სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენები /არქივი/


2010 წელი
 

 

ბიულეტენი N 24, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 830Kb
ბიულეტენი N 23, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 320Kb
ბიულეტენი - სპეციალური გამოშვება, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 8 140Kb
ბიულეტენი N 22, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 8 990Kb
ბიულეტენი N 21, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 8 620Kb
ბიულეტენი N 20, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 750Kb
ბიულეტენი N 19, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 370Kb
ბიულეტენი N 18, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 070Kb
ბიულეტენი N 17, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 290Kb
ბიულეტენი N 16, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 580Kb
ბიულეტენი N 15, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 410Kb
ბიულეტენი N 14, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 140Kb
ბიულეტენი N 13, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 530Kb
ბიულეტენი N 12, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 860Kb
ბიულეტენი N 11, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 330Kb
ბიულეტენი N 10, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 600Kb
ბიულეტენი N 9, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 910Kb
ბიულეტენი N 8, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 660Kb

ბიულეტენი N 7, 2010წ.
ჩამოტვირთე (PDF) 4 770Kb
ბიულეტენი N 6, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 410Kb
ბიულეტენი - სპეციალური გამოშვება, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 6 080Kb
ბიულეტენი N 5, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 2 950Kb

ბიულეტენი N 4, 2010წ.
ჩამოტვირთე (PDF) 4 090Kb
ბიულეტენი N 3, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 500Kb
ბიულეტენი N 2, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 580Kb
ბიულეტენი N 1, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 320Kb

 

 

2009 წელი

 

ბიულეტენი N 24, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 840Kb
ბიულეტენი N 23, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 830Kb
ბიულეტენი N 22, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 090Kb
ბიულეტენი N 21, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 340Kb
ბიულეტენი N 20, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 240Kb
ბიულეტენი N 19, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 6 010Kb
ბიულეტენი N 18, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 990Kb
ბიულეტენი N 17, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 570Kb
ბიულეტენი N 16, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 300Kb
ბიულეტენი N 15, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 6 210Kb
ბიულეტენი N 14, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 6 710Kb
ბიულეტენი N 13, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 6 860Kb
ბიულეტენი N 12, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 490Kb
ბიულეტენი N 11, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 310Kb
ბიულეტენი N 10, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 8 520Kb
ბიულეტენი N 9, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 610Kb
ბიულეტენი N 8, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 13 000Kb
ბიულეტენი N 7, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 7 890Kb
ბიულეტენი N 6, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 6 520Kb
ბიულეტენი N 5, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 9 660Kb
ბიულეტენი N 4, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 6 260Kb
ბიულეტენი N 3, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 6 610Kb
ბიულეტენი N 2, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 350Kb
ბიულეტენი N 1, 2009წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 690Kb

 

2008 წელი

ბიულეტენი N 24, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 790Kb
ბიულეტენი N 23, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 690Kb
ბიულეტენი N 22, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 5 530Kb
ბიულეტენი N 21, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 460Kb
ბიულეტენი N 20, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 240Kb
ბიულეტენი N 19, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 320Kb
ბიულეტენი N 18, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 360Kb
ბიულეტენი N 17, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 660Kb
ბიულეტენი N 16, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 360Kb
ბიულეტენი N 15, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 4 960Kb
ბიულეტენი N 14, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF) 3 730Kb
ბიულეტენი N 13, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 5 540,2Kb
ბიულეტენი N 12, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 5 350,1Kb
ბიულეტენი N 11, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 4 891,6Kb
ბიულეტენი N 10, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 5 306,9Kb
ბიულეტენი N 9, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 4 891,6Kb
ბიულეტენი N 8, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 5 306,9Kb
ბიულეტენი N 7, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 4 891,6Kb
ბიულეტენი N 6, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 5 306,9Kb
ბიულეტენი N 5, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 4 147,5Kb
ბიულეტენი N 4, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 4 313,2Kb
ბიულეტენი N 3. 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 4 853,5Kb
ბიულეტენი N 2, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 5 052,0Kb
ბიულეტენი N 1, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 5 800,0Kb

 

მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენები

ბიულეტენი N 2, 2011წ. ჩამოტვირთე (PDF), 0.638,0Kb
ბიულეტენი N 1, 2011წ. ჩამოტვირთე (PDF), 2.190,0Kb
ბიულეტენი N 3, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF), 2.610,0Kb
ბიულეტენი N 2, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF), 1.870,0Kb
ბიულეტენი N 1, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF), 3.010,0Kb
ბიულეტენი N 1, 2008წ. ჩამოტვირთე (PDF), 5.800,0Kb