011	ძაფები (ტყავის - )
10	Z 00012	ძაფები, ქირურგიული
17	Z 00013	ძაფი (პლასტმასის სარჩილავი - )
22	Z 00014	ძაფი ასაკრავად ან შესაფუთად, არალითონური
23	Z 00015	ძაფი*
08	Z 00016	ძაფის გასაყრელი სამარჯვები (ნემსში - )
05	Z 00017	ძაღლების დასაბანი საშუალებები 
05	Z 00018	ძაღლების რეპელენტები 
31	Z 00019	ძაღლების საკვები გალეტები
20	Z 00020	ძაღლის სადგომები
18	Z 00021	ძაღლის საყელურები 
06	Z 00022	ძაღლის ჯაჭვები
19	Z 00023	ძეგლები, არალითონური
06	Z 00024	ძელები, კოჭები (ლითონის - )
19	Z 00025	ძელები, კოჭები, არალითონური
09	Z 00026	ძეწკვები (პენსნეს - )
14	Z 00027	ძეწკვები (საათის - )
14	Z 00028	ძეწკვები [ძვირფასეულობა]
29	Z 00029	ძეხვეული
07	Z 00030	ძეხვეულის დასამზადებელი მანქანები
18	Z 00031	ძეხვეულის დასამზადებელი ნაწლავები 
30	Z 00032	ძეხვეულის შემკვრელი ნივთიერებები 
29	Z 00033	ძეხვი (სისხლზე დამზადებული - )
14	Z 00034	ძვირფასეულობის ყუთები
14	Z 00035	ძვირფასი თვლები
01	Z 00036	ძვირფასი ლითონების მარილები, სამრეწველო დანიშნულების
05	Z 00037	ძვირფასი ლითონების შენადნობები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის
04	Z 00038	ძვლის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის
05	Z 00039	ძვლის კოჟრის სამკურნალო პრეპარატები
01	Z 00040	ძვლის ნახშირი, ცხოველური
20	Z 00041	“ძვლის პალმის” ნაკეთობა
29	Z 00042	ძვლის ტვინი (საკვები - )
31	Z 00043	ძვლის ფქვილი, ცხოველების საკვების დანამატი
05	Z 00044	ძვლის ცემენტი ქირურგიული და ორთოპედიული მიზნებისათვის
29	Z 00045	ძვლის ცხიმი, საკვები
05	Z 00046	ძირტკბილა ფარმაცევტული მიზნებისათვის
30	Z 00047	ძირტკბილას კანფეტები
30	Z 00048	ძირტკბილას ჩხირები [კანფეტი]
05	Z 00049	ძირტკბილას ჩხირები ფარმაცევტული მიზნებისათვის
30	Z 00050	ძმარი
01	Z 00051	ძმარი (ხის - ) [ფისქვეშა წყალი]
01	Z 00052	ძმარმჟავა
01	Z 00053	ძმარმჟავას ანჰიდრიდი
07	Z 00054	ძნასაკვრელი სამკალები
07	Z 00055	ძნასაკონები
06	Z 00056	ძნის ლითონის შემოსაკრავები
22	Z 00057	ძნის შესაკრავი ულო
07	Z 00058	ძრავას გამაცივებელი ჰაერის გასაწმენდი ფილტრები
07	Z 00059	ძრავას დგუშები
07	Z 00060	ძრავას ვენტილატორის ამძრავი ღვედები
04	Z 00061	ძრავას ზეთი
07	Z 00062	ძრავას ინჟექტორები
07	Z 00063	ძრავას მაყუჩები
01	Z 00064	ძრავას ნამწვის მოსაცილებელი ქიმიური პრეპარატები
01	Z 00065	ძრავას საზეთ-მაცივებელი ემულსიის ადუღების საწინააღმდეგო პრეპარატები
04	Z 00066	ძრავას საწვავი
04	Z 00067	ძრავას საწვავის არაქიმიური დანამატები 
01	Z 00068	ძრავას საწვავის ქიმიური დანამატები
07	Z 00069	ძრავას ცილინდრის სახურავები
07	Z 00070	ძრავასა და მოტორის ვენტილატორები
07	Z 00071	ძრავასა და მოტორის რადიატორები [მაცივარი]
07	Z 00072	ძრავები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ჰაერის ბალიშზე
12	Z 00073	ძრავები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
07	Z 00074	ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა
01	Z 00075	ძრავების გასაცივებელი შედგენილობები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
07	Z 00076	ძრავების დემპფერები
10	Z 00077	ძუის ხელთათმანები მასაჟისათვის
10	Z 00078	ძუძუთი კვების სამარჯვები 
05	Z 00079	ძუძუთი კვებისას გამოსაყენებელი პატარა ბალიშები
10	Z 00080	ძუძუს პროთეზები
31	w 00001	წაბლი
08	w 00002	წალდები [ხელის იარაღი]
14	w 00003	წამზომები
20	w 00004	წამლის კარადები
10	w 00005	წამლის მისაღები კოვზები
03	w 00006	წამწამები (ხელოვნური - )
08	w 00007	წამწამების ასაპრეხი მაშები
03	w 00008	წამწამების კოსმეტიკური საშუალებები
19	w 00009	წარბები (სამშენებლო - ), არალითონური
19	w 00010	წარბები კარნიზებისათვის, ლავგარდანებისათვის, არალითონური
03	w 00011	წარბების კოსმეტიკური საშუალებები
03	w 00012	წარბების ფანქრები
06	w 00013	წარბი (კარნიზის, ლავგარდანის - )
21	w 00014	წარბის ჯაგრისები
08	w 00015	წასამახი, ასალესი ჩაქუჩები
16	w 00016	წებვადი ზოლები [საამკინძაო საქმე]
16	w 00017	წებვადი ლენტები [საკანცელარიო]
16	w 00018	წებვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
17	w 00019	წებვადი ლენტები სამედიცინოს, საკანცელარიოსა და საყოფაცხოვრებოს გარდა
		
16	w 00020	წებვადი ლენტის მისაწოდებელი მოწყობილობები [ოფისის საკუთნო]
16	w 00021	წებვადი მასალა საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
24	w 00022	წებვადი ქსოვილი (გახურებით მისაწებებელი - )
01	w 00023	წებო (აფიშის გასაკრავი - )
05	w 00024	წებო (კბილის პროთეზის - )
01	w 00025	წებო (კედლის მოსაპირკეთებელი ფილების მისაკრავი - )
01	w 00026	წებო (ფეხსაცმლის - ) 
01	w 00027	წებო (შპალერის გასაკრავი - )
01	w 00028	წებო გატეხილი ნივთებისათვის
16	w 00030	წებო საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
03	w 00030	წებოები (ხელოვნური თმის დასამაგრებელი - )
01	w 00031	წებოები ტყავისათვის
30	w 00032	წებოვანა (საკვები - )
01	w 00033	წებოვანა [ბუნებრივი წებო] საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წებოების გარდა
16	w 00034	წებოვანა [წებო] საკენცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის
24	w 00035	წებოვანა [წებოწასმული ტილო საყელოს, ქუდების ან ბორტების დასამუშავებლად]
05	w 00036	წებოვანი ბუზსაჭერები
07	w 00037	წებოვანი ლენტების მიმწოდებელი მოწყობილობა [მანქანები] 
02	w 00038	წებოვანი საღებავები
16	w 00039	წებოვანი ტილო საკანცელარიო მიზნებისათვის
11	w 00040	წებოს გასათბობი ხელსაწყოები
07	w 00041	წებოს დასატანი პისტოლეტები, ელექტრული
21	w 00042	წებოსახარში ქოთნები
16	w 00043	წებოწასმული ზედაპირის დამტენიანებლები [ოფისის საკუთნო]
07	w 00044	წევის ძრავები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა
12	w 00045	წევის ხრახნები გემებისათვის
08	w 00046	წერაქვები
09	w 00047	წერილის სასწორები
11	w 00048	წვეთოვანი საფრქვევლები [საირიგაციო საკუთნო] 
05	w 00049	წველის დროს გამოსაყენებელი საცხები 
32	w 00050	წვენები (ხილის - )
02	w 00051	წვენი (კირის - )
30	w 00052	წვენი (ხორცის - ) [საწებელა]
29	w 00053	წვენი კულინარიისათვის (ბოსტნეულის - )
21	w 00054	წვენსაწურები საოჯახო მიზნებისათვის, არაელექტრული
07	w 00055	წვენსაწურები, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, ელექტრული 
26	w 00056	წვერი (ყალბი - )
08	w 00057	წვერსაკრეჭები
03	w 00058	წვერ-ულვაშის საღებავები
06	w 00059	წვეტები [ლურსმნები] მთამსვლელის ფეხსაცმლისათვის
28	w 00060	წვეულების სამახსოვრო სუვენირები
28	w 00061	წვივის დამცავები [სპორტის საკუთნო]
25	w 00062	წვივსაკრავები
18	w 00063	წვიმის ქოლგის შალითები
18	w 00064	წვიმისა და მზის ქოლგების მანები
29	w 00065	წვნიანები
29	w 00066	წვნიანები (ბოსტნეულის - )
29	w 00067	წვნიანის მოსამზადებელი შედგენილობები
34	w 00068	წიგნაკები (თამბაქოს ქაღალდის - )
16	w 00069	წიგნები
16	w 00070	წიგნების მწკრივის სამაგრები 
20	w 00071	წიგნის სადგარები [ავეჯი]
16	w 00072	წიგნის სანიშნები
16	w 00073	წიგნის ყდები
19	w 00074	წიდა [სამშენებლო მასალა]
19	w 00075	წიდაბლოკი
01	w 00076	წიდები [სასუქები]
17	w 00077	წიდის ბამბა (საიზოლაციო - )
28	w 00078	წინასწარი გადახდის აპარატიანი ბილიარდის მაგიდები
25	w 00079	წინაფრა (ქუდის - )
		
09	w 00080	წინაღობები, ელექტრული
25	w 00081	წინდები
10	w 00082	წინდები (ელასტიკური ქირურგიული - )
09	w 00083	წინდები ელექტროგათბობით
01	w 00084	წინდის თვლის ჩავარდნის საწინააღმდეგო ნივთიერებები
25	w 00085	წინდის ლეკვერთხები
25	w 00086	წინსაფრები [ტანსაცმელი]
07	w 00087	წისქვილები
07	w 00088	წისქვილები [მანქანები]
07	w 00089	წისქვილის ქვები, დოლაბები
30	w 00090	წიწაკა
31	w 00091	წიწაკა
30	w 00092	წიწაკა [საკმაზი]
08	w 00093	წმინდა ქლიბები
09	w 00094	წნევის გასაზომი აპარატები
09	w 00095	წნევის ინდიკატორები
09	w 00096	წნევის მაჩვენებელ-საცობები სარქველებისათვის
07	w 00097	წნევის რეგულატორები [მანქანათა ნაწილები]
07	w 00098	წნევის სარქვლები [მანქანათა ნაწილები]
11	w 00099	წნევის ქვეშ დამუშავების სწრაფსახარში ქვაბები [ავტოკლავი], ელექტრული
20	w 00100	წნელები (კიბის - )
06	w 00101	წნელები მყარი რჩილვისა და შედუღებისათვის 
07	w 00102	წნეხები
07	w 00103	წნეხები (ყურძნის - )
07	w 00104	წნეხები [სამრეწველო მანქანები]
07	w 00105	წნეხები ცხელი შტამპვისათვის 
28	w 00106	წრიაპები 
05	w 00107	წურბლები სამედიცინო მიზნებისათვის
21	w 00108	წურწურას საცმები
21	w 00109	წურწურები
11	w 00110	წყალასაღები მოწყობილობები
01	w 00111	წყალბადი
01	w 00112	წყალბადის ზეჟანგი
03	w 00113	წყალბადის ზეჟანგი კოსმეტიკური მიზნებისათვის 
05	w 00114	წყალბადის ზეჟანგი სამედიცინო მიზნებისათვის
17	w 00115	წყალგაუმტარი მამჭიდროებელი რგოლები
17	w 00116	წყალგაუმტარი მამჭიდროებლები
25	w 00117	წყალგაუმტარი ტანსაცმელი
01	w 00118	წყალი ( ზღვის - ), სამრეწველო დანიშნულების
01	w 00119	წყალი (აკუმულატორის გადამუხტვისს გამოსაყენებელი შემჟავებული - )
01	w 00120	წყალი (გამოხდილი - )
32	w 00121	წყალი (ზელტერის - )
32	w 00122	წყალი (ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური - )
01	w 00123	წყალი (მძიმე - )
32	w 00124	წყალი (სასმელი - )
32	w 00125	წყალი (სუფრის - )
30	w 00126	წყალი კულინარიისათვის (ზღვის - ) 
11	w 00127	წყალმომარაგების სისტემის დანადგარები
29	w 00128	წყალმცენარეები (შებრაწული - )
30	w 00129	წყალმცენარეები [საკაზმები]
29	w 00130	წყალმცენარეების ექსტრაქტები საკვებისათვის
11	w 00131	წყალსადენი დანადგარები
06	w 00132	წყალსადენი მილები
19	w 00133	წყალსადენი მილები, არალითონური
20	w 00134	წყალსადენი მილების პლასტმასის სარქვლები 
06	w 00135	წყალსადენი მილების სარქვლები
19	w 00136	წყალსადენი მილების სარქვლები, ლითონისა და პლასტმასისაგან დამზადებულის გარდა
11	w 00137	წყალსადენის დანადგარების მარეგულირებელი და დამცავი საკუთნო 
11	w 00138	წყალსადენის ონკანის სადებები
06	w 00139	წყალსადინარი ლითონის მილები 
06	w 00140	წყალსადინარი ლითონის ღარები 
19	w 00141	წყალსადინარი მილები, არალითონური
19	w 00142	წყალსადინარი ღარები, არალითონური
11	w 00143	წყალქვეშა პროჟექტორები
01	w 00144	წყალშეუღწევადობის მიმნიჭებელი ქიმიკატები (ტყავისათვის - )
01	w 00145	წყალშეუღწევადობის მიმნიჭებელი ქიმიკატები (ქსოვილისათვის - )
01	w 00146	წყალშეუღწევადობის მიმნიჭებელი ქიმიკატები (ცემენტისათვის - )
10	w 00147	წყლიანი ლეიბები, სამედიცინო 
20	w 00148	წყლიანი ლეიბები, არასამედიცინო 
10	w 00149	წყლიანი პარკები, სამედიცინო 
01	w 00150	წყლიანი პოტაში
11	w 00151	წყლის ან ორთქლის ხელსაწყოებისა და წყალსადენის ან აირსადენის დამცავი საკუთნო
11	w 00152	წყლის ან ორთქლის ხელსაწყოებისა და წყალსადენის ან აირსადენის მარეგულირებელი საკუთნო 
07	w 00153	წყლის გამათბობლები
11	w 00154	წყლის გამანაწილებელი დანადგარები 
11	w 00155	წყლის გამაცხელებლებლები
11	w 00156	წყლის გამტკნარების დანადგარები
11	w 00157	წყლის გამწმენდი აპარატები და მანქანები
11	w 00158	წყლის გამწმენდი დანადგარები
01	w 00159	წყლის გამწმენდი ქიმიკატები
11	w 00160	წყლის გასაფილტრი აპარატები
11	w 00161	წყლის გასაცხელებელი აპარატები
11	w 00162	წყლის გრიგალური მოძრაობის წარმომქმნელი მოწყობილობები
01	w 00163	წყლის დამარბილებელი ნივთიერებები
11	w 00164	წყლის დასარბილებელი აპარატები და ხელსაწყოები
11	w 00165	წყლის დაქლორვის დანადგარები საცურაო აუზებისათვის
09	w 00166	წყლის დონის მაჩვენებლები
28	w 00167	წყლის თხილამურები
20	w 00168	წყლის ნიჟარის მოსახსნელი საფარები
11	w 00169	წყლის სტერილიზატორები
12	w 00170	წყლის ტრანსპორტი
11	w 00171	წყლის ჩამშვები მოწყობილობები
11	w 00172	წყლის ჩამშვები მოწყობილობის რეზერვუარები
28	W 00001	ჭადრაკი
28	W 00002	ჭადრაკის დაფები
06	W 00003	ჭანჭიკები 
22	W 00004	ჭაპანი ტვირთის გადასატანად და დატვირთვა-განტვირთვისათვის, არალითონური
31	W 00005	ჭარხალი
11	W 00006	ჭაღები
21	W 00007	ჭაშნიკის ასაღები პიპეტები, სიფონები
08	W 00008	ჭახრაკები
06	W 00009	ჭერი (ლითონის - )
19	W 00010	ჭერის ლამფა, არალითონური
11	W 00011	ჭერის სანათი პლაფონები
31	W 00012	ჭვავი
05	W 00013	ჭვავის რქა ფარმაცევტული მიზნებისათვის
25	W 00014	ჭვინტები (ფეხსაცმლის - )
01	W 00015	ჭიანჭველამჟავა
22	W 00016	ჭიის პარკი
05	W 00017	ჭიის წამლები
16	W 00018	ჭიკარტები
06	W 00019	ჭილიბები, სოგმანები
06	W 00020	ჭილიბყურები, გასახსნელი ჭილიბები
08	W 00021	ჭილიბყურის სახვრეტლები
27	W 00022	ჭილობები*
31	W 00023	ჭინჭარი
21	W 00024	ჭიქები
28	W 00025	ჭიქები (კამათლის გასაგორებელი - )
07	W 00026	ჭიქები (საწველი მანქანის - )
21	W 00027	ჭიქები სასმელისათვის 
01	W 00028	ჭიქური (კერამიკის - )
02	W 00029	ჭიქური [საღებავები, ლაკები]
19	W 00030	ჭიშკრები, არალითონური
06	W 00031	ჭიშკრები, ლითონის
06	W 00032	ჭიშკრის ლითონის საბჯენები, შემზღუდველები
06	W 00033	ჭოკები, ლატანები (ლითონის - )
20	W 00034	ჭოკები, ლატანები, არალითონური
08	W 00035	ჭოპოსნები [ხელის იარაღი]
20	W 00036	ჭოჭინები (ბავშვის - )       
20	W 00037	ჭოჭონაქები შტორებისათვის (პლასტმასის - )
05	W 00038	ჭრაქის საწინააღმდეგო ქიმიური პრეპარატები
01	W 00039	ჭრაქისაგან დამცავი ქიმიური პრეპარატები 
08	W 00040	ჭრიალა [ხელის იარაღი]
05	W 00041	ჭრილობების შეხორცებისას გამოსაყენებელი ტამპონები
09	W 00042	ჭრის აპარატები (ელექტრორკალური - )
05	W 00043	ჭუპრების გასანადგურებელი პრეპარატები
13	W 00044	ჭურვები
21	W 00045	ჭურჭელი (გასაცივებელი - )
21	W 00046	ჭურჭელი თბოიზოლაციით 
21	W 00047	ჭურჭლის თავსახურავები
20	W 00048	ჭურჭლის კარადები
07	W 00049	ჭურჭლის სარეცხი მანქანები
21	W 00050	ჭურჭლის სარეცხი ჯაგრისები
24	W 00051	ჭურჭლის ქვეშსადებები, არა ქაღალდის
24	x 00001	ხავერდი
26	x 00002	ხავერდის ყაითანი 
05	x 00003	ხავსი სამედიცინო მიზნებისათვის (ირლანდიური - )
16	x 00004	ხაზვისა და ხატვის მასალები
16	x 00005	ხაზვისა და ხატვის საკუთნო 
09	x 00006	ხაზური შემაერთებელი კოლოფები [ელექტრობა]
25	x 00007	ხალათები
25	x 00008	ხალათები (აბაზანის - 
20	x 00009	ხალიჩები (საბავშვო მანეჟის - )
11	x 00010	ხალიჩები ელექტროგათბობით
27	x 00011	ხალიჩები, ნოხები
07	x 00012	ხალიჩების გასაწმენდი მანქანები და მოწყობილობები, ელექტრული
26	x 00013	ხალიჩის კაუჭები
21	x 00014	ხალიჩის საბერტყები [ხელის სამარჯვები]
29	x 00015	ხამანწკები, არაცოცხალი
31	x 00016	ხამანწკები, ცოცხალი
08	x 00017	ხამანწკის გასახსნელები
20	x 00018	ხამანწკის ნიჟარის საგდულები
22	x 00019	ხამი ბამბა 
09	x 00020	ხანძარსაწინააღმდეგო დამცავი შალითები
09	x 00021	ხანძრის სიგნალიზატორები
09	x 00022	ხანძრის ჩასაქრობი საბეკნელები
09	x 00023	ხანძრისაგან დამცავი ტანსაცმელი
08	x 00024	ხანჯლები
08	x 00025	ხაპია, ორშიმო
26	x 00026	ხარაზის ნემსები
03	x 00027	ხარაზის ცვილი
06	x 00028	ხარაჩოები (ლითონის სამშენებლო - )
19	x 00029	ხარაჩოები, არალითონური
07	x 00030	ხაშურის კოლექტორები (ორთქლის ქვაბის - )
01	x 00031	ხაშურწინაღები
31	x 00032	ხახვი
29	x 00033	ხახვი, დაკონსერვებული
09	x 00034	ხედმძებნები ფოტოაპარატისათვის 
31	x 00035	ხეები
06	x 00036	ხეების დამცავი ლითონის მესრები
01	x 00037	ხეების მყნობისას გამოსაყენებელი მასტიკა
31	x 00038	ხეკოლას კაკალი
06	x 00039	ხელბორკილები
08	x 00040	ხელბურღები
21	x 00041	ხელთათმანები (ბაღში სამუშაო - )
21	x 00042	ხელთათმანები (გასაპრიალებელი - )
10	x 00043	ხელთათმანები (მასაჟის - )
17	x 00044	ხელთათმანები (საიზოლაციო - )
21	x 00045	ხელთათმანები (საყოფაცხოვრებო - )
24	x 00046	ხელთათმანები (ტუალეტის -)
28	x 00047	ხელთათმანები [თამაშების საკუთნო]
25	x 00048	ხელთათმანები [ტანსაცმელი]
28	x 00049	ხელთათმანები თამაშისათვის
09	x 00050	ხელთათმანები მყვინთავებისათვის
10	x 00051	ხელთათმანები, სამედიცინო
28	x 00052	ხელთათმანი (ბეისბოლის - )
28	x 00053	ხელთათმანი (გოლფის - )
28	x 00054	ხელთათმანი (მოკრივის - )
28	x 00055	ხელთათმანი (მოფარიკავის - )
21	x 00056	ხელთათმანის გასაჭიმი სამარჯვები
09	x 00057	ხელის გარეშე სასაუბრო კომპლექტები ტელეფონისათვის
08	x 00058	ხელის იარაღი, ხელით სამართავი
08	x 00059	ხელის იარაღის ღვედები [დამჭერები]
07	x 00060	ხელის ინსტრუმენტები, ხელით სამართავის გარდა
20	x 00061	ხელის სარკეები
11	x 00062	ხელის საშრობი აპარატები (პირსაბანი ოთახის - ) 
08	x 00063	ხელის ტუმბოები*
08	x 00064	ხელის ხერხის ჩარჩოები
08	x 00065	ხელკეტები (პოლიციელის - )
24	x 00066	ხელოვნური აბრეშუმის ქსოვილი [ვისკოზა]
23	x 00067	ხელოვნური ბოჭკოს ძაფი 
27	x 00068	ხელოვნური გაზონი
05	x 00069	ხელოვნური განაყოფიერების სპერმა
26	x 00070	ხელოვნური გირლანდები, ყვავილწნულები 
01	x 00071	ხელოვნური დამატკბობლები [ქიმიური პრეპარატები]
14	x 00072	ხელოვნური თვლები
		
03	x 00073	ხელოვნური თმის დასამაგრებელი წებო 
28	x 00074	ხელოვნური თოვლი საშობაო ნაძვისხისათვის
10	x 00075	ხელოვნური კანი ქირურგიული მიზნებისათვის
10	x 00076	ხელოვნური კბილები
10	x 00077	ხელოვნური სუნთქვის აპარატები
18	x 00078	ხელოვნური ტყავი
01	x 00079	ხელოვნური ფისები, დაუმუშავებელი
20	x 00080	ხელოვნური ფიჭა სკისათვის
		
03	x 00081	ხელოვნური ფრჩხილები
19	x 00082	ხელოვნური ქვა
26	x 00083	ხელოვნური ყვავილები
26	x 00084	ხელოვნური ყვავილების გვირგვინები
03	x 00085	ხელოვნური წამწამები
03	x 00086	ხელოვნური წამწამების მისამაგრებელი წებო 
26	x 00087	ხელოვნური ხილი
28	x 00088	ხელსაწყოები (ამოგლეჯილი კორდის მოსაწესრიგებელი - ) [გოლფის საკუთნო]
24	x 00089	ხელსახოცები (გრიმის მოსაცილებელი ქსოვილის - )
03	x 00090	ხელსახოცები (კოსმეტიკური ლოსიონით გაჟღენთილი - ) 
16	x 00091	ხელსახოცები (მაგიდის ქაღალდის - )
24	x 00092	ხელსახოცები (მაგიდის ქსოვილის - )
05	x 00093	ხელსახოცები (სამკურნალო ლოსიონებით გაჟღენთილი - )
24	x 00094	ხელსახოცები (ქსოვილის - )
21	x 00095	ხელსახოცის რგოლები
16	x 00096	ხელწერის ნიმუშები
18	x 00097	ხელჯოხები
06	x 00098	ხელჯოხის ლითონის ბუნიკები
18	x 00099	ხელჯოხის სახელურები
15	x 00100	ხემები
15	x 00101	ხემის ჯოხები
07	x 00102	ხერხები [მანქანები]
08	x 00103	ხერხები [ხელის იარაღი]
07	x 00104	ხერხის ტანები [მანქანისა და დაზგის ნაწილები]
08	x 00105	ხერხის ტანები [ხელის იარაღის ნაწილები]
08	x 00106	ხერხის ჩარჩოები
19	x 00107	ხეტყე (სამშენებლო - )
21	x 00108	ხეშეში ჯაგრისები
17	x 00109	ხვრელის მამჭიდროებელი სადებები
07	x 00110	ხიდური ამწეები
09	x 00111	ხიდური, ბაქნიანი სასწორები 
29	x 00112	ხიზილალა
29	x 00113	ხილზე დამზადებული საუზმეული
29	x 00114	ხილი (სარკალით დაფარული - )
26	x 00115	ხილი (ხელოვნური - )
29	x 00116	ხილი, თბურად დამუშავებული
31	x 00117	ხილი, ცოცხალი
32	x 00118	ხილის უალკოჰოლო სასმელები  
11	x 00119	ხილის გამოსაშრობი აპარატები
01	x 00120	ხილის დამწიფების დამაჩქარებელი ჰორმონები
33	x 00121	ხილის ექსტრაქტები, ალკოჰოლიანი
21	x 00122	ხილის ვაზები
29	x 00123	ხილის კონსერვები
30	x 00124	ხილის ნაყინი
32	x 00125	ხილის ნექტარი
29	x 00126	ხილის ჟელე
29	x 00127	ხილის რბილობი
29	x 00128	ხილის სალათები
32	x 00129	ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები 
33	x 00130	ხილის შემცველი ალკოჰოლიანი სასმელები
31	x 00131	ხილის ჩენჩო
29	x 00132	ხილის ჩიპსები
29	x 00133	ხილის ჩირი 
29	x 00134	ხილის ცედრა
32	x 00135	ხილის წვენები
30	x 00136	ხილ-კენკრის ტორტები
08	x 00137	ხილსაკრეფები [ხელის იარაღი]
01	x 00138	ხის ბზარის საგოზავები [მეტყევეობა]
22	x 00139	ხის ბურბუშელა
07	x 00140	ხის დასამუშავებელი ჩარხები
20	x 00141	ხის დასახერხი ჯოჯგინა
20	x 00142	ხის დაწნული შტორები
20	x 00143	ხის ზოლები
20	x 00144	ხის კოჭები ძაფების, თასმებისა და ა.შ. დასახვევად
19	x 00145	ხის ლარტყები
19	x 00146	ხის ლარტყები [სადურგლო]
01	x 00147	ხის მასა
19	x 00148	ხის მასალა (სანაკეთო - )
31	x 00149	ხის მასის დასამზადებელი ბურბუშელა
22	x 00150	ხის მატყლი
01	x 00151	ხის მყნობისას გამოსაყენებელი მწებავი შედგენილობები
01	x 00152	ხის მყნობისას გამოსაყენებელი ცვილის საგოზავი
04	x 00153	ხის ნახშირი [საწვავი]
05	x 00154	ხის ნახშირი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
08	x 00155	ხის სასხლავები
19	x 00156	ხის საფარი გზებისათვის
20	x 00157	ხის საწოლები
01	x 00158	ხის სპირტი
01	x 00159	ხის სპირტის გამოხდის პროდუქტები
31	x 00160	ხის ტანი
05	x 00161	ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის
17	x 00162	ხის ქერქის ბგერათსაიზოლაციო საფარები
20	x 00163	ხის ჩარჩოები (სკის - )
01	x 00164	ხის ძმარი [ფისქვეშა წყალი]
20	x 00165	ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლასტმასის მხატვრული ნაკეთობა 
19	x 00166	ხისტი სამშენებლო მილები, არალითონური
12	x 00167	ხისტი საფარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
08	x 00168	ხიშტები
09	x 00169	ხმამაღლამოლაპარაკეები
15	x 00170	ხმამაღლობის რეგულატორები მექანიკური ფორტეპიანოსათვის
12	x 00171	ხმელეთზე, წყალში, ჰაერში და რელსებზე გადასაადგილებელი სატრანსპორტო საშუალებები
30	x 00172	ხმიადი
09	x 00173	ხმის აღმწარმოებელი აპარატები
09	x 00174	ხმის გადამცემი აპარატები
09	x 00175	ხმის გამაძლიერებლები
09	x 00176	ხმის დამთვლელი მანქანები
09	x 00177	ხმის ჩამწერი აპარატურა
09	x 00178	ხმის ჩანაწერის მატარებლები
09	x 00179	ხმის ჩასაწერი დისკები
09	x 00180	ხმის ჩასაწერი ლენტები
08	x 00181	ხმლები
09	x 00182	ხმოვანი სასიგნალო მოწყობილობები
12	x 00183	ხოკერები ორთვალა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
12	x 00184	ხომალდის ანძები
07	x 00185	ხომალდის ძრავები
20	x 00186	ხონჩები, არალითონური
31	x 00187	ხორბალი
05	x 00188	ხორბლის გუდაფშუტათი დაავადებული მარცვლოვნების დასამუშავებელი ქიმიური პრეპარატები
30	x 00189	ხორბლის ფქვილი
29	x 00190	ხორცი
29	x 00191	ხორცი (დამარილებული - )
29	x 00192	ხორცი, დაკონსერვებული
30	x 00193	ხორციანი ღვეზელი
01	x 00194	ხორცის დამარბილებლები, სამრეწველო დანიშნულების
20	x 00195	ხორცის დასაჭრელი მაგიდები
29	x 00196	ხორცის ექსტრაქტები
29	x 00197	ხორცის კონსერვები
29	x 00198	ხორცის ჟელე
30	x 00199	ხორცის საოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედგენილობები 
01	x 00200	ხორცის შესაბოლი ქიმიური პრეპარატები
30	x 00201	ხორცის წვენი [საწებელა]
07	x 00202	ხორცსაკეპები [მანქანები]
08	x 00203	ხორცსაკეპები [ხელის იარაღი]
		
29	x 00204	ხრაშუნა (კარტოფილის - )
06	x 00205	ხრახნები, შურუპები 
12	x 00206	ხრახნული ამძრავები
12	x 00207	ხრახნული ამძრავები პატარა ზომის ხომალდებისათვის
19	x 00208	ხრეში
01	x 00209	ხსნარები (ბურღვის - )
01	x 00210	ხსნარები (გალვანიზების - )
05	x 00211	ხსნარები (კონტაქტური ლინზების - )
01	x 00212	ხსნარები (მატონირებელი - ) [ფოტოგრაფია] 
01	x 00213	ხსნარები (სამაგრი - ) [ფიქსაჟი, ფოტოგრაფია]
12	x 00214	ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის (მუხრუჭის - )
08	x 00215	ხუროს ბურღები
12	x 00216	ხუფები თვლის მორგვებისათვის
06	x 00217	ხუფები, თალფაქები 
21	j 00001	ჯაგრისები (კონტეინერებისა და სათავსების სარეცხი - )
21	j 00002	ჯაგრისები (ფეხსაცმლის - )
21	j 00003	ჯაგრისები (ჭურჭლის სარეცხი - )
21	j 00004	ჯაგრისები და ფუნჯები [ჯაგრისის ნაწარმი]
21	j 00005	ჯაგრისები*
21	j 00006	ჯაგრისები, ელექტრული, მანქანათა ნაწილების გარდა
21	j 00007	ჯაგრისის დასამზადებელი მასალა
20	j 00008	ჯაგრისის მორაკები
21	j 00009	ჯაგრისის ნაწარმი
09	j 00010	“ჯადოსნური” ლერწები მიწისქვეშა წყაროების ადგილმდებარეობის დასადგენად
09	j 00011	“ჯადოსნური” ფარნები
30	j 00012	ჯავზი
06	j 00013	ჯავშანსაფარები 
06	j 00014	ჯავშნის ფილები 
07	j 00015	ჯალამბრები
12	j 00016	ჯალამბრიანი ურიკები მოქნილი მილების გადასაზიდად
21	j 00017	ჯამები
16	j 00018	ჯამები (აკვარელის საღებავის გასახსნელი - )
30	j 00019	ჯანჯაფილი, კოჭა [სანელებელი]
32	j 00020	ჯანჯაფილის ელი
32	j 00021	ჯანჯაფილის ლუდი
29	j 00022	ჯანჯაფილის მურაბა
07	j 00023	ჯარები (სართავი - )
06	j 00024	ჯაჭვები 
12	j 00025	ჯაჭვები (ველოსიპედის - )
		
12	j 00026	ჯაჭვები (მოცურების საწინააღმდეგო - )
06	j 00027	ჯაჭვები (ძაღლის - ) 
18	j 00028	ჯაჭვის საფულეები 
07	j 00029	ჯაჭვური ხერხები
24	j 00030	ჯერსი [ქსოვილი]
25	j 00031	ჯერსის ტანსაცმელი
25	j 00032	ჯიბეები ტანსაცმლისათვის
08	j 00033	ჯიბის დანები
09	j 00034	ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები
09	j 00035	ჯიბის კალკულატორები
11	j 00036	ჯიბის სათბურები
11	j 00037	ჯიბის ფარნები 
11	j 00038	ჯიბის ფარნები, ელექტრული
09	j 00039	ჯიბის ფარნის ბატარეები
33	j 00040	ჯინი
15	j 00041	ჯორაკები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის
15	j 00042	ჯოხები (დირიჟორის - )
15	j 00043	ჯოხები (დოლის საკრავი - )
28	j 00044	ჯოხი (ბილიარდის - )
22	j 00045	ჯუთი
24	j 00046	ჯუთის ქსოვილი 
23	j 00047	ჯუთის ძაფი 
15	h 00001	ჰაგინი [ჩინური ვიოლინო]
12	h 00002	ჰაერბალიშები [უსაფრთხოების მოწყობილობები ავტომობილისათვის] 
15	h 00003	ჰაერგამტარი მილები ორღანისათვის
07	h 00004	ჰაერგამწოვი მოწყობილობები
07	h 00005	ჰაერიანი კონდენსატორები
03	h 00006	ჰაერის ბალონები (დალაგებისა და დასუფთავებისას გამოსაყენებელი შეკუმშული - )
11	h 00007	ჰაერის გამაცივებელი მოწყობილობები
05	h 00008	ჰაერის გამახალისებელი პრეპარატები
05	h 00009	ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები
11	h 00010	ჰაერის გასაფილტრი დანადგარები
11	h 00011	ჰაერის გასაწმენდი აპარატები და მანქანები
11	h 00012	ჰაერის დეზოდორირების აპარატები
11	h 00013	ჰაერის იონიზაციის აპარატები
07	h 00014	ჰაერის კომპრესორები [გარაჟის დანადგარები] 
07	h 00015	ჰაერის კონდენსაციის მოწყობილობები
11	h 00016	ჰაერის კონდიციონერები (სატრანსპორტო საშუალებების - )
06	h 00017	ჰაერის კონდიცირების დანადგარების მილსადენები (სავენტილაციო და - )
11	h 00018	ჰაერის კონდიცირების აპარატები
11	h 00019	ჰაერის კონდიცირების დანადგარები
11	h 00020	ჰაერის საშრობი მოწყობილობები 
11	h 00021	ჰაერის სტერილიზატორები
07	h 00022	ჰაერის ტუმბოები
12	h 00023	ჰაერის ტუმბოები [სატრანსპორტო საშუალებების საკუთნო]
09	h 00024	ჰაერის შედგენილობის ანალიზის აპარატები
07	h 00025	ჰაერსაბერი მანქანები
07	h 00026	ჰაერსაბერი მანქანები (აირის შესაკუმში, შემწოვი და გადამტანი - )
07	h 00027	ჰაერსაბერი მანქანები (მარცვლეულის შესამჭიდროებელი, შემწოვი და გადამტანი - )
11	h 00028	ჰაერშემთბობები
30	h 00029	ჰალვა
25	h 00030	ჰალსტუხები
25	h 00031	ჰალსტუხი-ბაფთა განიერი ბოლოებით 
14	h 00032	ჰალსტუხის სამაგრები
21	h 00033	ჰალსტუხის ფორმის შესანარჩუნებელი სამარჯვები
14	h 00034	ჰალსტუხის ქინძისთავები
22	h 00035	ჰამაკები
28	h 00036	ჰანტელები
08	h 00037	ჰარპუნები (სათევზაო - )
08	h 00038	ჰარპუნები, ჭვილთები
13	h 00039	ჰარპუნის თოფები
28	h 00040	ჰარპუნის თოფები [სპორტის საკუთნო]
06	h 00041	ჰაფნიუმი
09	h 00042	ჰელიოგრაფები
03	h 00043	ჰელიოტროპინი 
01	h 00044	ჰელიუმი
10	h 00045	ჰემატიმეტრები
05	h 00046	ჰემატოგენი
05	h 00047	ჰემოგლობინი
05	h 00048	ჰემოროის სამკურნალო პრეპარატები 
05	h 00049	ჰემოსტატიკური ფანქრები
05	h 00050	ჰერბიციდები
07	h 00051	ჰერმეტიზაციის მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის
17	h 00052	ჰერმეტიკები
16	h 00053	ჰექტოგრაფები
05	h 00054	ჰიგიენური ბანდაჟები 
05	h 00055	ჰიგიენური პირსახოცები 
05	h 00056	ჰიგიენური საფენები (ქალის - )
05	h 00057	ჰიგიენური საფენები (შეუკავებლობით დაავადებულთა - )
05	h 00058	ჰიგიენური საფენები ტრუსებისათვის
03	h 00059	ჰიგიენური საშუალებები [პარფიუმერია, კოსმეტიკა, ტუალეტის საკუთნო]
05	h 00060	ჰიგიენური ქვედა საცვალი (ქალის - )
10	h 00061	ჰიგიენური შესადგმელი ღამის ჭურჭელი 
05	h 00062	ჰიგიენური ხელსახოცები
09	h 00063	ჰიგრომეტრები
07	h 00064	ჰიდრავლიკური მოწყობილობები (კარის გასაღებ-დასახური - ) [მანქანათა ნაწილები]
12	h 00065	ჰიდრავლიკური სისტემები
01	h 00066	ჰიდრავლიკური სისტემის სითხეები
07	h 00067	ჰიდრავლიკური ტურბინები
07	h 00068	ჰიდრავლიკური ძრავები
01	h 00069	ჰიდრაზინი
11	h 00070	ჰიდრანტები
05	h 00071	ჰიდრასტინი
05	h 00072	ჰიდრასტინინი
01	h 00073	ჰიდრატები
09	h 00074	ჰიდრომეტრები
12	h 00075	ჰიდროპლანები 
20	h 00076	ჰიდროსტატიკური ლეიბები, არასამედიცინო 
34	h 00077	ჰილზები (სიგარეტის - )
01	h 00078	ჰიპოსულფიტები
16	h 00079	ჰისტოლოგიური ანათალები [პრეპარატები, თვალსაჩინოება]
29	h 00080	ჰიუმუსი [თურქული მუხუდოს ცომი]
15	h 00081	ჰობოები
28	h 00082	ჰოკეის ყვანჯი
01	h 00083	ჰოლმიუმი
09	h 00084	ჰოლოგრამები
01	h 00085	ჰორმონები (ხილის დამწიფების დამაჩქარებელი - )
05	h 00086	ჰორმონები სამედიცინო მიზნებისათვის
01	h 00087	ჰუმუსი